Sunteți pe pagina 1din 20

Zi de activități transdisciplinare Dimitriu Irina

Educație pentru familie Magia sărbătorilor de iarnă

IP LT ,,Tudor Vladimirescu”
Mun. Chișinău

PROIECT DIDACTIC

ZI DE ACTIVITĂȚI
TRANSDISCIPLINARE

Școala fără manuale: să înțelegem mai


bine lumea din jur, să devenim mai buni

Conținutul generic- Educație


pentru familie
Magia
Subiectul tematic-
sărbătorilor de iarnă

Clasa: a IV-a ”B”


Data: decembrie....
Cadru didactic: Dimitriu Irina, grad
didactic II, master în
Științe ale Educației
Anul școlar 2019-2020
Zi de activități transdisciplinare Dimitriu Irina
Educație pentru familie Magia sărbătorilor de iarnă

PROIECT DIDACTIC

ZI DE ACTIVITĂȚI TRANSDISCIPLINARE
Școala fără manuale: să înțelegem mai bine lumea din jur, să devenim mai
buni
 Învățătoare: Dimitriu Irina, grad did. II, master în Științe ale Educației
 Clasa: a IV-a ”B”
 Data: 24.12.2019
 Orarul zilei: 2× 1) Limba română; 3) Matematică; 4) Ed.muzicală; 5) Ed.fizică.
 Conținutul generic: Educație pentru familie
 Subiectul tematic: Magia sărbătorilor de iarnă
 Produsul activităților: Expoziție de creații (felicitări, jucării pentru brad etc.)
Lapbook.
Spectacol Magia sărbătorilor de iarnă.
 Unități de competențe:
- 2× Limba română: 2.5, 2.6, 3.6.
- Matematică: 1.5, 2.1, 2.4.
- Ed. muzicală:1.1, 4.1.
- Ed.fizică: 2.
 Obiectivele activității:
La finalul activității, elevul va demonstra că este capabil:
O1: să desprindă informații despre sărbătorile iernii, în baza celor prezentate;
O2: să atribuie 2-3 însușiri pentru Moș Nicolae și Moș Crăciun;
O3: să valorifice conexiuni între cunoștințe în baza legendei și curiozităților audiate;
O4: să identifice numerele, în baza caracteristicilor enunțate;
O5:să efectueze calcule, pe fișe, în concentrul 0-1 000 000;
O6: să rezolve problema matematică, având ca reper schema prin desene;
O7: să cofecționeze o felicitare din carton colorat;
O8: să alcătuiască, oral, o povestire, în baza unor imagini;
O9: să manifeste interes pentru realizarea, în grup, a produsului Lapbook ;
O10: să respecte regulile de scriere și aranjare în pagină a unei felicitări de Crăciun.

 Strategii didactice:
- forme: frontală, individuală, în perechi; în echipe;
- metode, tehnici și procedee didactice: discuția dirijată; observarea dirijată;
explorarea; exercițiul; Diagrama Venn; problematizarea; jocul didactic; lucrarea
practică; microfonul magic, graficul T, interviul.
- mijloace: fișe de lucru în perechi; fișe de lucru în echipe; coli de desen;
creioane colorate, carton colorat.
 Strategii de evaluare: evaluare formativă interactivă; autoevaluare.
 Durata totală a activității: 08:30 – 13:00
 Durata activității didactice: 5 × 45 min.
 Locația: : sala de clasă, sala de festivități.
 Parteneri: părinții, bunici.
 Bibliografie:
- Curriculum național, clasele I-IV: Chișinău, 2018;
- Ghid de implementare a curriculumului național, clasele I-IV: Chișinău, 2018
Zi de activități transdisciplinare Dimitriu Irina
Educație pentru familie Magia sărbătorilor de iarnă
SCHIȚA DEMERSULUI TRANSDISCIPLINAR:
Învățare bazată pe sarcini de lucru

1. Organizarea clasei.
Salutul clasei, prezentarea invitaţilor. Organizarea unui joc/ activităţi pentru formarea
grupurilor. Grupurile se formează după mascotele de pe masă. (5 grupuri a câte 6 elevi).

