Sunteți pe pagina 1din 23

PUNTEA ŞI SUSPENSIA DIN SPATE

4.1. CARACTERISTICI TEHNICE


Pentru automobilele DACIA tip berlină, toate variantele, puntea din spate este rigidă, fixată de
caroserie printr-un braţ central şi două braţe laterale, articulate cu cuzineţi elastici. Pe tamburul roţii
spate sunt montaţi doi rulmenţi cu role conice. Pentru autocamionetele DACIA 1304. 1307 puntea
spate este motoare şi rigidă, incluzând diferenţialul spate (Fig. 4.1. d). Fixarea de şasiu se realizează
prin intermediul arcurilor seinieliptice şi a amortizoarelor hidraulice telescopice.
Suspensia din puntea spate nemotoare este asigurată prin două arcuri elicoidale. în interiorul cărora
lucrează două amortizoare hidraulice cu dublu efect şi limitator de cursă în interior (fig. 4.1. b).
Suspensia punţii spate motoare este asigurată prin două arcuri foi (fig. 4.5. b ) .

- Cupluri de strângere pentru puntea automobilelor DACIA berlină, break (daNm):


-...............................................................................................................piuliţă superioară amortizor
spate............................................................................................................... 1,5;
-...............................................................................................................piuliţă inferioară amortizor
spate............................................................................................................... 3;
-...............................................................................................................piuliţă ax braţ lateral
3,5;
-................................................................................................................piuliţă ax braţ central
11,0;
-................................................................................................................piuliţă bridă cuzinet central
1,5;
-.................................................................................................................piuliţă ax cuzinet central
5;
-..................................................................................................................piuliţe roţi spate
7;
-..................................................................................................................şuruburi fixare taler
4;
-Cupluri de strângere pentru puntea autocaniionetei DACIA 1304, 1307 (daNm):
-..................................................................................................................piuliţa de fixare a
amortizorului de punte..................................................................................... 4;
-..................................................................................................................piuliţa talerului tambur
frână spate......................................................................................................... 4;
-.................................................................................................................piuliţa de fixare a
palierelor diferenţialului.................................................................................. 4;
-.................................................................................................................piuliţa de fixare a arborelui
roţii................................................................................................................... 2,5;
-................................................................................................................piuliţe la coroana
diferenţialului.................................................................................................. 12;
-................................................................................................................piuliţe la bride punte
11;
-................................................................................................................piuliţe la bridele de arc
8;
-................................................................................................................piuliţa de fixare superioară
a amortizorului spate....................................................................................... 9;
-.................................................................................................................piuliţa de fixare a axului
central arc........................................................................................................ 8;
-.................................................................................................................piuliţe la bride arc
8;
-..................................................................................................................piuliţele roţilor 7.

- Unghiurile stabilitate ale rotilor spate:

Denumirea unghiului Valoarea Poziţia Reglaje


DA DA punţii
CIA CIA 1304
Unghi de cădere berlină
(V ± 30' 0° gol Nu se
Unghi de convergenţă Deschis Deschis 0 gol reglează
Nu se
pentru ambele mm reglează
roţi
Poziţia de deblocare a G= 150 G = 165
cuzineţilor mm mm
- Identificarea tipului de amortizor spate:

Dacia 1300, 1310, 1400 Dacia 1410 Sport

Lungimea amortizoriului (L) 520 510


a.

Fig. 4.1. Puntea şi suspensia clin spate:


a - secţiunea prin roata din spate, b -vedere generală; c - vederea de jos a tijei de acţionare a corectorului de
presiune la frâna din spate; d - puntea autocamionetei. 1 - arcul din spate; 2 - amortizor. 3 -braţul lateral
inferior; 4 - braţul central superior; 5 - talerul metalic de aşezare a arcului; 6 - bara stabilizatoare din spate. 7
- cablul frânei din spate; 8 - pneu. 9 -janta roţii; 10 - axul fuzetei din spate; 12 - tambur frână; 13 - axă spate;
14 -corector de presiune frână spate; 15 - tija de acţionare a corectorului de presiune.

- Identificarea tipului de arc spate.

