Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERU EDUCATIEI TINERETULUI SI SPORTULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN MOLDOVA


FACULTATEA URBANISM SI ARHITECTURA
DEPARTAMENTUL ARHITECTURA

PROIECT DE CURS
LA FIZICA CONSTRUCTIILOR

Tema: Calculul acustic al unei sali de


capacitate medie

A efectuat: st.gr.ARH-162
Șestacov Maria
A verificat: Lector Superior
Ivanov Ludmila

Chisinau, 2020
Date iniţiale:
1. Destinatia sălii - Sala universala
2. Forma salii - Dreptunghiulară
3. Capacitatea salii - 1 200 spectatori
1. CALCULUL VOLUMULUI OPTIMAL DE AER PENTRU UN SPECTATOR
1.1 Calculam volumul salii
Conform tab. nr.1 volumul optimal de aer pentru o persoană pentru sala universala trebuie sa fie de 4-6
m3/persoană. Determinam volumul salii conform formulei:
Vs=Vopt x Cap=6 x 1 200 = 7 200 m3

1.2 Determinam dimensiunile de baza


Folosind metoda proportiei de armonie, gasim modulul sectiunii de aur „X”.
Prin urmare, vom nota cu
L- lungimea salii,
B – laţimea,
H –inălţimea
Şi vom primi raportul L:B:H intre dimensiuni aflate in limite de la 8:5:3.
3
Vs Vs
x= sau x= 3 ;
4.94 120

unde: Vs – volumul sălii recalculat,


120 – indice constant.
7200
x= 3 =3,91
120
L = 8 x 3,91 = 33 m B = 5 x 3,91 = 18 m H = 3 x 3,91 = 12 m
In conformitate cu dimensiunile primite se efectueaza desenul planului si sectiunii salii:

2. CALCULAREA UNGHIULUI DE INCLINATIE A PERETILOR


PERPENDICULARI LA AVANSCENA CU 3o IN PARTI

2.1 Determinam inclinatia peretilor


Determinam segmentul E, după formula :
E=Ltotx * tg3o ;
unde:
tg(3o)=0,052m
E – inclinatia peretilor
Ltot – lungimea totala a salii
Lscenei=8 m
Ltot=Lsalii+Lscenei = 33+8 = 41 m
E = Ltotx * tg(3°) = 41 x 0.052 = 2,132 m = 2 m

3. CALCULAREA IESIRILOR DIN SALA


Pentru calcularea fluxurilor de evacuare a spectatorilor din salile si auditoriile cu capacitatea medie
este folosita metoda aproximativa a lui S.V. Beleaev.
Cap 1200
σnec= n ; σnec= = 24 fluxuri;
norm * t ev 25 * 2

unde:
σnec – nr. de fluxuri necesare
Cap - capacitatea salii
nnorm – nr. de oameni în flux - 25 oameni
tev – timpul de evacuare
Timpul necesar de evacuare se determină conform NRC 2.08.02 – 89 si depinde de volumul
încăperii de la 1.5 minute pana la 2.5 minute dureaza evacuarea.
Deoarece lătimea unui flux de oameni este de 0,6 m, latimea totala necesara fluxurilor este:
σtot = σnec x 0,6
σtot = 24 x 0.6 = 14.4 m
Conform normativelor latimea uşilor este de minim -1,2 m şi maxim de 2,4 m.
Determinam nr. de uşi necesare cu lăţimea de 1.6 metri dupa formula :
nuşi = σtot /lusi
nuşi = 14.4 / 1.6 = 9 uşi

