Sunteți pe pagina 1din 25

Sunt componente ale sistemului 

funcţional de organizare a aprovizionării

Выберите один или несколько ответов:


sectorul coordonare
sectorul depozite
sectorul de materiale
sectorul informaţii
sectorul de programare

Вопрос 2
Выполнен
Балл: 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Care din nivelurile enumerate de calcul a productivității muncii nu evidențiază influența


numărului de zile nelucrate în timpul anului:

Выберите один ответ:


productivitatea zilnică
productivitatea anuală
productivitatea orară

Вопрос 3
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Creșterea performanțelor organizațiilor impune creșterea mai rapidă a productivității muncii față
de creșterea salariului mediu

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 4
Выполнен
Балл: 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

In raport cu numărul produselor controlate, se evidențiază:

Выберите один или несколько ответов:


controlul total
control selectiv
control de recepție
control curent

Вопрос 5
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Balanța timpului de muncă reprezintă numărul planificat de ore de muncă în mediu pentru un
muncitor

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 6
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Pregătirea personalului este legată direct de calificarea profesională a angajatului

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 7
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Reducerea costului de producţie constituie o latură deosebit de importantă a managementului


unității economice

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 8
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Creșterea ponderii operațiunilor automatizate în totalul operațiunilor efectuate la întreprindere


este un indicator ce caracterizează dezvoltarea socială a colectivului

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 9
Выполнен
Балл: 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса
Nu fac parte din caracteristicile pregătirii profesionale:

Выберите один ответ:


însuşirea unei noi meserii;
calificare iniţială;
recalificarea

Вопрос 10
Выполнен
Балл: 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Reducerea costurilor materiale poate fi efectuată aplicând următoarele măsuri

Выберите один или несколько ответов:


raţionalizarea activităţii depozitelor
folosirea unor materiale substituente, mai ieftine
elaborarea de norme de consum fundamentate şi urmărirea strictă a încadrării consumurilor în
aceste norme
dimensionarea optimă a stocurilor
perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie

Вопрос 11
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Implementarea în procesul de producție a tehnologiilor nepericuloase pentru lucrători nu se referă


la direcțiile de dezvoltare socială a colectivului

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 12
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Rebut este acel produs, care se încadrează în cerinţele de calitate prevăzute în standarde, norme
interne

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 13
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Pentru muncitorii care lucrează în regie, fondul de retribuire se determină în funcție de cantitatea


de muncă realizată

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 14
Выполнен
Балл: 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Putem vorbi despre eficiența activității atunci când Indicele salariului mediu raportat la indicele
productivității muncii

Выберите один ответ:


este supraunitar
este egal cu unu
este subunitar

Вопрос 15
Выполнен
Балл: 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Fac  parte din factorii interni de influență asupra procesului de recrutare:

Выберите один или несколько ответов:


imaginea, reputaţia şi prestigiul organizaţiei care prezintă o mai mare sau mai mică atractivitate
pentru candidaţi ;
preferinţele candidaţilor în funcţie de nivelul lor de educaţie şi formare profesională, de domeniul
de activitate, de aspiraţii diverse ;
atractivitatea zonei de amplasare - natural, turistic, facilităţi;
sisteme de recompense, inclusiv cele sociale

Вопрос 16
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

O problemă care nu trebuie neglijată atunci când se elaborează planul dezvoltării sociale a
colectivului este stabilirea priorităților pentru anumite acțiuni

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 17
Выполнен
Балл: 3,00
Отметить вопрос

Текст вопроса

Criteriile de apreciere ale calităţii produselor pot fi divizate în :

Выберите один или несколько ответов:


criterii auxiliare
criterii de bază 
criterii atributive 
criterii specifice
criterii generale

Вопрос 18
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Metoda analitică este o metodă de calcul a normei de consum 

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 19
Нет ответа
Балл: 10,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Un atelier are 178 muncitori de bază, care execută lucrări, a căror categorie medie este de 3,7.
Fondul de timp disponibil al unui muncitor este de 2210 ore/an. Retribuția tarifară pentru o lucrare
de categoria a III-a este de 15,8 lei, iar pentru a IV-a – de 16,3 lei. Să se determine fondul de
retribuire tarifar pe atelier.
Вопрос 20
Выполнен
Балл: 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Metoda de calcul prin analogie a necesarului de resurse materiale presupune luarea în considerare
a următoarelor elemente

