Sunteți pe pagina 1din 2

Test la limba și literatura română

Unitatea 1

Citește fragmentul de mai jos și rezolvă apoi cerințele:

”- Dumneata nu cunoști școlarul român! i-o reteză domnul inspector Secure învățătoarei
Steliana Spiridon. Care sensibil? Care nevinovat? Care isteț? (....)
***
În cuibul său fragil, Gore răsuflă ușurat. Nu că i-ar fi fost frică de bătaie – de când văzuse
că ia în fiecare an premiu-ntâi, taică-su nu mai ridica mâna la el. Îl lăsa să și citească. N-avea
do'n'șoara învățătoare cărți să-i dea, cât ar fi citit el... Da ' și ăi de nu citeau tot o iubeau. Că le
povestea la toți, mai frumos ca-n carte. Și tot ce auzeau de la ea le rămânea în minte ca scris.
D'n'șoara le scrisese în minți că un copac trăiește, se hrănește, respiră, se mișcă, înțelege și
vorbește.
***
-Măi copii, începu do'n'șoara cu glasul cu care le spunea povești, mergând pe lângă dud și
vorbind către locul în care-i ghicea pe cei doi. Nimeni nu știe ce se întâmplă și de ce se întâmplă.
Da' știți voi cum îs oamenii – toți cred că știu. Și ăi de nu știu nimic. Mai ales ăia ... Și din
neștiința lor vorbesc, și din neștiința lor își rânduiesc viața – și pe-a lor și pe-a altora, dacă pot.
***
-Io ți-am zis să-ți bagi mințile-n cap, plescăi nemulțumit domnul inspector Secure. Ai
avut noroc că te-ai întors cu toți copiii acasă și n-a pățit niciunul mai știu eu ce …
(Pădurea vie de Florin Bican)
A. 54 de puncte
1. Transcrie, din textul dat, două cuvinte derivate cu sufix și un cuvânt format prin derivare
cu prefix. 6 puncte
……………………… …………………………. …………………………

2. Explică modul în care s-au format următoarele cuvinte din text: dumneata, neștiință,
fiecare. 6 puncte
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
3. Scrie șase cuvinte din familia lexicală a cuvântului școală. 6 puncte
…………………… ………………………. …………………………
…………………… ………………………… …………………………
4. Transcrie o locuțiune, din ultimul alineat, indicând un sinonim potrivit. 6 puncte
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
5. Notează, din textul dat, un indice spațial. 6 puncte
…………………………………………………………………………………………….
6. Subliniază varianta corectă, motivându-ți optiunea. 6 puncte
Întâmplările sunt prezentate prin procedeul:
a). alternanței ………………………………………………………………………
b). înlănțuirii ……………………………………………………………………….
7. Precizează tipul de narator din textul dat, oferind un exemplu. 6 puncte
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
8. Prezintă o trăsătură a doamnei învățătoare, justificându-ți alegerea printr-un exemplu din
text. 6 puncte
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
9. Explică, în 3 -5 rânduri, secvența: D'n'șoara le scrisese în minți că un copac trăiește, se
hrănește, respiră, se mișcă, înțelege și vorbește. 6 puncte
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
B. 36 de puncte
10. Redactează, în 15-20 de rânduri, o recenzie a unei cărți care are ca temă copilăria.
În redactarea textului tău, vei avea în vedere:
-să aibă un conținut adecvat cerinței; să incluzi informații generale despre autor;
-să prezinți pe scurt subiectul/ despre ce este vorba în carte; să respecți normele de
ortografie și de punctuație; să fii atent/atentă la aspectul textului, adică la așezarea în
pagină și la scrisul lizibil.
Notă. Se acordă 10 puncte din oficiu.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………............................................................................................................................
....................................................................................................................................................