Sunteți pe pagina 1din 1

1. Care este scopul fotosintezei?

Scopul fotosintezei este producerea zaharului (glucozei) si a oxigenului(O2).

2. Ce au nevoie plantele pentru a absorbi energia luminoasă?

Plantele folosesc clorofila pentru a absorbi energia luminoasă.

3. Unde se desfășoară procesul de fotosinteză?

Procesul de fotosinteză se desfășoară în părțile verzi ale plantei.

4. De câte lucruri are nevoie o plantă pentru procesul de fotosinteză?

Pentru procesul de fotosinteză planta are nevoie de trei lucruri.

5. Care este al doilea cel mai utilizat gaz industrial?

Oxigenul.

6. Prin ce proces industrial se obține oxigenul?

Prin procesul de separarae a aerului.

7. Care sunt domeniile de utilizare a oxigenului?


 Alimente şi băuturi
 Producţia oţelului
 Producţia şi prelucrarea metalelor
 Industria celulozei şi hârtiei
 Tratamentul apei şi a deşeurilor.
8. Cu ce se ocupă sinteza organică?

Se ocupă cu obținerea compușilor organici prin intermediul reacțiilor organice.

9. Care este punctul de plecare a sintezei organice a substanțelor?

Punctul de plecare a sintezei organice a substanțelor este: substanțe anorganice.

10. Definiți nutriția autotrofă.

Nutriția autotrofă este sinteza de substanțe organice, pornind de la substanțe anorganice, utilizând o
sursă de energie(fotosinteza).