Sunteți pe pagina 1din 23

Maria Mitroi

prof. Educație tehnologică


la Școala cu cls. I-VIII Nr. 4 Roșiorii de Vede

Prezintă în cadrul
SIMPOZIONULUI
,,Învățarea centrată pe elev ‘’
Formarea competențelor și
deprinderilor practice
Fiecare profesor dedicat elevilor,prins în
angrenajul complicat al reformei învățământului,
caută răspunsuri la întrebările:
Cum se centrează învățarea de la
cunoștințe declarative, spre cunoștințe
procedurale, atitudini, competențe și
metacunoștințe?
Cum se pot diminua sau înlocui în lecție
momentele de predare centrate pe
profesor cu momente de învățare autentică
și evaluare centrate pe elev?
Cum se poate organiza învățarea de bună
calitate în condițiile în care volumul
informațiilor vehiculate în științe este tot
mai mare?
Cum se poate schimba rolul profesorului
din emițător de cunoștințe în organizator al
învățării și evaluării?
Cum se actualizează conținutul lecției și
cum se adaptează într-o lume în
permanentă schimbare?
Care sunt acele cunoștințe necesare
pentru reușita în viață pe care ar trebui să
le învețe elevii la școală?
…și lista întrebărilor care ne frământă
devine cu fiecare zi mai lungă.
Câteva răspunsuri vom găsi amintindu-
ne modul de organizare a lecțiilor-lecții
interactive care să ne ofere ocazia să
trăim experiența de a evoca individual
cunoștințele și experiențele anterioare
despre un anumit subiect,de a studia și
învăța în grupuri mici, de a prezenta
produsele activității în fața celorlalți, de a
oferi și primi feed-back, de a reflecta
asupra propriei învățări.
Aplicând strategii și tehnici activizante de
predare și învățare vom înțelege eficiența
sau lipsurile acestora
Tendinţele de dezvoltare socio-economică atât în
România cât şi în Europa şi în lume cer ca absolvenţii
învăţământului tehnic să dobândească acele
competenţe care să le permită să se integreze
funcţional într-o economie bazată pe cunoaştere.
,,În anii petrecuţi în şcoală se formează nu
numai viitorul specialist, ci mai ales viitorul
om, care va trăi în societate,care trebuie să
trăiască cu ceilalţi.Profesorii trebuie să
formeze pentru mileniul trei, oameni care
gândesc, creativi, care se pot adapta în situaţii
mereu noi,,
Educaţia va trebui regândită în raport cu noile
posibilităţi tehnice pe de o parte, şi în funcţie
de cerinţele noii societăţi, pe de alta.
aproape toate cercetările relevă
avantajele utilizării calculatoarelor
în comparaţie cu alte metode;
reducerea timpului de studiu;
atitudinea faţă de computer se
...Din studiile modifică pozitiv;
întreprinse pe plan utilizarea computerelor este mai
internațional s-au eficientă în ştiinţe decât în
domeniul limbilor;
desprins o serie de în instruirea asistată de calculator
concluzii exersarea este eficientă în
interesante, cu formarea deprinderilor elementare,
în timp ce sistemele tutoriale sunt
privire la eficienţa mai eficiente în formarea
utilizării software- deprinderilor intelectuale de nivel
ului educaţional, superior;
dintre care amintim: instruirea asistată de calculator
este mai eficientă ca instruire
complementară, decât ca formă
alternativă;
Existenţa calculatorului în actul didactic fără programe
adecvate, fără soft-uri educaţionale specifice fiecărei
discipline şi fără îndemânarea utilizatorilor (profesor-elev)
nu conduce la nimic
■ se pot elabora şi redacta pe calculator planuri de lecţii, schiţe,
desene, scheme, fişe de lucru individuale sau de grup, pentru
elevi; aceste materiale, stocate sub formă de fişiere, pot fi
periodic actualizate, pot fi listate la imprimantă apoi multiplicate
pentru toţi elevii clasei;
■ se pot accesa informaţii de pe CD-uri, dischete;
■ se pot elabora scheme structurate ce conţin elementele esenţiale
din tema discutată (asigură atât fixarea ideilor cât şi feed-back-ul
- atunci când se revine ulterior la schiţa respectivă – şi permit
utilizarea metodelor moderne de evaluare- portofoliul va conţine
materialele acumulate pe parcursul anului pe care elevul le
consideră necesare sau care i-au fost folositoare şi-au plăcut cel
mai mult etc.)
■ se pot utiliza facilităţi multimedia pentru a susţine auditiv şi vizual
teoria (prezentări multimedia)
Un exemplu în acest sens îl
constituie materialul realizat de un
grup de elevi din clasa a VI-a B la
disciplina Educație tehnologică-
Modulul ,,MATERIALE ȘI
TEHNOLOGII’’
Elevele :
Purcarea Alexandra
Barbu Catalina
Cristea Lorena