2. Comunicarea obiectivelor în limbaj accesibil elevilor.

3. Simularea realității în clasă:

• se iniţiază o discuţie despre sărbătoarea din 19 decembrie (Sf. Nicolae); Ce semnifică


sărbătoarea? Cine este Moș Nicolae?
• se prezintă la ecran un filmuleț despre Moș Nicolae- ”Legenda Moșului bun, Moș Nicolae”.
• elevii formulează întrebări în baza celor vizionate.
• se inițiază o discuție despre sărbătoarea nașterii Domnului și despre legătura cu Moș Crăciun.
Se prezintă elevilor informații despre nașterea Domnului, în ieslea lui Moș Crăciun.
• diagrama Venn- asemănări/deosebiri dintre Moș Nicolae și Moș Crăciun.
• lucrând în grup, elevii enumeră sărbătorile iernii. Fiecare grup va caracteriza o sărbătoare
de iarnă, care sunt obiceiurile, tradițiile sărbătorii respective.
• în grupuri, vor elabora o listă cu acţiuni/modalităţi de amenajare a camerelor, caselor,
curţilor, a sălii de clasă pentru sărbătorile de iarnă.

4. Explorarea unor acțiuni în situații specifice vieții reale (interviul; studiu de caz):

• audierea „Colindului gutuii din geam”;


• fiecare grup va formula câteva întrebări referitoare la amenajarea spaţiilor în trecut. La
tablă, după metoda graficul T, elevii aduc argumente Pro/Contra modului de a decora
bradul în trecut și în prezent.
• elevii doritori, din fiecare grup, vor realiza un interviu cu 1-2 dintre invitaţii zilei
(prioritar persoane vârstnice) despre farmecul sărbătorilor de iarnă ce erau cândva și
din prezent.
• în grup elevii vor confecționa felicitări pe care le vor dărui celor dragi în preajma
sărbătorilor de iarnă (pot fi ajutați de cei prezenți-părinți, bunici).
• respectând regulile de scriere și aranjare în pagină a unei felicitări, elevii vor scrie, pentru cei
dragi, o felicitare de Crăciun sau Anul Nou.

5. Realizarea produsului:

• fiecare grup, ajutat de către un matur, va realiza o cărțulie cu sarcini/activități (Lapbook), cu


titlul Iarna.
Membrii grupurilor își împart sarcinile, astfel încât Lapbok-ul să conțină informații despre
sărbătorile de iarnă, poezii, proverbe, zicători, ghicitori, desene, mesaje de felicitare etc.
• elevii vor pregăti o prezentare în manieră creativă a produselor obţinute, prin
stipularea materialelor utilizate, implicarea fiecărui membru al grupului, respectarea
Zi de activități transdisciplinare Dimitriu Irina
Educație pentru familie Magia sărbătorilor de iarnă
cerințelor și a conținutului.
Pauză 15 min. Micul dejun

• câte un elev din fiecare grup, va extrage, dintr-o cutie ”fermecată”, câte o fișă pe care sunt
exerciții propuse de Moș Nicolae.
Vor lucra în grup, fiecare membru având sarcina sa. Se consideră câștigător grupul ce a
rezolvat primul și corect toate sarcinile de pe fișă.

• elevii lucrează în grup și ”împodobesc” brăduțul. Se consideră câștigător grupul ce a


rezolvat primul și corect toate sarcinile de pe fișă.
• fiecare elev primește o ”ghetuță cu surprize” de la Moș Nicolae. Lucrând independent
rezolvă exercițiile propuse pe fișă.
• elevii iau câte un globuleț din cutie. Se rezolvă oral exercițiul propus pe globuleț. La final
fiecare elev își colorează globulețul și-l alipește pe un brăduț desenat la tablă.
Zi de activități transdisciplinare Dimitriu Irina
Educație pentru familie Magia sărbătorilor de iarnă
Zi de activități transdisciplinare Dimitriu Irina
Educație pentru familie Magia sărbătorilor de iarnă
Zi de activități transdisciplinare Dimitriu Irina
Educație pentru familie Magia sărbătorilor de iarnă

6. Spectacol de Crăciun (sala festivă):


Activitatea continuă în sala festivă, unde elevii, împreună cu părinții se vor bucura de un
spectacol ce are drept scop prezentarea tuturor produselor realizate pe parcursul lunii
decembrie. (expoziție de felicitări, brăduți realizați de elevi, elemente de decor, jucării de
brad confecționate de elevi, postere, Lapbook-uri etc.)
Programul activității:
• Cuvântul învățătoarei.
• Urătorii. Plugușorul.
• Obiceiuri și tradiții de Sf. Andrei și Sf.Nicolae.
• Colind-Florile dalbe/Scoală gazdă din pătuț!
• Ghicitori pentru părinți.
• Obiceiuri și tradiții -Bradul de Crăciun.
• Jocul Caprei. Scenetă.
• Poezia Miezul iernii. Recital.
• Colind-Trei crai din Răsărit.
• Puzzle și proverbe pentru părinți.
• Dans popular- Hora pe zăpadă.
• Obiceiuri și tradiții- Anul Nou, Crăciunul, Sf. Vasile.
• Colind-Domn, Domn, să-nălțăm.
• Concurs-dans pentru părinți.
• Sorcova. Semănatul.
• Obiceiuri și tradiții -Boboteaza.
• Înmânarea felicitărilor confecționate de copii.
• Cântec, dans-Mulți ani să trăiți!
• Cuvânt de felicitare (învățătoarea).

