Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare de laborator

Clasa: a 11-a ,, A ,,

Numele, prenumele elevului: Caracuianu Mihail Nota:.................

Tema: Determinarea căldurii specifice a unui corp.

Scopul: să se determine căldura specifică a unui corp prin metoda calorimetrică.


Materiale: calorimetru, corp calorimetric, termometru, apă rece, apă clocotindă, balanţă cu set de corpuri cu mase
marcate.
Note teoretice: La punerea în contact termic a două corpuri între acestea are loc un schimb de căldură. Procesul are loc
pînă cînd temperaturile corpurilor aflate în contact se egalează, adică se stabileşte starea de echilibru termic. Dacă
schimbul de căldură are loc într-un sistem izolat( calorimetru) atunci pentru procesul dat avem Qcedat = Qprimit (1)
Vom cerceta corpul calorimetric cu căldură specifică necunoscută c1 şi temperatura t1 care va fi adus în contact termic cu
apa din calorimetru (corpul 2) cu temperatura t2 (t2< t1) şi căldura specifică c2. Temperatura de echilibru care se va stabili
va fi t. Astfel : Qcedat = c1m1(t1- t) (2) Qprimit= c2m2(t- t2) (3)
În schimbul de căldură participă la fel şi calorimetrul şi termometrul, dar vom neglija căldura primită de ele, aceasta fiind
mică în condiţiile experimentului dat.
c 2 m 2 (t−t 2)
Folosind relaţiile (2) şi (1) pentru căldura specifică necunoscută avem formula c1 = (4)
m1 (t 1 −t)
Erori : Δt= ½ div=0.5 0C Δm= 5*10−7 kg
Δm Δm 2 Δt 2 Δt
Δc = c1∙ε ε= + + +
m1 m 2 (t−t 2) (t 1 −t)
Modul de lucru:
1. Determinaţi masa corpului calorimetric m1, folosind balanţa şi setul de corpuri cu mase marcate.
2. Puneţi corpul calorimetric în vasul cu apă şi ţineţi-l pînă la realizarea echilibrului termic.
3. În acest timp determinaţi masa apei reci din calorimetru m2.
4. Măsuraţi temperaturile apei fierbinți t1 şi temperatura apei din calorimetru t2 folosind termometrul.
5. Introduceţi corpul calorimetric în apa din calorimetru, aşteptaţi realizarea echilibrului termic şi determinaţi
temperatura de echilibru t .
6. Calculaţi căldura specifică necunoscută c1 şi erorile relativă şi absolută.
7. Indicaţi exemple de calcul, scrieţi rezultatul final şi trageţi concluziile de rigoare.
Tabelul măsurărilor şi determinărilor

m1, kg m2, kg t1, 0C t2, 0C t, 0C c1, J/kg∙0C Δc1, J/kg∙0C ε, %


0.17431 kg 0.1 kg 74 0C 21 0C 29 0C 428.355J/kg∙0C 6306.670J/kg∙0C 14.723%

c 2 m 2 (t−t 2) 4200∗0.1∗(29−21)
Exemple de calcul: c1= = =428.355 J/kg∙0C
m1 (t 1 −t) 0.17431∗(74−29)

Δm Δm 2 Δt 2 Δt 5∗10−7 5∗10−7 2∗0.5 2∗0.5


ε1 = + + + =
m1 m 2 (t−t 2) (t 1 −t) 0.17431 + 0.1 + 8 + 45
=0.14723*100%=14.723%

Δc1 = 428.355 J/kg∙0C * 14.723%=6306.670665 J/kg∙0C

Rezultatul final: c=( c1± Δc1)=(428.355 ± 6306.670 ) J/kg∙0C ε = 14.723 %

Concluzii: 1.Astăzi la lecție am efectuat lucrare de laborator la tema: Determinarea căldurii specifice a unui corp.
2. Scopul lucrării a fost să se determine căldura specifică a unui corp prin metoda calorimetrică, utilizând materialele
propuse: calorimetru, corp calorimetric, termometru, apă rece, apă clocotindă, balanţă cu set de corpuri cu mase marcate.
3. Am observat în urma efectuării experienței de laborator, stabilirea echilibrului termic al corpului introducând corpul în
apă, observând diferența obținută la temperaturi t1 si respectiv t2.