Sunteți pe pagina 1din 23

PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ ”P.

GODOROJA”

ELABORĂRI METODICE

Pentru lecţiile practice la cursul de pregătire preclinică


a studenţilor anului II, semestrul IV.
(paradontologie preclinică)

Chişinău 2017

1
PLANUL LECŢIILOR PRACTICE
(total - 34 ore)
1. Structura parodonţiului marginal. Parodonţiul superficial sau de înveliş (gingia,
ligamente supraalveolare).
2. Parodonţiul profund de susţinere sau “funcţional” (cementul, periodonţiul, osul
alveolar).
3. Formarea joncţiunii dento-gingivale şi a şanţului gingival.
4. Şanţul gingival. Lichidul gingival. Totalizare.
5. Noţiune de leziuni parodontale. Clasificarea. Rolul factorilor locali în etiologia
afecțiunilor parodontale.
6. Placa bacteriană. Compoziţia chimică. Mecanismele de formare.
7. Tartrul dentar. Compoziţia chimică. Mecanismul de formare a tartrului dentar.
8. Determinarea placii bacteriene. Revelatori de placă bacteriană. Totalizare.
9. Instrumente și tehnici de sondare în paradontologie.
10. Detartrajul manual şi surfasajul radicular. Instrumente pentru detartraj. Tehnica de
utilizare. Particularități la copii.
11. Detartrajul cu ultrasunet (piezoelectric si magnetostrictiv). Instrumente pentru
detartraj piezoelectric si magnetostrictiv. Tehnici de utilizare și instrumente pentru
detartraj.
12. Noțiuni de chirurgie parodontală. Metode chirurgicale de tratament a afecțiunilor
parodontale (chiuretajul gingival, gingivotomia, gingivectomia, gingivoplastia).
Totalizare.
13. Leziuni interradiculare. Clasificare.
14. Recesiuni gingivale. Clasificare.
15. Aspecte radiologice al paradonțiului sănătos și în parodontopatii.
16. Examenul clinic al pacienților cu parodontopatii.
17. Igiena profesională a cavității bucale. Totalizare.

2
Lucrare practică № 1
Tema: Structura parodonţiului marginal. Parodonţiul superficial sau de înveliş
(gingia, ligamente supraalveolare).
Locul petrecerii lecţiei practice: Sala de simulatoare.
Timpul: 3 ore.
Scopul lecţiei practice: Studierea macro- și microstructurii paradonțiului marginal.
Planul lecţiei
1. Interogatoriu - 45 min.
2. Lucrul practic - 80 min. – Studierea structurii parodonţiului superacial sau de înveliş pe scheme şi
tabele.
3. Încheiere – 10 min.

Întrebări de verificare:
1. Noţiune de parodonţiu marginal.
2. Componentele principale ale parodonţiului marginal.
3. Funcţiile de bază ale parodonţiului marginal.
4. Părţile componente ale parodonţiului superficial sau de învelş.
5. Gingia, tipurile de gingie.
6. Structura morfologică a gingiei.
7. Gingia liberă sau marginală (noţiune).
8. Gingia interdentară (papila gingivală), culoare, formă şi volum.
9. Gingia fixă (ataşată), structură, vascularizare, inervaţie.
10. Noţiune de joncţiune muco-gingivală.
11. Noţiune de sistem ligamentar supraalveolar.
12. Tipurile de fibre ale ligamentului supraalveolar.
13. Fibre dento- gingivale. Fibre dento- dentare. Fibre dento- periostale. Fibre dento-alveolare. Fibre
alveolo-gingivale. Fibre transgingivale. Fibre intergingivale. Fibre circulare. Fiziologia sistemului
ligamentar supraalveolar.

Lucrul pentru acasă


Desenati în caietele de lucru elememtele structurale ale parodonţiului marginal de înveliş..

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ:

3
A. Obligatorie:
1. Materialele prelegerilor.
2. Dumitriu H. Parodontologie. București, 1997.
3. Newman M. G., Takei H. H., Klokkevold P. R., Carranza F. A. Carranza’s Clinical
Periodontology. 2012, 1033 p.
4. Vataman R. Parodontologie, Iaşi, 1992

B. Suplimentară
1. Ciobanu S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontite marginale cronice.
Chişinău, 2012.
2. Терехов А. Основы практической пародонтологиию. Сhișinău, 2010 стр.

Lucrare practică № 2
Tema: Parodonţiul profund de susţinere sau “funcţional” (cementul, periodonţiul, osul alveolar).
Locul petrecerii lecţiei practice: sala de simulatoare.
Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei practice: Studiul structurii parodonțiului marginal (cement, periodonțiul, osul alveolar).
Planul lecţiei:
1. Verificarea cunoştinţilor studenţilor la acest capitol - 45 min.
2. Lucrul practic - 80 min- Studierea structurii parodonţiului profund de susţinere pe scheme şi tabele.
3. Încheiere -10 min.

