Sunteți pe pagina 1din 6

Școala cu clasele I-VIII Kós Károly

Arduzel

Proiect didactic cl. a V-a

DATA: 14 noiembrie 2008


CLASA: a V-a
PROFESOR: Koncz Maria Ilona
ARIA CURRICULARĂ: Matematica şi ştinţele ale naturii
TEMA LECŢIEI: Ordinea efectuării operaţiilor cu numere naturale
TIPUL LECŢIEI: Lecţie de consolidare, de formarea priceperilor şi deprinderilor
DURATA: 50 min

I. OBIECTIVE GENERALE:
1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice matematicii
2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare – investigate şi rezolvare de probleme
3. Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic
4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate

II. OBIECTIVE OPERAŢIONALE:


La sfârşitul lecţiei, elevii trebuie:
1. Să efectueze operaţii (adunări, scăderi, înmulţiri, împărţiri, ridicări la putere ) cu numere naturale
2. Să cunoască proprietăţile adunării şi înmulţirii
3. Să cunoască ordinea efectuării operaţiilor şi desfacerea parantezelor
4. Să efectueze calcule cu operaţiile studiate
5. Să poate înlocui expresiile calculate.
III. OBIECTIVE AFECTIVE:
Sub raport afectiv, elevii trebuie:
1. Să reacţioneze pozitiv, dorind să lucreze şi să fie apreciaţi
2. Să manifeste spirit de competiţie, ordine şi disciplină
3. Să manifeste dorinţa de a învăţa lucruri noi
4. Să stimuleze curiozitatea şi imaginatia
5. Să dezvolte simţul estetic şi critic
6. Să dezvolte atenţia concentrate şi stilului de observaţie

METODE:
 Conversaţia euristică
 Brainstorming
 Transferarea cunoştinţelor
 Explicaţia
 Exerciţiul.

MIJLOACE:
 Manual
 Culegere de probleme ,Mate 2008/9,Dan Brânzei, Dan Zaharia, Zaharia Maria, cI 6-a,
 Fişe cu exerciţii
 Cretă,tabla.
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lectiei Obiective Continutul lectiei Strategii didactice


Metode, Forme de
procedee activitate
I.Moment P: Asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei. conversaţia in grup
Organizatoric Face prezenţa, notează absenţii.
(2 min)

II.Verificarea P: Profesorul întreabă elevii dacă au fost exerciţii din temă pe care nu au reuşit conversaţia in grup
cunostinţelor din să le rezolve.
lecţia anterioară Cheamă un elev la tablă pentru a rezolva exerciţii din temă.
(10 min) Le dă elevilor care au făcut toată tema alte exerciţii şi eventuale indicaţii.
Verifică tema pentru acasă.

Ordonaţi crescător:
a)
b)

III.Titlul lecţiei şi P: Anunţ titlul lectiei şi notează pe tablă: conversaţia in grup


obiectivele Ordinea efectuări operaţiilor a numerelor naturale
(2 min) precum si obiectivele operaţionale.

E: Notează în caiet.
IV.Reactualizarea conversaţia in grup
cunoştinţelor P: Reactualizează următoarele lucruri:
(10 min)  Într-un exerciţiu fără paranteze se efectuează mai întâi ridicările la transferarea
putere, apoi înmulţirile şi împărţirile, apoi adunările şi scăderile. cunoştinţelor
 Într-un exerciţiu cu paranteze se efectuează mai întâi operaţiile dintre
I.1,2,3,4 parantezele rotunde, apoi cele dintre parantezele pătrate, apoi cele brainstorming
II.1,2,3,4,5 dintre acolade.
III.
1,2,3,4,5,6 Operaţii Ordinul
Adunarea, scăderea I
Ordinea efectuării
operaţiilor
Înmulţirea, împărţirea II
Ridicare la putere III

P: Scrie următorul lucru pe tablă şi se rezolvă împreună cu clasa:


Calculaţi:

exemplul

E: Împreună rezolvă cu profesorul şi notează în caiet.

IV.Dirijarea in grup
P: Împarte elevii în grupe şi propune rezolvarea problemelor
invăţării
de pe fişa de lucru (Anexa 1).
(15 min) metoda
I.1,2,3,4 exerciţiului
E: Începe să rezolve problemele. După 10 minute din prima grupă o persoană o
II.1,2,3,4,5
să meargă la tablă şi scrie prima problemă .
III.
Restul clasei verifică paşii problemei, făcuţi de către ei cât şi cei făcuţi la tablă.
1,2,3,4,5,6
Dacă apar greseli, se discută.
Urmează problema a doua cu un reprezentant din grupa a doua.
Tot aşa până când toate probleme de pe fişă vor fi rezolvate.
VI.Fixarea
cunoştinţelor P: Dirijează învăţarea şi buna desfăşurare a orei.
conversaţie
frontală
Concurs pe grupe :
VII.Asigurarea
feedback-ului P: Propune spre rezolvarea problemei din fişa de evaluare (Anexa 2). exerciţiul
(10 min) Grupa care rezolvă prima dată problema şi rezolvarea este corectă,
se notează pe tablă şi va fi apreciată.

VIII. Evaluarea conversaţia


progresului P: Aprecieză cunostinţele elevilor, noteză grupele care s-au evideniat.
realizat discuţia liberă in grup
(2 min)

VII.Tema pentru Din manual de pe pagina 58 exerciţiul g)-l) obligatoriu, restul suplimentar. conversaţia in grup
acasa
(1 min) discuţia liberă