Sunteți pe pagina 1din 5

TEMA 2, SISTEMUL CIRCULATOR, cl.

a XI a Abarzaei Vlad
clasa a XI-a B

I. A. Alege varianta corectă:


1. Indicați enunțul ERONAT (GREȘIT) referitor la presiunea arterială:
a. Debitul cardiac influențează valoarea presiunii arteriale
b. Presiunea arterială maximă (sistolică) în aortă este de 120-140mmHg
c. Presiunea arterială se măsoară cu tensiometrul
d. La nivelul arteriolelor, presiunea ajunge la 50-70mmHg
2. Circulația pulmonară prezintă următoarele caracteristici, CU EXCEPȚIA:
a. Începe în ventriculul drept, cu trunchiul arterial pulmonar
b. Arterele pulmonare transportă sânge încărcat cu O2
c. Cele patru vene pulmonare se deschid în atriul stâng
d. Asigură vascularizația funcțională a plămânilor
3. Care dintre factorii enumerați NU favorizezază întoarcerea sângelui venos la inimă,
prin venele situate sub nivelul cordului:
a. Aspirația toracică
b. Forța de gravitație
c. Pompa cardiacă
d. Sistemul valvular (valvele endoteliale)
4. Valvele semilunare se deschid atunci când:
a. Crește ușor presiunea intraventriculară
b. Presiunea sângelui din artere devine superioară celei intraventriculare
c. Presiunea intraventriculară depășește presiunea din aortă și din trunchiul
arterial pulmonar
d. Presiunea intraventriculară scade sub valoarea celei intraatriale
5. Una dintre următoarele afirmații este ERONATĂ, identificați-o:
a. Circulația pulmonară este cuplată în serie cu cea sistemică
b. Circulația sistemică începe din ventriculul stâng
c. Circulația pulmonară este asigurată de arterele și venele bronșice
d. Sistemul arterial își are originea în trunchiul arterial pulmonar și cel al arterei
aorte
6. Din crosa (cârja) aortică se desprind direct :
a. Arterele esofagiene
b. Arterele coronare
c. Artera subclaviculară stângă
d. Artera carotidă comună dreaptă
7. Circulația limfei:
a. Se realizează cu viteză mare
b. Este influențată de contracțiile ritmice ale vaselor limfatice mici
c. Este stimulată de mișcările membrelor în timpul mersului
d. Este influențată de presiunea intratoracică pozitivă din timpul expirației
8. Funcțiile splinei sunt:
a. Hemoliza hematiilor bătrâne, uzate
b. Depozit de sânge
c. Imunitate
d. Toate variantele corecte
9. Care dintre următoarele afirmații referitoare la originea arterelor este adevărată?
a. Arterele coronare provin din aorta descendentă
b. Trunchiul celiac provine din aorta toracică
c. Artera hepatică comună își are originea în trunchiul celiac
d. Artera carotidă comună stângă își are originea în trunchiul brahiocefalic stâng
10. Din aorta descendentă toracică se desprind arterele:
a. Intercostale
b. Esofagiene
c. Bronșice
d. Toate variantele corecte

B. Completați spațiile punctate:

1. Limfa provine din țesuturi și circulă prin vasele și ganglionii limfatici.

2. Venele cave superioară și inferioară conțin sânge venos și se varsă în atriul drept.

3. Arterele au însușirea de elasticitate și contractilitate.

4. Sistemul aortic cuprinde aorta descendentă, cârja aortică și aorta ascendentă.

5. Ciclul cardiac cuprinde o sistolă și o diastolă.

C. Denumiți manifestările mecanice ale ciclului cardiac și precizați câte o caracteristică la


fiecare.