Întrebări de verificare:
1. Noţiune de parodonţiu marginal profund de susţinere sau ’’funcţional”.
2. Componentele de bază ale parodonţiului marginal profund.
3. Cementul radicular (tipuri de cement radicular).
4. Raportul topografic sau joncţiunea cement-smalţ (variante).
5. Cementul primar (fibrilar, acelular), localizare, compoziţie.
6. Cementul secundar (celular), localizare, compoziţie.
7. Noţiune de hipercimentoză.
8. Noţiune de periodonţiu (desmodonţiu, spaţiu periodontal).
9. Conţinutul spaţiului periodontal (fibre, celule, substanţa fundamentală, vase sangvine şi nervi).
10. Fibrele periodontale sau ligamentul periodontal.

4
11. Grupurile principale de fibre periodontale.
12. Elementele celulare ale periodonţiului.
13. Noţiune de substanţă fundamentală.
14. Vascularizarea periodonţiului.
15. Inervaţia periodonţiului.
16. Funcţiile periodonţiului.
17. Osul alveolar. Structura osului alveolar.
18. Osul alveolar propriu-zis (corticala internă, osul haversian).
19. Osul alveolar susţinător (osul medular, spongios sau trabecular şi corticala externă).
20. Creasta marginală, tipurile de conturare.
21. Vascularizaţia şi inervaţia osului alveolar.
22. Noţiune de resorbţie şi apoziţie osoasă, celulele participante în aceste procese controverse.
23. Forţele ocluzale şi osul alveolar, rolul fiziologic şi patologic (nociv) în declanşarea bolii
parodontale.

Lucrul pentru acasă


Desenați în caietele de lucru, elementele structurale ale parodonţiului marginal profund.

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ:
A. Obligatorie:
1. Materialele prelegerilor.
2. Dumitriu H. Parodontologie. București, 1997.
3. Newman M. G., Takei H. H., Klokkevold P. R., Carranza F. A. Carranza’s Clinical
Periodontology. 2012, 1033 p.
4. Vataman R. Parodontologie, Iaşi, 1992

B. Suplimentară
1. Ciobanu S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontite marginale cronice.
Chişinău, 2012.
2. Терехов А. Основы практической пародонтологиию. Сhișinău, 2010 стр.

Lucrare practică № 3
Tema: Formarea joncţiunii dento-gingivale şi a şanţului gingival.
Locul petrecerii lecţiei practice: sala de simulatoare.

5
Timpul: 3ore
Scopul lecţiei practice: Studierea mecanismului de dezvoltare a joncţiunii dento-gingivale şi a şanţului
gingival (sulcusului gingival).
Planul lecţiei: Studiul materialelor polimerice și masele ceramice. Componența și proprietăți.
1. Verificarea cunoştinţelor studenților la acest capitol - 45min.
2. Lucrul practic - 80min. Studierea formării joncţiunii dento-gingivale şi a şanţului gingival pe
scheme şi tabele.
3. Încheiere -10min.

Întrebări de verificare:
1. Noţiune de joncţiune dento-gingivală şi şanţ gingival.
2. Epiteliu adamantin redus.
3. Epiteliul joncţional sau ataşat.
4. Modul de aderenţă a epiteliului joncţional către dinte.
5. Noţiune de peliculă şi cuticulă.
6. Formarea şanţului gingival.
7. Rolul erupţiei dentare în formarea şanţului gingival.
8. Formarea planşeului şanţului gingival.
9. Epitelul şanţului gingival.

Lucrul pentru acasă


În caietele de lucru, de desenat formarea joncţuiunii dento-gingivale.

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ:
A. Obligatorie:
1. Materialele prelegerilor.
2. Dumitriu H. Parodontologie. București, 1997.
3. Newman M. G., Takei H. H., Klokkevold P. R., Carranza F. A. Carranza’s Clinical
Periodontology. 2012, 1033 p.
4. Vataman R. Parodontologie, Iaşi, 1992

B. Suplimentară
1. Ciobanu S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontite marginale cronice.
Chişinău, 2012.

6
2. Терехов А. Основы практической пародонтологиию. Сhișinău, 2010 стр.
Lucrare practică № 4
Tema: Şanţul gingival. Lichidul gingival. Totalizare.
Locul petrecerii lecţiei practice: sala de simulatoare.
Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei practice: Studiul materialelor nemetalice. Ceramica. Componenţa şi proprietăţile.
Planul lecţiei:
1. Controlul cunoştinţelor la tema dată- 45 min.
2. Lucrul practic- 80 min. Studierea şanţului gingival pe scheme şi tabele.
3. Încheiere-10 min.

