Sunteți pe pagina 1din 10

PLANIFICAREA ACTIVITATII DIDACTICE

Unitatea de învățământ: GRADINITA NR.4 ROVINARI


Grupa: MARE B

Tema anuală. :CE SI CUM VREAU SA FIU ?


Subtema/ Tema săptămânii:FRUMUSETEA MESERIILOR
Perioada:04-08.04.2020

A. DEZVOLTAREA FIZICA, A SANATATII SI IGIENEI PERSONALE

N Dimensiuni ale Comportamente Practici de sprijin/Activitati propuse ,Link-uri


r dezvoltarii
cr
t
1 Motricitate grosieră și 1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea Joc de rol : ‘’De-a doctorul/pompierul’’
unor activități diversificate, specifice vârstei
motricitate fină în DPM : Tararea pe genunchi si palme cu trecere pe sub obstacole
contexte 1.2. Participă la activităţi fizice variate,
DEC : cantec’’ Brutarii’’https://www.youtube.com/watch?v=OzHDscM7q8o
adecvate nivelului lui de dezvoltare
de viaţă familiare
Joc muzical : ‘’ Danseaza si roteste-te’’
1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru
realizarea de activităţi variate https://www.youtube.com/watch?v=AWF9coW5a7M
2 Conduită senzorio- 2.1. Utilizează simţurile (văzul, auzul,
motorie, pentru simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea
orientarea mișcării cu mediul apropiat.
2.2. Se orientează în spațiu pe baza
simțurilor.
2.3. Își coordonează mișcările în funcție de
ritm, cadență, pauză, semnale sonore,
melodii.
3 Sănătate (nutriție, 3.1. Exersează, cu sprijin, respectarea unor Constructii : Case si blocuri
îngrijire, principii de bază specifice unei alimentaţii
sănătoase
igienă personală) și
practici 3.2. Manifestă deprinderi de păstrare a
igienei personale
privind securitatea
personală 3.3. Demonstrează abilităţi de autoprotecţie
faţă de obiecte şi situaţii periculoase
3.4. Utilizează reguli de securitate fizică
personală

B. DEZVOLTAREA SOCIO- EMOTIONALA

Nr Dimensiuni ale Comportamente Practici de sprijin/Activitati propuse


. dezvoltarii
Link-uri
crt
1 Interacțiuni cu adulții și 1.1. Manifestă încredere în adulţii Joc de rol: “La salon”
cu cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu DOS: ‘’Banul muncit’’,de Al.Mitru-lectura educatoarei
aceştia
copiii de vârste https://www.youtube.com/watch?v=o2bIvgUHf6o&t=52s
apropiate 1.2. Demonstrează abilități de solicitare și
Activitate gospodareasca: Udam florile/plantele din ghivece/gradina
de primire a ajutorului în situaţii
problematice specifice
1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive
cu copii de vârstă apropiată
2 Comportamente 2.1. Exprimă recunoașterea și respectarea
prosociale, asemănărilor şi a deosebirilor dintre oameni
de acceptare și de 2.2. Își însușește și respectă reguli; înțelege
respectare efectele acestora în planul relațiilor sociale,
în contexte familiare
a diversității
2.3. Exersează, cu sprijin, asumarea unor
responsabilități specifice vârstei, în contexte
variate
2.4. Exersează, cu sprijin, abilități de
negociere şi de participare la luarea
deciziilor
2.5. Demonstrează acceptare și înțelegere
faţă de celelalte persoane din mediul
apropiat
3 Conceptul de sine 3.1. Exersează, cu sprijin, autoaprecierea
pozitivă, în diferite situaţii educaţionale
3.2. Își promovează imaginea de sine, prin
manifestarea sa ca persoană unică, cu
caracteristici specifice
4 Autocontrol și 4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază,
expresivitate produse de piese muzicale, texte literare,
obiecte de artă etc.
emoțională
4.2. Demonstrează abilităţi de autocontrol
emoţional

C. CAPACITATI SI ATITUDINI DE INVATARE

Nr Dimensiuni ale Comportamente Practici de sprijin/Activitati propuse


. dezvoltarii
Link-uri
crt
1 Curiozitate, interes și 1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru Arta : Obiectul vestimentar preferat-desen
inițiativă în învățare experimentarea și învăţarea în situații noi
DS :’’Imi aleg o meserie ‘’-convorbire https://www.youtube.com/watch?
1.2. Inițiază activități de învățare și v=sWu8KfmMK3w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2kZNQTv7Q_fzCijvC2cBoXhi98S
interacțiuni cu copiii sau cu adulții din qdYKodeSXOV2LzvkmQ3a_4NXxO3Z8s&app=desktop
mediul apropiat DEC: „Pompierul” –pictura
2 Finalizarea sarcinilor și 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu DOS : Activitate practica : „Ambulanta,masina de pompieri”-colaj
a consecvență
Joc muzical: „ Clap,clap” https://www.youtube.com/watch?v=0HByXWgkMwk
acțiunilor (persistență 2.2. Integrează ajutorul primit, pentru
în realizarea sarcinilor de lucru la care
întâmplină dificultăți.
activități)