Prezintă:
Materii prime și materiale textile
Operații tehnologice
Operatii tehnologice

Operații tehnologice
Operațiile de pregătire Operații de prelucrare Operațiile de finisare
1.Operațiile de pregătire

Călcarea
Sortarea
Șablonarea(Trasarea)
Călcarea
Călcarea este
operația care
asigură
materialului un
aspect plăcut
privind
netezimea, luciul
și uniformitatea.
Sortarea
Sortarea
materialelor are
ca scop
gruparea
baloturilor pe
lățime.
Șablonarea
Șablonarea este
operația de trasare
a conturului
tiparelor pe
suprafața
materialului textil;
se face cu creta
specială.
2.Operații de prelucrare
Croirea materialelor-decuparea părților componente
după urmele trasate.
Coaserea-îmbinarea și fixarea detaliilor(părților
componente).Cusăturile pot fi:manuale și mecanice.
Cusaturile manuale pot fi:
-cusături punctate
-cusături feston
-cusături ascunse
Cusăturile mecanice pot fi:
-tighel
-în lanț
-feston
-cusături de montat nasturi și accesorii
Îmbinarea prin termolipire
Croirea
Croirea constă în
decuparea detaliilor
trasate pe material, cu
ajutorul foarfecelui sau
a mașinilor de croit, în
întreprinderi (când se
execută un număr
mare de produse de
același fel-materialul
se așează în straturi
suprapuse, iar cuțitul
mașinii realizează
simultan tăierea
tuturor straturilor de
material).
Croirea
Îmbrăcămintea se compune din două
tipuri de detalii:
-principale-care nu pot lipsi din
alcătuirea unui produs:spatele, piepții,
gulerul și mânecile, beteliile.
-secundare-care pot lipsi din
componența produsului:buzunare,
epoleți, găici, etc.
Cusăturile mecanice
Cusăturile
mecanice se
execută cu
mașinile de cusut
și reprezintă
ponderea cea mai
mare în totalul
operațiilor de
confecționare a
unui produs.
Nasturii și accesorile de încheiat

Coaserea
nasturilor se poate
efectua în 3 forme:
-coaserea simplă
-coaserea cu picior
-coaserea cu
ureche ascunsă
Coaserea
fermoarelor
3.Operațiile de finisare
Operațiile de
finisare constau în
curățirea
produsului de ațe și
scame, călcarea sa
finală și controlul
tehnic de calitate .
Imbinarea prin termolipire
Imbinarea prin
termolipire consta in
acoperirea materialului
cu adeziv, peste care
se ataseaza materialul
de imbinat si prin
incalzire si inmuiere, se
realizeaza lipirea celor
doua materiale de
imbinat.
Normele de tehnica securității muncii la
realizarea produselor din materiale textile
Purcarea Alexandra
Barbu Catalina
Cristea Lorena

S-ar putea să vă placă și