Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect extracurricular fotbal băieți

Clasele a IV-a, a V-a

„ Cupa Primăverii”

Argument
Noile direcţii ale reformei în învăţământ se bazează pe descoperirea,
orientarea, valorificarea aptitudinilor tinerilor din toate categoriile sociale şi din
toate mediile cu talent în educaţie fizică şi sport. Proiectul urmăreşte obţinerea
prin intermediul mişcării, al competiţiei, a unui rezultat demonstrabil, obiectiv,
prin transformarea aptitudinilor motrice în rezultate.

Obiective
1. Cultivarea interesului pentru educaţie fizică şi sport
2. Folosirea proceselor de creştere armonioasă şi dezvoltare fizică
3. Favorizarea integrării sociale
4. Formarea spiritului de întrecere, a disciplinei şi corectitudinii faţă de
adversar

Beneficiari
Elevii claselor a IV-a, a V-a

Resurse
Umane : elevi, profesori, părinţi

Materiale: un set de cupe, diplome, medalii, mingi de fotbal.

Coordonator: Prof. Ionescu Sorin


Prof. Gheorghiță Mihai

Durata : 2 ore
Locul desfăşurării: terenul de sport

Rezultatele aşteptate

 Dezvoltarea capacităţii de comunicare a elevilor


 Dezvoltarea la elevi a gustului pentru competiţie
 Dezvoltarea la elevi a spiritului de fair-play
 Destinderea, relaxarea elevilor prin practicarea sportului

Modalităţi de evaluare

 Premii , diplome

Cursant E.F.S.M.S
Ionescu Sorin

S-ar putea să vă placă și