Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE

RAPOARTE ŞI PROPORŢII
 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 40 minute.
Rapoarte; proporţii. Proprietatea fundamentală a lor. Aflarea unui termen necunoscut dintr-o proporţie. Proporţii derivate. Şir de
rapoarte egale. Mărimi direct proporţionale. Mărimi invers proporţionale. Regula de trei simplă.

SUBIECTUL I. Pe foaia de test scrieţi numai rezultatele


a
1. Dacă a=12 şi b=4 , atunci b este egal cu ...............
10 2
=
2. Dacă x 5 , atunci x este egal cu ...............
3 6 x
= =
3. Dacă 4 8 4 +8 , atunci x este egal cu ...............
a
4. Dacă a⋅5=b⋅10 , atunci b este egal cu ...............
SUBIECTUL al II-lea. Pe foaia de test încercuiţi litera corespunzătoare rezultatului corect
1. Dacă 8 caiete costă 24 lei, atunci 6 caiete de acelaşi fel costă...
A.21 lei B.18 lei C.15 lei D.12 lei
2. Dacă 9 muncitori termină o lucrare în 8 ore, atunci 12 muncitori ar termina aceeaşi lucrare în...
A.4 ore B.5 ore C.6 ore D.7 ore

SUBIECTUL al III-lea. Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete


8 10
=
1. Aflaţi trei proporţii derivate cu aceeaşi termeni, pornind de la proporţia 12 15 .
x 2 3x 3 x+2 y 2x+3 y
=
2. Dacă y 5 , atunci aflaţi valoarea rapoartelor: a) 4 y ; b) 3 y ; c) 7 x−2 y .
3. Calculati numerele x, y si z stiind ca sunt direct proporţionale cu 2, 4 şi 5 si ca x+y+z=121.