1. Cuvântul învățătoarei.
Oaspeți dragi, bine-ați venit!
Astăzi noi ne-am pregătit
Zi de activități transdisciplinare Dimitriu Irina
Educație pentru familie Magia sărbătorilor de iarnă
Obiceiul strămoșesc
Prin grai dulce românesc.
Anul care se termină
Ne-a găsit cu masa plină,
Casa este îngrijită,
Pentru oaspeți pregătită!
Bine ați venit la spectacolul de Crăciun organizat de elevii clasei a IV-a ”B”
Vă dorim să aveți dispoziție frumoasă!

2. Urătorii.Plugușorul.
Se aud în depărtare sunete de clopoței.
Cine-i oare, cine-i oare?
De răsună valea Hăăăăi!

(cineva strigă: Primiți urătorii ?)

Urături
Bună seara,bună seara,( )
Boierii dumneavoastră!
Sara a-nserat-
Noi pe-aicea n-am urat !
Porniți , feciori !
Hăăăi, hăi !
Bună seara la portiță,( )
La băieți și la fetițe,
Bună seara, tuturor
Celora de pe cuptor !
Am venit la dumneavoastră
Să întindem sub fereastră
Brazde noi de bucurie,
De mărire să vă fie
Anul nou ce-n ușă bate,( )
Cu noroc și sănătate,
Anul de zidiri și pace
Ne-a trimis pe noi încoace,
Ne-a trimis să vă hăim,
Plugușorul să pornim.
Strângeți roată, băieței,
Să sunăm din zurgălăi,
Să răsune peste văi! Hăăăi ! Hăi !
Ceata noastră e aleasă( )
Și nu stă la orice casă,
Clopoțelul nostru sună
Unde lucrul merge strună,
Unde sunt copii cuminți
Și ascultă de părinți.
Unde ține fiecare( )
Numele în cinste mare.
De atâta, băieței,
Să sunăm din zurgălăi,
Să răsune peste văi!
Hăăi, hăi !
Zi de activități transdisciplinare Dimitriu Irina
Educație pentru familie Magia sărbătorilor de iarnă
Vă urăm cum se cuvine( )
Pentru anul care vine:
Holde mari
Cu bobul des
Și pe creste
Și pe șes!
Ia mai îndemnați, măi!
Hăi,hăi…
Vă urăm: ( )
Câte mere în livezi
Atâtea vite-n cirezi;
Câtă apă în izvoare
Atâta lapte-n pahare;
Câte fire de iarbă deasă
Ațâțea bani pe masă!
În seara ce-a-nserat ( )
Noi cu plugul ne-am luat,
Am pornit-o într-o joi
Pluguri grele, tari și noi,
Și am arat în lungiș
Și-n curmeziș,
De-am trecut și pe podiș
Brazdă neagră de sub plug,
An frumos și cu belșug!
Mai mânați, măi!
Hăi, hăi!

Puneți fața la fereastră,( )


Așezați-vă bine
Și-ascultați-mă pe mine!
Anul care a trecut
Nu prea roadă a avut;
Popușoii-mici de tot
Ciocălăii nu au fost.
Să rugăm în anul care vine
Să avem roade mai bune
Și fructele mai dulci
Și mai mulți prunci!
Aho! Aho! De Anul Nou( )
Vă promitem în anul care vine
Să învățăm foarte bine
Și mult să vă bucurăm!
Și cuminți noi vom fi,
Și la ajutor noi vom sări!
Aho! Aho! De AnulNou( )
Vă urez și vă colind:
An de sănătate
Și noroc în toate
Și de împlinire!
Dumnezeu să vă-ntărească
Să vă dea liniște sufletească!
Să ningă cu steluțe argintii,( )
Zi de activități transdisciplinare Dimitriu Irina
Educație pentru familie Magia sărbătorilor de iarnă
Să ne amintim că-i sărbătoare,
Să deveniți din nou copii,
Să fie lumină-n casă
Și belsug pe masă!
La Mulți Ani!
De urat am tot ura,( )
Dar ni-i că vom însera
Căci noi nu suntem de aici de pe loc,
Ci suntem de la Mitoc
Unde înghiață apa-n foc
Și mai avem de trecut
Văi adânci, munți întunecoși,
Mai rămîneți sănătoși!
Iar acumă, băieței
Să sunăm din zurzălăi
Hăăăi, hăi !

