Sunteți pe pagina 1din 9

STUDIU PRIVIND IMPACTUL UTILIZĂRII CALCULATORULUI ŞI TELEVIZORULUI ASUPRA CONDUITEI

ADOLESCENŢILOR

Andrei Roxana, profesor

Grup Şcolar “Gheorghe Asachi” Galaţi

Studiul de faţă abordează problematica impactului utilizării calculatorului/TV asupra conduitei elevilor.
Deşi le împiedică dezvoltarea, gândirea liberă, reflexivitatea, slăbeşte creativitatea şi oboseşte până la
epuizare, ecranul este căutat şi iubit de copii şi adulţi. Copiii sunt mai puţin vinovaţi, neconştientizând
efectele negative ale acestuia. Ramâne ca noi, părinţii şi profesorii lor, să încercăm să-i păzim de tentaţia
evaziunii în spaţiul realităţii virtual, iar aceasta până nu este prea târziu.

SCOP:

Scopul acestui studiu este unul constatativ şi vizează conştientizarea asupra efectelor în plan
comportamental datorate consumului necontrolat de timp liber în faţa televizorului/calculatorului.

OBIECTIVE:

- sondarea motivaţiei elevilor pentru alegerea televizorului/calculatorului ca modalităţi de petrecere a


timpului liber;

- cuantificarea numărului de ore alocat interacţiunii cu TV/calculatorul în medie, într-o zi;

- identificarea gradului de conştientizare a efectelor în plan comportamental al consumului necontrolat


de timp liber în faţa TV/calculatorului;

- identificarea altor modalităţi agreate de petrecere a timpului liber, altele decat folosirea
tv/computerului;

METODOLOGIE:

Instrumentul utilizat în investigaţie a fost un chestionar pentru exprimarea atitudinilor si opiniilor,


administrat elevilor din clase diferite, aparţinând unor categorii sociale diferite şi provenind din medii
diferite. Pentru o mai bună evidenţiere a datelor, acestea au fost grupate pe două categorii de vârstă:14
ani si 17 ani.

Chestionarul a cuprins 15 itemi.

Alegerea elevilor pentru eşantion s-a realizat prin selecţie simplă aleatoare.

Au fost chestionaţi 40 de elevi ai Grupului Şcolar “Gheorghe Asachi” Galati.

PREZENTAREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR

Chestionarul a cuprins un set de întrebari menit să evidenţieze factorul de conştientizare a efectelor


utilizării calculatorului/tv de către elevi. Din acesta a reieşit, că deşi sunt conştienţi de diferitele efecte
negative (oboseală, neatenţie, dependenţă), timpul alocat utilizării computerului/tv în medie, pe zi, nu
este unul limitat, conform următoarei reprezentări:

Majoritatea elevilor afirmă că motivele care îi determină să utilizeze televizorul/calculatorul sunt:

Ø Înving plictiseala -14 ani – 55%

Ø Se relaxează – 17 ani – 55%

Utilizarea chat-ului şi messengerului se situează pe primul loc în interesele elevilor privind calculatorul
(85% - 17 ani; 75% - 14 ani), fiind urmată de căutarea informaţiilor (35%-17 ani, 40%- 14 ani), pe ultimele
locuri, în ordinea preferinţelor, numărându-se rezolvarea sarcinilor pentru şcoală (10%-17 ani, 20%-14
ani) sau desfaşurarea altor activitati(15%-17 ani, 0%-14 ani).

Reacţia familiei faţă de utilizarea computerului/tv este prezentată în următoarea diagramă:

CONCLUZII

Timpul liber petrecut de elevi n-ar trebui sa fie exclusiv problema lor; drept urmare, părinţii ar trebui să
intervină şi să supravegheze cum şi cu cine îşi petrec copii lor timpul liber. De asemenea, în cazul în care
profesorii identifică anumite activităţi care n-ar trebui să se numere printre preocupările lor, este indicat
să existe o comunicare între părinte şi elev, în vederea rezolvării acestor probleme.

Părinţii tind să considere că folosirea computerului reprezintă o modalitate pozitivă pentru tineri de a-şi
petrece timpu l- şi poate fi aşa , dacă este folosit judicious. Totuşi mulţi părinţi nu cunosc cum
funcţionează un computer. Spre deosebire de alte forme de distracţie ale copiilor, care deseori sunt
supravegheate de părinţi, internetul,de exemplu nu este.

Prezentăm mai jos câteva sugestii pentru părinţi pentru a-l ajuta pe adolescent să se “depărteze” de
computer:

v Solicitaţi un program al orelor petrecute pe internet

v Stabiliţi limite clare in privinţa numărului de ore pe care elevul îl poate petrece on-line

v Ţineţi computerul într-o zonă comună şi treceţi pe acolo de mai multe ori în timp ce copilul e on-line,
pentru ca el să ştie că e supravegheat
v Încurajaţi activităţile în timp real

v Vorbiţi cu profesorii copilului – aceştia pot fi de ajutor prin urmărirea oricăror modificări ale
comportamentului copilului, prin ţinerea parintelui la current cu orice lecţii sau teme pentru acasă ce
necesită folosirea computerului, prin îndrumarea către psihologul şcolar în anumite cazuri.

Bibliografie:

1. Gheorghe Virgiliu, Efectele micului ecran asupra minţii copilului, Editura Prodromos, Bucureşţi, 2007.

2. Jinga Ioan, Manual de pedagogie, Editura All

3. Nicola Ioan, Tratat de pedagogie şcolara, Editura Aramis, Bucureşti, 2003

HESTIONAR PRIVIND IMPACTUL UTILIZĂRII CALCULATORULUI ŞI TELEVIZORULUI ASUPRA CONDUITEI


ADOLESCENŢILOR

1. Vă place să vă uitaţi la TV?

* DA

* NU

2. Vă place să utilizaţi computerul?

* DA

* NU

3. În ce măsură vă influenţează comportamentul timpul petrecut în faţa TV/computerului?

