Sunteți pe pagina 1din 6

COMUNICAREA.

ROLURI ÎN COMUNICARE

Citește cu atenție textul:

”Într-una din zile, ce-i vine împăratului, că numai ce întreabă pe fata cea mare:

- Fata mea, cum mă iubești tu pe mine?


- Cum să te uibesc, tată? Iaca, eu te iubesc ca mierea, răspunse ea, după ce se gandi că, oare,
ce lucru poate fi mai dulce pe lume. Atâta o tăie capul pe dânsa, atâta și vorbi.
- Să-mi trăiești, fata mea; să-mi facă Dumnezeu parte de tine!
Și întrebând și pe fata cea mijlocie:
- Dar tu, cum mă iubești pe mine, fata mea?
- Ca zahărul, tată. Atâta o tăie și pe dânsa capul și atâta răspunse.
- Să-ți dea Dumnezeu bine, fata mea! Să mă bucur de tine!”
(Sarea în bucate de Petre Ispirescu)
1. Citește pe roluri replicile subliniate cu caractere cursive din fragmentul de mai sus.
2. Numește personajele care au rolurile de vorbitor și de ascultător din dialogul de mai sus.
3. Precizează 5 cuvinte sau expresii care au înțeles asemănător cu verbul a comunica.
4. Imaginează-ți că iei un scurt interviu mezinei împăratului din basmul Sarea în bucate. Scrie
în caiet întrebările și răspunsurile, ghidându-te după sugestiile de răspunsuri prezentate mai jos:
- ..................................................................?
- Noi eram trei surori în casa părintească.
- ..................................................................?
- Tata ne-a întrebat într-o zi cum îl iubim noi. Surorile mele cele mai mari, una îi răspunse
că îl iubește ca mierea, alta ca zahărul. Eu îi zisei că îl iubesc ca sarea în bucate. Așa am socotit eu
că nu se poate mai multă iubire decât aceasta!
- ...................................................................?
- Tata s-a supărat pe mine și m-a gonit din casă. Dumnezeu nu m-a lasat să piei și, prin
muncă, cinste și hărnicie, am ajuns unde mă vedeți.
- Mulțumesc, prințesă!
5. Numără de câte ori fiecare dintre cele două personaje a avut rol de vorbitor și de câte ori a
devenit ascultător în timpul dialogului improvizat în exercițiul anterior.
6. Privește, cu atenție, fiecare situație de comunicare exemplificată mai jos.
 Ce factori crezi că îngreunează comunicarea dintre cele două persoane în situația
A? Ce roluri îndeplinesc cele două personaje în situația A?
 Ce tip de comnicare au ales personajele în situația B? Ce mijloace folosesc pentru
a comunica?
 Ce alte exemple de comunicare scrisă mai cunoști?
A B

REȚINEȚI!
Elementele unei comunicări sunt:
 Emițătorul
 Receptorul
 Mesajul
 Codul (limbaj verbal, mimică, gesturi, imagine, etc)
 Canalul (aer, hârtie, mass-media, etc)

7. Dă două exemple de comunicare scrisă, la televizor.


8. Adevărat sau fals?
a) Emițătorul este cel care transmite mesajul.
b) Mesajul este reprezentat de modul în care este transmisă informația.
c) Informația poate fi transmisă prin imagini.
d) Receptorul este cel care primește informația codificată.
9. Pornind de la imaginea alăturată, construiește un dialog, din 4-7 replici,
prin care să îți imaginezi ce spun personajele.
10. Pornind de la cele două situații de comunicare (A, B), răspunde la
întrebările din schema dată

A B
CINE: - vorbește? CE comunică?
- ascultă?

CARE este contextul?


COMUNICARE ORALĂ CUM comunică?

UNDE se află
personajele?