4. APRECIEREA CONDITIILOR GEOMETRICE DE VIZIBILITATE


4.1 Determinam inmultitorului comun k pentru profilul treptelor
După standarte lăţimea unui rind de fotolii este de 0,9m
Dimensiunile fotoliului variază: 45x45, 45x50, 50x50 cm
Nivelul de calcul al vizibilităţii se face în dependenţă de destinaţia încăperii.
Determinam lungimea segmentului în sală şi rîndurilor în segment prin determinarea inmultitorului
comun k pentru profilul treptelor:
xn
k= m ;
x1

unde:
xn – distanţa de la sursa sonora F pînă la sfîrşitul salii
x1 – distanţa de la sursa sonoră F pînă la primul segment
m – cantitatea necesara a segmentului de curba
36
k= 7 = 1.322 = 1.32
5.1
4.2 Determinam parametri profilul in sectiune
Determinam parametrii profilului în secţiune al sălii universale pentru care se execută calculele:

Nr. Lungimea de la F pana la Numarul de rand in Lungimea totala a segmentului


incepul segmentului, m segment Lungimea de la F pana la
sfarsitul segmentului, m
x1 x1  5.1m
x2 x2  x1 * k  5.1*1,32  6,6 l1 1,5 l1  r1 * d  2 * 0,9  1,8
r1    1,67  2
l1  x 2  x1  6,6  5,1  1,5 d 0,9 x2  x1  l1  5,1  1,8  6,9m
x3 x3  x 2 * k  6,9 *1,32  9,11 l 2,21 l 2  r2 * d  3 * 0,9  2,7
r2  2   2,45  3
l 2  x3  x 2  9,11  6,9  2,21 d 0,9 x3  x2  l 2  6,9  2,7  9,60
x4 x 4  x3 * k  9,60 *1,32  12,67 l3 3,07 l3  r3 * d  4 * 0,9  3,6
r3    3,41  4
l3  x 4  x3  12,67  9,60  3,07 d 0.9 x4  x3  l3  9,6  3,6  13,20
x5 x5  x 4 * k  13,20 *1,32  17,43 l 4 4,23 l 4  r4 * d  5 * 0,9  4,5
r4    4,70  5
l 4  x5  x4  17,43  13,20  4,23 d 0,9 x5  x 4  l 4  13,2  4,5  17,70
x6 x6  x5 * k  17,7 *1,32  23,36 l 5,66 l 5  r5 * d  7 * 0,9  6,3
r5  5   6,28  7
l5  x6  x5  23,36  17,7  5,66 d 0,9 x6  x5  l5  17,7  6,3  24,0
x7 x7  x6  d  24,0  2,1  26,1 r6  1 l 6  2,1
x7  26,1
x8 x8  x7 * k  26,1 *1,32  34,45 l 7 8,35 l 7  r7 * d  11 * 0,9  9,9
r7    9,28  11
l 7  x8  x7  34,45  26,1  8,35 d 0,9 x 8  x 7  l 7  26,1  9,9  36

5. CALCULAREA RIDICARII RINDURILOR IN SEGMENTE


Efectuăm calculul ridicarii rindurilor in segmente după formula:
h0 * l n c * l n * x n' 1
y1 = +
xn d * xn

y1
r1prim = ; h1 = r1prim*r1+h0 ,
r1

unde:
r1prim – înălţimea treptei
h0 = 0,15 m – depasirea razei de vedere a primului rind
l1real – lungimea segmentului (cm)
c = 0,06 m – depăşirea minimala admisibila a razei de vedere a spectatorului din faţă

