Sunteți pe pagina 1din 7

Minister Educaţiei, Culturii şi Cercetării al R.M.

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică

Referat

La disciplina: Etică, comunicare și drept


Tema referatului: Comunicarea verbală.

A realizat: Tombrachevici Dan gr. IA-203

Coordonator: psih. lect. univ. Simion S. Dănuț

Chişinău 2020

1
Comunicarea verbală: tipuri de comunicare și cum ne putem
îmbunătăți această abilitate.
Comunicarea verbală stă la baza tuturor legăturilor pe care le stabilim cu cei din jur și se
referă la schimbul de informații dintre cel puțin două persoane. Atunci când comunicăm, nu o
facem doar la nivelul cuvintelor, ci și prin elemente nonverbale, precum zâmbetul, privirea,
postura corpului etc.
Conceptul de comunicare:
Comunicarea reprezintă un concept intens dezbătut de-al lungul timpului, pe care
specialiștii l-au explicat folosind mai multe teorii.
Indiferent dacă folosim comunicarea verbală – cuvintele – sau alegem să păstram tăcerea în
anumite situații, de fapt transmitem un mesaj și anumite stări și emoții.
Una dintre cele mai des întâlnite teorii este modelul matematic al comunicării,elaborat de
cercetătorii americani Shannon și Weaver, care presupune mai multe elemente:
1. Emițătorul (persoana care inițiază și formulează mesajul);
2. Transmițătorul prin intermediul căruia mesajul este codificat, devenind semnal (verbal,
nonverbal, grafic etc.);
3. Canalul prin care semnalele pătrund;
4. Receptorul care preia semnalele și le decodifică;
5. Destintarul (receptorul) la care ajunge mesajul și care îl interpretează.
Din punctul de vedere al transmiterii mesajului, comunicarea poate fi:
directă: atunci când partenerii de comunicare se află față în față, într-un context situațional
comun.
mediată: când, pentru a comunica, partenerii folosesc diverse alte mijloace de transmitere a
mesajului(scrisoarea, telefonul, faxul, rețelele electronice).
Din punctul de vedere al relației dintre emițător și receptor, se poate vorbi despre:
comunicare bilaterală: când într-o anumită situație de comunicare receptorul poate deveni la
rândul său emițător(dialog cotidian, emisiuni interactive la radio sau la televiziune)
comunicare unilaterală: în cazul în care receptorul nu poate deveni, la rândul său, emițător,
mesajul transmițându-se într-un singur sens(de exemplu, dinspre ecran sau dinspre scenă spre
spectatori).
Comunicarea se realizează pe trei niveluri:
1. Verbal
2. Paraverbal
3. Nonverbal
Dintre acestea, nivelul verbal (deci cel al cuvintelor) reprezintă doar 7% din totalul actului de
comunicare; 38% are loc la nivel paraverbal (ton, volum, viteza de rostire...) și 55% la nivelul
nonverbal (expresia facială, poziția, mișcarea, îmbrăcămintea etc.).
Dacă între aceste niveluri nu sunt contradicţii, comunicarea poate fi eficace.

2
Dacă însă între niveluri există contradicţii, mesajul transmis nu va avea efectul scontat.
Comunicarea verbală se realizează oral sau în scris, prin intermediul unei limbi
cunoscute de către toți participanții la actul comunicarii.
Comunicarea nonverbală se realizează prin intermediul gesturilor, al mimicii sau chiar
al unui sistem special creat, cum ar fi limbajul surdo-muților.
Comunicarea paraverbală se realizează prin intermediul aspectelor legate de
voce(modulație, ritm, volum) sau prin pauzele în vorbire.
Comunicarea verbală și cea non-verbală se împletesc într-un mod firesc. Limbajul non-
verbală este un indiciu important pentru „citirea” mesajului adevărat, adânc, ce ne este transmis.
Mai mult, expresiile faciale pot dezvălui multe informații prețioase. Psihologul Paul Ekman și-a
dedicat cariera studierii expresiilor faciale ale ființei umane.Pe baza acestor studii au fost definite
șapte emoții umane fundamentale: mânia, frica, bucuria, tristețea, uimirea, dezgustul și disprețul.
Contează ceea ce comunicăm, însă contează mai ales modul în care comunicăm. Când o
persoană afirmă „nu am nimic, sunt bine”, dar tonul vocii sale și expresia facială denotă tristețe,
ne va fi greu să o credem.
Comunicarea estetică și vizuală
Comunicarea estetică este realizată prin intermediul artei, fie că vorbim despre pictură, dans,
muzică ori sculptură, în timp ce comuncarea vizuală se referă la ilustrații, grafice, prezentări etc.
În funcție de numărul participanților și natura relației dintre aceștia, comunicarea
se poate clasifica astfel:
Comunicarea intrapersonală – reprezintă comunicarea cu sinele, iar emițătorul și receptorul
devin aceeași persoană;
Comunicarea publică – se referă la o prezentare susținută de o persoană în mod direct, în fața
unui grup de persoane (conferințe, prelegeri, pledoarii, expunerea în fața unei comisii de
examinare);
Comunicarea de masă – se referă la transmiterea mesajelor scrise, vorbite sau vizuale produse
de mass-media către un public;
Comunicarea în afaceri – are ca scop transmiterea unui mesaj pentru îndeplinirea unor sarcini
profesionale, în cadrul unor organizații formale.
Comunicarea formală
Comunicarea pe verticală este acea comunicare verbală care se realizează între interlocutorii
aflați în relații de subordonare – poate fi de la nivelurile ierarhice superioare la cele inferioare și
invers;
Comunicarea pe orizontală are loc la același nivel ierarhic și are caracter funcțional și de
cooperare;
Comunicarea pe diagonală are loc pe mai multe niveluri ierarhice, însă fără să existe o relație
directă de subordonare sau supraordonare; ea este folosită pentrutransmiterea unor indicații
metodologice, de exemplu;