Выберите один или несколько ответов:


volumul de producţie planificat dintr-un anumit tip de produs
coeficientul de corecţie ce reflectă deosebirile existente între cele două tipuri de produse
norma de consum de aprovizionare pentru materialul respectiv la produsul analog
 consumul total efectiv de materiale înregistrat în perioada de bază

Вопрос 21
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Retribuțiile administrației întreprinderii sunt incluse în elementul „Costuri de personal”

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 22
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса
Linia dreaptă este unul din principiile de organizare corespunzătoare a controlului asupra realizării
planului dezvoltării sociale a colectivului

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 23
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Stocurile de resurse materiale reprezintă cantităţile de resurse materiale, care se acumulează în


depozitele unităţilor economice într-un anumit volum şi o anumită structură, pe o perioadă de
timp determinată, cu un anumit scop

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 24
Выполнен
Балл: 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Pentru măsurarea rebuturilor şi a pierderilor înregistrate se calculează următorii indicatori: 

Выберите один или несколько ответов:


 procentul de producţie rebutată;
valoarea producţiei fabricate
coeficientul mediu de calitate
pierderile valorice înregistrate din rebutarea producţiei;d) procentul de pierderi din producţia
rebutată

Вопрос 25
Выполнен
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Текст вопроса

Caracteristicile de disponibilitate  au un grad mare de variabilitate în spaţiu şi în timp, aprecierea


lor se află sub influenţa unor factori de natură subiectivi

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 26
Выполнен
Балл: 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Pentru care unități de măsură este caracteristic „reprezintă acele unităţi de măsură care exprimă
volumul producţiei planificate prin cantitatea de muncă necesară executării ei, de regulă, în om-
ore sau om-zile normate”

Выберите один ответ:


convențional naturale
valorice
naturale
de timp de muncă

Вопрос 27
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Crearea capitalului de rezervă la întreprindere poate fi stabilită de legislația în vigoare


Выберите один ответ:
Верно
Неверно

Вопрос 28
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Metoda calculului grupat a necesarului de personal poate fi aplicat la întreprinderile cu o


nomenclatură variabilă de producţie

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 29
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Stocurile de producție neterminată sunt incluse în valoarea producției marfă fabricată

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 30
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса
Sectorul de programare este parte componentă a sistemului de organizare a aprovizionării pe
grupe de materiale

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 31
Выполнен
Балл: 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Nu sunt indicatori ce caracterizează nivelul dezvoltării sociale a întreprinderii:

Выберите один или несколько ответов:


rentabilitatea vânzărilor
disciplina muncii
profitul brut
fluctuația cadrelor
ponderea mijloacelor fixe neproductive în suma lor totală

Вопрос 32
Выполнен
Балл: 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

La determinarea fondului de remunerare trebuie să se asigure un echilibru dinamic între


următoarele componente

Выберите один или несколько ответов:


echilibrul economic
echilibrul existent în raport cu piaţa muncii;
echilibrul financiar al firmei
echitatea internă
Вопрос 33
Выполнен
Балл: 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

În funcție de gradul de omogenizare se disting 

Выберите один или несколько ответов:


costuri polivalente
costuri simple
costuri variabile

Вопрос 34
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Calitatea produsului și prețul acestuia sunt mărimi direct proporționale

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 35
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Rentabilitatea constituie o forma sintetica de exprimare a eficientei economice, care reflecta


capacitatea unei firme de a realiza profit

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 36
Выполнен
Балл: 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Este cunoscut faptul, că noțiunea „calitate” are mai multe caracteristici. Care, din cele enumerate
mai jos, nu fac parte din acestea :

Выберите один или несколько ответов:


este complexă
este transparentă
este  concretă
este incluzivă
este dinamică

Вопрос 37
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Caracteristicile tehnice ale produsului se prezintă, fie ca mărimi fixe, fie se pot încadra între
anumite limite de toleranţă

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 38
Выполнен
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Текст вопроса

Productivitatea orară a muncii se stabilește ca raport între productivitatea zilnică a muncii și


numărul mediu de ore lucrate de un muncitor sau o persoană angajată într-o zi

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 39
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Balanța timpului de muncă reprezintă numărul de zile maxim disponibil pentru lucru

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 40
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Programele fac parte din categoria planurilor permanente

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 41
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Aplicarea metodei „zero stocuri” asigură economisirea suprafeţelor de producţie, reducerea


activelor circulante

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 42
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Metoda retribuției medii nu este metodă de calcul a fondului de salarizare

