Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect

Administrarea afacerilor în comerț


,,Biortherapy”

Au elaborat: Darii Victoria


Bucur Alexandra
Ahmetov Lucia

Bălţi, 2018
1. Plan de afaceri
1.1 Plan de afaceri pentru compania ,,Universal Farm”

Compania ,,Universal Farm” reprezintă o entitate economică care se ocupă cu producerea și


comercializarea angro și cu amănuntul a preparatelor farmaceutice cum ar fi, nas, gât, urechi (ORL)
și stomatologice, oftalmogie, dermatologie, imunologie, preparate pentru îngrijirea orală și dentară.
Fondată în 1995 în Chișinău, compania a depus efort constant de a satisface cele mai pretenționase
cerințe ale consumatorilor. Prin prisma utilizării celor mai performante tehnologii și a structurii
organizatorice ample, a reușit în scurt timp sa atingă un număr mare de vânzări, prin acapararea unei
cote însemnate de piață.

Denumirea Scurtă: SRL UNIVERSAL-FARM


Denumirea Lungă: SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ UNIVERSAL-
FARM
Data înregistrării: 1995-03-06
Cod Fiscal (IDNO): 1006602005006
Forma Juridică: Societate cu răspundere limitată
Statutul: Activ
Municipiul: m.Chisinău
Orașul: or.Chișinău
Adresa: str. Zelinski N., 36

Logo
Logo-ul companiei e alcătuit dintr-o îmbinare armonioasă de elemente cromatice, care impun
pe de o parte o tonalitate conservatoare (fundal alb, font italic), iar pe de altă parte accentuează
spiritul inovator și expansiv al companiei (culori însuflețite, minimalism). Această combinație
transmite potențialilor clienți senzația de stabilitate(albastru) și totodată îi îndeamnă la acțiune
Combinarea tuturor acestor elemente, care armonizează conservatismul cu inovația, sugerează
echilibru și subliniază caracterul universal al companiei.

Produsul

Produsul a fost lansat de compania „Universal Farm”, care a lucrat sub îndrumarea
microbiologului și academicianului Valeriu Rudic. Pasta de dinți, care la început a fost un gel, a
câștigat medaliile de aur și de argint la expozițiile internaționale de la Bruxelles, Pittsburgh.
Ulterior, au fost făcute mai multe teste și a fost perfecționă formula și procurate echipamentele
necesare pentru omogenizarea în vacuum și ambalare.

Este curios faptul că, deși deocamdată „Biortherapy” nu este disponibilă pe piață și nu a avut
publicitate, au apărut deja cumpărători angro în Ucraina și România. Despre această pastă de dinți ei
au aflat de pe Internet, în comunitățile stomatologilor, care discutau activ despre proprietățile ei
uimitoare, știind de Bior-gel, și așteaptă apariția ei pe piață. Totodată, numeroși stomatologi
moldoveni lucrează în România și le-au povestit colegilor săi că au lucrat cu Bior-gel.1

După codul CAEN, compania ,,Universal Farm” se încadrează în codul Caen 2110 -
Fabricarea produselor farmaceutice de baza.

1.2 Plan de împrumut


1
http://mybusiness.md/ro/categories/item/2176-prima-past%C4%83-de-din%C8%9Bi-fabricat-in-moldova
La data de 04.11.2018 compania ,,Universal Farm” a luat un împrumut de 3 350 000 lei de
banca națională MobiasBanca, la o scadență de 5 ani și cu o dobânda de 7 %. Am ales anume acestă
bancă deoarece pentru acestă sumă a creditului ea ne acordă cea mai avantajoasă rată a dobînzii.