3
Tot un tip de comunicare în afaceri îl reprezintă și comunicarea companiilor și
brandurilor cu clienții prin intermediul reclamelor, tehnicilor de marketing și promovare,
relațiilor publice etc.
Comunicarea interpersonală – reprezintă comunicarea între două persoane, este cea care ne
ajută să-i cunoaștem pe ceilalți, să creăm și să păstrăm legăturile umane. Ea poate fi directă
(nemijlocită) și indirectă (mijlocită de tehnologie sau alte metode);
Comunicarea de grup – are loc în colectivități umane restrânse, echipe, familii, cercuri de
prieteni etc. Prin intermediul acestui tip de comunicare se face schimb de idei și de emoții, se
caută soluții pentru rezolvarea problemelor, se iau decizii și se aplanează conflicte.
În cazul comunicării formale sunt folosite canale de comunicare bine precizate și conturate, în
timp ce în cazul comunicării informale sunt folosite canale alternative, inclusiv discuțiile libere.
Uneori comunicarea poate suferi distorsiuni, din cauza unor limitări, denumite bariere,
cum ar fi:
Bariere interne în comunicarea verbală
1. Factori fiziologici/psihologici – starea de sănătate a interlocutorilor, starea emoțională,
stări precum foamea, setea, nevoia de somn etc.;
2. Decodarea incorectă a mesajului, din cauza diferențelor de sens pe care oamenii îl acordă
aceluiași cuvânt;
3. Distorsiuni legate de diferențele de atitudini, convingeri, sisteme de valori, experiențe de
viață;
4. Tendința de a evalua, de a judeca sau a dezaproba mesajul transmis; are loc atunci când
diferențele între imaginea de sine și cea exterioară sunt disproporționate sau dacă
interlocutorul nu este sigur pe sine.
5. Formularea defectuoasă a mesajului – formularea neclară sau incompletă a mesajului, în
mod intenționat sau nu;
6. Limitele individuale în transmiterea și în receptarea mesajului – viteza devorbire/gândire;
capacitatea de reținere/prelucrare a informației.
Bariere externe în comunicarea verbală
1. Mediul fizic, spațiul în care se desfășoară comunicarea – nivelul zgomotului, iluminarea,
temperatura etc.;
2. Distanța fizică dintre interlocutori – fie cei doi nu se aud reciproc, fie stau prea aproape;
3. Stimuli vizuali/olfactivi etc. ce distrag atenția (mobilierul, vestimentația, mirosuri etc);
4. Orele/circumstanțele nepotrivite pentru comunicare;
5. Întreruperile repetate care provoacă o stare de stres;
În raporturile interumane E. Limbos identificã patru tipuri de bariere personale care blocheazã
comunicarea:
1. Bariere cauzate de contextul sociocultural. Se referã la condiþiile de trai ale
individului într-un tip de societate sau mediu nesatisfãcãtor pentru el.
2. Bariere cauzate de frica endemică. Se referã la teama pe care o încearcã anumiți
membri ai societății, de regulă, cei mai vulnerabili, cei care au unele sensibilități
personale
3. Bariere cauzate de atitudinile individualiste. Sînt specifice indivizilor care pun
accentul pe propria persoanã.
4
4. Bariere referitoare la relaþiile individ-grup
Leonard Saules (cf. Tran & Stãnciugelu, 2003) consideră cã în procesul de comunicare pot
intervene următoarele bariere de limbaj :
a. Aceleași cuvinte au sensuri diferite pentru diferite persoane;
b. Cel ce vorbește și cel ce ascultă se pot deosebi ca pregătire și experiență;
c. Starea emoțională a receptorului poate deforma ceea ce aude;
d. Ideile preconcepute și rutina influențează receptivitatea;
e. Difficultăți de exprimare;
f. Utilizarea unor cuvinte sau expresii confuse.
Îmbunătățirea abilităților de comunicare verbală
Comunicarea permite stabilirea și menținerea relațiilor cu ceilalți, și, dacă aceasta este deficitară,
poate duce la neînțelegeri pe toate planurile, atât personal,cât și profesional.
De aceea este important să ținem cont de câteva idei pentru o comunicare cât mai eficientă cu cei
din jurul nostru:
 Învățați să stăpâniți arta de a asculta – este foartei mportantă în comunicarea verbală.
 Ascultarea activă este o abilitate foarte importantă, ascultarea cu atenție a interlocutorului
fiind vitală pentru o bună comunicare.
 Fiți pregătiți să vă ascultați interlocutorul – concentrați-vă pe ce are de spus acesta, și nu
pe ceea ceurmează să îi răspundeți;