Tip Diametru | Lungime liberă l sub sarcină |


mm] mm |
DACIA 1300 berlină 12.7 330/168
1325. 1310, 14l0 break 13.1 330/218
Autocamioneta DACIA 1304 arcuri lamelare
Fig. 4.1. b,c,d (vezi şi legenda fig.4.1)

- Bara stabilizatoare spate:

Diametrul barei |
Felul automobilului
mm |
DACIA 1300, 1309. 1310.
berlină, break 16
1325, 1410

- Capacitatea baii, la puntea spate, pentru autocamioneta DACIA 1304 ...............................1,4 litri;
- Cuplul conic, la diferentialul puntii spate, pentru autocamioneta DACIA 1304 .................9x41.
- Distanţa conica la diferentialul autocamionetei DACIA 1304 şi 1307cu punte
din fonta de tip ARO .................................................................................................................... 56 mm
- Distanţa conica la diferenţialul autocamionetei DACIA 1304 si 1307 cu puntea
rigida din tabla tip EC19A .......................................................................................................... 54mm
4.2. DIAGNOSTICAREA ŞI ÎNTREŢINEREA PUNŢII ŞI
SUSPENSIEI DIN SPATE
4.2.1. Verificarea axei spate de la automobilele DACIA berlină şi
break
Pentru verificarea axei spate este necesar să se demonteze de la automobil (v. 4.4.1). apoi să se scoată
de pe axă: rulmenţii roţii, talerele de frână şi cuzinetul elastic central (braţ central).
Se execută două calibre simetrice, dintr-un cornier obişnuit, conform desenului din fig. 4.2. cu
următoarele dimensiuni: C = 25 mm: D - 48 mm: E = 50 mm: F - 176 mm: G = 250 mm: H - două
găurii de Φ 9 mm: /,./ - puncte de centraj.
Se mai execută doi suporţi S, care se fixează cu ajutorul a două şuruburi

Fig. 4.2. Dispozitive pentru verificarea punţii spate: T - calibru


de distanţa: S - suport pentru centrat axă spate: V - şurub de fixare.

Pentru verificarea unghiului de cădere se aşază axa spate pe dispozitiv în poziţia normală
de funcţionare (fig. 4.3) şi se măsoară cotele A şi B. Normal, cota B nu trebuie să fie mai mică decât
cota A şi nici mai mare de 3 mm; în caz contrar, axa trebuie înlocuită sau readusă la cotele
nominale, folosindu-se prese speciale.

Fig. 4.4. Poziţia de aşezare a axei


spate pentru verificarea unghiului de
convergenţă.
Fig. 4.3. Poziţia de aşezare, a axei
spate pentru verificarea unghiului de cădere.

Pentru verificarea unghiului de convergenţă (deschidere) se roteşte puntea cu un sfert de tură (fig.
4.4). astfel ca partea din faţă să fie situată spre sus şi se măsoară cotele .1 şi B. Normal cota B nu trebuie
să fie: inferioară cotei A sau superioară cu mai mult de 1.5 mm cotei A.

4.2.2. Întreţinerea punţii şi suspensiei din spate


Întreţinerea curentă a punţii şi suspensiei din spate constă în următoarele lucrări:
- verificarea stării fiexiblocurilor de la braţe şi bară stabilizatoare:
- verificarea aşezării corecte a arcurilor pe talerele de susţinere:
- re fixări şi strângeri la cuplurile prescrise ale tuturor articulaţiilor punţii spate: este de
reţinut că în timpul strângerilor la cuplu, trebuie ca puntea spate a automobilului să fie în
poziţia semiîncărcat. adică să se respecte cota (i între partea de jos a axei din spate şi
lonjeronul din spate al caroseriei (fig. 4.5):
- depozitarea amortizoarelor trebuie să se facă numai în poziţia verticală, iar înainte de
montarea unui amortizor nou. se recomandă câteva acţionări. în vederea amorsării lichidului
hidraulic din interior:
- se desfac cele două piuliţe C de fixare a bridei B a cuzinetului central şi ale axului A al
braţului central (fig. 4.7);
- se scot axele şi apoi braţul central.
Pentru remontarea braţului central, operaţiile se fac în ordinea inversă demontării,
respectându-se următoarele condiţii:
- axele se ung cu unsoare specială, cu MoS:
- pentru a se păstra centrajul cuzineţilor în raport cu axul braţului, aceştia se vor înlocui
unul după altul (dacă este cazul), respectându-se cota D = 243 mm (fig. 4.8):
Fig. 4.7. înlocuirea braţului central al punţii spate. A - ax. B - bridă de fixare: C - piuliţe.
Fig. 4.8. Poziţionarea cuzineţilor elastici ai braţului.
- strângerea piuliţelor de fixare a axului braţului şi a bridei cuzinetului se face la un
cuplu de 11 daNm. alternativ pentru a proteja cuzinetul şi în poziţia punţii spate de
semiîncărcat (v. fig. 4.5):
- după repoziţionarea corectorului hidraulic al frânei spate se verifică şi se reglează
aceasta.

