Sunteți pe pagina 1din 16

COLEGIUL ECONOMIC ,, GHEORGHE DRAGOŞ" SATU MARE

TEHNOLOGIA AMENAJARII DEPOZITELOR


Proiect pentru examenul de obţinere a certificatului de calificare profesională

TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI DE COMERŢ

ÎNDRUMĂTOR DE PROIECT

Profesor: Popa Camelia

Absolvent

Vârlici Gabriela Alexandra

-2015-
Cuprins

Capitolul I TEHNOLOGIA AMENAJARII DEPOZITELOR............................................3

Capitolul II Dimensionarea depozitelor...............................................................................5

Capitolul III Definitia depozitului.......................................................................................7

Capitolul IV Istoric..............................................................................................................8

Capitolul V Clasificarea depozitelor...................................................................................9

Capitolul VI Depozitarea marfurilor.................................................................................10

Capitolul VII Rolul depozitelor.........................................................................................11

Capitolul VIII Instrumente de lucru folosite intr-un depozit.............................................12

Capitolul IX Studiu de caz.................................................................................................13

Bibliografie........................................................................................................................15
Argument

Depozitarea si pastrarea marfurilor, buna gospodarire a fondului de marfa existent si


pregatirea adecvata în scopul vânzarii se realizeaza în spatii special amenajate, si anume, în
depozite.
Formarea si pastrarea unor stocuri de marfuri in activitatea comerciala reprezinta un
fenomen necesar si inevitabil, deoarece fara stocuri nu poate exista circulatia marfurilor.
Necesitatea obiectiva a stocurilor de marfuri determina si necesitatea si existenta obiectiva a
depozitelor de marfuri. Existenta stocurilor si a depozitelor pentru pastrarea lor este determinata
de particularitatile productiei, consumului, circulatiei, precum si particularitatile cailor de
transport
Depozitarea a fost initial considerate o activitate necesara dar generatoare de costuri,
conceptual modificandu-se substantial pe parcursul secolului XX, ajungand ca pentru secolul
XXl sa se considere ca obiectiv ideal in privinta depozitarii, reducerea neincetata a stocurilor de
marfuri care nu se afla in miscare , pana cand se va realiza o miscare cvasi-continua.Scopul final
va fi inlaturarea necesitatii de a depozita, in orice punct al retelei , iclusiv intre unitatile de
productie , intre acestea si clienti.
Depozitarea marfurilor se va modifica in viitor, sub influenta mutatiilor din domeniul
relatiilor cu furnizorii, al productiei si al distributiei. Amploarea schimbarilor din domeniul
depozitarii va depinde in secolul XXl , de capacitatea de inovare a managerilor logistici, pentru
cresterea eficientei activitatii si a nivelului de servire a clientilor
Am ales aceasta tema datorita faptului ca in viitor as dori sa lucrez in acest domeniu
deosebit de interesant si complex si care necesita o pregatire multidisciplinara .
Capitolul I
TEHNOLOGIA AMENAJARII DEPOZITELOR

Depozitul de marfuri, element de baza a comertului cu ridicata este o unitate comerciala


operativa cu sau fara personalitate juridica, care are rolul principal de acumulare, pastrare si

livrare a marfurilor.

