Sunteți pe pagina 1din 2

Nume, clasa:

Data:
EVALUARE VI – părți de propoziție (PV, PN, S, C)
Subiectul I : 75 p
1. Subliniază predicatele verbale cu o linie și predicatele nominale cu două linii: ( 8p)

 După ploaie, strada a fost alunecoasă și Mihai a căzut cu bicicleta.


 Ana este o bună colegă și l-a pansat.

2. In fraza Dacă Ana este acasă, spune-i că sunt bucuros să o vizitez , există: (10p)
a) Două predicate verbale și un predicat nominal
b) Două predicate nominale și un predicat verbal
c) Trei predicate verbale

3. Este corect enunțul (10p)


a) Să fii fost în locul tău, aș fi procedat altfel
b) Să fi fost în locul tău, aș fii procedat altfel
c) Să fi fost în locul tău, aș fi fost procedat altfel

4. Subiectul din propoziția Mergem la plimbare, subiectul este : (10p)


a) Neexprimat, inclus b) neexeprimat, subîn țeles

5. Precizează tipul de subiecte din propozi țiile următoare: (8p)


 Veniți cu nou în excursie? ……………………………………………………….
 Doar un caiet am cumpărat. …………………………………………………….
 Vă interesează propunerea noastră?........................................................
 Lui Radu îi trebuie un pix. ……………………………………………………….

6. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate: (6p)


 Mașina lui era oprită în fața blocului. ………………………………………..
 Am deschis cartea pentru a continua lectura. ………………………………..
 Fetița cânta încet, copleșită de emoție. ………………………………………..
 Nu-mi place să călătoresc noaptea. …………………………………………….
 Noaptea s-a așternut peste oraș. ……………………………………………….
 Astăzi am aflat despre întâmplarea aceea de demult. …………………………

7. Citește afirmațiile de mai jos. Dacă apreciezi că afirma ția este corectă, încercuie ște DA. Dacă tu crezi că e
incorectă, încercuiește NU. (10p)

DA / NU Complementele sunt circumastanțiale și necircumstan țiale


DA / NU Complementul este însoțit în mod obligatoriu de o prepozi ție
DA / NU Complementul determină întotdeauna un substantiv

8. Citește afirmațiile de mai jos. Dacă apreciezi că afirma ția este corectă, încercuie ște DA. Dacă tu crezi că e
incorectă, încercuiește NU. (10p)
DA / NU Prepoziția face legătura între două păr ți de vorbire de acela și fel
DA / NU Prepoziția face legătura între două păr ți de propozi ție de acela și fel
DA / NU Prepoziția leagă atributul sau complementul de păr țile de vorbire pe care le determină

9. Scrieți trei prepoziții compuse: .............................................................................................................................. (3p)


1
Subiectul I (15 p)
Citește cu atenție textul de mai jos apoi scrie rezumatul acestuia în 5 – 10 rânduri.

”În acea noapte, piticul îl duse pe Lancelot la un castel pentru găzduire, iar în diminea ța următoare cei doi porniră
din nou în căutarea reginei.
Pe drum, întâlniră o fată și Lancelot o rugă să-i spună, dacă știa, cine era bărbatul care o răpise pe regina Guinevere și
unde locuia.
- Meleagant, un cavaler puternic și înfrico șător, răspunse fata, a dus-o în regatul din care viteazul nu se mai
întoarce. Se poate pătrunde acolo numai cu învoirea regelui Bagdemagus și există doar două căi și două poduri de a intra,
care pot aduce moartea. Primul se nume ște Podul de sub Apă, unde pe el to ți oamenii se îneacă. Al doilea este Podul
Sabiei, îngust și tăios precum lama celei mai ucigătoare săbii. Totu și, Podul Sabiei este mai aproape și este alegerea mea.
Sunt convinsă însă că a ta este mai bună și te va duce acolo unde vrei. Trebuie să mai știi că tu, înainte de ajunge acolo,
va trebui să înfrângi mai mulți dragoni.
Și-aceștia o mai întrebară încă:
- Domniţă, dacă găseşti cu cale, arată-ne aceste două drumuri.
Iar domniţa răspunse:
- Drumușorul acesta duce drept la Podul de sub Apă, iar aceasta din dreapta duce spre Podul Spadei”.
(Chretien de Troyes, Cavalerul din căruță)

Generosul oficiu îți oferă 10 p. Succes! ☺☺☺


2