4.3.2. Înlocuirea unui braţ lateral


spate
- Pentru demontarea braţului lateral spate se
fac operaţiile:
- se ridică automobilul pe o punte elevatoare:
- se demontează roata, tamburul frânei, se
scoate capătul cablului frânei de staţionare (frâna
de mână) şi se decuplează cablul de la braţ:
- se demontează bara stabilizatoare spate de
pe braţ;
- se desfac piuliţele axelor braţului lateral
(fig. 4.9) şi se scot axele;
- se demontează braţul.
Atenţie: Fig. 4.9. Înlocuirea unui braţ lateral spate
- cuzineţii elastici ai braţelor se pot înlocui
numai în atelierele de recondiţionare specializate:
- braţele laterale (stanga-dreapta) sunt identice.
-
Remontarea se face în ordinea inversă a operaţiilor afectate la demontare, respectându-se următoarele
condiţii tehnice:
- axele braţelor laterale. înainte de remontare, trebuie unse cu unsoare specială, cu
MoS2:
- strângerea la cuplu a piuliţelor axelor braţului lateral (3.5 daNm) şi respectarea poziţiei
de semiîncărcat a punţii spate (v. fig. 4.5);
-la remontarea tamburului de frână, se va regla jocul rulmenţilor roţii spate (v. 4.3.4);
- se reglează frâna de staţionare.

4.3.3. Înlocuirea unei axe spate pentru automobilele DACIA


1210, 1310, 1410 şi 1410 Sport
Pentru demontare se fac operaţiile:
- se ridică automobilul pe o punte elevatoare;
- se demontează: roţile şi tamburii de frână spate;
- se decuplează cablul de frână de la levierele de comandă şi se scot opritoarele mantalei
din talere (fig. 4.10).
- se desfac piuliţele de fixare a amortizoarelor şi se împing amortizoarele în sus
demontându-se piuliţa axului de fixare a braţului pe axă. se scoate axul;
- se desface racordul flexibil de la distribuitorul cu trei căi (fig. 4.11);
- se apasă axa spate în jos şi se scot arcurile;
- se susţine axa pe un cric. apoi se demontează brida cuzinetului central şi se scoate axa
spate:
- se demontează de pe axă: rulmenţii interiori, talerele, cuzinetul central, conductele de
frână şi corectorul frânei spate.
Remontarea se face în ordine inversă operaţiilor de demontare, respectându-se
următoarele condiţii tehnice:
- strângerea la cuplu a tuturor piuliţelor axelor se face în poziţia semiîncărcat a punţii
spate (fig. 4.5);

Fig. 4.10. Demontarea cablului frânei de staţionare.

Fig. 4. 1 1 . Demontarea racordului flexibil.