3. Obiceiuri și tradiții de Sf. Andrei și Sf. Nicolae.

Sf. Andrei 13 decembrie

Despre Sfântul Andrei se știe că ar fi fost stăpânul fiarelor sălbatice și, în ajun de sărbătoare, le


dă voie acestora să umble pe la toate drumurile. Totodată, sărbătoarea Sfântului Andrei este o
sărbătoare a lupilor.

Un obicei des întâlnit în noaptea de Sfântul Andrei este acela de a mânca turtă înmuiată în usturoi
și de a serba această noapte cu mâncăruri gătite în usturoi.

De sfântul Andrei femeile fac câte două lumânări și un colac pe care le vor duce la biserică, iar la
întoarcere vor lua o lumânare și, cu ea aprinsă, în noaptea de Sfântul Andrei, vor ocoli curtea și
oborul vitelor pentru a fi ferite de boli.

Există, în ajunul Sfântului Andrei,  o serie de superstiții, dintre care:


–          În noaptea de Sfântul Andrei nu se mătură casa, că-ți vor mânca lupii vitele;
–          După cum va fi vremea în noaptea de Sfântul Andrei așa va fi și iarna care a început;
–          Dacă în noaptea de Sfântul Andrei luna va fi plină și cerul senin, iarna va fi moinoasă;
–          Dacă în noaptea de Andrei luna va fi plină și cerul întunecat, dacă va ninge sau va ploua,
peste iarnă vor fi zăpezi mari și grele.

Sf. Nicolae 19 decembrie

Se știe despre sărbătoarea Sfântului Nicolae că este una dintre cele mai îndrăgite sărbători ale
iernii.

Moș Nicolae este așteptat cu nerăbdare de către copii, care au datoria ca în seara de ajun să-și curățe
și să-și pregătească ghetuțele, pentru ca moșul Nicolae să le poată umple cu daruri. Există însă și
posibilitatea ca moșul să nu fie întotdeauna darnic dacă copii nu au fost cuminți în decursul anului,
le poate aduce astfel o nuielușă.
Zi de activități transdisciplinare Dimitriu Irina
Educație pentru familie Magia sărbătorilor de iarnă
Totodată, știm despre Sfântul Nicolae că e milostiv față de săraci, ajută văduvele, orfanii și
dăruiește bani tuturor oropsiților. Sfântul Nicolae este, de asemenea, protector al copiilor,
fiind primul moș darnic care le face acestora cadouri odată cu venirea iernii.

Astfel, în noaptea Sf. Andrei, se vor pune crenguțe de pomi fructiferi în apă, pentru a înflori până
la Anul Nou, ocazie cu care se va afla rodul livezilor din anul ce urmează.

Se spune în tradiția românească că iarna începe la Sfântul Niculai, când, acesta, trebuie să-și
scuture barba cea albă, cu alte cuvinte, trebuie neapărat să ningă. Dacă totuși se întâmplă să nu
ningă de Sfântul Nicolae, atunci se zice că acesta ar fi întinerit.

4. Colind-Florile dalbe/Scoală gazdă din pătuț!


Scoală gazdă din pătuţ!
Florile dalbe,
Şi ne dă un colăcuţ
Florile, florile dalbe

Că mămuca n-o făcut


Florile dalbe
Sită deasă n-o avut
Florile, florile dalbe

Pe când sită-o căpătat


Florile dalbe
Covata i s-o crăpat
Florile, florile dalbe

L-o sfădit mama pe tata


Florile dalbe
De ce s-o crapat covata
Florile dalbe.

Când covata o lipit


Florile dalbe
Cuptorul i s-o urnit
Florile, florile dalbe

Când cuptorul o pornit


Florile dalbe
Anul Nou a şi sosit
Florile, florile dalbe.

