Sunteți pe pagina 1din 1

Nume şi prenume: Data:

Clasa:

TESTARE – Sistemul periodic al elementelor

1. Realizaţi prin săgeţi legăturile corecte între elementele coloanei A şi cele ale coloanei B, fără a folosi
sistemul periodic ci doar utilizând legătura dintre configuraţia sistemului periodic şi poziţia elementului
în sistem:
A B
N K(2), L(4)
C K(2), L(8), M(7)
Na K(2), L(8), M(1)
Ca K(2), L(8), M(8),N(2)
Cl K(2), L(5)
(30p)

2. Completaţi spaţiile punctate cu termenii corecţi din paranteză:


a) Valenţa aluminiului este...........................( III/V)
b) Un element din grupa IVA are pe ultimul strat............................e - ( 6/4)
c) Perioada a 3-a corespunde unei configuraţii ce conţine ....................( 5/3) straturi ocupate cu
electroni
d) Sunt în aceeaşi grupă elementele.....................................( Na/Li/Ca/Al/K/C/Ag/Cs/Se)
e) Fac parte din perioada a 3-a elementele...............................................( H/Na/Al/Ne/Ca/Mg/Cl)
(30p)

3. Alegeţi din sistemul periodic 3 elemente a căror denumire începe cu litera „C” şi 3 elemente a căror
denumire începe cu litera „N” şi precizaţi:
a) Simbolul chimic şi denumirea
b) Configuraţia electronică
c) Poziţia în sistemul periodic, stabilită conform algoritmului studiat ( fără a folosi sistemul periodic!)
d) Valenţa fiecărui element ales.
(30p)

Se cunosc:
Numerele atomice: N -7, C – 6, Na – 11, Ca – 20, Cl – 17, Al – 13, Li – 3, K – 19, Ag – 47, Cs – 55, Se – 34, H – 1,
Ne – 10, Mg – 12
Se acordă din oficiu 10p