4.3.4. Înlocuirea rulmenţilor de la roţile din spate


Cauzele principale care conduc la înlocuirea rulmenţilor de la roţile spate sunt:
- lipsa de vaselină care conduce la supraîncălzirea rulmentului şi înţepenirea acestuia pe
axul fuzetei spate;
- rulmenţi prea strânşi sau slăbiţi în locaşul lor;
- automobilul a rulat cu frâna de staţionare trasa;
- rulmenţii au jocuri axiale.
Pentru extragerea rulmenţilor de la roţile spate se fac următoarele operaţii;
- se ridică automobilul pe o punte elevatoare;
- se demontează roata şi se slăbeşte apoi frâna de parcare, destinzându-se cablul frânei.
Pentru frânele cu reglare automată a jocului dintre garnitura saboţilor şi tamburul de frână se
deblochează cu o şurubelniţă levierul de comandă;
- se scoate capacul din tamburul de frână, folosindu-se cheie specială ROU 441
(fig. 4.12). apoi: cuiul spintecat, siguranţa piuliţei, piuliţa şi rondela;
Fig. 4.12. Demontarea capa-
cului tamburului de frână.
- se demontează tamburul cu ajutorul extractorului T.Av. 235 A (fig. 4.13). se recuperează
rulmentul exterior şi se scoate tamburul de frână împreună, cu inelul de etanşare:
- se extrage rulmentul interior cu rondela deflectoare. folosind bucşe extractoare (ROU. 370).
care se aşează astfel (fig. 4.14): se centrează manşonul 3 pe axul fuzetei. se pun la loc semicochilele l cu
partea de susţinere B în jurul rondelei 4. tot ansamblul se menţine cu ajutorul bucşei 2. Se aşază apoi pe ax
racordul protector ROU 15.01 şi se extrage rulmentul interior, folosind extractorul B. Vi. 28. 01 sau
asimilat;
- se demontează cu un dorn de bronz inelele exterioare ale rulmenţilor din tambur.
Se verifică axul fuzetei, dacă prezintă sau nu urme de uzură sau tendinţe de înţepenire (gripare).
Remontarea rulmenţilor noi se face executând operaţiile:
- se remontează rondela de susţinere a rulmentului, fie la cald (cu încălzirea prealabilă a rondelei). fie
la rece folosindu-se manşonul dispozitivului ROU 350;
- se presează inelele rulmenţilor în tamburul de frână, folosind mandrine: cu diametrul de 46 mm
pentru inelul exterior al rulmnentului exterior şi cu diametrul de 51 mm pentru inelul exterior şi pentru
inelul de etanşare al rulmentului interior:
- se montează rulmentul interior cu o bucşă cu diametrul interior de 26 mm:
- se ung rulmenţii şi interiorul tamburului cu unsoare Li Ca Pb tip 1:
- se aşază tamburul pe fuzetă;
- se montează rulmentul exterior şi apoi se pun la loc rondela şi piuliţa:

Fig. 4.13. Demontarea tamburului de frână.

- se strânge piuliţa la un cuplu de 3 daNm, rotind uşor tamburul, apoi se deşurubează piuliţa cu
un sfert de tură:
Pentru verificarea şi reglarea jocului la rulmenţii roţilor spate trebuie să se execute următoarele:
- se remontează pe butuc dispozitivul T.Av. 235 şi, prin strângerea şurubului
extractorului (fig. 4.13), se creează un mic joc la rulmenţi:
se demontează dispozitivul T. Av. 235 şi se montează pe butuc suportul comparatorului ROU. 541
(fig. 4.15) apoi se verifică jocul axial la rulmenţi: valoarea normală a jocului este 0,01 ... 0,05 mm. Jocul
corect se obţine prin slăbirea sau strângerea piuliţei.
- se montează siguranţa piuliţei şi cuiul spintecat:
- se introduce în capac o rezervă de unsoare Li Ca Pb tip II şi se
montează capacul;
- se remontează: capacul cablului frânei de staţionare şi roata:
- se verifică şi se reglează frâna de staţionare:
- se verifică şi se reglează jocul dintre garnitura sabotului şi tamburul de frână.
Fig. 4.14. Demontarea rulmenţilor de la roţile spate:
1 - semicochilă. 2 - bucşă de centrare; 3 - manşon; 4 - rondela rulmentului; ROU.370 - dispozitivul pentru extras
rulmenţii de la roata spate. B.Vi.28.01 - extractor.