Functiile depozitelor
- concentrarea si acumularea de stocuri de marfuri de la unitatile agricole si
industriale producatoare asigura continuitatea aprovizionarii consumatorilor individuali si
intermediari; se datoreaza diferentelor spatio - temporale dintre productie si consum cât si nevoii
de constituire de stocuri pentru destinatii speciale sau rezerve de stat;
- conditionarea si pastrarea marfurilor are rolul de a asigura mentinerea, îmbunatatirea
calitatii acestora deci posibilitatea de a fi apte de consum, utilizare pentru o mai lunga perioada
de timp;
- constituirea asortimentului comercial în conformitate cu cerintele pietei. Depozite
adecvate si dotate cu echipamente tehnice corespunzatoare realizeaza în prezent stocarea cât mai
diversificata a marfurilor. Trecerea de la sortimentul industrial realizat de o productie tot mai
specializata la sortimentul comercial - solicitat de consumatori, se realizeaza si de catre firmele
comerciale din sfera circulatiei marfurilor prin intermediul depozitelor;
- asigurarea controlului calitativ al marfurilor. Depozitele moderne sunt dotate cu
laboratoare care realizeaza controlul tehnic de calitate eliminându-se din circuitul comercial
marfurile necorespunzatoare.
- realizarea unora din operatiile de pregatire a marfurilor în vederea vânzarii:
dozare, marcare, etichetare, ambalare.
Capitolul II
Dimensionarea depozitelor

Dimensiunea depozitelor este reprezentata de suprafata, volumul si respectiv înaltimea


optima pentru a asigura depozitarea cantitatilor de marfuri.
Pentru dimensionarea optima a unui depozit de marfuri se au în vedere urmatoarele
aspecte:
 raza de activitate a depozitului;
 volumul previzionat al desfacerilor prin depozit;
 stocurile de marfuri medii si maxime, prestabilite a fi depozitate în perioada
urmatoare de timp;
 viteza de circulatie a marfurilor;
 înaltimea pîna la care se depoziteaza marfurile (de cel putin 6 m);
 sistemul de pastrare a marfurilor în depozit (stive, stelaje, vrac);
 nivelul de înzestrare tehnica preconizat;
 particularitatile constructive ale depozitului.
Suprafata principala a unui depozit reprezinta suprafata utilizata efectiv pentru
depozitarea marfurilor inclusiv cele pentru manipularea lor.
Volumul principal de depozitare reprezinta volumul ocupat efectiv de catre unitatile de
marfuri paletizate.
Capacitatea unui depozit este definita prin intermediul capacitatii de preluare, depozitare
si livrarea a marfurilor. Aceste capacitati se masoara prin cantitatea maxima de marfuri ce pot fi
preluate, depozitate sau livrate într-o unitate de timp bine determinata (ora, zi, an), cu resursele
proprii de munca. Acestea se exprima în diferite unitati de masura: numar, m 3, kg sau unitati
monetare pe unitatea de timp aleasa.
Stabilirea marimii suprafetei utile a unui depozit se determina pe baza numarului de
palete conventionale necesare pastrarii marfurilor, folosind formula:

Np =Smax/q

Np = numarul de palete;
Smax = stocul maxim de marfuri pastrate in (noul) depozit;

q = incarcarea orientativa pe o paleta

Smax = D x V/Z x K unde

D = volum anual al desfacerilor de marfuri prin depozit;

V = viteza de circulatie a marfurilor (timpul mediu cat sta un lot de marfuri in


depozit);

Z = numar de zile pentru care se calculeaza stocul maxim (360 zile)

K = coeficientul de neuniformitate al intrarilor si livrarilor de marfuri (K= 1,2 -


1,4).
Capitolul III
Definitia depozitului

Un depozit, în general, este locul de păstrare al bunurilor, sau altfel - organizația care
întreprinde operații cu mărfuri în depozit. Poate fi o unitate sau o parte dintr-o companie.
Depozitarea bunurilor, relizarea ordinelor, separarea transporturilor, daca este necesar -
ambalarea, precum și vânzarea bunurilor către angrosiști sunt efectuate la depozit.
Capitolul IV
Istoric

