Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

(ȘCOALA ON- LINE)

Propunător: Prof. Buculescu Roxana Maria


Unitatea de învățământ: Scoala Gimnaziala Zam
Clasa: a V-a
Aria curriculară: Matematică și Științe
Disciplina: Matematică
Unitatea de învățare: Metode aritmetice de rezolvare a problemelor
Subiectul lecției: Metoda reducerii la unitate
Tipul lecției: insusire de noi cunostinte
Durata lecției: 40 minute
Resurse TIC:
Activitate desfășurată sincron folosind aplicația https://meet.google.com/
Captarea atenției se face printr- o prezentare a metodei aritmetice numita “Metoda reducerii la
unitate”, cu exemple diverse la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=egIi6s7RZFw
Folosirea manualului digital de pe https://manuale.edu.ro/
Joc interactiv creat cu https://wordwall.net/
Feedback-ul zilei se asigură prin intermediul aplicației Jamboard
Temele pentru acasă se încarcă pe platforma Google Classroom a școlii

COMPETENȚE SPECIFICE

2.1. Efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operaţiile aritmetice şi proprietăţile acestora
3.1. Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale.
4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor proprietăţi referitoare la comparări, aproximări, estimări
şi ale operaţiilor cu numere naturale
5.1. Analizarea unor situaţii date în care intervin numere naturale pentru a estima sau pentru a
verifica validitatea unor calcule
6.1. Modelarea matematică, folosind numere naturale, a unei situații date, rezolvarea problemei
obţinute prin metode aritmetice şi interpretarea rezultatului

OBIECTIVE OPERAȚIONALE COGNITIVE

Pe parcursul și la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să:


O1- va identifica o metodă aritmetică adecvată pentru rezolvarea unei probleme date
O2- va efectua operații aritmetice cu numere naturale;
O3- va reprezenta datele dintr-o problemă, în vederea aplicării unei metode aritmetice adecvate.
O4- va exprima în limbaj matematic informații conținute în enunțul unor probleme.
SCENARIUL DIDACTIC

1. Moment organizatoric (3 min):


Toată lumea a primit link-ul pe Classroom și acceptul pentru a intra în videoconferință. Întreb dacă
există probleme legate de conexiune, cu microfonul sau cameră.

2. Reactualizarea cunoștințelor ( 2 min):


Verific dacă toți elevii au primit feedback-ul cu privire la temă și dacă mai au neclarități în urma
comentariilor lăsate la fiecare temă, folosind platforma Google Classroom.

3. Captarea atenției (5 min):


Le propun elevilor spre urmarire un material video ( mquest), care conţine o prezentare completă a
metodei aritmetice numita “Metoda reducerii la unitate”, cu exemple diverse la adresa:
https://www.youtube.com/watch?v=egIi6s7RZFw

4. Anunțarea temei și obiectivelor (2 min):


 Deschid aplicația jamboard și tableta grafica, dau share screen pentru a vedea și elevii, scriu
titlul pe tablă, le spun ce activități am pregătit pentru astăzi.

5. Dirijarea învățării (25 min):


După urmărirea materialului comentăm cu elevii cele văzute şi fixăm încă odata noţiunile
importante.
Folosind manualul digital, prin partajarea ecranului pentru a avea acces toti elevii, rezolvam cele
2 variante de probleme existente la aceasta metoda, adica cea prin care daca o marime creste, creste si
cealalta si metoda prin care daca o marime creste cealalta scade.
Dupa prezentarea metodei cu ajutorul manualului digital, le propun elevilor un joc cu roata
norocului pentru a rezolva prin joc cateva probleme cu metoda reducerii la unitate, vor primi un link
https://wordwall.net/ro/resource/6328902/metoda-reducerii-la-unitate

Pentru că majoritatea lucrează de pe telefoane și le este mai greu să comute între ferestre, partajez
jamboardul in care lucram și rezolvăm împreună problemele. Numesc pe rând câte un elev care să-mi dea
răspunsul și modul de rezolvare al exercițiului indicat, timp în care ceilalți își notează pe caiete și își
așteaptă rândul cu microfonul închis. Problemele neteminate din joc le vor rezolva ca tema de casa si le
vor posta pe classrom.

6. Feedback-ul zilei (2 min):


Le trimit în chat link-ul pentru Jamboard
https://jamboard.google.com/d/1eK75AXZi4wTG--E8djNbpisZkrLHVGVYMiqE2soGvUo/edit?
usp=sharing și îi rog să scrie prin trei utilitati ale metodei reducerii la unitate .

7. Încheierea lecției (1 min):


Le transmit că tema va fi încărcată pe Google Classroom, unde vor primi și instrucțiunile pentru
realizarea acesteia. Tot acolo elevii vor încărca și ei rezolvările ca și poză. Ne spunem la revedere pe chat
printr-un salut.