Fig. 4.15. Controlul jocului rulmenţilor roţii spate


4.3.5. Înlocuirea unui amortizor şi a unui arc de la puntea spate

Fig. 4.16. Demontarea unui arc şi amortizor spate:


a - comprimarea arcului punţii spate: b - desfacerea amortizorului la partea inferioară; c - scoaterea
arcului din spate; 1 - cric; 2 - bridâ de menţinere a arcului: 3 - cheie plata; 4 - cheie tubulară.

Pentru demontare se procedează astfel:


- se aşează automobilul pe o punte elevatoare sau pe sol:
- se ridică cu ajutorul cricului / partea respectivă (cealaltă rămânând pe sol) şi se scoate
roata:
- se continuă comprimarea arcului prin ridicarea punţii cu ajutorul cricului, astfel ca să
se poată monta cele trei bride de fixare 2:
- se scoate cricul şi, cu ajutorul cheii plate 3 şi a cheii tubulare 4, se desface elementul de
fixare a amortizorului din spate la partea inferioară:
- se apasă uşor pe puntea din spate, scoţându-se arcul din spate împreună cu bridele de
fixare:
- se desfac piuliţele de fixare a amortizorului de la partea superioară si se scoate
amortizorul:
- se comprimă arcul demontat cu ajutorul dispozitivului SUS 480, pentru a scoate bridele
de fixare.
Remontarea arcului şi a amortizorului din spate se face executându-se operaţiile în sens invers
demontării, respectându-se următoarele:
- se va de mare atenţie la sensul de montaj al sistemului de prindere (tampon din
cauciuc şi rondelă) la partea superioară a amortizorului:
- înainte de montarea noului arc pe automobil, se introduc bridele pentru menţinerea
comprimată a arcului, folosind, dispozitivul SUS 480:
- se va aşeza cu atenţie arcul pe talerele sale şi se va respecta sensul de montaj al arcului.
4.3.6. Înlocuirea flexiblocurilor de Ia barele stabilizatoare
Automobilele DACIA sunt dotate cu două bare stabilizatoare, una amplasată în faţă. cealaltă în
spate, ambele fiind fixate elastic prin flcxiblocuri din cauciuc. Cu timpul, materialul flexiblocurilor
îmbătrâneşte sau capătă o deformaţie remanentă şi, în aceste condiţii, barele stabilizatoare îşi pierd
elasticitatea lor, provocând totodată zgomote supărătoare. În aceste condiţii este necesar să se înlocuiască
flexiblocurile barelor stabilizatoare.
Pentru demontarea unei bare stabilizatoare din faţă (fig. 4.17), deci şi a flexiblocurilor ei. este
suficient să se deşurubeze piuliţele 1 şi 2 care fixează bara stabilizatoare de planşeu şi piuliţele 3 şi 4 ale
bieletei barei stabilizatoare.
La demontarea barei stabilizatoare din faţă se vor înlocui toate flexiblocurile ce o fixează pe
planşeu şi bieletă.
La remontare, piuliţele vor fi strânse la
un cuplu de 2.5 daNm. automobilul fiind semiîncărcat, iar locaşurile şi flexiblocurile se vor unge cu
vaselină normală.

Fig. 4.17. Demontarea barei .stabilizatoare' fată: 1


şi 2 - piuliţe pentru fixarea barei stabilizatoare la
planşeu: 3 şi 4 - piuliţe ale bieletei barei
stabilizatoare.

Pentru înlocuirea barei stabilizatoare din spate se vor demonta - remonta cele patru şuruburi
de fixare a barei (fig. 4.18).
La remontare, automobilul trebuie să aibă roţile din spate în acelaşi plan cuplul de strângere a
piuliţelor trebuie să fie de 2.5 daNm.
4.4. REPARAREA PUNŢII ŞI SUSPENSIEI SPATE DE LA
AUTOCAMIONETELE DACIA 1304 - 1307
4.4.1. Înlocuirea punţii din spate (fontă turnată tip ARO)
Pentru demontarea punţii din spate a autocamionetei DACIA 1304 se fac operaţiile:
- se aşază partea din spate a autocamionetei pe capre şi se scot roţile:
- se demontează racordul flexibil de frână:
- se demontează de fiecare parte a autocamionetei: şurubul 1 de la partea inferioară a
amortizoarelor şi cablul 2 al frânei de staţionare (mână) (fig. 4.19):
- se scot piuliţele 3 de fixare a arcului foi pe punte (fig. 4.20):
- se scoate puntea spate de la partea inferioară.
Remontarea se face în ordine inversă operaţiilor de la demontare, la care se adaugă
lucrările:
- ungerea axelor amortizoarelor cu unsoare MOLYCOTE BR 2:
- se scoate aerul din circuitul de frână la partea din spate.