Inaltimea treptei, Inaltimea grupului


Marimea ridicarii nivelului ochiului
cm de trepte, cm
h0 * l1 c * l1 * x 2 15 *180 6 *180 * 690 r1’=y1/r1= h1= r1’ r1+h0=
y1 y1=  =  =21,53
x1 d * x1 510 90 * 510 21,53/2=10,76= 11 11*2+15 =37
h1 * l 2 c * l 2 * x 3 37 * 270 6 * 270 * 960 r2’ =y2/r2= h2= r2’ r2+h1=
y2 y2=  =  =39.52
x2 d * x2 690 90 * 690 39.52/3=14,61=15 15*3+37=50
h2 * l 3 c * l 3 * x 4 50 * 360 6 * 360 *1320 r3’=y3/r3= h3= r3’ r3+h2=
y3 y3=  =  =51.75
x3 d * x3 960 90 * 960 51.75/4=12.93=13 13*4+50=102
h3 * l 4 c * l 4 * x5 102 * 450 6 * 450 *1770 r4’=y4/r4= h4= r4’ r4+h3=
y4 y4=  =  =75.00
x4 d * x4 1320 90 *1320 75/5=15 15*5+102=177
h5= r5’ r5+h4=
h4 * l 5 c * l 5 * x6 177 * 630 6 * 630 * 2400 r5’=y5/r5=119/7=
y5 y5=  =  =119.95 18*7+177=303
x5 d * x5 1770 90 *1770 17.13=18

H6= r6’ r6+h5=


h5 * l6 c * l6 * x7 303 * 210 6 * 210 * 2610 r6’=y6/r6=41.73/1=
Y6 Y6=  =  =41.73 42*1+303=345
x6 d * x6 2400 90 * 2400 41.73 =42

H7= r7’ r7+h6=


h6 * l7 c * l7 * x8 345 * 990 6 * 990 * 3600 r7’=y7/r7=221.89/11=
Y7 Y7=  =  =221.89 21*11+345=576
x7 d * x7 2610 90 * 2610 20.17 =21

Efectuam verificarea: h=h0+ r1’ r1 + r2’ r2+ r3’ r3 + r4’ r4+ r5’ r5 = =15 + 3*12 + 4*13 + 5*16,5 + 1*42,5 +
10*20,5 = 433

Deoarece h5 =433 corespunde cu h= 433 rezultatele obtinute prin calcul sint corecte.

Pe baza datelor obtinute construim schema vizibilitatii in sala.


Sectiune 1-1

Plan cota 0.000

Calculul acustic a salii


Determinam coeficientul mediu de absorbtie a sunetului a suprafetelor: tavan, pereti, pardosele si alte
suprafete
Spereti = Speretitotal - Susi = 374,2*2 + 127,41 + 130.8 - 21.6 =985 m2
Sscenei = 121,1 m2
Stavan = 35,6*13,25=471,7m2
Spardosea = Spardtotal – Sfotolii = 368,88 – 117 = 251,88 m2
Susi = l*h*5 = 1,8*2.4*5 = 21,6 m2
Sfotolii = 0.45*0.5*520 = 117 m2

Determinam timpul optimal de reverberatie (ToptHz)dupa formula:

ToptHz = k * lgV

Conform tab. 7 coeficientul k = 0,44 , iar lg3120 = 3.49

Topt125 = 1.2*0.44*3.49 = 1.84


Topt500 = 1.0*0.44*3.49 = 1.535
Topt2000 =1.0*0.44*3.49 = 1.535

-10% ToptHz +10%


125
Topt =1.84
1.656 < < 2.027

Topt500 =1.535
1.382 < < 1.688

Topt2000 =1.535
1.382 < < 1.688

Construim graficul de reverberatie normative


7
Indeplinim tabela “Calculul fonoabsorbtiei”

Denumirea Suprafata
Caracteristica
suprafetei mp
125 500 2000
1 1S 1 1S 1 1S
Pardoseaua Parchet pe
salonului fara longrine de 219.32 0.15 42.90 0.1 21.93 0.06 13.16
fotolii lemn
Pardoseaua Parchet pe
balconului longrine de 32.68 0.15 4.9 0.1 3.26 0.06 1.96
fara fotolii lemn
Parchet pe
scena longrine de 121.1 0.15 28.16 0.1 12.11 0.06 7.26
lemn
Invelis de
tavan 471.7 0.1 47.17 0.1 47.16 0.08 37.73
lemn
Pereti fara
Tencuiala 985 0.02 19.7 0.06 59.1 0.04 49.4
aria usilor
usile Lemn plop 21.6 0.02 0.43 0.05 1.08 0.04 0.86
Elemente
Absorb. neconsiderabile, gratii
pt ventilare, lampi,
1851.4 0.06 111.08 0.04 74.06 0.04 74.06
suplimentara
crapaturi etc.

