Sunteți pe pagina 1din 1

TEST SUMATIV – M.

EMINESCU
“Biserica-n ruină Abia conture triste şi umbre-au mai rămas.
Stă cuvioasă, tristă, pustie şi bătrână, În van mai caut lumea-mi în obositul creier,
Şi prin ferestre sparte, prin uşi ţiuie vântul – Căci răguşit, tomnatec, vrăjeşte trist un greier :
Se pare că vrăjeşte şi că-i auzi cuvântul – Pe inima-mi pustie zadarnic mâna-mi ţiu,
Năuntrul ei pe stâlpii-i, păreţi, iconostas, Ea bate ca şi cariul încet într-un sicriu.
Abia conture triste şi umbre au rămas; Şi când gândesc la viaţa-mi, îmi pare că ea cură
Drept preot toarce-un greier un gând fin şi obscur, Încet repovestită de o străină gură,
Drept dascăl toacă cariul sub învechitul mur. Ca şi când n-ar fi viaţa-mi, ca şi când n-aş fi fost.
…………………………………………………………. Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost
Credinţa zugrăveşte icoanele-n biserici – De-mi ţin la el urechea – şi râd de câte-ascult
Şi-n sufletu-mi pusese poveştile-i feerici, Ca de dureri străine? … Parc-am murit de mult”.
Dar de-ale vieţii valuri, de al furtunii pas

( Mihai Eminescu, Melancolie, 1 septembrie 1876 )


1. Scrie patru expresii sau locuţiuni care să conţină cuvântul gură.
2. Ilustrează prin două enunţuri omonimia cuvântului pustiu.
3. Transcrie, din textul citat, patru termeni din câmpul lexical al zădărniciei.
4. Exemplifică, prin transcrierea a două versuri, mărcile lexico-gramaticale prin care se evidenţiază eul liric în fiecare dintre cele două
secvenţe poetice.
5. Explică valoarea expresivă a dativului posesiv, frecvent utilizat în textul dat.
6. Analizează relaţiile semantice dintre cele două secvenţe poetice ( relaţii de opoziţie sau de simetrie, elemente recurente ).
7. Transcrie, din textul citat, o interogaţie retorică şi explică-i semnificaţia în relaţie cu întregul discurs liric.
8. Identifică, în textul dat, două elemente specifice imaginarului romantic şi precizează-le funcţia în economia întergului.
9. Analizează valoarea expresivă a timpurilor verbale utilizate în a doua secvenţă narativă a textului.
10. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţia cu textul poeziei citate.
11. Motiveaza prin cateva trasaturi existente in text apartenenta acestuia la curentul Romantism.

II. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rânduri, despre soartă/ destin, pornind de la idea identificată în următoarea afirmaţie: „Destinul e scuza celor
slabi şi opera celor tari”. (Nicolae Titulescu,Cuvântări)
Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte
- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea
corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte
- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte