Sunteți pe pagina 1din 7

 

Anexa nr.1

Mărfurile supuse accizelor


 

Poziţia Unitatea de Cota accizelor


Denumirea mărfii
tarifară măsură Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020
valoarea în
160431000 Caviar 25% 25% 25%
lei
valoarea în
160432000 Înlocuitori de caviar 25% 25% 25%
lei
220300 Bere fabricată din malţ litru 2,50 lei 2,50 lei 2,63 lei
Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi,
2205 aromatizate cu plante sau cu substanţe litru 13,61 lei 14,29 lei 15,00 lei
aromatizante
Alte băuturi fermentate (hidromel); amestecuri de
băuturi fermentate şi amestecuri de băuturi
220600 fermentate şi băuturi nealcoolice, nedenumite şi litru 13,61 lei 14,29 lei 15,00 lei
necuprinse în altă parte, cu excepţia cidrului de
mere, cidrului de pere
220600310 Cidru de mere şi de pere, spumoase litru 2,63 lei 2,76 lei 2,90 lei
Cidru de mere şi de pere, nespumoase, prezentate
220600510 litru 2,63 lei 2,76 lei 2,90 lei
în recipiente cu un conţinut de maximum 2 litri
Cidru de mere şi de pere, nespumoase, prezentate
220600810 litru 2,63 lei 2,76 lei 2,90 lei
în recipiente cu un conţinut de peste 2 litri
Alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolică de
litru alcool
2207 minimum 80% vol.; alcool etilic şi alte distilate 94,63 lei 99,36 lei 104,33 lei
absolut
denaturate, cu orice tărie alcoolică
Alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolică sub
litru alcool
2208 80% vol.; distilate, rachiuri, lichioruri şi alte 94,63 lei 99,36 lei 104,33 lei
absolut
băuturi alcoolice
Ţigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) şi valoarea în
240210000 41% 41% 41%
trabucuri, care conţin tutun lei
Ţigarete care conţin tutun:
410 lei + 460 lei + 540 lei +
1000 bucăţi/
12%, dar nu 12%, dar nu 13%, dar nu
240220 – cu filtru valoarea în
mai puţin mai puţin de mai puţin de
lei
de 540 lei 610 lei 700 lei
– fără filtru:
1000 bucăţi/
260 lei +
ovale cu lungimea de pînă la 70 mm valoarea în 360 lei + 6% 480 lei + 9%
3%
lei
1000 bucăţi/
300 lei
cu muştiuc, altele valoarea în 460 lei + 6% 540 lei +9%
+3%
lei
Alte ţigări de foi, trabucuri şi ţigarete conţinînd valoarea în
240290000 41% 41% 41%
înlocuitori de tutun lei
Tutun pentru fumat, alte tutunuri şi înlocuitori de
2403 tutun, prelucrate; tutunuri “omogenizate” sau kilogram 136,41 lei 143,17 lei 150,33 lei
“reconstituite”; extracte şi esenţe de tutun
Benzoli destinaţi utilizării drept carburanţi sau
270710100 tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
combustibili
Toluoli destinaţi utilizării drept carburanţi sau
270720100 tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
combustibili
Xiloli destinaţi utilizării drept carburanţi sau
270730100 tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
combustibili
Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice, care
270750 distilează în proporţie de minimum 65% (inclusiv tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
pierderile) la 250o C după metoda ASTM D 86
270900100 Condensate de gaz natural tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
271012110–
Uleiuri (distilate) uşoare şi medii tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
271019290
271019310– Motorină, inclusiv combustibil (carburant) diesel şi
tonă 2092 lei 2280 lei 2508 lei
271019480 combustibil pentru cuptoare
271019510 Păcură destinată a fi supusă unui tratament specific tonă 409 lei 409 lei 409 lei
271019620–
Păcură cu un conţinut de sulf tonă 409 lei 409 lei 409 lei
271019680
271020110–
Motorină tonă 2092 lei 2280 lei 2508 lei
271020190
271020310–
Păcură tonă 409 lei 409 lei 409 lei
271020390
271112 Propan tonă 3124 lei 3406 lei 3580 lei
271113 Butan tonă 3124 lei 3406 lei 3580 lei
271114000 Etilenă, propilenă, butilenă şi butadienă tonă 3124 lei 3406 lei 3580 lei
271119000 Alte lichefiate tonă 3124 lei 3406 lei 3580 lei
280430000 Azot tonă 3156 lei 3314 lei 3480 lei
280440000 Oxigen tonă 3488 lei 3662 lei 3845 lei
290110000 Hidrocarburi aciclice saturate tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
ex. 290124000 Buta-1, 3-dienă tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
290129000 Alte hidrocarburi aciclice nesaturate tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
290211000 Ciclohexan tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
Alte hidrocarburi ciclanice, ciclenice şi
290219000 tona 4961 lei 5414 lei 5960 lei
cicloterpenice
Benzen destinat a fi utilizat drept carburant sau
ex. 290220000 tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
combustibil
290230000 Toluen tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
290244000 Amestec de izomeri ai xilenului tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
290290000 Alte hidrocarburi ciclice tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
290511000- Alcooli monohidroxilici (metanol, propanol, butan-
tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
290513000 1-ol)
290514 Alţi butanoli tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
290516 Octanol (alcool octilic) şi izomerii lui tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
ex. 290519000 Pentanol (alcool amelic) tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
Eteri, eteri-alcooli, eteri-fenoli, eteri-alcool-fenoli,
peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi
2909 ai cetonelor (cu compoziţie chimică definită sau tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
nu) şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau
nitrozaţi
valoarea în
330300 Parfumuri şi ape de toaletă 30% 30% 30%
lei
Alţi solvenţi şi diluanţi organici compuşi
381400900 nedenumiţi şi necuprinşi în altă parte; preparate tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
pentru îndepărtarea vopselelor sau lacurilor
381700500 Achilbenzeni lineari tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
381700800 Alţi achilbenzeni tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
Îmbrăcăminte din blană (de nurcă, vulpe polară, valoarea în
ex. 430310 25% 25% 25%
vulpe, samur) lei

Anexa nr.2
Cota accizului pentru mijloacele de transport

Poziţia Denumirea mărfii Unitatea Cota accizului în funcţie de termenul de exploatare a


tarifară de măsură mijlocului de transport, lei
de la 0 la de la 3 la 4 de la 5 la 6 de 7 de 8 de 9 de 10
2 ani ani ani ani ani ani ani
inclusiv inclusiv inclusiv
8703 Autoturisme şi alte autovehicule,
proiectate în principal pentru transportul
persoanelor (altele decît cele de la poziţia
8702), inclusiv maşinile de tip "break" şi
maşinile de curse:
– Alte vehicule cu motor cu piston
alternativ cu aprindere prin scînteie:
870321 – – Cu capacitatea cilindrică de cm3 9,56 10,00 10,23 10,45 11,50 12,19 12,89
maximum 1000 cm3
870322 – – Cu capacitatea cilindrică de peste cm3 12,23 12,67 12,90 13,12 14,49 15,17 16,33
1000 cm3, dar de maximum 1500 cm3
870323 – – Cu capacitatea cilindrică de peste cm3 18,90 19,34 19,57 19,79 21,62 23,23 24,39
1500 cm3, dar de maximum 2000 cm3
870323 – – Cu capacitatea cilindrică de peste cm3 31,14 31,58 31,81 32,03 35,20 37,03 38,88
2000 cm3, dar de maximum 3000 cm3
870324 – – Cu capacitatea cilindrică de peste cm3 55,60 56,04 56,27 56,49 58,66 58,89 59,13
3000 cm3
– Alte vehicule (autoturisme) cu motor
cu piston, cu aprindere prin compresie
(diesel sau semidiesel):
870331 – – Cu capacitatea cilindrică de cm3 12,23 12,67 12,90 13,12 14,49 15,17 16,33
maximum 1500 cm3
870332 – – Cu capacitatea cilindrică de peste cm3 31,14 31,58 31,81 32,03 35,20 37,03 38,88
1500 cm3, dar de maximum 2500 cm3
870333 – – Cu capacitatea cilindrică de peste cm3 55,60 56,04 56,27 56,49 58,66 58,89 59,13
2500 cm3
870340 – Alte vehicule având atât motor cu cm3 Cota accizei se stabileşte similar poziţiilor tarifare 870321–
pistoane alternative cu combustie internă 870324, în funcţie de termenul de exploatare şi capacitatea
cu aprindere prin scânteie, cât şi motor cilindrică, în condiţiile art.124 alin.(18)
electric ca motoare pentru propulsie,
altele decât cele care pot fi încărcate prin
conectarea la o sursă externă de energie
electrică
870350000 – Alte vehicule având atât motor cu cm3 Cota accizei se stabileşte similar poziţiilor tarifare 870331–
pistoane cu combustie internă cu 870333, în funcţie de termenul de exploatare şi capacitatea
aprindere prin compresie (diesel sau cilindrică, în condiţiile art.124 alin.(18)
semidiesel), cât şi motor electric ca
motoare pentru propulsie, altele decât
cele care pot fi încărcate prin conectarea
la o sursă externă de energie electrică
870360 – Alte vehicule având atât motor cu cm3 Cota accizei se stabileşte similar poziţiilor tarifare 870321–
pistoane alternative cu combustie internă 870324, în funcţie de termenul de exploatare şi capacitatea
cu aprindere prin scânteie, cât şi motor cilindrică, în condiţiile art.124 alin.(18)
electric ca motoare pentru propulsie, care
pot fi încărcate prin conectarea la o sursă
externă de energie electrică
870370000 – Alte vehicule având atât motor cu cm3 Cota accizei se stabileşte similar poziţiilor tarifare 870331–
pistoane cu combustie internă cu 870333, în funcţie de termenul de exploatare şi capacitatea
aprindere prin compresie (diesel sau cilindrică, în condiţiile art.124 alin.(18)
semidiesel), cât şi motor electric ca
motoare pentru propulsie, care pot fi
încărcate prin conectarea la o sursă
externă de energie electrică
9705 Autovehicul de colecţie de interes istoric sau De la 30 de ani pînă la 39 de ani inclusiv – 40000 de lei.
etnografic De la 40 de ani pînă la 49 de ani inclusiv – 30000 de lei.
De la 50 de ani – 20000 de lei
 
8703 Autoturism de lux Suma cotei accizei suplimentare, aplicată la valoarea în vamă, după cum urmează:
Valoarea în vamă a autoturismelor (lei) Cota accizei suplimentare (%)
Minimum Maximum
600000 700000 2%
700001 800000 3%
800001 900000 4%
900001 1000000 5%
1000001 1200000 6%
1200001 1400000 7%
1400001 1600000 8%
1600001 1800000 9%
1800001 10%