Sunteți pe pagina 1din 8

Probleme rezolvate prin metode aritmetice

Problema 1. (metoda grafică)

Enunț
Dacă se așază câte un elev într-o bancă rămân 14 elevi in picioare. Daca
asezam cate 2 elevi intr-o banca rămân 3 bănci libere. Câți elevi si câte bănci sunt ?
Rezolvare
Scriem datele problemei :

1elev.…………1banca……...14elevi
2elevi…......…1banca…..3banci…...
……..?elevi…......?banci.

Datele problemei sunt mărimi discrete ce se pot pune în corespondență. Deci,


din analiza primei părți a enunțului concluzionăm că mulțimea elevilor si multimea
băncilor pot fi în așa fel  privite  încât elementele lor sa fie organizate astfel:
fiecărui elev îi corespunde o bancă, situație in care 14 elevi rămân in picioare, deci
nu au loc. 
Figuram banca cu B si elevul cu e. Așezăm câte un elev într-o bancă. Obtinem
grupe de forma :

e e e e e…..e 14 elevi
B B B B B….B

Acum, legatura cu partea a doua a enunțului este următoarea :cei 14 elevi ce


erau în picioare vor completa 14 bănci până la doi elevi.
 
e e e e e……e……e e……….e
B B B B B…...B……B B………B
e e e e e……e…….e

Deoarece enunțul spune că așezându-i câte doi într-o bancă rămân 3 banci
libere, înseamnă că din aceste bănci s-au mai ridicat 3 elevi. ( inițial fiecare bancă
avea câte un elev ) care au completat ca și ceilalți colegi ai lor înca trei bănci cu
doi elevi. 
e e e e………e e e e
B B B B……...B B B B B B B
e e e e………e e e e
14 B 3 B 3 B

  Avem în acest moment 14 bănci cu câte doi elevi completate de cei 14 elevi
ce erau în picioare și încă 3 bănci cu doi elevi completate astfel prin ridicarea din 3
banci care trebuie să ramana libere și mai rămân 3 bănci libere.
Deci în acea clasă erau  :
14+3+3=20 (banci)
Numărul de elevi îl aflăm acum din prima parte a enunțului:
20+14=34 (elevi)

Răspuns :20 de bănci si 34 de elevi


Problema 2(metoda comparației)

Enunț

Elena a cumpărat 3 caiete și 2 pixuri pentru care a plătit în total 2200 lei. Un caiet costă de
trei ori mai mult decât un pix. Află cât costă un caiet și cât costă un pix.

Rezolvare

Prețul caietului și prețul pixului sunt cele două mărimi necunoscute. Între ele există o relație:
prețul caietului este de trei ori mai mare decât prețul pixului. Vom compara cele două mărimi și vom
eliminia una dintre ele prin înlocuirea cu cealaltă.

Astfel, un caiet costă de trei ori mai mult decât un pix. Deci, trei caiete costă cât
3x3=9(pixuri). Elena putea cumpăra cu cei 2200 lei 9+2=11 pixuri. Rezultă de aici că prețul unui pix
este 2200:11=200 lei.

Un caiet costă de trei ori mai mult, respectiv 200x3=600 lei.

Răspuns: un caiet costă 600 lei , un pix costă 200 lei.

Verificare: 3x600+2x200=1800+400=2200(lei)
Problema 3 (metoda mersului invers)

Enunț

M-am gândit la un număr. Îl împart la 7, câtului obținut îi adun 4, suma găsită o înmulțim cu
8, iar din produsul obținut scad 12, obținând 60.
La ce numar m-am gandit ?

Rezolvare

Notând cu x numărul căutat, enunțul se scrie prescurtat astfel : (x :7+4)x8-12=60

Am obținut o ecuatie. O rezolvăm prin raționament aritmetic, urmărind enunțul de la sfârșit


spre început, adică invers.

1.Care este ultuma operatie facuta pentru a obtine 60 ?