5. Ghicitori pentru părinți

Moale, albă și pufoasă,


Pentru câmp e haină groasă.
(zapada)
Zi de activități transdisciplinare Dimitriu Irina
Educație pentru familie Magia sărbătorilor de iarnă

Stă pe loc și nici nu-i pasă


și-i atâta de răcit!
Dar nu vrea să vină-n casă...
Că nu-i place!
L-ați ghicit?
(omul de zapada)
 
Sus pe coama munților,
Munților, cărunților,
Stă voinicul cel țepos
Veșnic verde și frumos.
(bradul)

Are tălpi, n-are picioare,


Fuge iute doar la vale,
Iar la deal, urcă agale.
(sania)

Cine-i meșter iscusit


Și cu iarna a venit
Și-n fiecare dimineată
Îmi pictează flori de gheață?
(gerul)

Totu-i înghețat în drum,


Florile-s pe geam acum,
În sobă focul trosnește,
Spune, ce anotimp este?
(iarna)

Sunt alba si pufoasa,


Ma astern pe strazi, pe case,
Bulgari moi eu fac din ea
si un mare om de nea.
(zapada)

6. Obiceiuri și tradiții -Bradul de Crăciun.


Tradiția și semnificația bradului de Crăciun

Se spune despre brad că este un pom al vieții datorită faptului că el rămâne verde tot timpul,
simbolizându-l, astfel, pe Hristos, veșnic viu.

Despre obiceiul bradului de Crăciun nu se știe exact de unde a luat naștere. Se bănuiește că pomul
de Crăciun ar fi apărut pentru prima dată în Germania, iar cu timpul acest obicei a intrat și în tradiția
creștină.

Bradul de Crăciun era împodobit, la început, cu fructe, flori de hârtie sau biscuiți. În timp, s-a trecut
la ornarea acestuia cu fel si fel de minunății, printre care: globulețele de sticlă, beteala, bomboanele
Zi de activități transdisciplinare Dimitriu Irina
Educație pentru familie Magia sărbătorilor de iarnă
de ciocolată, instalațiile luminoase, etc.

Există, de asemenea, obiceiul ca în vârful bradului de Crăciun să se așeze o stea, simbol al stelei
care i-a călăuzit pe magi până la Bethleem. Despre această stea se spune că aduce noroc și duce la
îndeplinire dorințele.

Pe lângă bradul de Crăciun, creștinii ornează și așa numitele coronițe de Crăciun, agățate pe ușile de
la intrare. Coronițele simbolizează sănătate și noroc, iar forma rotundă a acestora reprezintă veșnicia
dragostei care nu piere niciodată.

Bradul de Crăciun este cel mai îndrăgit obicei al sărbătoriilor de iarnă, datorită simbolurilor care i
se asociază, și anume: dragoste, bucurie, fericire, împlinire, speranță, viață, sănătate, magie…!