Întrebări de verificare:
1. Şanţul gingival, noţiune.
2. Delimintarea şanţului gingival, profunzime.
3. Conţinutul şanţului gingival.
4. Lichidul (fluidul) şanţului gingival.
5. Originea lichidului gingival.
6. Compoziţia chimică a lichidului gingival.
7. Proprietăţile fluidului gingival.
8. Cauzele sporirii fluxului fluidului gingival.
9. Importanţa clinică a joncţiunii dento- gingivale şi a şanţului gingival.
10. Raportul cantitativ al lichidului gingival în norma şi stări patologice.
11. Metodele dc colectare a lichidului gingival.
Totalizare.

Lucrul pentru acasă


În caietele de lucru, de desenat formarea şanţului gingival.

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ:
A. Obligatorie:
1. Materialele prelegerilor.
2. Dumitriu H. Parodontologie. București, 1997.
3. Newman M. G., Takei H. H., Klokkevold P. R., Carranza F. A. Carranza’s Clinical

7
Periodontology. 2012, 1033 p.
4. Vataman R. Parodontologie, Iaşi, 1992

B. Suplimentară
1. Ciobanu S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontite marginale cronice.
Chişinău, 2012.
2. Терехов А. Основы практической пародонтологиию. Сhișinău, 2010 стр.
Lucrare practică № 5
Tema: Noţiune de leziuni parodontale. Clasificarea. Rolul factorilor locali în etiologia
afecțiunilor parodontale.
Locul petrecerii lecţiei practice: Sala de simulatoare.
Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei practice: De a familiariza studenţii cu noţiunile de afecţiuni gingivale, clasificarea lor şi
rolul factorilor locali în declanşarea leziunilor parodontale.

Planul lecţiei:
1. Verificarea cunoştinţelor studenţilor la acest capitol - 45 min.
2. Lucrul practic - 80 min. Studierea clasificărilor leziunilor parodontale şi a factorilor locali în
etiologia lor pe scheme şi tabele.
3. Încheiere - 10 min.

Întrebări de verificare:
1. Noţiune de leziuni parodontale.
2. Clasificarea afecţiunilor parodontale.
3. Noţiune de gingivite.
4. Clasificarea gingivitelor (după IMSM, M.Gafar şi C. Andreescu-1990, OMS).
5. Noţiune de parodontită marginală.
6. Clasificarea parodontitelor marginale (după IMSM; M.Gafar şi C. Andreescu, 1990; OMS).
7. Enumeraţi factorii locali în etiologia leziunilor parodontale (factori dentari, anatomici parodontali,
iatrogeni, funcţiunali, trauma ocluzală patologică).
8. Rolul igienii cavităţii bucale.
9. Noţiune de depozite dentare (depozite moi şi dure).

Lucrul pentru acasă

8
În caietele de lucru de scris clasificarea leziunilor parodontale şi a factorilor etiologici locali; noţiunile
gingivită, parodontită, parodontoză şi tartul dentar.

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ:
A. Obligatorie:
1. Materialele prelegerilor.
2. Dumitriu H. Parodontologie. București, 1997.
3. Newman M. G., Takei H. H., Klokkevold P. R., Carranza F. A. Carranza’s Clinical
Periodontology. 2012, 1033 p.
4. Vataman R. Parodontologie, Iaşi, 1992

B. Suplimentară
1. Ciobanu S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontite marginale cronice.
Chişinău, 2012.
2. Терехов А. Основы практической пародонтологиию. Сhișinău, 2010 стр.

Lucrare practică № 6
Tema: Placa bacteriană. Compoziţia chimică. Mecanismele de formare.
Locul petrecerii lecţiei practice: Sala de simulatoare.
Timpul: 3 ore

Scopul lecţiei practice: De a studia componenţa bacteriană a plăcii dentare supra- şi

subgingivale; rolul ei şi mecanismul de dezvoltare a afecţiunilor parodontale.

Planul lecţiei:
1. Verificarea cunoştinţelor căpătate de studenţi - 45 min
2. Lucrul practic- 80 min. Studierea mecanismului de formare a plăcii bacteriene, determinarea plăcii
bacteriene pe simulatoare.
3. Încheierea -10min.

Întrebări de verificare:
1. Noţiune de placă bacteriană.
2. Compoziţia plăcii bacteriene.
3. Mecanismul de formare a plăcii bacteriene (etapele).

