Sunteți pe pagina 1din 3

Campul 1 – Numele si adresa completa a expeditorului marfii.

Campul 2 – Numele si adresa completa a destinatarului marfii.

Campul 3 – Data si locul preluarii marfii de catre transportator. Se recomanda precizarea orei la
care vehiculul a sosit la locul incarcarii, precum si ora plecarii. Aceste mentiuni sunt utile in cazul
imobilizarii prelungite a vehiculului, din vina expeditorului, pentru eventualele plati suplimentare
cerute de transportator.

Campul 4 – Locul prevazut pentru livrarea marfii. Se recomanda sa se solicite expeditorului


comunicarea orei exacte de deschidere a depozitului/depozitelor unde trebuie livrata marfa. O
asemenea precizare poate permite evitarea unei asteptari inutile si costisitoare a transportatorului
in cazul in care acesta ajunge la destinatie cand depozitul este inchis.

Campul 5 – Instructiuni speciale ale expeditorului marfii. Daca este necesar, expeditorul poate
preciza anumite instructiuni referitoare la formalitatile vamale, interdictia de transbordare a marfii,
asigurarea marfii etc.

Campul 6 – Numele, adresa exacta a transportatorului si alte referinte considerate necesare.

Campul 7 – Transportator(i) succesiv(i). Casuta este destinata cazurilor in care transportarea


marfii este efectuata de catre mai multi transportatori care se succeda. Se recomanda completarea
in momentul in care transportatorul succesiv preia marfa, macar pe copia CMR care va ramane la
destinatarul marfii (exemplarul albastru) si pe copia destinata procedurilor administrative
(exemplarul negru). Daca se stie ce transportatori succesivi vor fi implicati in transport, este
important ca exemplarul pentru destinatar al scrisorii (cel albastru) sa contina macar indicatii
despre ultimul transportator, cel care va aduce marfa la destinatie. Transportatorul succesiv trebuie
sa scrie data si sa semneze in casuta (rubricile „marchandise reçue et acceptée“ – marfa livrata si
acceptata, „date“ – data). El poate de asemenea sa faca observatii privind numarul de colete,
marcarea si numerotarea acestora, starea aparenta a marfii si a ambalajului acesteia in momentul
preluarii. In cazul in care spatiul din casuta e insuficient, observatiile pot fi inscrise in alt loc (de
exemplu pe spatele formularului CMR). Aceste observatii trebuie validate de catre transportatorul
care a efectuat partea precedenta din operatiunea de transport.
Campul 8 – Observatii ale transportatorului in momentul preluarii marfii (numarul coletelor,
marcarea si numerotarea acestora, starea aparenta a marfii si a ambalajului etc). Acestea trebuie
validate de catre expeditorul marfii, altfel nu vor fi luate in considerare.

Campul 9 – Lista documentelor predate transportatorului de catre expeditorul marfii (de exmplu:
„packing list“ – lista coletelor, certificatele de origine ale marfurilor etc).

Campurile 10-15 cuprind descrierea uzuala a marfurilor transportate, inclusiv, daca este cazul,
indicatiile speciale privind marfurile periculoase.

Campul 16 – Conventiile speciale stabilite intre expeditorul marfii si transportator (valoarea


declarata a marfii si suma reprezentand un interes deosebit la livrare, termenul convenit pentru
livrare, posibilitatea de a folosi vehicule deschise si fara prelata, utilizarea paletilor, indicarea
persoanei care raspunde de incarcare, amarare si descarcare, acceptarea transportarii cu feribotul,
jurisdictia aplicabila etc).

Campul 17 – Indicatii privitoare la valoarea diferitelor plati referitoare la contractul de transport


stabilit si a partii care trebuie sa efectueze plata. Daca transportatorul nu vrea sa precizeze valoarea
exacta a sumelor datorate, este recomandat sa precizeze macar cine trebuie sa efectueze plata.

Campul 18 – Precizari utile altor parti sau autoritatilor competente. Poate fi vorba despre numarul
de inmatriculare al vehiculului, sarcina sa utila, greutatea neta a marfii, numarul carnetului TIR
sau al oricarui alt document vamal utilizat pe perioada transportului etc.

Campul 19 – Indicarea sumei rambursate de catre destinatar si care trebuie incasata de catre
transportator la livrarea marfii. Conform Conventiei CMR (art. 21) transportatorul este obligat sa
plateasca expeditorului marfii exact suma pe care o are de platit destinatarul, daca aceasta suma
nu a fost incasata la primirea marfii.

Campul 20 – Referinta obligatorie la valorile predominante ale dispozitiile Conventiei CMR.

Campul 21 – Locul si data intocmirii scrisorii CMR.


Campul 22 – Semnatura sau timbrul expeditorului marfii.

Campul 23 – Semnatura sau timbrul transportatorului.

Campul 24 – Semnatura si timbrul destinatarului confirmand livrarea marfii, indicarea locului, a


datei si a orei de sosire a vehiculului la locul livrarii precum si ora plecarii acestuia dupa
descarcare. Aceste precizari sunt utile in cazul imobilizarii prelungite a vehiculului de catre
destinatarul marfii, pentru eventualele plati suplimentare cerute de transportator.