1.3 Stabilire buget

Pentru a exporta produsul nostru am preconizat următoarele cheltuieli:


 Costul de producție: initial vom produce doar 50 000 de bucăți destinate exportului.
Dacă produsul va avea succes pe piața externă, vom majora cantitatea;
 Suntem conștienți de faptul că nu ne aflăm în cadrul UE, ceea ce ne face să pregătim
surse financiare suficiente pentru achitarea taxelor vamale și a transportului;
 Pentru a ne face remarca pe piața externă vom acorda o atenție majoră acțiunilor de
promovare. O publicitate reușită , alături de o calitate expecțională ne poate garanta
succes;
 De asemenea am alocat o sumă de bani pentru situații imprevizibile ce vor necesita
costuri suplimentare.

Element Cost
1. Produsul pasta de dinți Biortherapy 35 lei/buc*50 000 buc= 1 750 000 lei
2. Cheltuireli cu transportul 1 000 000 lei
3. Cheltuieli de marketing 100 000 lei
4. Alte costuri 500 000 lei
Total: 3 350 000 lei

1.4 Cerere de împrumut

Către Directorul filialei nr. 24 „Soiuz”

d-nul(na) Dan Morcov


CERERE DE CREDIT
1. Informaţii referitoare la solicitantul de credit:
Denumirea întreprinderii: ,,Universal Farm” IDNO:1006602005006
Adresa juridică: mun. Chişinău, sec. Botanica, Tel/fax:+373 22 210231
str. Zelinski N., 36
Adresa de facto: str. Mihai Eminescu, 50 Chișinau
Locul desfăşurării activităţii: mun. Chişinău, sec. Botanica, Termenul de activitate de
str. Zelinski N., 36 facto: Producție și comerț de
produse farmaceutice

2. Informaţii referitoare la credit:


Tipul creditului Investițional Suma/Valuta: 3.350.000 lei
Perioada totala (luni): 60 luni Perioada de garanție:
Destinaţia creditului: Majorarea mijloace ✓ Investiţional
circulante ✓
Tip Grafic (anuitate,rate descrescătoare, flexibil)
Credit refinantat DA (Daca da completaţi mai ✓NU
jos)
Valoare credit refinantat
Numele Băncii MobiasBanca

3. Garanţii propuse
Denumirea Garanţii Proprietar Valoarea contabilă/Preţul de
piata
Cladire Sergiu Melnic 2 000 000 lei
Utilaj de producție Sergiu Melnic 1 000 000 lei
Automobil Sergiu Melnic 350 000 lei
Total 3 350 000 lei

4. Informaţii referitoare la fondatorii companie:


Data fondării sau Denumirea / IDNO/IDNP Adresa Activitatea
achiziţiei Numele economică/Funcţia
prenumele Juridică
06.03.1995 Melnic Sergiu 700400746786 Str.Mircea cel Director
Bătrîn,56,
Chișinău
05.10.2000 Florea Alexei 856735638959 Str.Mihai Administrator
Viteazu,46,
Chișinău
17.02.2001 Stere Grigore 856735638959 str. 31 august, Director pe
57, Chișinău vânzări

5. Informaţii referitoare la conducerea companie:


Funcţia Numele, IDNP Studiile Stagiul de Stagiul de
prenumele /calificarea muncă total muncă în
domeniu

Director Melnic Sergiu 700400746786 superioare 30 ani 23 ani


Contabil-şef Schițco 857348757577 superioare 20ani 10 ani
Mihail
Administrator Florea Alexei 856735638959 superioare 15ani 10ani

Rugam, in cazul in care cererea de credit va fi acceptata, oferta de credit sa fie comunicata prin
următorul canal:
□ Mail (indicaţi adresa) universalfarm@gmail.com
□ Scrisoare
Semnături autorizate:
Directorul întreprinderii Melnic Sergiu
(numele prenumele, semnătura)

Contabil-şef Schițco Mihail


(numele prenumele, semnătura)

«04» noiembrie 2018


Declarăm, pe proprie răspundere, că toate datele din documentele prezentate la bancă pentru acceptarea cererii noastre sunt autentice
şi coincid cu cele din evidenţele noastre. Banca are dreptul să refuze acordarea creditului fără ca să comunice clientului motivele
refuzului. Despre răspunderea aferentă în conformitate cu art. № 238-240 CP al Republicii Moldova şi art. № 22/2 «Legii cu privire la
instituţiile financiare» a Republicii Moldova suntem avertizaţi !

