Sunteți pe pagina 1din 1

Clasificarea deprinderilor

Diversitatea activitatii umane implica și o mare diversitate a deprinderilor, clasificarea


acestora putându-se realiza în funcție de mai multe criterii, dintre care cele mai relevante sunt:

1. După complexitate se face diferența între:


a. Deprinderi simple (trasarea liniilor, ovalelor, bastonașelor de către copilul care învață
să scrie);
b. Deprinderi complexe (scrierea literelor, silabelor, iar după aceea a cuvintelor)
2. După procesele psihice automatizate implicate preponderant se disting:
a. Deprinderi senzorio-perceptive (orientarea privirii in așa fel încât imaginea să cadă
pe zona centrală a retinei);
b. deprinderi verbale (descifrarea cuvintelor rostite este ușurată de formarea unor
deprinderi de auz verbal);
c. deprinderi de gândire ( construirea raționamentelor potrivit anumitor algoritmi);
d. Deprinderi motorii (ex. mersul pe bicicletă)
3. După tipul de activități în care se încadrează se pot pune în evidență:
a. Deprinderi de joc ( a sări coarda, a juca cărți);
b. Deprinderi de învățare (a scrie, a citi, a calcula, a lua notițe);
c. Deprinderi de muncă ( a croșeta, a zidi, a dactilografia) etc.