Sunteți pe pagina 1din 1

Există o serie de oportunități atât pentru 

cadrele didactice, cât și pentru


persoanele care lucrează în întreprinderi doritoare să împărtășească
din experiența pe care au dobândit-o ... Educație și formare profesională ...
Predând în străinătate, vă puteți lărgi orizonturile în materie de educație și
puteți face schimb de ...

Capacitarea cadrelor didactice este unua din direcțiile de perspectivă al SAP Călărași. în
acest context, la data de 28.11.2019, a fost organizat seminarul pentru CDS, care si-a desfășurat
lucrările în LT „V. Alecsandri” din or. Călărași, cu genericul: „Terapia prin artă – modul
personal de a intra în contact cu sine și cu cei din jur”.
Deschiderea pentru diseminarea practicilor de success din partea administrației instituției,
dar și a cadrelor didactice, au implicat în activitate peste 30 de specialiști din raion.
Activitățile demonstrative realizate în cadrul seminarului au scos în evidență mecanismul
procesului educațional incluziv din instituție precum și munca în echipă a actorilor educaționali.
Practicile preluate vor fi disseminate, de către participanți, colegilor săi în cadrul
Săptămânii EI (02 – 06.12.2019).

S-ar putea să vă placă și