Total Stot 1851.4


Absorbtia sunetului cu elemente
143.26 144.64 110.37
permanente Total Stot
Spectatori situati
Spectatori 70% 364 0.25 91 0.4 145.6 0.45 163.8
in fotolii
Fotolii libere Moi, imbricate cu
156 0.15 23.4 0.2 31.2 0.3 46.8
30% stofa
Absorbtia sunetului cu elemente
114.4 176.8 210.6
variabile
Total Atot 257.66 321.44 320.97
Determinam coeficientului mediu de absorbtie suplimentara med  dupa formula:
med = Atot / Stot

Daca medHz  0.2 - sala este inabusita si calculul se efectueaza dupa formula lui Sabin

V
ToptHzprim = 0.163
 med * S tot

Daca medHz  0.2 - sala este rasunatoare si calculul se efectueaza dupa formula lui Eyring

V
ToptHzprim = 0.163
 ( med ) * S tot

Calculul coeficientului:
med125 = 257.66 / 1851.4 = 0.139
med500 = 321.44 / 1851.4 = 0.174
med2000 = 320.97 / 1851.4 = 0.167
(In toate trei cazuri calculele se vor efectua dupa formula lui Sabin.)
V 3120
Topt125 = 0.163  * S = 0.163 = 1.97 sec
med tot 0.139 * 1851.4

V 3120
Topt500 = 0.163 = 0.163 = 1.57 sec
 med S tot 0.174 * 1851.4

V 3120
Topt2000 = 0.163  = 0.163 = 1.58 sec
med S tot 0.167 * 1851.4

Comparam datele primate cu graficul reverberatiei normative

Concluzie:Valorile primite se incadreaza in limitele timpului optim de reverberatie, deci calculele au fost
facute corect.

9
Calculul claritatii vorbei

Calculul claritatii sunetului se face la frecventa de 125Hz , pentru trei spectatori din sala situati :in
primul rind, linga scena ;in mijlocul salii si in spatele salii de spectacol

Deoarece claritatea sunetului e satisfacuta pentru primul spectator(Kcl>0.2), si e nesatisfacatoare pentru cei
din spatele salii,va fi nevoie de instalatii tehnice special.
 *S  1 1  1 
K1cl= *  2

16 * 3.14 * (1   ) 2
 FA1
2
( FO  OA1 ) 

 *S  1 1  1 
K2cl= *  2

16 * 3.14 * (1   ) 2
 FA 2
2
( FO  OA2 ) 

 *S  1 1  1 
K3cl= *  2

16 * 3.14 * (1   ) 2
 FA 3
2
( FO  OA3 ) 

Calculul articulatiei si claritatii vorbei


Sala trebuie sa corespunda conditiilor la care frecventa glasului trebuie sa fie naturala si care se va calcula
dupa formula :
A = 96%*K1*K2*K3*K4 , unde:
K1 =0.904(dedus prin metoda interpolarii)
K2 = 0.98
K3 = 0.8 (nivelul zgomoptului nu mai mare de 35 dB)
K4 = 1

A125hz = 96%*0.904*0.98*0.8*1=68%
Concluzie: Articulatia in sala trebuie sa indeplineasca conditiile pentru care timbrul glasului va ramine
normal.Deoarece articulatia obtinuta intra in limitele 65-74%, rezulta ca conditiile de audibilitate in sala sint
inca bune dar ascultarea este obositoare. In rindurile de mijloc sunetul este mai accesibil urechii
ascultatorului de cit celea din spate si laterale,din cauza formei dreptunghiulare a salii si aranjarii liniare a
scaunelor,dar ce ofera o vizibilitate excelenta din orice punct al salii.
10