Sunteți pe pagina 1din 1

Prefixele dez-, des-, de-

Cele trei prefixe se folosesc în funcție de consoana sau de vocala imediat următoare.

- Vom folosi prefixul dez- în cazul derivatelor cuvintelor care încep cu b ,d, g, v, m, n, l, r
sau cu vocală.
Expl.: dezbrăca, dezgoli, dezveli, dezminți, deznoda, dezlega, dezrădăcina, dezamăgi,
dezaproba, dezechilibra, dezumaniza, dezmoșteni etc.

- Prefixul des- își păstrează forma în restul cazurilor.


Expl.: desparte, descoase, desface etc.

- În cazul derivatelor cuvintelor care încep cu s, ș, j, prefixul des- se transformă în de-.


Expl.: dezice, deșela, dejuca etc