Sunteți pe pagina 1din 1

„Clopotniţa nu e doar o construcţie medievală de cult sechestrată de autorităţi şi arsă,

chipurile, de fulger. Împreună cu Hronicul, ea este imaginea metaforică a istoriei şi a


credinţei noastre denaturate şi umilite de aceleaşi oficialităţi. Iar întrebarea
fundamentală Unde ai fost în seara când ardea Clopotniţa? va fi, din
păcate, actuală încă pentru multe generaţii înainte.
Această proză a lui Ion Druţă era ea însăşi ca o bătaie de clopot revărsându-se din
lăcaşul ameninţat de flăcări. Un dangăt-avertizare care trebuia să ajungă 
(şi a ajuns!) mai ales la conştiinţa tinerilor.” -- Eugen Lungu