3 Activare și manifestare 3.1. Manifestă creativitate în activități


a diverse
potențialului creativ 3.2. Demonstrează creativitate prin activități
artistico-plastice, muzicale și practice, în
conversații și povestiri
creative
3.3. Demonstrează simț muzical ritmic,
armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans
etc.

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII

Nr Dimensiuni ale Comportamente Practici de sprijin/Activitati propuse


. dezvoltarii
Link-uri
crt
1 Mesaje orale în 1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă Biblioteca : Scriem cuvinte in faina cu literele invatate
contexte de a unui mesaj, în vederea înțelegerii și
DLC: “ Cate cuvinte are propozitia?” –joc didactic
receptării lui (comunicare receptivă)
comunicare cunoscute
DLC:”Bratara de aur”,de V.Boiculesi-memorizare
1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj
oral, ca urmare a valorificării ideilor,
emoțiilor, semnificațiilor etc.(comunicare
expresivă)
2 Mesaje orale în diverse 2.1. Demonstrează capacitate de comunicare
clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni,
situaţii de comunicare
emoții proprii(comunicare expresivă)
2.2. Respectă regulile de exprimare corectă,
în diferite contexte de comunicare
2.3. Demonstrează extinderea progresivă a
vocabularului
3 Premise ale citirii și 3.1. Participă la experiențe de lucru cu
scrierii, cartea, pentru cunoașterea și aprecierea
cărții
în contexte de
comunicare 3.2. Discriminează/diferențiează fonetic
cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu
cunoscute
litere
3.3. Identifică prezența mesajului scris,
apreciază și valorifică mesajul scris în
activitățile curente
3.4. Asimilează unele elemente ale scrisului
și folosește diferite modalități de
comunicare grafică și orală pentru
transmiterea unui mesaj
E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII

Nr Dimensiuni ale Comportamente Practici de sprijin/Activitati propuse


. dezvoltarii
Link-uri
crt
1 Relații, operații și 1. Identifică elementele caracterisice ale Stiinte : ‘’ Gaseste perechea’’
deducții unor fenomene/relaţii din mediul apropiat
DS : ‘’Probleme ilustrate’’-joc didactic (limitele 1-10)
logice în mediul 1.2. Compară experienţe, acţiuni,
DS :’’Grupeaza uneltele gradinarului  -numere pare si numere impare ‘’
apropiat evenimente, fenomene/relaţii din mediul
(limitele 1-10)-joc didactic
apropiat
1.3. Construiește noi experienţe, pornind de
la experienţe trecute
1.4. Identifică posibile răspunsuri/soluţii la
întrebări, situaţii - problemă şi provocări din
viaţa proprie şi a
grupului de colegi
1.5. Realizează, în mod dirijat, activități
simple de investigare a mediului, folosind
instrumente şi metode
specifice
2 Cunoștințe și 2.1 Demonstrează familiarizarea cu
deprinderi conceptul de număr şi cu numeraţia
elementare matematice 2.2. Demonstrează familiarizarea cu
informații despre mărime, formă, greutate,
pentru rezolvarea de
înălţime, lungime, volum
probleme și
2.3. Identifică şi numește formele obiectelor
cunoașterea
din mediul înconjurător
mediului apropiat
2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare,
clasificare, măsurare a obiectelor
2.5. Rezolvă situații-problemă, pornind de
la sortarea şi reprezentarea unor date
3 Caracteristici 3.1. Evidenţiează caracteristicile unor
structurale și obiecte localizate în spaţiul înconjurător
funcționale ale lumii
3.2. Identifică și valorifică unele
înconjurătoare caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi
Spaţiului
3.3. Descrie unele caracteristici ale lumii
vii, ale Pământului şi Spaţiului
3.4. Demonstrează cunoașterea poziției
omului în univers, ca parte a lumii vii şi ca
fiinţă socială
ACTIVITATE METODICA :PREGATIREA MATERIALULUI DIDACTIC SUPORT NECESAR TRANSMITERII ON-LINE
PENTRU BUNA DESFASURARE A ACTIVITATII DIDACTICE

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

EDUCATOARE :..DINA VIORELA