7. Jocul Caprei. Scenetă.

Un elev
Bună seara, gospodari!
Am venit cu voie bună
Să vă zicem uratură.
După cum vedeți și voi
Așa-i iarna pe la noi.
Nu-i omăt în bătătură,
N-avem ce băga în gură.
Ne-ncălzim cu răsuflarea
Ș-așteptăm mereu schimbarea.
Foaie verde și-o alună,
Bună ziua! Ziua bună!
Ia deschideți porțile
Să intre căprițele!
Alaiul
Ța,ța,ța, căpriță,ța.
Te-am adus din Africa.
Te-am adus cu avionul,
Te-am hrănit cu biberonul.
Ța, ța, ța, căpriță, ța.
Nu te da, nu te lăsa!
Capra noastră-i cu mărgele,
Cu cercei, cu catifele.
Ța,ța,ța, căpriță,ța.
Nu te da, nu te lăsa!
Am o capră jucăușă,
Stă ascunsă după ușă.
Stăpânul caprei:
-Am o capră democrată,
Desculță și dezbrăcată,
De țigancă tot jucată.
Alaiul:
Ța,ța,ța,căpriță,ța.
Nu te da, nu te lăsa!
Zi de activități transdisciplinare Dimitriu Irina
Educație pentru familie Magia sărbătorilor de iarnă
Joacă vesel căprița
Toți sunt bucuroși de ea.
Stăpânul caprei:
-Și plecai și eu la târg
Pe căpriță să o vând.
Și mergând pe drum, mergând
Aud din urmă strigând:
Negustorul:
-De vânzare-i capra, bade?
Stăpânul:
-De vânzare, de vânzare.
Neg.- Și cât ceri pe ea?
Stăp.- 800 de lei.
Neg.- E cam scumpă capra asta. Mai mult de 600 nu face.
Soția neg.-E cam șchioapă. Are urechile clăpăuge. Cu coarnele te poate împunge. Cu copita te
lovește și cu botul te pocnește.
Neg.-Eu îți dau 400 de lei pe ea.
Stăp.- Decât să-mi dai 400 de lei pe ea, mai bine o vând la cârnați.
(Capra cade)
Alaiul:
Văleleu! Capra noastă a murit!
Ța,ța,ța,căpriță,ța.
Te-a lovit vreo boală grea?
Sau pe unde-ai colindat
Veste rea tu ai aflat?
Stăpânul:
Capra mea greu bolește,
Pe jos se tăvălește.
Doctore,doctore,ești acasă?
Ieși capra s-o vezi
Că te plătesc în bani verzi!
Doctorul:
Eu sunt doctor-Doctoreanu.
De pe strada Lăpușneanu.
Scot măsele bune, rele
Cu ața de la izmene.
(Doctorul se apleacă lângă capră)
-Ce vrei,căpriță? Apă
Stai și așteaptă!
-Vrei pâine? N-am la mine.
-Vrei bomboane? Nu ți-e foame.
-Poate vrei o seringă cu ac?
(Capra se ridică)
Alaiul:
Scoală, tu,căprița mea!
Spatele s-or îndrepta.
Ța,ța,ța,căpriță,ța.
Nu te da, nu te lăsa!
Foaie verde și-o alună
Zi de activități transdisciplinare Dimitriu Irina
Educație pentru familie Magia sărbătorilor de iarnă
Ia-ți, căpriță, seară bună!
Hai,căpriță, hai afară
Căci la anul venim iară!
Ța,ța,ța,căpriță,ța.
Nu te da, nu te lăsa!
Sănătate, gospodari!
La anul și la mulți ani!

8. Poezia Miezul iernii. Recital.

În păduri trăsnesc stejarii! E un ger amar, cumplit!


Stelele par îngheţate, cerul pare oţelit,
Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare
Pare-un lan de diamanturi ce scârţâie sub picioare.

Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios


Ca înaltele coloane unui templu maiestos,
Şi pe ele se aşează bolta cerului senină,
Unde luna îşi aprinde farul tainic de lumină.

O! tablou măreţ, fantastic!...Mii de stele argintii


În nemărginitul templu ard ca vecinice făclii.
Munţii sunt a lui altare, codrii - organe sonoare
Unde crivătul pătrunde, scotând note-ngrozitoare.

Totul e în neclintire, fără viaţă, fără glas;


Nici un zbor în atmosferă, pe zăpadă - nici un pas;
Dar ce văd?... în raza lunii o fantasmă se arată...
E un lup ce se alungă după prada-i spăimântată!

9. Colind-Trei crai din Răsărit.

1. Suntem trei crai din Răsărit


Şi cu daruri noi am venit,
Duşi pe cale, deal şi vale
De steaua ca-a lucit.

R1: O, stea măreaţă, steaua Lui


Strălucind de sus ne spui
La Betleem noi să mergem
Lângă ieslea Domnului.

2. Pruncului regesc îi voi da


Aur din coroana mea
Să trăiască, să domnească,
Să ne dea pacea Sa!

3. Smirnă cu parfumul amar


Zi de activități transdisciplinare Dimitriu Irina
Educație pentru familie Magia sărbătorilor de iarnă
Lângă iesle îi pun în dar.
Umilinţă, suferinţă,
Şi-al morţii greu pahar.

4. Eu tămâie i-am adus


Căci e solul venit de sus
Să asculte dureri multe
Să sufere nespus.

R2: Glorie, o Miel divin!


Rege sfânt, Te proslăvim!
Aleluia! Aleluia!
În veci Te preamărim. (2 ori)

10. Puzzle și proverbe pentru părinți.


Se formează 3 perechi. Fiecare pereche primește un plic în care sunt cuvinte ce formează proverbe,
cât și o imagine puzzle pe care trebuie să o restabilească.

Proverbele
Iarna se îndulcesc merele acre.
Fă-ți iarna căruță și vara sanie!
Pe iarnă n-o mănâncă lupul.
Cine vara munceşte, iarna huzureşte.
Cine cântă vara, iarna oftează.
Vara-ntins la umbră doarme şi iarna moare de foame.

