Sunteți pe pagina 1din 1

Documente (aprobate de conducerea UPIT) -Proces verbal de predare primire a materialelor de

curățenie -Lista cu necesarul lunar de materiale de curățenie -Grafic lunar de planificare a personalului
-Grafic săptămânal de planificare pe sector de activitate (afișat pe fiecare sector) -Norme de consum
-Proces verbal de control al curățeniei