* În foarte mare măsură

* În mare măsură

* În potrivită măsură

* În mică măsură

* Deloc

4. Ce emisiuni TV preferaţi?

* Culturale
* Documentare (tehnice/ ştiinţifice)

* Desene animate

* Filme

* Divertisment

* Publicitate/reclame

* Sport

* Altele

5. Câte ore petreceţi în medie, pe zi, în faţa televizorului?

* Nici una

* Mai putin de o ora

* Intre 1-3 ore

* Intre 3-5 ore

* Peste 5 ore

6. Câte ore petreceţi în medie, pe zi, în faţa computerului?

* Nici una

* Mai putin de o ora

* Intre 1-3 ore

* Intre 3-5 ore

* Peste 5 ore

7. Care sunt motivele pentru care utilizaţi TV/computerul?

* Mă relaxez

* Înving plictiseala

* Sunt interesat de anumite emisiuni

* Îmi oferă mai rapid informaţii

* Mă distrez
* Altele

8. Care sunt motivele pentru care nu utilizaţi TV/computer?

* Am multe teme de rezolvat

* Îmi interzic părinţii

* Mă întâlnesc cu prietenii

* Îmi petrec timpul cu familia

* Desfăşor alte activităţi (sport, muzică, dans, etc.)

9. Specialiştii au dovedit că petrecerea timpului îndelungat în faţa TV/computerului are următoarele


consecinţe. În care dintre acestea vă regăsiţi?

* Oboseală

* Insomnie

* Izolare

* Plictiseală

* Dependenţă

* Stare de somnolenţă

* Obezitate

* Agresivitate, agitaţie, nervozitate

* Neatenţie

10. Realizaţi un top 5 al efectelor pozitive în ceea ce priveşte TV/computerul asupra dvs. (1- cel mai
important, 5- cel mai puţin important)

* Comunicare

* Informare

* Relaxare

* Educare

* Învăţare

11. Realizaţi un top 5 al efectelor negative în ceea ce priveşte TV/computerul asupra dvs. (1- cel mai
important, 5- cel mai puţin important)
* Imitaţie

* Dificultăţi de comunicare (slaba capacitate de a asculta)

* Dificultăţi de atenţie, afectarea capacităţii de concentrare

* Probleme de învăţare

* Violenţă/agresivitate

12. Ce alte activităţi aţi putea desfăşura în timpul liber dacă nu aţi avea posibilitatea de a petrece timpul
în faţa TV/computerului?

* Citesc

* Mă plimb prin parc (role, bicicletă, etc.)

* Desenez/pictez

* Ascult muzică

* Mă întâlnesc cu prietenii

* Mă pregătesc suplimentar pentru şcoală

* Mă odihnesc

* Altele

13. Ce preferaţi să faceţi atunci când folosiţi computerul?

* Să stau pe chat/messenger cu colegii/prietenii/persoane noi

* Să caut informaţii

* Să mă joc (jocuri video)

* Să „descarc” filme, muzică

* Să explorez diverse pagini WEB

* Să rezolv sarcinile pentru şcoala

* Altele

14. În ce măsură vă ajută TV/computerul în activitatea şcolară?

* În foarte mare măsură

* În mare măsură
* În potrivită măsură

* În mică măsură

* Deloc

15. Cum reacţionează familia faţă de utilizarea TV/computerului?

* Este împotriva folosirii în mod exagerat

* Consideră că este folositor

* Impun respectarea unui program

* Folosesc în aceeaşi măsură ca şi mine

* Îi este indifferent

Clasa ............. Unitatea de învăţământ.........................................

Bifaţi vă rog în căsuţă: FATĂ BĂIAT

CHESTIONAR

COPILUL ŞI CALCULATORUL / TV

Citeşte cu atenţie întrebările şi încercuieşte răspunsul tău . Poţi încercui mai multe

răspunsuri dacă consideri că te caracterizează. Nu există răspunsuri bune sau rele, ci doar

răspunsuri care ţi se potrivesc cel mai bine. Multumesc!

1. Aveţi calculator acasă? Da Nu

2. Calculatorul este în camera ta? Da Nu

3. Televizorul este în camera ta? Da Nu

4. Ştii să utilizezi calculatorul? Da Nu

5. Când foloseşti calculatorul?

a) oricând

b) după terminarea lecţiilor


c) pentru pregătirea lecţiilor

d) când am permisiunea părinţilor

6.Cât timp petreci zilnic în faţa calculatorului?

a) 1/2 oră

b) o oră

c ) 2-4 ore

d) mai mult

7. Cât timp petreci zilnic în faţa televizorului?

a) 1/2ora

b) o ora

c ) 2-4 ore

d) mai mult / cât ?.....................

8. În ce scop foloseşti calculatorul?

a) navigare internet

b) jocuri

c) chat/ messenger

d) teme

e) altele / ce ?…………………

9. Ce emisiuni TV urmăreşti?

a) desene animate

b) filme

c) documentare

d) divertisment/fashion

e) sport

f) muzica
g) ştiri

10. Ce preferi să faci în timpul liber?

a) să mă joc / să ies cu prietenii

b) să citesc / să ascult poveşti

c) să folosesc calculator/TV

d) să fac sport

e) să ascult muzică

f) să merg la teatru/spectacole/ activităţi artistico-plastice

11. Dacă ai de citit o poveste/carte, cum preferi?

a) să o citesc pe calculator

b) să o citesc din carte

12. Părinţii ştiu Când şi Ce lucrezi pe calculator?

a) da b) nu c) uneo