 Păstrați-vă mintea deschisă și evitați să generați prejudecăți despre interlocutor–încercați
să lăsați deoparte ideile preconcepute asociate cu sexul, etnia, accentul, clasa socială sau
aspectul fizic al interlocutorului;
 Concentrați-vă pe direcția principală a mesajului – încercați să înțelegeți ce are de spus,
dar încercați să „citiți” și printre rânduri.
 Evitați orice ar putea să vă distragă atenția de la conversație. De exemplu, dacă există
mult zgomot de fond, propuneți-i interlocutorului să mergeți înaltă parte pentru a vorbi;
 Fiți obiectiv;
 Încercați să folosiți toate informațiile pe care le aveți, și nu vă bazați doar pe una sau
două idei;
 Folosiți un ton cald și prietenos cu ceilalți, zâmbiți este dovedit științific că suntem atrași
de oamenii care sunt prietenoși, pentru că ne fac să ne simțim bine și ne generează o stare
placută;
 Gândiți-vă bine la ceea ce ați vrea să spuneți, înainte de a vorbi – de cele mai multe ori,
este indicat să nu spunem tot ceea ce ne trece prin minte, dacă acea informație nu aduce
un autentic plus de valoare;
 Nu vorbiți prea mult – o persoană care vorbește în exces poate fi considerată obositoare
pentru că domină conversația. Sunt puțini cei cărora le place să fie în preajma unor astfel
de persoane care acaparează conversația;
 Fiți autentic – încercați să fiți sincer și transparent atunci când comunicați cu ceilalți;
 Fiți clari și conciși în exprimare, pentru ca mesajul să fie cât mai bine înțeles;
 Respectați-vă interlocutorul – acordați atenție celor spuse de interlocutor, fiți modești;
 Exprimați-vă punctul de vedere fără a-i răni pe ceilalți; ascultați ceea ce au de spus
ceilalți și răspundeți fără a deveni agresiv, chiar și atunci când nu sunteți de acord cu ceea
ce auziți;
5
 Fiți încrezător – încrederea se simte din cuvintele pe care le folosiți, din tonulvocii, din
contactul vizual, din limbajul trupului;
 Fiți atent la limbajul corpului și la tonul vocii, pentru că aceste elemente non-verbale sunt
cele care transmit interes și respect pentru interlocutor;
 Adaptați-vă mesajul în funcție de interlocutor, astfel încât să fiți înțeles;
Probleme ale comunicării și limbajului
Atât copiii, cât și adulții pot experimenta probleme de limbaj cu etiologii (cauze) diferite.
Tulburările de vorbire afectează capacitatea unei persoane de a produce sunete care se agregă în
cuvinte și diferă de tulburările de limbaj (care îngreunează înțelegerea cuvintelor și, deci, a
celorlalți oameni).
Unele tulburări de vorbire încep în copilărie și se ameliorează odată cu vârsta, în timp ce
altele continuă până la vârsta adultă și necesită terapie pe termen lung.
În cazul adulților, dar nu numai, tulburările de vorbire afectează stima de sine și calitatea
generală a vieții. Logopedia ajută la îmbunătățirea vorbirii, iar tipul de tratament depinde de
gravitatea problemei și de cauza acesteia.
Cauzele problemelor de limbaj apărute la adulți:
 Leziuni cerebrale cauzate de un accident vascular sau de alte boli;
 Deteriorarea corzilor vocale;
 Existența unei boli degenerative, cum ar fi Parkinson ori coreea Huntington sau scleroza
laterală amiotrofică (boala Lou Gehrig sau Charcot);
 Demență;
 Autism;
 Sindromul Down (trisomia 21);
În cazul apariției acestor tulburări de vorbire sau de limbaj, un adult poate dezvolta afecțiuni
precum anxietatea și depresia și poate ajunge la izolare socială.
Modul în care comunicăm cu ceilalți joacă un rol crucial pentru identitatea noastră
personală, având efect atât asupra vieții profesionale, cât și asupra celei personale. De aceea, este
necesar să acordați atenție modului în care comunicați și să încercați constant să îmbunătățiți
această abilitate.

6
Bibiografie :
1. https://www.la-psiholog.ro/info/comunicare-verbala
2. https://elearning.masterprof.ro/lectiile/psihopedagogie/lectie_02/ii_tipurile_de_comunica
re.html
3. https://antreprenorinromania.ro/comunicarea-estetica-sau-cum-sa-beneficiezi-de-clienti-
valorosi/
4. Psihologia comunicãrii, Editura Polirom, Iaºi, 2002
5. Consiliere educaþionalã, Editura Ardeleanul, Cluj-Napoca, 2001
6. Teoria comunicãrii, Editura Fundaþiei România de mîine, Bucureºti, 2000
7. https://www.clinicaoananicolau.ro/comunicarea-verbala/

S-ar putea să vă placă și