Manifestările mecanice sunt redate de șocul apexian, care reprezintă o expansiune sistolică
a peretelui toracelui în dreptul vârfului inimii (spațiul cinci intercostal stâng), și de pulsul arterial, care
reprezintă o expansiune sistolică a peretelui arterei datorită creșterii bruște a presiunii sângelui. Pulsul
se percepe comprimând o arteră superficială pe un plan dur (osos) — de exemplu, artera radială. Prin
palparea pulsului obținem informații privind volumul sistolic, frecvența cardiacă și ritmul inimii.
Înregistrarea grafică a pulsului se numește sfigmogramă. Ea oferă informații despre artere și despre
modul de golire a ventriculului stâng

D. Notați cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele afirmații:

1. Gravitația favorizează circulația sanguină în vasele situate sub nivelul inimii. F

2. Arterele pulmonare conțin sânge venos. A

3. Prin venele pulmonare circulă sânge cu CO2. F

4. Valvele atrioventricularwe sunt deschise în sistola ventriculară. F

5. Anemia feriprivă este consecința unei hemoragii rapide. F

II. 1. Prin activitatea cardiacă ritmică, sângele este trimis în cele două circulații sanguine.

a. Descrieți sistola ventriculară

În paralel și corespunzător începutului diastolei atriale, are loc sistola ventriculară care
durează 0,30 s și se desfășoară în două faze: faza de contracție izovolumetrică și faza de
ejecție. Prima începe în momentul închiderii valvelor atrio-ventriculare și se termină în
momentul deschiderii valvelor semilunare. în acest interval de timp, ventriculul se contractă
ca o cavitate închisă, asupra unui lichid incompresibil, fapt care duce la o creștere foarte
rapidă a presiunii intracavitare. în momentul în care presiunea ventriculară o depășește pe cea
din artere, valvele semilunare se deschid și are loc ejecția sângelui. Faza de ejecție începe cu
deschiderea valvelor semilunare și se termină în momentul închiderii acestora. Volumul de
sânge ejectat în timpul unei sistole (volum–bătaie sau volum sistolic) este de 75 mL în stare de
repaus și poate crește până la 150–200 mL în eforturile fizice intense.

b. Precizați rolul valvelor semilunare sau sigmoide aortice și pulmonare

Valvele semilunare (aortice și pulmonare) se deschid în timpul sistolei, permițând expulzia


sângelui în artere, și se închid în diastolă, împiedicând revenirea sângelui în ventricule

c. Alcătuiți câte două enunțuri cu noțiunile: hemoragii și anemii.

Hemoragia sau este scurgerea abundentă de sânge, internă sau externă, în urma ruperii sau tăierii
peretelui unui vas sangvin.

Cauzele hemoragiilor sunt multiple, cele mai frecvente fiind cele traumatice.

Anemiile se definesc ca scăderea numărului de eritrocite sau a cantității de hemoglobină.

Cele mai frecvente tipuri de anemie sunt: anemia prin pierdere de sânge, anemia feriprivă și
anemia megaloblastică.

2. Vasele sanguine asigură circulația sângelui.

a. Precizați două asemănări și două deosebiri între artere și vene.

Asemănări: -apartin sistemului circulator;


-transportă sange;

Deosebiri: -arterele transortă sânge oxigenat de la inima spre organele interne si țesuturi;
venele transportă sânge venos de la organe si țesuturi spre inimă;

-arterele sunt mai groase, având presiunea mai mare și volumul mai mic;
venele sunt mai subțiri, având presiunea mai mica și volumul mai mare;

b. Explicați afirmația: inima funcționează ca o dublă pompă aspiro-respingătoare.

Inima funcționează ca o dublă pompă aspiro-respingătoare deoarece sangele oxigenat este


pompat de jumătatea stangă a inimii, iar sangele venos este pompat de jumătatea dreaptă a inimii,
astfel sangele oxigenat nu se amesteca cu cel venos.

c. Minieseu cu tema „Presiunea arterială" utilizând șase noțiuni : maximă, minimă, debit
cardiac, rezistență vasculară, elasticitate, volemie.