9
4. Rolul plăcii bacteriene în declanşarea proceselor carioase.
5. Placa bacteriană supragingivală.
6. Placa bacteriană subgingivală.
7. Mecanismele de patogenitate bacteriană în boala parodontilă.
8. Mecanisme directe de patogenitate bacteriană.
9. Mecanisme indirecte de patogenitate bacteriană.

Lucrul pentru acasă


În caietele de lucru de scris metodele de dispariţie a plăcii bacteriene şi de desenat un grup de dinţi cu
placă evidenţiată.

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ:
A. Obligatorie:
1. Materialele prelegerilor.
2. Dumitriu H. Parodontologie. București, 1997.
3. Newman M. G., Takei H. H., Klokkevold P. R., Carranza F. A. Carranza’s Clinical
Periodontology. 2012, 1033 p.
4. Vataman R. Parodontologie, Iaşi, 1992

B. Suplimentară
1. Ciobanu S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontite marginale cronice.
Chişinău, 2012.
2. Терехов А. Основы практической пародонтологиию. Сhișinău, 2010 стр.

Lucrare practică № 7
Tema: Tartrul dentar. Compoziţia chimică. Mecanismul de formare a tartrului dentar.
Locul petrecerii lecţiei practice: Sala de simulatoare.
Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei practice: Familiarizarea studenţilor cu noţiuni de tartu dentar, de a studia compoziţia
chimică şi mecanismul de formare a tartului dentar.
Planul lecţiei:
1. Verificarea cunoştinţelor - 45 min
2. Lucrul practic - 80 min. Studierea mecanismului de formare a tartrului dentar şi determinarea
indicelui de tartru dentar pe fantoame.

10
3. Încheierea -10 min.
Întrebări de verificare:
1. Noţiune de tartru dentar.
2. Tartrul supra şi subgingival.
3. Compoziţia tartrului dentar.
4. Conţinutul anorganic al tartrului dentar.
5. Conţinutul organic al tartrului dentar.
6. Formarea tartrului dentar.
7. Ataşarea tartrului dentar de suprafaţa dentară.
8. Teorii asupra mineralizării tartrului dentar.
9. Rolul dietei în formarea tartrului dentar.
10. Rolul tartrului dentar în declanşarea afecţiunilor parodontale.

Lucrul pentru acasă


În caietele de lucru, de scris metodele de depistare a tartrului dentar şi de desenat un grup de dinţ cu
tartrul dentar supragingival.

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ:
A. Obligatorie:
1. Materialele prelegerilor.
2. Dumitriu H. Parodontologie. București, 1997.
3. Newman M. G., Takei H. H., Klokkevold P. R., Carranza F. A. Carranza’s Clinical
Periodontology. 2012, 1033 p.
4. Vataman R. Parodontologie, Iaşi, 1992

B. Suplimentară
1. Ciobanu S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontite
marginale cronice. Chişinău, 2012.
2. Терехов А. Основы практической пародонтологиию. Сhișinău, 2010 стр.

Lucrare practică № 8
Tema: Determinarea plăcii bacteriene. Revelatori de placă bacteriană. Totalizare.
Locul petrecerii lecţiei practice: Sala de simulatoare.
Timpul: 3ore

11
Scopul lecţiei practice: Studiul materialelor de obturaţii provizorii.
Planul lecţiei:
1. Verificarea cunoştinţilor studenţilor la acest capitol - 45 min.
2. Lucrul practic- 80 min. Studenții discută: revelatorii de placă bacteriană și metodele de
determinare a plăcii bacteriene.
3. Încheiere-10 min.
Intrebări de verificare:
1. Relevatori de placă.
2. Metode de depistare a plăcii bacteriene. Indicii de evaluare a igienei bucale şi stării de îmbolnovire
parodontală.
3. Indicii gingivali LOE si Silness.
4. Indicii de sângerare gingivala după Muhlemann și Son.
5. Indici ai igienei orale după Green și Vermilion (Indicele de depozite moi și indicele de tartru).
Totalizare.
Lucrul pentru acasă
În caietele de lucru, de notat remediile medicamentoase, formele de comercializare, componenta activă
a revelatorilor de placă bacteriană, culoarea lor și indicii de igienă bucală.

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ:
A. Obligatorie:
1. Materialele prelegerilor.
2. Dumitriu H. Parodontologie. București, 1997.
3. Newman M. G., Takei H. H., Klokkevold P. R., Carranza F. A. Carranza’s Clinical
Periodontology. 2012, 1033 p.
4. Vataman R. Parodontologie, Iaşi, 1992

B. Suplimentară
1. Ciobanu S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontite marginale cronice.
Chişinău, 2012.
2. Терехов А. Основы практической пародонтологиию. Сhișinău, 2010 стр.

