Sunteți pe pagina 1din 2

Caracterizarea lui Onache Cărăbuș din romanul “Povara bunătății

noastre” de Ion Druță


Onache Cărăbuș este personajul principal al romanului “Povara bunătății
noastre” de Ion Druță.

În primul rând el este un personaj realist. Onache face parte din pătura socială
inferioară, este un simplu țăran cu puțin pământ. E un tată, soț iubitor care se
stăruia și lucre pentru binele familiei sale. El e un personaj complex ce prezintă o
imagine generală al unui întreg popor. Numele său Cărăbuș semnifică o persoană
harnică, care duce tot greul societății pe spatele său, asemeni insectei cărăbuș care
are proprietatea de a duce greutăți mari în comparație cu greutatea proprie. Onache
are o soartă grea, deaceia este nevoit să se adapteze la diverse medii de viaţă.
Aceasta se observă în momentul cînd Onache se întoarce de la război şi vede că
satul său Ciutureni a ars. În acel moment el nu s-a dat bătut, a găsit ieșire din
situație și a condus o parte din locuitorii satului în pădure. Onache era conștient de
situația sa socială, însă încerca să găsească ceva pozitiv în toate. Era un om pozitiv.
Chiar dacă avea puțin pământ, mai mult nici n-a vrut să aibă. Scopul său principal
era să lase ceva amintire despre el viitoarei generații. E un personaj puțin ironic și
hazliu dar iscusit în maestria de a vorbi ce se percepe în timpul dialogurilor
efectuate:” Dusmanul meu e dusmanul meusi lasa-l sa stea aici, in fata mea , caci e o parte din
soarta mea”.El este caracterizat și direct de către autor:"Ţărâna era cea mai mare
dragoste a lui Cărăbuş, fiind iubit și el de pămînt și de aceea era norocos. E mare lucru când
omul are noroc şi Onache Cărăbuş părea să-l aibă ” de aici putem observa că el este
aparatorul virtuţilor şi tradiţiilor naţionale, purtătorul principal al ideilor de vatră
părintească, muncă cinstită, optimism, afirmat chiar şi în cele mai complicate
condiţii ale realităţii. El mai este caraterizat și de alte personaje cum ar fi Mircea
Moraru “ cînd lui Mircea i se facea dor de-un om cumsecade (...) răsărea în minte același
Onache” ,în acest fragment se poate percepe nu numai părerea lui Mircea dar și
părerea întregului sat. Oricine știa că el e un suflet sensibil la frumos, cu un cuget
sănătos, bun, întruchipînd astfel intreag satul. Prin spiritul de dreptate și adevăr, si
prin multe alte calități, Onache poate fi considerat o conștiință treaza a poporului.
Nu era el chiar foarte inteligent, deoarece era un ţăran ce nu prea bine ştia carte.
Vorbea ţărăneşte, cum se vorbea atunci. Nu era nici foarte cult , adică nu are un
nivel înalt de cultură și de cunoștințe, nu este instruit bine, măcar că cunoştea
foarte multe istorii intereresante, captivante. Avea un caracter loial, consecvent,
deoarece era credincios în ideile sale, acţionează potrivit cu principiile sale.

În concluzie pot spune că Onache Cărăbuș este un personaj universal


caracteristic primei jumătăți ai secolului XX, care prezintă conceptul vieții tuturor
țăranilor acelui timp, dar tot odată are și trăsături distinctive de conducător și
persoană care dorește să fie în central tuturor întâmplărilor din sat.

S-ar putea să vă placă și