Imagini pentru puzzle (propunem cu tematică de iarnă)

11. Dans popular- Hora pe zăpadă.

12. Obiceiuri și tradiții- Anul Nou, Crăciunul, Sf. Vasile.


Conform tradiției, Maica Domnului înainte de a naște a cerut ajutor lui moș Ajun, dar acesta,
considerându-se prea sărac, a trimis-o către fratele său mai înstărit – moș Crăciun. Astfel Fecioara
Maria a născut în staulul al cărui stăpân era moș Crăciun.

Se zice, din timpuri vechi, că în noaptea de Ajun nu e bine să dormi pe paie sau prin fân în grajdul
animalelor, fiindcă în această noapte boii vorbesc între ei despre Mântuitorul Hristos care s-a născut
în iesele și pe care aceștia l-au încălzit cu suflarea lor.

Se spune că în Ajun cerurile se deschid, dar această minune nu poate fi văzută decât de oamenii
credincioși și buni la suflet.

O superstiție ne învață că în noaptea de Crăciun nu trebuie să deschidem ușa nimănui pentru că ne


va zbura norocul din casă.

Un obicei care se întâlnește în multe regiuni ale țării este ca în ziua de Ajunul Crăciunului, preotul,
dar și cântăreții bisericești să umble cu icoana nașterii lui Iisus Hristos.

Alte obiceiuri în seara dinaintea Crăciunului sunt următoarele:


Zi de activități transdisciplinare Dimitriu Irina
Educație pentru familie Magia sărbătorilor de iarnă

-Se spune că pentru a avea noroc, în decursul vieții, nu trebuie să mănânci nimic în ajun de Crăciun;
-În ziua de Ajun când gospodinele ies prima dată în curte trebuie să adune câteva surcele pe care
mai apoi să le împrăștie prin casă, aceste surcele se numesc “pui”;
-Gospodinele trebuie să fiarbă pentru masa de Ajun mai toate felurile de bucate, pentru a le avea și
în anul următor;
Sărbătoarea Crăciunului a fost întotdeauna o sărbătoare a bucuriei pentru creștini, dar, mai ales
pentru copii, care așteaptă cu nerăbdare momentul împodobirii pomului de Crăciun sau zilele în care
merg la colindat, primind în schimb daruri. Totodată, se obișnuiește, la creștini, ca în ajunul Nașterii
Domnului, cât și în ziua de Crăciun, să se meargă la biserică, după care să se ia masa în familie, în
mijlocul celor dragi.

De Sf.Vasile în Moldova, tradiţiile şi obiceiurile de Anul Nou pe stil vechi sunt păstrate cu
sfinţenie.

În ajun de Sfântul Vasile, omenii merg cu Ursul, Capra și le urează stăpânilor un an cât mai prosper
şi plin de evenimente frumoase. Apoi, ei sunt răsplătiţi de gazda casei cu dulciuri şi colaci.
Copiii merg cu semănatul și cu Sorcova.
De Sfântul Vasile, gospodarii îşi deschid larg porţile pentru a primi cete de semănători.

De asemenea, creştini merg la biserică și se roagă pentru sănătatea celor apropiaţi, apoi, preoţii îi
seamănă pe oameni, pentrui ca să aibă un an nou frumos și bogat.

Încă o tradiţie frumoasă, păstrată de la strămoşi, este mersul cu pluguşorul pe înserat.

Totodată, bătrânii spun că dacă în noaptea de Sfântul Vasile va ninge, anul va fi îmbelșugat, iar dacă
este senin, va fi prosper.

 13. Colind-Domn, Domn, să-nălțăm.


Am plecat să colindăm 
Domn, Domn să-nălțăm! 
Când boierii nu-s acasă. 
Domn, Domn să-nălțăm! [x 2]

Au plecat la vânătoare 
Domn, Domn să-nălțăm! 
Să vâneze căprioare. 
Domn, Domn să-nălțăm! [x 2]

Căprioare n-au vânat 


Domn, Domn să-nălțăm! 
Și-au vânat un iepuraș
Domn, Domn să-nălțăm! [x 2]

Să facă din blana lui


Domn, Domn să-nălțăm! 
Veșmânt frumos Domnuluï. 
Domn, Domn să-nălțăm! [x 2]
Zi de activități transdisciplinare Dimitriu Irina
Educație pentru familie Magia sărbătorilor de iarnă

14. Concurs-dans pentru părinți.


Se formează perechi dintre un copil și un părinte ( este de dorit tată-fiică sau mamă- fiu).
Se vor propune, pe rând, 3 melodii. Perechile trebuie să danseze după melodie. După fiecare dans
juriul ( cei prezenți) vor aprecia perechile. Se consideră învingătoare perechea ce a dansat cel mai
bine după cele 3 melodii.