Lucrare practică № 9.
Tema: Instrumente și tehnici de sondare în paradontologie.
Locul petrecerii lecţiei practice: Sala de simulatoare.

12
Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: De a studia materiale pentru obturaţia curativă şi izolantă.
Planul lecţiei
1. Verificarea cunoştinţelor studenţilor la acest compartiment- 45 min.
2. Lucrul practic - 80 min. Studierea materialelor de obturație curativă și izolantă: definiție,
clasificarea, scopul aplicării; proprietăți, indicații, modul de aplicare a pastelor curative și a
materialelor izolante.
3. Încheiere-10 min.
Întrebări de verificare:
1. Generații de sonde parodontale.
2. Avantaje și dezavantaje a diferitor sonde parodontale.
3. Indicații și contraindicații a sondării parodontale.
4. Tehnica sondării parodontale.
5. Înregistrarea datelor în urma sondării în fișa parodontală.
6. Sondarea parodontală ca metodă de control și înregistrarea evoluției afecțiunilor parodontale.

Lucrul pentru acasă


Completați tabela: Sondarea parodontală.
Nr. Tipul sondei Indicații Contraindicații Avantaje Dezavantaje
parodontale

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ:
A. Obligatorie:
1. Materialele prelegerilor.
2. Dumitriu H. Parodontologie. București, 1997.
3. Newman M. G., Takei H. H., Klokkevold P. R., Carranza F. A. Carranza’s Clinical
Periodontology. 2012, 1033 p.
4. Vataman R. Parodontologie, Iaşi, 1992

B. Suplimentară
1. Ciobanu S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontite marginale cronice.
Chişinău, 2012.
2. Терехов А. Основы практической пародонтологиию. Сhișinău, 2010 стр.

13
Lucrare practică № 10.
Tema: Detartrajul manual şi surfasajul radicular. Instrumente pentru detartraj. Tehnica de
utilizare. Particularități la copii.
Locul petrecerii lecţiei practice: Sala de simulatoare.
Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: Familiarizarea studenţilor cu metodele de detartraj şi surfasaj radicular, studierea
instrumentarului pentru detartaj şi surfasaj radicular.
Planul lecţiei:
1. Verificarea cunştinţelor acumulate de studenţi la compartimentul dat - 45 min.
2. Lucrul practice – 80 min. Efectuarea detartrajului şi surfasajului radical pe fantome.
3. Încheiere - 10 min.
Întrebări de verificare:
1. Noţiune de detartraj.
2. Principii generale ale detartrajului (vizibilitate, iluminare, poziţia pacientului şi a medicului,
punctul de sprijin, etc.).
3. Detartrajul manual.
4. Instrumente pentru detartraj manual (specificarea instrumentelor, tehnica de utilizare).
5. Chiurete parodontale universale şi speciale (chiuretele GRACEY).
6. Metode de ascuţire a chiuretelor parodontale.
7. Tehnica detartrajului manual.
8. Complicaţii ale detartrajului.
9. Finisarea suprafeţelor detartrate.
10. Instrumentul folosit la surfasaj radicular.
11. Tehnici de lucru şi instrumente accesorii.

Lucrul pentru acasă


De descries, în caietul de lucru, metodele de detartraj și de desenat instrumentariul pentru detartraj.

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ:
A. Obligatorie:
1. Materialele prelegerilor.
2. Dumitriu H. Parodontologie. București, 1997.

14
3. Newman M. G., Takei H. H., Klokkevold P. R., Carranza F. A. Carranza’s Clinical
Periodontology. 2012, 1033 p.
4. Vataman R. Parodontologie, Iaşi, 1992

B. Suplimentară
1. Ciobanu S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontite marginale cronice.
Chişinău, 2012.
2. Терехов А. Основы практической пародонтологиию. Сhișinău, 2010 стр.