Depozitarea a fost initial considerate o activitate necesara dar generatoare decosturi,


conceptual modificandu-se substantial pe parcursul secolului XX, ajungandca pentru secolul XXl
sa se considere ca obiectiv ideal in privinta depozitarii,reducerea neincetata a stocurilor de
marfuri care nu se afla in miscare , pana candse va realiza o miscare cvasi-continua.Scopul final
va fi inlaturarea necesitatii de adepozita, in orice punct al retelei , iclusiv intre unitatile de
productie , intre acesteasi clienti.Depozitarea marfurilor se va modifica in viitor, sub influenta
mutatiilor din domeniul relatiilor cu furnizorii, al productiei si al distributiei. Amploarea
schimbarilor dindomeniul depozitarii va depinde in secolul XXl , de capacitatea de inovare
amanagerilor logistici, pentru cresterea eficientei activitatii si a nivelului de servire aclientilor.
Capitolul V
Clasificarea depozitelor

Clasificarea depozitelor este foarte diversă. Se clasifică după diferite trăsături. După
metoda de depozitare: închise, deschise și parțial închise. La rândul lor depozitele închise se pot
clasifica după numărul de etaje (etajate, de suprafață sau subterane) și posibilitățile de încălzire.
Datorită tendinței de economisi spațiul, construcția depozitelor tinde să crească, localizarea
depozitelor în subteran, lărgirea stâlpilor de structură (pentru depozitare cargo complex). În
construcția modernă a structurilor de depozite se utilizează standarde neiluminate.

Mai există și alte tipuri de clasificare a depozitelor. De exemplu, în funcție de setul de


servicii (împărțit pe clase de la A la D), tipul proprietății (proprietate sau închiriată) sau după
scop (distribuție, depozitare pe termen lung, universal, specializat, comercial, industrial etc) sau
după modul de depozitare (înclălzit sau nu, depozit frigorific, etc.). Îm zilele de astăzi depozitele
mari, care asigură întregul set de servicii de depozitare pentru a permite minimizarea cheltuielilor
prin respingerea depozitelor în proprietate devin tot mai populare. În aceste depozite sunt
disponibile următoarele servicii: încărcare și descărcare la terminale speciale, ambalare și
consolidare a bunurilor, depozitare separată pentru diferite tipuri de produse (vrac, lichide, care
necesită condiții speciale de depozitare). De obicei aceste depozite complexe sunt echipate cu
dotări moderne și drumuri de acces și linii de cale ferată.
In functie de forma de proprietate,depozitele pot fi: ale producatorului,comertului en
gros,comertului cu amanuntul sau ale unor mandatari.Intr-un sens restrains,spatiile de vanzare
ale comertului cu amanuntul nu apartin depozitelor de distributie,deoarece structural or,de
regula,nu este legata intrinsic de logistica.
Capitolul VI
Depozitarea marfurilor

Depozitarea marfurilor, respectiv stocarea acestora, este strans legata de procesele de


transport.Activitatile de extractie si prelucrare a materiilor prime, a semifabricatelor se
desfasoara, de regula, inlocalitati diferite, situate la anumite distante unele de altele. In plus,
exista de regula un anumit interval de timp intre terminarea unui proces de productie si inceputul
altuia. O parte din acest timp este afectata transportului, iar cealalta este consumata cu operatiuni
pregatitoare: expediere, intocmire a documentelor de transport, incarcare – descarcare,
depozitare etc.Depozitarea marfurilor este echivalenta cu un transport in timp al acestora si nu in
spatiu. Ea constituie o componenta importanta a distributiei marfurilor, iar necesitatea depozitarii
si durata acesteia suntdeterminate de conditii naturale, considerate economice si alte
considerente.
Capitolul VII
Rolul depozitelor

Rolul si dezvoltarea depozitelor de marfuri trebuiesc aprofundate tinand cont


denecesitatile actuale si de viitor ale economiei nationale, pornind de la concluziileunei ample si
exigente analize a retelei de depozite existente, concomitent cuaplicarea rezultatelor pozitive, rod
al tendintelor moderne care se manifesta pe planmondial in acest domeniu. Acest aspect a fost
insa constientizat destul de tarziu.Abia in anii ’80, atentia s-a indreptat spre imbunatatirea
configuratiei depozitului sia tehnicilor de manipulare a marfurilor. Depozitele de distributie
suntspatii,respective puncte de stocare,care sunt implantate in drumul fizic al unuiprodus de la
producator la utilizatorul final(beneficiar).
Rolul important al depozitelor de distributie rezulta din urmatoarele considerente:-
Intreprinderile dotate cu depozite au o mai mare capacitate de disponibilitate a produselor la
locul si timpul solicitate de catre client;- Depozitele de distributie,amplasate
corespunzator,diminueaza timpul de livrare;
Capitolul VIII
Instrumente de lucru folosite intr-un depozit