Ultima operatie este o scadere in care necunoscuta figureaza la descazut.
Deci:
D=R+S, unde D - descăzut, S-scăzător și R-rest.
D=60+12=72

Problema devine: (x:7+4)x8=72


2.Care este ultima operatie facuta pentru a obtine pe 72?
Înmulțirea.Necunoscuta se află la deînmulțit.
Deci :
D=P :I, D-deînmulțitul, Î-înmultitorul, P-produsul.
D=72 :8=9

Problema devine :
x :7+4 =9
3.Care este ultima operatie facuta pentru a obtine pe 9 ?
Adunarea. Necunoscuta figureaza la unul din termeni.
Deci :
T1=S-T2
T1=9-4=5

Problema devine : x :7=5


D=CxÎ,unde D-deîmpărțitul, Î-împărțitorul și C-câtul.
Deci : x=5x7=35
Numărul la care m-am gandit este 35.

Pe scurt, etapele parcurse se redactează astfel :


(x :7+4)x8-12=60
1. (x :7+4)x8=60+12=72
2. x :7+4=72 :8=9
3. x :7=9-4=5
4. x=7x5=35

Răspuns :35
Verificare: (35:7+4)x8-12= 9x8-12=72-12=60
Problema 4 (metoda falsei ipoteze)

Enunț
Într-un bloc sunt apartamente cu două camere şi cu trei camere, în total 20 de apartamente şi
45 de camere. Câte apartamente au două camere şi câte au trei camere?
Rezolvarea I. Presupunem că în bloc sunt numai apartamente cu două camere şi atunci vor fi:
20 x 2 camere = 40 camere.
Diferenţa de camere, 45-40= 5 camere, apare din faptul că sunt şi apartamente cu trei camere.
Cele 5 camere le vom împarţi, adăugând câte una, 5:1= 5, la 5 apartamente, pentru că unele au 3
camere. Înseamnă că sunt 5 apartamente cu trei camere, iar cu două camere vor fi :
20-5=15 apartamente.
Răspuns: 5 apartamente cu 3 camere; 15 apartamente cu 2 camere
Verificare: 5 ap.x3 camere + 15 ap.x 2 camere= 15 + 30 = 45 camere

Rezolvarea II. Presupunem că în bloc sunt numai apartamente cu trei camere şi atunci vor fi:
20x 3 camere= 60 camere.
Diferenţa de camere, 60-45= 15 camere, apare din faptul că sunt şi apartamente cu două
camere.Vom lua câte o cameră de la 15:1=15 apartamente.Vor fi 15 apartamente cu două camere, iar
cu trei camere vor fi:
20-15= 5 apartamente.
Răspuns: 5 apartamente cu 3 camere; 15 apartamente cu 2 camere
Verificare: 5 ap.x3 camere + 15 ap.x 2 camere= 15 + 30 = 45 camere
Problema 5 ( regula de trei compusă)

Enunț

20 vaci consumă 2550kg furaj în 15zile. În câte zile vor consuma 18 vaci 4590kg furaj?

Rezolvare

Vom scrie datele problemei în mod convenabil:

20vaci .................. 2550kg furaj .......................... 15 zile

18 vaci ................. 4590kg furaj .......................... ? zile

Va trebui să reducem la unitate două dintre cel trei mărimi care apar. Reducem mai întâi
numărul vacilor

20vaci .................. 2550kg furaj .......................... 15 zile

1 vaca ................... ? kg furaj .............................. 15 zile

Dacă timpul este același, atunci 1 vacă va consuma de 20 de ori mai puțin decât 20 vaci:

kg furaj (consuma o vacă în 15 zile).

Vom afla acum cât consumă o vacă într-o singură zi (va consuma de 15 ori mai puțin):

kg furaj (consumă o vacă într-o zi).

Știm acum că:

1 vaca ......................... kg furaj ...................1 zi

Revenim la întrebarea problemei: În căte zile vor consuma 18 vaci 4590kg?

Vom afla mai întâi cât consumă 18 vaci într-o zi:

kg furaj.