Lucrare practică № 11
Tema: Detartrajul cu ultrasunet (piezoelectric si magnetostrictiv). Instrumente pentru detartraj
piezoelectric si magnetostrictiv. Tehnici de utilizare și instrumente pentru detartraj.
Locul petrecerii lecţiei practice: Sala de simulatoare.
Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: De a studia cimenturile ionomere de sticlă cu adaos de rășini. Proprietăți.
Planul lecţiei:
1. Verificarea cunoştinţelor studenţilor la capitolul dat - 45 min.
2. Lucrul practic - 80 min. Studenţii discută: compoziția chimică, tipuri de polimerizare, modul de
prezentare, proprietăți și indicații a cimenturilor ionomeri de sticlă cu adaos de rășini; cimenturi
ionomere metalice convenționale, deosebiri de “Cermet“; ce prezintă compomerele, giomerii,
ormocerii. Indicații pentru aplicarea compomerelor.
3. Încheiere - 10 min.
Întrebări de verificare:
1. Detartrajul ultrasonic piezoelectric.
2. Detartrajul ultrasonic magnetostrictiv.
3. Mecanismul de acţiune a ultrasunetului asupra țesuturilor limitrofe.
4. Indicaţii şi contraindicaţii pentru detartrajul cu ultrasunetul piezoelectric.
5. Indicaţii şi contraindicaţii pentru detartrajul cu ultrasunetul magnetostrictiv.
6. Avantaje şi dezavantaje în tehnica detartrajului cu ultrasunet piezoelectric.
7. Avantaje şi dezavantaje în tehnica detartrajului cu ultrasunet magnetostrictiv.

Lucrul pentru acasă


De notat în caiete: tipuri de detartraj ultrasonic, tehnica de lucru, avantajele și dezavantajele acestora.
BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ:

15
A. Obligatorie:
1. Materialele prelegerilor.
2. Dumitriu H. Parodontologie. București, 1997.
3. Newman M. G., Takei H. H., Klokkevold P. R., Carranza F. A. Carranza’s Clinical
Periodontology. 2012, 1033 p.
4. Vataman R. Parodontologie, Iaşi, 1992

B. Suplimentară
1. Ciobanu S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontite marginale
cronice. Chişinău, 2012.
2. Терехов А. Основы практической пародонтологиию. Сhișinău, 2010 стр.

Lucrare practică № 12
Tema: Noțiuni de chirurgie parodontală. Metode chirurgicale de tratament a afecțiunilor
parodontale (chiuretajul gingival, gingivotomia, gingivectomia, gingivoplastia).
Totalizare.
Locul petrecerii lecţiei practice: Sala de simulatoare.
Timpul: 3 ore.
Scopul lecţiei: De a-i familiariza studenţii cu metodele de chirurgie parodontală.
Planul lecţiei
1. Verificarea cunoştinţelor studenţilor la tema în cauză- 45 min.
2. Lucrul practice - 80 min. Modelarea intervenţiilor chirurgicale la parodontţiu pe fantome.
3. Încheiere-10 min.
Întrebări de verificare:
1. Noţiune de chirurgie parodontală.
2. Metode şi tehnici de chirurgie parodontală.
3. Chiuretajul gingival, indicaţii şi contraindicaţii.
4. Tehnica chiuretajului gingival.
5. Chiuretajul subgingival, indicaţii şi contraindicaţii.
6. Chiuretajul închis.
7. Chiuretajul deschis sau cu microlambouri papilare.
8. Tehnica chiuretajului deschis.
9. Gingivectomia, indicaţii şi contraindicaţii.
10. Tehnica gingivectomiei.

16
11. Instrumente şi remedii medicamentoase utilizate în chiuretajul gingival.
12. Gingivoplastia, indicaţii şi contraindicaţii.

Lucrul pentru acasă


De scris în caietele de lucru metodele de chiuretaj, gingivectomie şi gingivoplastie.

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ:
A. Obligatorie:
1. Materialele prelegerilor.
2. Dumitriu H. Parodontologie. București, 1997.
3. Newman M. G., Takei H. H., Klokkevold P. R., Carranza F. A. Carranza’s Clinical
Periodontology. 2012, 1033 p.
4. Vataman R. Parodontologie, Iaşi, 1992

B. Suplimentară
1. Ciobanu S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontite marginale
cronice. Chişinău, 2012.
2. Терехов А. Основы практической пародонтологиию. Сhișinău, 2010 стр.

Lucrare practică №13


Tema: Leziuni interradiculare. Clasificare.

Locul petrecerii lecţiei practice: sala de simulatoare.


Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: De a-i familiariza pe studenţi cu noţiuni de leziuni interradiculare şi metode de
tratament chirurgical..
Planul lecţiei
1. Verificarea cunoştinţelor studenţilor la tema în cauză- 45 min.
2. Lucrul practic-- 80 min. Modelarea intervenţiilor chirurgicale în tratamentul chirurgical al
leziunilor interradiculare pe fantome.
3. Încheiere-10 min.
Întrebări de verificare:
1. Noţiune de leziuni interradiculare.
2. Clasificarea leziunilor interradiculare.

