Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de lecție

A.Date generale de identificare


Unitatea scolară: Colegiul Economic Hermes Petroşani
Disciplina: Contabilitate
Profesor: Huszar Otilia
Clasa: a-IX-a B
Nr ore/sapt: 3 ore
Anul scolar: 2011-2012
Unitate de invatare: Obiectul contabilităţii
Lectia: Structura capitalului propriu
Tipul lectiei: mixtă
Durata lectiei: 50 min
Locul de desfasurare: Laborator AEL
Continutul activitatilor de instruire:

Cod Arii de continut Sub-arii de continut


C1 Capitalul propriu Gruparea elementelor de capital propriu
C2 Capitalul social Definirea capitalului social;
Determinarea capitalului social
C3 Primele de capital Definirea primelor de capital
Determinarea primelor de capital
C4 Rezervele din reevaluare Definirea rezervelor din reevaluare;
Determinarea rezervelor din reevaluare
C5 Rezultatul reportat Definirea rezultatului reportat;
Rezultatul exercițiului Definirea rezultatului exerciţiului
C6 Rezervele Definirea rezervelor;
Determinarea rezervelor
Compentenţe specifice: Elevii vor recunoaşte obiectul de studiu al contabilităţii.
Obiective operationale: La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili:
O 1. Să încadreze în categoria corespunzătoare fiecare element patrimonial de pasiv
O 2. Să definească fiecare element patrimonial de pasiv
O 3. Să recunoască elementele de pasiv.
Competenţe cu efect asupra personalităţii:
a) Cognitive: să cunoască modalitatea de reprezentare a structurilor patrimoniale de pasiv..
b) Afective: întărirea încrederii în forţe proprii prin rezolvarea în mod conştiincios a sarcinilor propuse.
c) Psihomotorii: formarea deprinderilor de a munci perseverent .
Bibliografie:-manual de CONTABILITATE, clasa a IX a. Editura Economică
Diagrama obiective – continut

Obiective operationale/ C1 C2 C3 C4 C5 C6
Continut
O1 x x x x x x
O2 x x x x x
O3 x x x x x x

Metode și procedee de instruire: Problematizarea, expunerea, conversația, explicația, exercițiul, repetiţia


Mijloace de învățămant de uz general: prezentare power point , tabla , creta, caiete de notite, suport de
curs, fişe de evaluare .
Evaluare: Observarea curentă, evaluare orală, evaluare asistată de calculator.
Mod de lucru cu elevii : frontal individuală
Timp
Evenimentele Strategie didactica
instruirii. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode de Mijloace de Forme de Evaluare
Continuturi/ invatamant invatamant organizar
Obiective ea
activitatii
Secventa 2 Dupa ce face prezența elevilor îi îndrumă pe Elevii se vor conecta în programul Conversația Catalog, Frontala
organizatorica elevi să se conecteze în programul Quizmaker , quizmaker . Răspund la întrebările puse prezentarea -
face observații și recomandări, dacă este cazul. de profesor, își însușesc observațiile și din
recomandările primite. programul
quiz maker
PPoint
Verificarea 1 Profesorul îi îndrumă pe elevi să intre în Sunt atenţi şi respectă paşii ce trebuie Conversaţia TEST
cunoştinţelor 0 quizmaker și îi ajută să îşi lanseze testul . făcuţi pentru lansarea testului, dacă au Explicaţia quizmaker Individual Evaluare
anterioare Le dă indicaţii în ceea ce priveşte modul în care neclarităţi pot pune întrebări. a orala
trebuiesc alese răspunsurile. (în nici un caz Frontala
asupra răspunsurilor). Verificarea se va face
din lecția Structuri patrimoniale de pasiv .
Transmiterea de Propune elevilor o noua situație (lecție) Ascultă și devin interesati de Observare
noi cunostinte STRUCTURA CAPITALULUI PROPRIU propunerea facută. Expunerea Suport de Individual curenta
Prezintă obiectivele lecției. Urmăresc pe suportul de curs și în Explicatia curs, a Evaluare
Dirijarea invatarii Prezintă elementele CAPITALULUI programul ppt; își notează în caiete Observatia Prezentarea Frontală orala
C1-O 1-O3; 5 PROPRIU îndrumandu-i pe elevi să definiţia capitalului propriu și gruparea Conversatia power point
urmărească, în timp ce prezintă, momentul acestor elementele .
lecției din power point.

Dirijarea invatarii 1 Prezintă definiția și modul de calcul al Urmaresc pe suportul de curs și în Expunerea Suport de Observare
C 2- O1, O2, O3 5 Capitalului social îndrumandu-i pe elevi să programul ppt ;Îsi notează pe caiete Explicatia curs, Frontala curenta
urmarească , în timp ce prezintă, momentul elementele și definiţia capitalului Observatia Prezentarea Evaluare
lectiei din power point. social. Calculează capitalul social Conversatia power point orala
pentru cele 2 aplicații din fișa de lucru.

Dirijarea invatarii Prezintă definiţia şi gruparea Primelor de Urmaresc pe suportul de curs și în Explicatia Suport de Observare
C 3-O1,O2,O3. 1 capital , îndrumandu-i pe elevi să urmărească , programul ppt. Sunt atenți și își notează Observatia curs, Frontala curenta
0 în timp ce prezintă, momentul lecției din pe caiete informațiile primite. . Demonstratia Prezentarea Evaluare
prezentarea ppt. Calculează primele de capital pentru power point orala
cele 2 aplicații din fișa de lucru.

Dirijarea invatarii Prezintă definiţia Rezervelor din reevaluare, Urmaresc pe suportul de curs si in Explicatia Suport de Observare
C4-O1-O2-O3. 5 îndrumandu-i pe elevi să urmarească , în timp programul ppt. Sunt atenti și își notează Observatia curs, Frontala curenta
ce prezintă, momentul lectiei din prezentarea pe caiete informațiile primite. . Demonstratia Prezentarea Evaluare
ppt. Calculează rezervele din reevaluare power point orala
pentru aplicația din fișa de lucru.
Dirijarea invatarii Prezintă definiţia Rezultatelor , îndrumandu-i Urmăresc pe suportul de curs și în Explicatia Suport de Observare
C 5-O1-O2-O3. 5 pe elevi să urmarească , în timp ce prezintă, programul ppt. Sunt atenti și își Observatia curs, Frontala curenta
momentul lecției din prezentarea ppt. notează pe caiete informațiile primite. Demonstratia Prezentarea Evaluare
power point orala
Dirijarea invatarii Prezintă definiţia Rezervelor , îndrumandu-i pe Urmăresc pe suportul de curs și în Explicatia Suport de Observare
C 6-O1-O2-O3. 5 elevi să urmarească , în timp ce prezintă, programul ppt. Sunt atenti și își Observatia curs, Frontala curenta
momentul lecției din prezentarea ppt. notează pe caiete informațiile primite. Demonstratia Prezentarea Evaluare
Calculează rezervele pentru aplicația power point orala
din fișa de lucru. din AEL
Secventa finala Formulează aprecieri, observații și
Aprecierea 5 recomandări. Retin aprecierile, observațiile și Conversatia Catalog Individual
desfasurarii lectiei Apreciază prin note răspunsurile elevilor recomandările. a
si a asimilarii motivandu-le. Frontala -
cunostintelor
Prezentarea temei Tema este prezentată în fișa de lucru. Explică Noteaza problema de rezolvat; retin Explicatia Caietul de Individual
pentru acasă 3 elevilor eventualele neclarități legate de precizarile profesorului. Conversatia teme a -
sarcinile de lucru. Frontala