Sunteți pe pagina 1din 1

NUMELE:

PRENUMELE:
CLASA:
FIŞĂ DE LUCRU

1. Valenţa unui element chimic indică: a) capacitatea de combinare a


atomilor elementului respectiv; b) numărul de neutroni din nucleul
atomic; c) locul elementului în S.P.
2. Care din afirmaţiile următoare este corectă: a) ionul negativ se
formează din atom prin cedare de electroni ; b) ionul pozitiv se
formează din atom prin acceptare de electroni ; c) caracterul metalic
scade în perioadă de la stânga la dreapta; d) caracterul nemetalic
creşte în grupă de sus în jos.
3. Se dau elementele: Li , Mg , B , Si , P , S , Br , Ar şi se cere să alegeţi
elementele zerovalente , monovalente , divalente , trivalente ,
tetravalente , pentavalente , hexavalente , heptavalente , cu valenţă
variabilă şi cu valenţă invariabilă.
4. Scrieţi: a) 1 atom de litiu şi 1 ion de litiu b) 2 atomi de magneziu şi doi
ioni de magneziu c) 3 atomi de aluminiu şi 3 ioni de aluminiu d) 4
atomi de fosfor şi 4 ioni de fosfor e)5atomi de oxigen şi 5 ioni de
oxigen f) 6 atomi de fluor şi 6 ioni de fluor g) 1 atom de heliu
5. Se dau următorii ioni: Li+ , Be2+ , Al3+, N3- , O2- , Br- şi se cere : a)
denumiţi ionii daţi b) clasificaţi ionii daţi
6. a) Modelează structura învelişului electronic pentru atomii 9F şi
12Mg . b) Localizează aceste elemente în S.P. c) Scrie procesele
de ionizare pentru atomii daţi şi modelează structura învelişului
electronic pentru ionii formaţi. d) Precizează caracterul lor chimic.
e) Stabileşte electrovalenţa fluorului şi a magneziului.
7. Se dau următoarele elemente Na , Ca , Al , N , O , F şi se cere: a)
configuraţiile electronice ale atomilor ; b) procesele lor de ionizare ;
c) câţi protoni şi câţi electroni are fiecare element înainte şi după
ionizare.
8. Compară structura învelişului electronic care aparţine ionilor Na+ ,
Mg2+ , Al3+. Aceasta este identică ( adică este izoelectronică ) cu cea a
gazului rar …………
9. Alegeţi dintre următorii ioni pe cei care au configuraţie izoelectronică cu
cea a neonului (Z=10): a) Li+ , b)O2- c) Mg2+ d) Cl-
10. Care din următorii ioni sunt izoelectronici cu argonul (Z= 18) :
a) Al3+ b) Cl- c) K+ d) P3- e)Ca2+ f) S2-