Presiunea arterială

Sângele circulă în vase sub o anumită presiune, care depășește presiunea atmosferică cu
120 mm Hg în timpul sistolei ventriculare stângi (presiune arterială maximă sau sistolică) și cu 80 mm
Hg în timpul diastolei (presiune arterială minimă sau diastolică). În practica medicală curentă, la om,
presiunea sângelui se apreciază indirect, prin măsurarea tensiunii arteriale. Aceasta se determină
măsurând contrapresiunea necesară a fi aplicată la exteriorul arterei, pentru a egala presiunea sângelui
din interior.
Factorii determinanți ai presiunii arteriale:
Presiunea arterială variază proporțional cu debitul cardiac. Acesta reprezintă volumul de
sânge expulzat de fiecare ventricul într-un minut. El este egal cu volumul de sânge pompat de un
ventricul la fiecare bătaie (volum–bătaie), înmulțit cu frecventa cardiacă.
Rezistenta vasculară reprezintă totalitatea factorilor care se opun curgerii sângelui prin
vase. Este direct proporțională cu viscozitatea sângelui și lungimea vasului. Cea mai mare rezistență se
întâlnește la nivelul arteriolelor. Cu cât vasul este mai îngust și mai lung, cu atât rezistenta este mai
mare.
Volumul sangvin (volemia) variază concordant cu variația lichidelor extracelulare (LEC).
În scăderi ale volumului LEC, scade și volemia și se produce o diminuare a presiunii arteriale
(hipotensiune); în creșteri ale LEC, crește volemia și se produce o creștere a presiunii arteriale
(hipertensiune).
Elasticitatea contribuie la amortizarea tensiunii arteriale în sistolă și la menținerea ei în
diastolă. Scade cu vârsta

3. Sistemul circulator cuprinde inima și vasele sanguine.

a. precizați o asemănare și o deosebire între tensiunea arterială și pulsul arterial.

Asemanari: - se pot masura;


- au vlaori minime si maxime;

Deosebiri: -tensiunea arteriala se măsoară in milimetri coloana de mercur (mmHg), cu ajutorul


tensiometrului, iar pulsul arterial poate fi simtit, de exemplu la încheietură, gât, si se masoară in bătai
pe minut.
-tensiunea arteriala este un indicator concludent pentru starea de sanatate a vaselor de
sange, pe cand pulsul arterial reflecta cu fidelitate starea inimii.

b. frecvența cardiacă (FC) la un adolescent care joacă fotbal este de 120 bătăi /minut, iar
debitul sistolic (DS) este de 90ml sânge. Stabiliți:

- debitul cardiac (DC) al adolescentului; DC=FC*DS=120*90=10800 l/min

- durata ciclului cardiac; CD= 0,5 s

- un hormon care influențează tensiunea arterială și glanda care îl secretă.

Tiroida, secretată de glanda tiroidă, influențează tensiunea arterială.

c. completați problema cu o cerință pe care o formulați și o rezolvați.

Un ciclist de performanță are debitul sitolic de 150 ml, iar debitul cardiac este de 6000 l/min. Calculati
frecventa cardiaca si durata ciclului cardiac ale ciclistului.

FC=DC/DS=6000/150=40 batai/min
CD=1,5 s

III. Problemă:

În urma unei intervenții chirurgicale, pacient cu grupă BIII Rh pozitiv necesită o transfuzie cu o
cantitate mică de sânge. Precizați următoarele:

a. Aglutinogenele (antigenele)și aglutininele (anticorpii) pacientului;


Antigene B si anticorpi alfa

b. Donatorii compatibili și argumentați răspunsul dat.


Donatorii cumpatibili cei cu grupele sanguine 0I și BIII,deoarece grupa 0I este donator
universal iar grupa BIII este grupa pacientului.

c. Tipul de Rh pe care îl poate primi.


Pacientul poate primi Rh+ si Rh-.

d. Formulați o cerință și rezolvați-o.

Un pacient cu grupa de sange ABIV, Rh negativ este transportat cu anbulanța la spital, in


urma unui accident. Acesta a suferit o hemoragie si pierde rapid sange. În urma unei
probleme tehnice, ambulața nu a fost echipata cu grupa 0I. Precizați:

- antigenele si anticorpii ranitului.


Antigene A si B. Grupa AB IV nu are aticorpi.

- tipul de Rh pe care il poate primii.


Pacientul poate primi numai Rh negativ.

- donatorii compatibili și argumentați răspunsul dat


Desii ambulanta nu dispune de sange 0I, grupa ABIV este primitor universal, deci poate
primi sange din grupele AII, BIII, si ABIV.

S-ar putea să vă placă și