17
3. Leziuni interradiculare de gradul I (clasa I).
4. Leziuni interradiculare de gradul II (clasa II).
5. Leziuni interradiculare de gradul III (clasa III).
6. Examenul local în viziunea aprecierii gradului de lezare a spaţiului interradicular (instrumente
utilizate).
7. Analiza radiologică în diagnosticarea leziunilor interradiculare.
8. Tratamentul leziunilor interradiculare de clasa I (detartaj, surfasaj radicular, cu sau fără plastia
zonei de furcaţie).
9. Tratamentul leziunilor interradiculare de clasa II (tunelizarea, hemisecţia, amputaţie radiculară,
regenerarea tisulară ghidată, lambou repoziţionat coronar).
10. Tratamentul leziunilor interradiculare de clasa III (regenerarea tisulară ghidată, tunelizare,
amputaţie radiculară şi extracţie dentară).

Lucrul pentru acasă


De scris în caietul de lucru: clasificarea leziunilor interradiculare.

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ:
A. Obligatorie:
1. Materialele prelegerilor.
2. Dumitriu H. Parodontologie. București, 1997.
3. Newman M. G., Takei H. H., Klokkevold P. R., Carranza F. A. Carranza’s Clinical Periodontology.
2012, 1033 p.
4. Vataman R. Parodontologie, Iaşi, 1992

B. Suplimentară
1. Ciobanu S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontite marginale
cronice. Chişinău, 2012.
2. Терехов А. Основы практической пародонтологиию. Сhișinău, 2010 стр.

Lucrare practică № 14
Tema: Recesiuni gingivale. Clasificare.
Locul petrecerii lecţiei practice: Sala de simulatoare.
Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: De a-i familiariza pe studenţi cu noţiuni de recesiuni gingivale şi tratamentul lor..

18
Planul lecţiei:
1. Verificarea cunoştinţelor acumulate de studenţi la tema dată- 45 min.
2. Lucrul practic - 80 min. modelarea intervenţiilor chirurgicale în tratamentul recesiunilor gingival«
pe fantome.
3. Încheiere- 10 min.
Întrebări de verificare:
1. Recesiune gingivală. Noţiune.
2. Factorii cauzali.
3. Factorii predispozanţi.
4. Tipul de parodonţiu sau biotipul parodontal.
5. Clasificarea recesiunilor gingivale după Sullivan şi Atkins.
6. Clasificarea recesiunilor gingivale după Miller 1985.
7. Tratamentul recesiunilor gingivale (metode).
8. Prognosticul succesului în tratament.

Lucrul pentru acasă


De scris in caietul de lucru clasificarea recesiunilor gingivale şi de desenat tipurile de recesiune.

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ:
A. Obligatorie:
1. Materialele prelegerilor.
2. Dumitriu H. Parodontologie. București, 1997.
3. Newman M. G., Takei H. H., Klokkevold P. R., Carranza F. A. Carranza’s Clinical Periodontology.
2012, 1033 p.
4. Vataman R. Parodontologie, Iaşi, 1992

B. Suplimentară
1. Ciobanu S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontite marginale
cronice. Chişinău, 2012.
2. Терехов А. Основы практической пародонтологиию. Сhișinău, 2010 стр.

Lucrare practică №15


Tema: Aspecte radiologice al paradonțiului sănătos și în parodontopatii.
Locul petrecerii lecţiei practice: Sala de simulatoare.

19
Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: De a studia structura normală şi în patologie a afecţiunilor parodontale.
Planul lecţiei:
1. Verificarea cunoştinşelor studenţilor la tema dată- 45 min.
2. Lucrul practic - 80 min. Studenții vor învăța: structura osului alveolar şi a apofizelor alveolare pe
scheme, desene şi clişeuri radiologice, în normă şi patologie.
3. Încheiere - 10 min.

Întrebări de verificare:
1. Radiografia în incidenţă izometrică, otoradială.
2. Radiografia panoramică monomaxilară.
3. Ortopantomografia.
4. Spaţiul dento-alveolar: forma, dimensiuni.
5. Lamina dură.
6. Structura osului trabecular.
7. Gradul şi tipul de resorbţie osoasă: verticală, orizontală şi mixtă.
8. Radiografia pungilor parodontale.
9. Halisteraza marginală.
10. Ciupirea septului interradicular.
11. Parodontită localizată.
12. Parodontită generalizată..

Lucrul pentru acasă


De notat în caietul de lucru proprietățile de bază a compozitelor cu întărire chimică și compoziția
acestora.

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ:
A. Obligatorie:
1. Materialele prelegerilor.
2. Dumitriu H. Parodontologie. București, 1997.
3. Newman M. G., Takei H. H., Klokkevold P. R., Carranza F. A. Carranza’s Clinical
Periodontology. 2012, 1033 p.
4. Vataman R. Parodontologie, Iaşi, 1992

20
B. Suplimentară
1. Ciobanu S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontite
marginale cronice. Chişinău, 2012.
2. Терехов А. Основы практической пародонтологиию. Сhișinău, 2010 стр.