Deci 18 vaci consumă într-o zi 153kg furaj. Pentru a afla în câte zile vor consuma ele
4590kg, ne mai rămâne să facem împărțirea: 4590kg:153kg=30 zile.

Răspuns: 15 zile.
Problema 6 ( probleme de mișcare)

Probleme de miscare

Problemele de mișcare sunt acele probleme în care avem de-a face cu mișcarea unor mobile.

Mișcarea rectilinie și uniformă este definită de legea de mișcare:

sau

Putem, în principiu, să întâlnim două tipuri de probleme:

 mobile care merg în același sens (probleme de urmărire);


 mobile care merg în sens contrar (probleme de întâlnire).

Mobile care merg în același sens

Enunț

Un câine fuge după un iepure care este la 140m de el. Iepurele fuge cu 370m/minut, iar
câinele cu 405m/minut. După cât timp este iepurele prins de câine?

Rezolvare

La început, distanța dintre câine și iepure este de 140m. Cum viteza câinelui este de
405m/minut iar a iepurelui de 370m/minut, înseamnă că într-un minut câinele se apropie de iepure
cu 405-370=35m.

Dacă într-un minut câinele recuperează 35m din distanță, în cât timp va recupera cei 140m?

140:35=4 minute. Răspuns: 4 minute

Mobile care merg în sens contrar

Enunț

Doi călători pornesc unul spre altul din două localită ți, unul cu 4km/h, celălalt cu 5km/h.
După cât timp se vor întâlni, știind că distanța dintre localități este de 18km?

Rezolvare

Vom calcula mai întai cu cât se micșoreză distanța într-o oră. Având în vedere că cei doi
merg unul spre celălalt, înseamnă că distanța dintre ei se va micșora cu 4+5=9km în interval de o
oră.

Dar distanța este de 18km, deci de 2 ori mai mare decat cei 9km. Rezulta că cei doi se vor
ăntâlni în 18:9=2ore de la pornire.

Răspuns: 2 ore
Problema 1.

Enunț
Dacă se așază câte un elev într-o bancă rămân 14 elevi in picioare. Daca
asezam cate 2 elevi intr-o banca rămân 3 bănci libere. Câți elevi si câte bănci sunt ?

Problema 2

Enunț

Elena a cumpărat 3 caiete și 2 pixuri pentru care a plătit în total 2200 lei. Un caiet costă de
trei ori mai mult decât un pix. Află cât costă un caiet și cât costă un pix.

Problema 3

Enunț

M-am gândit la un număr. Îl împart la 7, câtului obținut îi adun 4, suma găsită o înmulțim cu
8, iar din produsul obținut scad 12, obținând 60.
La ce numar m-am gandit ?

Problema 4

Enunț
Într-un bloc sunt apartamente cu două camere şi cu trei camere, în total 20 de
apartamente şi 45 de camere. Câte apartamente au două camere şi câte au trei camere?

Problema 5

Enunț

20 vaci consumă 2550kg furaj în 15zile. În câte zile vor consuma 18 vaci 4590kg furaj?
Dacă elevii unei clase ar fi aşezaţi câte doi în bancă, ar mai fi necesare 4 bănci, iar dacă ar fi
aşezaţi câte patru în bancă, ar mai rămâne 5 bănci libere. Să se determine câţi elevi şi câte
bănci sunt în clasă.

Într-un amfiteatru sunt studenţi aşezaţi în bănci. Observând că dacă studenţii s-au
aşezat câte 5 într-o bancă rămân 7 studenţi în picioare, iar dacă s-ar aşeza câte 7
într-o bancă ar rămâne 4 bănci neocupate şi o bancă cu numai 2 studenţi, câte
bănci şi câţi stundenţi sunt în amfiteatru?

Intr-o clasa sunt elevi si banci(fara alt mobilier).Daca stau date 2 in banca atunci raman 3 elevi in
picioare,daca stau 3 in banca raman 2 banci libere.Cati elevi si cate banci sunt in clasa?