15. Sorcova. Semănatul.


Sorcova, veselă
Să traiti, să înfloriți
Întru mulți ani fericiți!
Și ca pomii să-nfloriți
Și ca ei să-mbătrâniți!
Și ca toamna cea bogată;
Fie casa-ndestulată!
Tot cu mesele întinse,
Cu făcliile aprinse,
Să petreceți împreună
Până-n veci, cu voie bună!
Câte paie-n bătătură,
Atâția copii în pătură!
Cât păr într-un cojoc,
Atâția copii la foc!
Câta frunză pe umbrar,
Atâția bani în buzunar!
Fiți tari ca piatra,
Iuți ca săgeata,
Tari ca fierul,
Iuți ca oțelul!
La anul și la mulți, mulți ani!

16. Obiceiuri și tradiții -Boboteaza.


Boboteaza marchează încheierea sărbătorilor de iarnă dedicate Crăciunului, fiind o sărbătoare a
purificării naturii, a apelor de forțele răului.

În această zi, de Bobotează, există tradiția conform căruia preoții sfințesc toate apele din care
oamenii vor lua, mai apoi, pentru a stropi gospodăriile, casele și animalele, păstrând restul apei în
sticle, pentru leac.

În satele și orașele traversate de râuri există obiceiul ca preoții să arunce crucea în apa înghețată,
iar tinerii curajoși au datoria de a o scoate la mal. Se spune, conform tradiției și credinței, că cel
care va face asta va avea parte numai de bine și va fi ferit de toate bolile. Totodată după
Bobotează nu se spală hainele două săptămâni deoarece apele sunt încă sfințite. În ziua de
Bobotează bătrânii spun că dacă vremea e frumoasă, atunci anul va fi bogat în pâine și pește.

17. Înmânarea felicitărilor confecționate de copii.


Zi de activități transdisciplinare Dimitriu Irina
Educație pentru familie Magia sărbătorilor de iarnă
18. Cântec, dans-Mulți ani să trăiți!

(cadoul visat-Mulți ani să trăiți!)


Bună seara c-a-nserat!
La colindă am plecat,
Pe la case ca mai an,
Cum a spus badea Traian.

Mâine anul se-nnoiește,


Plugușorul se pornește
Și începe-a colinda,
Pe la case a ura:

La mulți ani cu sănătate,


Să vă dea Domnul de toate!
Mulți ani să trăiți!
Mulți ani fericiți!
Să vă fie casa plină
De belșug și de lumină!
Mulți ani să trăiți!
Mulți ani fericiți!

Mâine anul se-nnoiește,


Plugușorul se pornește.
Plugușorul cu 2 boi,
Mânați, măi, acum, flăcăi!
Hăăăăi, măi!

Iarna-i grea, omătul mare,


Semne bune anul are.
Semne bune, de belșug
Pentru brazda de sub plug.

Mâine anul se-nnoiește,


Plugușorul se pornește
Și începe-a colinda,
Pe la case a ura:

La mulți ani cu sănătate,


Să vă dea Domnul de toate!
Mulți ani să trăiți!
Mulți ani fericiți!
Să vă fie casa plină
De belșug și de lumină!
Mulți ani să trăiți!
Mulți ani fericiți!

Mâine anul se-nnoiește,


Plugușorul se pornește.
Zi de activități transdisciplinare Dimitriu Irina
Educație pentru familie Magia sărbătorilor de iarnă
Plugușor cu 6 boi,
C-așa-i datina la noi!

La mulți ani cu sănătate,


Să vă dea Domnul de toate!
.......... (de 2 ori)

19. Cuvânt de felicitare (învățătoarea)


În preajma sărbătorilor de iarnă vă doresc:
Sănătate, prosperitate,
Să aveți noroc în toate!
Viață lungă, bani în pungă
Pentru mulți ani să v-ajungă!
Fiți fericiți, frumoși!
Fiți iubiți și mărinimoși!
La anul și la mulți ani!

Încheierea activității
• Elevii împreună cu părinții își fac poze.
• Se prezintă/apreciază lucrărilor obţinute, organizarea expoziţiei.
• Se solicită exprimarea în cuvinte proprii a emoţiilor, sentimentelor, concluziilor referitoare la
produsele realizate, precum și la activitatea din această zi.
• Pentru implicare, fiecare elev este apreciat cu un stiker, emoticon.