11. Caută, în careul dat, elementele situaţiei de comunicare.

C V C O N T E X T

A O A M E S A J J

N K D B E C U R I

A R E C E P T O R

L P Y Q W M R U L

T E M I Ţ Ă T O R

REGULI DE ACCES LA CUVÂNT


VORBITORUL TREBUIE ASCULTĂTORUL TREBUIE
 Să pronunțe clar și suficient de tare  Să fie atent la mesajul interlocutorului și să
cuvintele rețină informațiile transmise
 Să formuleze enunțuri corecte și concise  Să nu critice, să nu judece ce spune
 Să nu se abată de la subiect, pentru a interlocutorul, ci să manifeste o atitudine
menține interesul ascultătorului neutră și binevoitoare
 Să folosească formulele de adresare  Să solicite explicații suplimentare în cazul
adecvate, în funcție de vârsta receptorului, în care nu a înțeles mesajul
contextul comunicării  Să manifeste interes și respect față de
 Să își adapteze mesajul la receptor interlocutor (să nu-l întrerupă, să respecte
 Să-și privească interlocutorul în ochi pauzele făcute în vorbire, să nu vorbească
 Să nu folosească un ton ridicat șă să peste emițător, să aștepte să i se dea
gesticuleze moderat cuvântul)
 Să păstreze o distanță suficientă față de  Să privească în ochi persoana care
interlocutor, evitând, așadar, apropierile vorbește, manifestând interes pentru ce i se
exagerate, etc transmite
 Să își exprime în mod politicăs acordul sau
dezacordul cu privire la mesajul
interlocutorului

1. Privește persoanele aflate în situațiile de comunicare de mai jos:


a) Stabilește în care dintre imagini sunt încălcate regulile de comunicare. Explică de ce. Ai în
vedere contextul comunicării și atitudinea manifestată, observă poziția corpului, distanța,
gesturile, modul în care are loc interacțiunea verbală, etc.
b) Imaginează-ți un dialog, format din 6 replici, între persoanele dintr-una din imagini, în care
participanții se află într-o situație de comunicare corectă.
ACTE DE LIMBAJ

1. Citește dialogul suricatelor:

a) Unde se află cele două suricate? d) La ce eveniment îi invită bibliotecara?


b) Despre ce discută ele în prima imagine? e) Ce răspuns dau suricatele invitației
c) Ce carte îi recomandă Dexi surorii sale? primite?

REȚINEȚI! 2. Adevărat sau fals?


Actele de limbaj pot viza: a) Nu trebuie să ții cont de persoana cu care
 Afirmarea unei opinii vorbesc.
 Exprimarea dezacordului b) Atunci când vorbește cineva, mă pot gândi la ce
 Exprimarea acordului am făcut ieri.
 Solicitarea de informații c) Verific dacă am înțeles, reformulând problema.
d) Urmăresc gesturile celuilalt atunci când ascult.
 Recomandarea
3. Alege varianta corectă. Justifică alegerea făcută.
 Promisiunea
 - Mă deranjează că îmi ceri mereu tema!
 Adresarea de felicitări a) –Îmi cer scuze! Nu se va mai întâmpla.
 Acceptarea unei invitații b) -Și tu mă superi când nu-ți strângi caietele.
 Refuzul unei invitații  -Te prinde minunat bluza aceasta!
 Adresarea unui compliment a) –Mulțumesc mult. Și mie mi-a plăcut.
 Răspunsul unui compliment b) –Tot ce port îmi stă bine!
 Adresarea de scuze  -Voi veni cu mare plăcere la onomastica ta.
a) –Bine. Așa să faci.
b) –Te aștept cu drag!

4. Joc de rol! Alcătuiți echipe de câte doi. Construiți dialoguri pentru una dintre situațiile date, la
alegere:
a) Inviți un coleg la anuversarea ta, iar acesta îți refuză invitația sub pretextul unei deplasări cu
părinții.
b) Îi recomanzi unui coleg o carte, iar acesta îți mulțumește pentru gest.