Lucrare practică №16


Tema: Examenul clinic al pacienților cu parodontopatii.
Locul petrecerii lecţiei practice: Sala de simulatoare.
Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: De a familiariza studenţii cu metodele de examinare a pacientului cu afecţiuni
parodontale şi stabilirea diagnosticului.
Planul lecţiei:
1. Verificarea cunoştinţilor studenţilor la această temă - 45 min.
2. Lucrarea practică -- 80 min. Examinarea clinică a pacienţilor cu afecţiuni parodontale.
3. Încheiere- 10 min.
Întrebări de verificare:
1. Metodologia examinării bolnavului cu afecţiuni parodontale (anamneza, examinarea clinică
obiectivă, examene complimentare).
2. Anamneza.
3. Examenul clinic obiectiv (instrumente utilizate).
4. Examenul exobucal.
5. Examenul mucoaselor.
6. Examenul dinţilor.
7. Măsurarea profunzimii pungilor parodontale.
8. Evaluarea leziunilor interradiculare (furcaţiilor).
9. Examene complementare: evidenţierea plăcii bacteriene,
10. Examene complementare: examenul modelelor de studiu,
11. Examene complementare: examenul radiologie (tipuri),
12. Examene complementare: fotografia (pînă şi după tratament),
13. Examene complementare: teste biochimice, teste microbiologice,
14. Examene complementare: determinarea valorilor unor constante biologice (hematocrit,
numărarea de leucocite, VSH, glicemie, timpii de coagulare)..

Lucrul pentru acasă

21
În caietele de lucru, de scris metodele de examinare a pacienţilor cu afecţiuni ale parodonţiului.

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ:
A. Obligatorie:
1. Materialele prelegerilor.
2. Dumitriu H. Parodontologie. București, 1997.
3. Newman M. G., Takei H. H., Klokkevold P. R., Carranza F. A. Carranza’s Clinical
Periodontology. 2012, 1033 p.
4. Vataman R. Parodontologie, Iaşi, 1992

B. Suplimentară
1. Ciobanu S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontite marginale
cronice. Chişinău, 2012.
2. Терехов А. Основы практической пародонтологиию. Сhișinău, 2010 стр.

Lucrare practică № 17
Tema: Igiena profesională a cavității bucale. Totalizare.
Locul petrecerii lecţiei practice: Sala de simulatoare.
Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: De a-i familiariza pe studenţi cu materialele pentru obturația radiculară. Materiale
pentru obturarea temporară și de durată.
Planul lecţiei:
1. Verificarea cunoştinţelor studenţilor la această temă - 45 min.
2. Lucrul practic-80 min. Studenții discută despre diferite materiale pentru obturația temporară și de
durată a canalelor radiculare, clasificare, indicații proprietăți modul de prezentare, caracteristica,
tehnici de malaxare. Conuri de gutapercă, argint și titan. Modul de prezentare a acestora.
3. Încheiere - 10 min.
Întrebări de verificare:
1. Indicii de evaluare a igienei bucale şi stării de afecțiune parodontală: indicele de igienă bucală
(IHB), indicele de placă SILNESS şi LOE, indicele de retenţie a plăcii (LOE), indice de tartru.
2. Indicii de inflamaţie gingivală: indicele gingival (LOE ŞI SILNESS), indicele de sângerare
papilară (MUHLEMAN), indicele de sângerare gingivală, cantitatea şi fluxul (debitul) lichidului
din şanţul gingival.

22
3. Indici de informaţie parodontală: indicele paradontal( RUSSELL), indicele de prezenţă a pungilor
parodontale, indicele parodontal CPITN (Community Periodontal Index of Treatments Needs),
indice de îmbolnăvire parodontală şi de necesitate de tratament, propus de ONU în 1977 şi adoptat
de FDI în 1980 şi de OMS în 1983.
Totalizare.
Lucrul pentru acasă
În caietele de lucru, de scris indicii de evaluare a igienei bucale și indicii de inflamaţie gingivală.
BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ:
A. Obligatorie:
1. Materialele prelegerilor.
2. Dumitriu H. Parodontologie. București, 1997.
3. Newman M. G., Takei H. H., Klokkevold P. R., Carranza F. A. Carranza’s Clinical Periodontology.
2012, 1033 p.
4. Vataman R. Parodontologie, Iaşi, 1992

B. Suplimentară
1. Ciobanu S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontite marginale
cronice. Chişinău, 2012.
2. Терехов А. Основы практической пародонтологиию. Сhișinău, 2010 стр.
.

23