1.4 Calcul împrumut investițional: Simulare rambursare împrumut

a. Împrumut rambursabil prin amortizări constatante


Rata dobînzii de la
fiecare scadență
următoare este în
descreștere

Anuitatea este cea


mai mare în
comparație cu
celelalte metode

b. Împrumut rambursabil prin anuități constante

Rata dobînzii de la
fiecare scadență
următoare este în
descreștere

Rata dobînzii finale


este mai mare decît
prin prima metodă

c. Împrumut rambursabil la sfîrșitul perioadei de creditare


Dobînda achitată
are cea mai mare
valoare dintre
aceste 3 metode

1.6 Probleme (pentru toate tipurile de rambursare)

a. Împrumut rambursabil prin amortizări constatante

Valoarea la Dobânda Amortisment Anuitatea Valoarea la Scadența


începutul sfârșitul
perioadei perioadei
3.350.000 234.500 670.000 904.500 2.680.000 04.11.2019
2.680.000 171.185 670.000 841.185 2.010.000 04.11.2020
2.010.000 140.700 670.000 810.700 1.340.000 04.11.2021
1.340.000 93.800 670.000 763.800 670.000 04.11.2022
670.000 46.900 670.000 716.900 0 04.11.2023
Total: 687.085 3.350.000 4.037.085

b. Împrumut rambursabil prin anuități constante

Valoarea la Dobânda Amortisment Anuitatea Valoarea la Scadența


începutul sfârșitul
perioadei perioadei
3350000 234500 582533,826 817033,83 2767466,174 04.11.2019
2767466,17 193722,632 623311,194 817033,83 2144154,979 04.11.2020
2144154,98 150090,849 666942,978 817033,83 1477212,002 04.11.2021
1477212 103404,84 713628,986 817033,83 763583,0153 04.11.2022
763583,015 53450,8111 763583,015 817033,83 0 04.11.2023
Total: 735.169,132 3350000 4085169,1    

0,07
t 0,07
a= v 0 1−(1+t )−n = 3.350.000 1−(1+ 0,07)−5 =3.350.000 1− 1 5 = 817033,8264
1,07

c. Împrumut rambursabil la sfîrșitul perioadei de creditare

Valoarea la Dobânda Amortisment Anuitatea Valoarea la Scadența


începutul sfârșitul
perioadei perioadei
3.350.000 234.500 0 234.500 3.350.000 04.11.2019
3.350.000 234.500 0 234.500 3.350.000 04.11.2020
3.350.000 234.500 0 234.500 3.350.000 04.11.2021
3.350.000 234.500 0 234.500 3.350.000 04.11.2022
3.350.000 234.500 3.350.000 3.584.000 0 04.11.2023
Total: 1.172.500 3.350.000 4.522.500

1.7 Varianta optimă de împrumut

Dintre cele 3 metode de rambursare a creditului, cea mai avantajoasa este prima, adică prin
amortizări constante, deoarece valoare totală a dobînzii necesare de restituit este cea mai mică decît
în celelate cazuri : 687.085,00.

1.8 Calcul rentabilitate economică

Rentabilitatea constituie o formă sintetică de exprimare a eficienței economice, care reflectă


capacitatea unei firme de a realiza profit. In condițiile economiei de piață, profitul constituie
obiectivul de bază al oricărei întreprinderi. Creșterea acestuia și, implicit, a rentabilității constituie o
necesitate obiectivă, vitală pentru însăși existența întreprinderii. Întreprinderile care se dovedesc
nerentabile sunt supuse falimentului. Rentabilitatea apare, astfel, ca instrument hotărîtor în
mecanismul economiei de piață, în orientarea producției în raport cu cerințele consumatorilor
(productivi sau individuali). Rentabilitatea presupune obținerea unor venituri, în urma vînzării si
încasării producției fabricate, mai mari decat cheltuielile efectuate cu realizarea acesteia.