4.4.2. Înlocuirea rulmenţilor roţilor spate


La demontarea rulmenţilor se fac operaţiile (fig. 4.21):
-se aşază partea din spate a autocamionetei pe capre şi se scot roţile spate:
- se demontează şuruburile de Fixare a arborelui roţii:
- se scoate arborele roţii 2 şi tamburul de frână 3:
- se ridică piuliţa fuzetei şi se demontează de pe arbore rulmenţii 4 ai roţii spate.
Remontarea se face în ordine inversă operaţiilor de la demontare, respectându-se
condiţiile tehnice:
- se pune în partea centrală a tamburului o rezervă de unsoare:
- la rulmenţi se pune întotdeauna o garnitură de etanşare. nouă şi unsă cu "Perfect Seal";
- se strâng la cuplu şuruburile de fixare a arborelui roţii spate (2.5 dalMm) şi piuliţele de
la roţile spate (7 daNm).
Fi». 4.19. Demontarea amortizorului de la
autocamioneta DACIA 1304:
1 - şurub care fixează amortizorul la partea inferioară'. 2 - capătul cablului frânei de
staţionare.

Fig. 4.20. Demontarea arcului foi: 3 - piuliţe de fixare pe punte a arcului foi.
Fig. 4.21. înlocuirea rulmenţilor de la roţile spate la autocamioneta DACIA 1304: 1 -
.şurub; 2 - arborele roţii spate; 3 - tamburul de frână; 4 - rulmenţi.
4.4.3. Demontarea, remontarea şi reglajele diferenţialului
Pentru demontarea diferenţialului de la puntea autocamionetei DACIA 1304 se fac operaţiile.
- se demontează puntea spate (v. 4.4.1);
- se aşază puntea pe un suport universal şi se goleşte uleiul din carter, după demontarea
şurubului B. folosind cheia B.Vi. 380-01 (fig. 4.6):
- se desfac şuruburile de fixare a arborilor roţilor şi se scoate capacul spate:
- se scot suflurile elastice 1 folosindu-se broşa 31 B (fig. 4.22). reperându-se poziţia
manşoanelor în raport cu carcasa diferenţialului şi se deplasează manşoanele spre exterior:
- se demontează opritoarele piuliţelor de reglaj 3 şi se reperează piuliţele de reglaj în
raport cu carterul:
- se demontează palierele 12 ale diferenţialului şi se reperează poziţia palierelor în
raport cu carterul:
- se scoate carcasa diferenţialului şi se recuperează piuliţele de reglaj 3:
- se roteşte puntea cu 180° şi se demontează: piuliţa 4 a flanşei; flanşa 5. garitura de
etanşare 6 şi inelul interior 7 al rulmentului faţă 9. apoi se recuperează pinionul de atac s.
rondela 11 a rulmentului faţă şi rondela de reglaj 10.
Remontarea diferenţialului se face în ordine inversă operaţiilor efectuate la demontare,
realizându-se trei reglaje principale.

Fig.. 4.22. Diferenţialul auto camionetei DACIA 1304;


1 - ştift elastic. 2 - arborele roţii: 3 - piuliţa de reglare: 4 - piuliţă de fixare a flanşei pinionului de atac:
5 - flanşă: 6 - garnitura de etanşare; 7 - inel interior. 8 - pinionul de atac; 9 - rulment fată. 10 - rondela
de reglare; 12 - capac palier; 15 - rulment spate; 17 - rondela de reglare: I8 - coroană diferenţial; 19 -
rulmentul diferenţialului; 20 - arbore planetar. 21 - pinioane sateliţi: 22 - carcasa diterenţialului.

a - Verificarea şi corectarea distanţei conice (fig. 4.23. a)