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 43
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Cheltuielile de distribuire reprezintă cheltuieli aferente promovării şi comercializării


produselor/mărfurilor şi serviciilor

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 44
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Caracteristicile calității măsurabile direct presupun utilizarea anumitor verificatoare, dispositive

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 45
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie este o cale de reducere a costurilor de producție

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 46
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Reducerea absenteismului de la locul de muncă poate fi realizat implementând măsuri de motivare


a angajaților

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 47
Выполнен
Балл: 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Sunt factori de influență asupra mărimii pragului de rentabilitate

Выберите один или несколько ответов:


modificarea cererii pe piață
variaţia preţului produselor
modificarea costurilor unitare variabile
variaţia cheltuielilor convenţional constante

Вопрос 48
Выполнен
Балл: 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Care din cele indicate nu fac parte din rândul indicatorilor valorici ai „Programei de producție”

Выберите один ответ:


producția globală
valoarea adăugată
productivitatea muncii
producția marfă vândută
producția marfă fabricată

Вопрос 49
Выполнен
Балл: 3,00
Отметить вопрос

Текст вопроса

Fac parte din cheltuieli / costuri directe 

Выберите один ответ:


costul deșeurilor recuperabile 
costul complet
cheltuieli administrative

Вопрос 50
Выполнен
Балл: 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Perfecționarea profesională nu presupune

Выберите один ответ:


însuşirea de către lucrători deja calificaţi întrun anumit domeniu a unor noi cunoştinţe
calificare iniţială
recalificarea
priceperi şi deprinderi de muncă, recunoscute
ca făcând parte din conţinutul meseriei;

Вопрос 51
Выполнен
Балл: 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Recrutarea, care  corespunde unor nevoi apărute la un moment dat determinate de : demisii,
serviciul militar, studii, concedii pre si postnatale, promovări, detaşări, transferuri se numește
Выберите один ответ:
strategică
internă
externă
temporară

Вопрос 52
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Conceptele integratoare de asigurare a calităţii şi-au găsit aplicabilitatea sub denumirea TQM

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 53
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Modificarea stocurilor de producţie finită ce nu a fost livrată şi se află la depozitul întreprinderii,


respectiv la finele şi începutul anului se regăsește în valoarea producției marfă fabricată

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 54
Выполнен
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Текст вопроса

 Intervalul mediu între două reaprovizionări successive este luat în considerare la calcularea
mărimii stocului curent

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 55
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Criteriile generale reflectă caracteristicile calitative ale fiecărui produs în parte, concretizate în
parametrii tehnico-economici ai acestuia

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 56
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Pentru muncitorii care lucrează în  regie  fondul de retribuire se calculează în funcție de timpul
efectiv lucrat

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 57
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Obiectivul de calitate anticipează eventualele perturbări care ar putea interveni atât la nivelul
furnizorilor, cât şi în cadrul firmei producătoare

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 58
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Planificarea operativ-calendaristică este de două feluri: planificare curentă şi planificare de


perspectivă

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 59
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса
Concepţia modernă despre calitate leagă calitatea produsului de alte două elemente: calitatea
proiectului (concepţiei) şi calitatea fabricaţiei

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 60
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

 Productivitatea zilnică a muncii se poate stabili prin raportarea productivității muncii anuale la
numărul mediu de zile lucrate de un muncitor sau o persoană angajată într-un an

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 61
Выполнен
Балл: 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Metoda de calcul a necesarului de resurse materiale în baza descompunerii normei de consum în


elemente componente se numește

Выберите один ответ:


statistică
sintetică
analitică
experimentală

Вопрос 62
Выполнен
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Текст вопроса

Diagramele de corelție sunt instrumente care nu pot fi aplicate în managementul calității

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 63
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Manopera programului de producţie este o secţiune a planului muncii şi salarizării

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 64
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Cheltuielile de distribuire cuprind cheltuielile privind deservirea şi gestiunea întreprinderii în


ansamblu

Выберите один ответ:


Верно
Неверно

Вопрос 65
Выполнен
Балл: 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Pentru care instrument al managementului calității este corectă afirmația „ grafic specializat ce
evidenţiază frecvenţa relativă a diferitelor probleme sau caracteristici (rebuturi, defecte,
reclamaţii, greşeli, erori, reparaţii, etc.)”

Выберите один ответ:


graficul Gantt
Graficul „osul de pește” 
grafcul Pareto

Вопрос 66
Выполнен
Балл: 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Proiectele fac parte din categoria planurilor permanente

Выберите один ответ:


Верно
Неверно