Sunteți pe pagina 1din 16

 pentru construirea unei “cărţi de vizită” cu elemente semnificative ale societăţii terestre

contemporane e o problemă importantă sub raportul identificării elementelor

 Sistemul politic: ansamblu de norme şi reguli de funcţionare a unei comunităţi; poate fi bazat
pe :
 autoritate
 negociere
 convenţii democratice, etc.
 prin lansarea sondei Voyager 10, s-a realizat o
sinteză a elementelor referenţiale principale care
au caracterizat omenirea în acel moment.
• identitatea: proiect global,
dar care, într-o perspectivă
apropiată, este posibil să se
impună cu anumită necesitate.

• elementele esenţiale care


definesc identitatea actuală a
lumii contemporane pot fi
sintetizate în anumite trăsături
cu un grad înalt de generali-
tate.

MOSCOVA
 uniformitatea lumii actuale este rezultatul
elementelor de identitate comună.

 lumea contemporană nu este uniformă, deşi are la


bază elemente comune.

 diversitatea umană este mai mult decât diversitatea


biologică.

 organizarea comunităţilor umane, tradiţionale sau


contemporane arată o mare varietate de combinare
a elementelor concretizate în diferite construcţii.
 prin tradiţie, ţările şi comunităţiile umane insistă
pe păstrarea diversităţii (politice, demografice,
economice).
 fiecare comunitate umană ţine la propriile tradiţii
şi obiceiuri.

Carnavalul de la RIO de JANEIRO Carnavalul MĂŞTILOR de la VENEŢIA


BRAZILIA ITALIA
Dans al tribului BANTU - Africa URI Halloween - UK
UAL
RIT
I ŞI
I UR
B ICE
O

Dansuri indoneziene
La colindat - ROMÂNIA
Corrida - Spania

URI
UAL
Dansuri chinezeşti RIT
I ŞI
Sombrero - Mexic I UR
B ICE
O

Oktoberfest - Germania
PROIECTE GLOBALE
ŞI IDENTITATEA

 între globalizare şi identitatea locală există diferite


posibilităţi de asumare a unor proiecte comune.

 momentan ar putea exista posibilitatea, de


realizare a unor proiecte globale, care să fie
rezultatul unor negocieri şi să fie asumate în timp:
a. explorarea spaţiului cosmic, mai apropiat şi
mai îndepărtat;
- această dimensiune are aparent o influenţă mai
redusă asupra ridicării nivelului de cultură şi
civilizaţie;
b. accelerarea dezvoltării economice prin
asumarea dezvoltării durabile ca principiu al
acesteia, cu obiectiv de referinţă pentru umanitate
concretizat în creşterea bunăstării populaţiei într-un
mod raţional;
c. lupta împotriva degradării mediului;
- acest proiect global pare a avea o necesitate
iminentă deoarece degradarea mediului înconjurător
se produce la dimensiuni care ameninţă societatea
omenească.
TRĂSĂTURI ALE LUMII
CONTEMPORANE
 principalele trăsături ale lumii contemporane care îi
ofera o identitate şi o omogenitate sunt:

 a. comunitatea de rasă: porneste de la ideea că


specia umană e o singură rasa, iar diferenţierile
morfologice, fiziologice şi comportamentale sunt
diferenţieri ale aceleiaşi rase

 b. comunitatea caracteristicilor principale ca


specie, concretizate în fizionomie, vorbire, înclinaţii
artistice, familie;
2

1 3

Identificaţi zona de provenienţă a persoanelor din imagine.

4 6

5
c. similaritatea proceselor tehnologice şi
abordarea investigaţiei ştiinţifice într-um mod
principal, similar indiferent de locul de situare al
indivizilor;
d. caracteristicile duale: pe de-oparte, de
cooperare şi colaborare pentru realizarea unor scopuri
comune, iar pe de altă parte, de concurenţă şi
competiţie;
e. existenţa unei singure civilizaţii pe planeta
noastră şi, în cadrul ei, al mai multor culturi cu
caracter istoric şi cu prezenţa în actualitate.
Realizare:
Elev:
Alina Băcel
Clasa: a XI-a Ştiinte ale Naturii

Profesor:
Horaţiu Tudor

Liceul Teoretic “Axente Sever” Mediaş

2009