După ce se remontează în carterul diferenţialului inelul exterior 13 al rulmentului faţă 9 si
inelul exterior 14 al rulmentului spate 15. pinionul de atac 8 este în poziţie corectă atunci când se
găseşte la o distanţă A = 54 mm faţă de axa coroanei.
Pentru verificarea distanţei conice se folosesc, mandrina M plasată în axa coroanei diferenţialului,
o cală C de 18 mm. care se sprijină pe faţa pinionului de atac S. şi un ceas comparator CC al cărui
palpator se sprijină pe cala C.
Fig. 4.23. Reglajele diferenţialului de la autocamionetele DACIA 1304, 1307
(punte spate turnată tip ARO):
a - reglarea distanţei conice: b - reglarea rulmenţilor pinionului de atac: c - reglarea jocului la dantura pinionului de atac
şi coroanei diferenţialului: C - cală de 18mm; M - mandrină: CC - ceas comparator. P - palpator; S- suportul
comparatorului; 4 - piuliţă: .5 - flanşă: 6 - garnitură de etanşare; 7 - inelul interior al rulmentului faţă; 8 - pinionul
de atac; 9 - rulmentul faţă: 10 - rondelă de reglare; 11 -rondela rulmentului: 13 - inelul exterior al rulmentului faţă;
14 - inelul exterior al rulmentului spate; 15 - rulmentul spate; 16 - inelul interior al rulmentului spate; 17-
rondelă de reglare distanţă conică;
A =54 mm - distanta conică.

Verificarea distanţei conice se face astfel: se montează provizoriu, pe pinionul de atac 8. inelul interior
16 al rulmentului spate 15 şi flanşa 5. fără rondela de reglaj 17: se strânge piuliţa 4 a flanşei la un cuplu
de 3 ... 4 daNm şi. cu ajutorul unei cale de distanţă, se etalonează la zero ceasul comparator. În aceste
condiţii, se pune cala (' de 18 mm pe faţa pinionului de atac. se aşază la loc mandrina M, apoi se măsoară cu
ajutorul comparatorului diferenţa între cota reală şi cota A. Dacă cota măsurată este diferită de
valoarea
A = 56 mm, se pune rondela de reglaj cu grosime corespunzătoare. Există rondele de
grosimi 1,5 mm la 3,5 mm din 5/100 mm în 5/100 mm. După reglajul definitiv obţinut se demontează
aparatele de verificare.
b - Reglarea rulmenţilor pinionului de atac (fig. 4. 23. b)
Pentru verificarea şi corectarea poziţiei rulmenţilor pinionului de atac se fac operaţiile:
- se slăbeşte piuliţa 4 şi se restrânge la un cuplu de 0,15 ... 0,20 daNm. In acestă poziţie. se verifică
rotirea uşoară a pinionului de atac sub o sarcină cuprinsă între 2 şi 3 daN.
- se montează suportul S al ceasului comparator CC pe flanşa 5. centrându-se la zero comparatorul:
- se scoate suportul şi comparatorul şi apoi se demontează: flanşa 5, inelul interior 7 al rulmentului
spate 9 şi se scoate din carcasa diferenţialului pinionului de atac 8:
- se aşază pinionul de atac într-o menghină, plasându-se pe axul acestuia: rondela 11 a rulmentului
faţă 9, inelul interior 7 al rulmentului, flanşa 5 şi piuliţa 4:
- se strânge piuliţa 4 la un cuplu de 9-11 daNm şi se reaşază suportul comparatorului pe falnşă
măsurându-sc diferenţa între zero şi faţa pinionului de atac. dimensiune ce trebuie să corespundă grosimii
rondelei de reglaj. Rondelele de reglaj 10 sunt de grosimi cuprinse între 1.45 mm şi 2.85 mm. din
5/100 mm în 5/100 mm. Se reţine grosimea necesară a rondelei de reglaj:
- se demontează de pe pinionul de atac: flanşa, inelul interior al rulmentului şi rondela pinionului.
- se scoate pinionul de atac din menghină şi se reaşază în carterul diferenţialului, montându-
se: rondela pinionului, rondela de reglaj 10 de grosimea determinată anterior, inelul interior 7,
garnitura de etanşare 6, flanşa 5 şi piuliţa 4, care se strânge la un cuplu de 9... 11 daNm.
c - Reglarea jocului la dantura pinionului de atac şi coroanei diferenţialului (fig. 10.22).
Pentru verificarea şi corectarea jocului, este necesar să se efectueze operaţiile:
- se aşază în carterul diferenţialului: pinionul de atac 8 şi coroana 18 a diferenţialului, piuliţele de
reglare 3 ale diferenţialului, palierele 12. respectându-se marcajul făcut la demontare.
- se strâng şuruburile palierelor la un cuplu de 4 daNm:
- se înşurubează piuliţele 3 până se apreciază la mână valoarea jocului danturii pinionului de
atac şi coroana diferenţialului:
- se montează un ceas comparator cu palpatorul perpendicular pe flancul danturii coroanei
(fig. 4.23. c) şi se verifică jocul danturii: el trebuie să fie cuprins între 0.12 mm şi 0.25 mm. Corectarea
jocului se face prin înşurubarea piuliţelor de reglaj.
Jocul rulmenţilor diferenţialului este corect dacă la rotirea diferenţialului vom folosi un cuplu de
0,05 ... 0,20 daNm. Corectarea strângerii rulmenţilor se face cu ajutorul piuliţelor de reglaj.
După efectuarea reglajelor menţionate la punctele a. b şi c se imobilizează piuliţele de reglaj cu
ajutorul opritoarelor speciale din tablă: apoi se remontează manşoanele şi ştifturile. respectându-se marcajul
făcut la demontare.