Într-un depozit comercial au loc o serie de procese adiacente celor principale propriu -
zise: sortarea, portionarea, conditionarea, ambalare, etichetare, cât si prestarea de servicii
materiale ce pregatesc anticipat consumul.
Echipamente tehnologice pentru procese adiacente în depozitele comerciale:
- masini pentru cântarire, taiat, sortat, preambalat;
- masini de umpletere automate;
- masini pentru ambalare, etichetare;
- masini pentru legare, sigilare;
- masini pentru montare, demontare;
- masini pentru diverse testari.
Capitolul IX
Studiu de caz

Pentru studiul de caz am ales sa prezint urmatorul depozit S.C. Barta Ati S.R.L.
Barta Ati S.R.L, a fost fondata in 1994 in Satu Mare, judetul Satu Mare si este o
companie recunoscuta pe plan local pentru promptitudinea si amabilitatea personalului .
Avand ca prioritate satisfactia clientilor, compania comercializeaza o gama larga de:
bauturi alcoolice, conserve, tigari, dulciuri, racoritoare, cafea. Compania are un efectiv de 140
angajati. Compania are o bogata experienta pe piata din Romania.
Raportul calitate-pret al produselor si serviciilor oferite , este cel mai bun de pe piata, iar
satisfactia clientilor este obiectivul prioritar. Angajatilor li se asigura conditii optime de
promovare in cadrul firmei.
Compania se bucura de aprecierea unanima a clientilor actuali .
Si pentru ca Barta Ati S.R.L stie ce inseamna un client multumit si sunt siguri ca pot face
fata oricarei provocari.
Depozitul dispune de urmatoarea flota de masini pentru transport:
 3 camioane de 22 tone
 3 camioane de 8 tone
 4 camioane de 3,5 tone
 2 autoutilitare de 2 tone
 5 microbuse de 1,5 tone
Barta Ati efectueaza transport intern si international.

Rețea magazine CBA – Barta Ati


Centrala de magazine
Satu Mare, Bd. Lucian Blaga nr. 125C
Tip magazine din retea
Supermarketuri ,
Depozite cash & carry
Model business
Retea de magazine apartinand unui distribuitor de produse alimentari si bauturi
Numar magazine in retea
10 magazine la data articolului

Tipar de control al activitatii din magazine


Retea de magazine cu gestiune distribuita si control centralizat. Controlul centralizat se
aplica pe urmatoarele paliere:
 Preturi si politici de vanzare;
 Portofoliu de produse si sortimentatie;
 Controlul stocurilor din magazine;

Tipar aprovizionare magazine

Furnizorii terti livreaza marfurile la magazine, unde receptia de marfa se


efectueaza direct in magazin, cantitativ-valoric.

Controlul operativ al stocurilor


Verificarea stocului din magazine se face de un corp de control specializat. Echipele
utilizeaza terminale mobile Mobility IT9000 pentru inventarierea automatizata. Durata medie
intre doua inventare succesive/magazin: 30 zile.

Schita depozitului S.C. BARTA ATI S.R.L.


Bibliografie

Tehnologie comerciala - productie, distributie, consum, editia a II-a, revazuta si adaugita


- Ana Lucia Ristea – Editura expert – 1999
Tehnologii Comerciale – Anca Teau – Editura Pro Universitaria - 2013

S-ar putea să vă placă și