Sunteți pe pagina 1din 2

Mituri fondatoare

G. Calinescu considera că „întâiul mit", simbolizând


„constituirea însăşi a poporului român" este mitul „Traian
şi Dochia” .

Afirmarea originilor în funcţie de contextul istoric


Cucerirea lui Traian impuse populaţiei geto-dace o noua direcţie de
dezvoltare, de la care simbioza geto-daco-romană nu va putea fi abatută nici de
evenimentele care păreau menite sa condamne la dispariţie romanitatea nord-
dunăreana: retragerea armatei şi administraţiei ocrotitoare si odată cu ele a
instrumentului de apărare a acestui crâmpei al României orientale de primejdia
năvălirii popoarelor migratoare.
In veacurile care s-au succedat după dispariţia puterii Romei in partea de
răsărit a imperiului, românii s-au menţinut si afirmat acolo unde au rezistat
elementului migrator, inainte de toate slavilor, si acolo unde Bizanţul in ciuda
unor eforturi aproape permanente n-a reuşit sa obţina decât rezultate efemere
aparţiale, anume in spaţiul nord-dunărean.
Scrisoarea împăratului bizantin Vasile al II-lea Macedoneanul este printre
primele documnte care atestă naşterea poporului român din anul 980 D.H.
numele sub care întâlnim poporul roman în hrisovul imperial este cel de vlahi.

• Grigore Ureche
Cuvintele i-au fost rastalmacite de catre copisti.

• Miron Costin
Pozitia lui Miron Costin este polemică fata de
interpolarile copistilor in cronica inaintasului sau Grigore
Ureche „adaosaturi de un Simeon Dascalul si al doilea, un
Misail Calugarul, nu letopisete, ce ocari suntu.”

Cateva decenii mai tarziu, Miron costin vrea sa


compuna prima monografie despre obarsia romana a
poporului sau sub titlu de „De neamul Moldovenilor”
• Catacuzino
Stolnicul ...in Ist tarii rom accepta amestecul daco-roman
• Cantemir
• Apărută în sec al XVIII –lea, Şcoala Ardeleană avea drept scop
afirmarea drepturilor politice ale poporului român din Transilvania.
Pătrunşi de ideile iluministe, reprezentanţi acesteia, Samuil Micu,
Gheorghe Şincai, Petru Maior şi Budai – Deleanu, priveau instrucţia ,
prin şcoală sau prin intermediul cărţii, ca un mijloc de luminare şi de
progres, modul prin care se ajungea la conştiinţa de sine, la
descoperirea valorilor umane, deci a drepturilor lor, în primul rând, ca
oameni. Opera de cultură a reprezentanţilor Şcolii Ardelene
prefigurează, prin tematica ei, unitatea românească şi originea pur
romană a poporului român.
• Nicolae Iorga
Ateneul roman simbolizeaza originea romana a celor care l-au inaltat.
Fresca(1933-1937) il arata biruitor pe Traian, desi la vremea aceea era
recunoscut rolul major al dacilor in sinteza romaneasca
Final:
Lasand la o parte fabulatiile si exagerarile iresponsabile,
cert este ca dacii au sfarsit prin a se impune in constiinta
romaneasca. Se pare ca au castigat in sfarsit razboiul cu
romanii.

S-ar putea să vă placă și