Se remontează apoi arborii roţilor, ungându-se cu PERFECT-SEAL garnitura din hârtie a capacului
diferenţialului. Şuruburile capacului diferenţialului se vor strânge la un cuplu de 1.5 ... 2 daNm, după
care se reface plinul cu ulei tip W 90.

4.4.4. Înlocuirea amortizorului spate pentru autocamioneta DACIA


1304
Pentru demontarea aniortizorului spate se ridică autocamioneta pe capre şi se scot roţile spate, apoi
se desfac piuliţele care fixează amortizorul la partea inferioară şi superioară (fig. 4.24). Se scoate
amortizorul.

Fig. 4.24. Demontarea amortizorului spate la autocamioneta DACIA 1304.

Remontarea se face în ordine inversă operaţiilor efectuate la demontarea amortizorului, avându-se în


vedere ungerea axelor şi strângerea la cuplu astfel: pentru piuliţa de fixare superioară, 9 daNm. şi pentru
piuliţa de fixare inferioară, 4 daNm.
4.4.5. Înlocuirea unui arc spate la autocamioneta DACIA
1304 - 1307
Pentru demontare se fac operaţiile (fig. 4.25):

Fig. 4.25. Demontarea arcului foi de la puntea spate:


1 - piuliţa axului ce fixează arcul la prtea din ţaţă: 2 -
arcul
foii. 3 - piuliţa axului ce fixează arcul la partea din spate;
4 - cercel; 5 - piuliţe cu bride arc foi.
- se aşază autocamioneta pe capre şi se scot roţile spate:
- se demontează piuliţele 1 ale axelor ce fixează arcul foi 2 la partea din faţă:
- cu ajutorul unui cric. se ridică puntea spate, în scopul uşurării demontării piuliţelor 3. ce fixează
arcul foi de cercelul 4, ce leagă arcul cu puntea în partea din spate:
- se deşurubează piuliţele 5 ce fixează arcul pe puntea din spate;
- se decuplează arcul cu foi.
Remontarea se face în ordinea inversă operaţiilor executate la demontare, respectandu-se
condiţiile tehnice.
- se ung obligatoriu axele scoase:
- la aşezarea arcului pe punte, este necesară o bună centrare a axului central, pentru blocarea
piuliţelor se face la cuplul de 9 daNm, pentru axele arcului, şi de 3 daNm. pentru bridă:
- se verifică paralelismul punţii spate în raport cu puntea faţă.

S-ar putea să vă placă și