Rezultatul total al exercițiului (profit sau pierdere) reprezintă un indicator sintetic prin care
se apreciază, sub forma absolută, rentabilitatea unei firme. Nivelul său se calculează în Contul de
Profit si Pierderi, ca diferența între veniturile totale (Vt) și cheltuielile totale (Ct), astfel:

Rt (Pb) = Vt - Ct.

            Nivelul rezultatului total se mai poate stabili prin însumarea rezultatului de exploatare (Re)
cu rezultatul financiar (Rf) și cu rezultatul extraordinar (Rex):

Rt  = Re  + Rf  + Rex  = (Ve - Ce) + (Vf - Cf) + (Vex - Cex).
2.Produsul

2.1 Descrierea produsului

Compania „Universal Farm” a lansat prima pastă de dinţi din Moldova cu proprietăţi curative –
Biortherapy (deja a apărut în două reţele de farmacii). Acest efect este asigurat de extrasul alcoolic
de alge Spirulina platensis (denumirea comercială Bior), obţinut de savanţii microbiologi
moldoveni. De menţionat că aceasta este unica în Moldova substanţă activă autohtonă, utilizată de
industria noastră farmaceutică, celelalte fiind de import. Produsul este ambalat într-un ambalaj de 40
g. Culoarea acestuia este de verde deschisă, ceea ce sugerează prezența algeei.

2.2 Inovația produsului

La început a fost un gel, care a câștigat medaliile de aur și de argint la expozițiile


internaționale de la Bruxelles, Pittsburgh ș.a. El i-a uimit pe specialiștii în domeniu prin faptul că
combină proprietățile care se exclud reciproc în preparatele medicale – cele antivirale și antifungice.
Acestea fiind pe lângă proprietățile antiinflamatoare, imunostimulatoare și imunomodulatoare. În
plus, în celulele Spirulinei platensis, planta care stă la baza „Bior”-ului, se găsesc mai bine de 280
de substanțe biologic active, printre care vitamine, micro- și macroelemente (fier, calciu, magneziu
și zinc), aminoacizi, acizi grași nesaturați, de tipul Omega-3 etc.

Pasta a fost creată intenţionat cu efect de spumă mare, pentru a beneficia la maxim de această
proprietate a Bior, cînd în timpul curăţatului dinţilor spuma se extinde prin cavitatea bucală şi
nimereşte pe buze. Astfel se efectuează profilaxia herpesului şi se previne acutizarea acestuia.
Biortherapy a trecut testările clinice la clinicile stomatologice şi a înregistrat rezultate bune în
tratamentul parodontitei, gingivitei etc, ea dizolvă calcarul dentar şi înălbeşte emailul. În lume nu
există un analog al „Biortherapy”.

2.3 Costurile pentru produs

După finalizarea testelor, noi am perfecționat formula și, special pentru producerea pastei, am
cumpărat echipamentele necesare pentru omogenizarea în vacuum, ambalare ș.a. Pentru acest
proiect, investițiile au fost de 1,2 milioane euro. Iar în urmă cu două săptămâni a început procesul de
producție.
Un tub de pastă de dinți, cu masa de 40 g, costă 35 de lei – o sumă nu prea mică pentru Moldova.
Dar și costul de producție este destul de ridicat, dat fiind faptul că doar prețul substanței active este
de 18 lei. Trebuie remarcat faptul că, în Moldova, „Bior” este singura substanță activă produsă
pentru industria farmaceutică, căci toate celelalte sunt importate. Iar noi, utilizând materia primă
locală, ne ocupăm de substituirea importurilor și, totodată, vom promova în străinătate munca
cercetătorilor noștri.

S-ar putea să vă placă și