Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

GRUPA: pregătitoare
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului
DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Povestirea copiilor
TEMA ACTIVITĂŢII: Cine povesteşte mai frumos
OBIECTIVE:
 reproducerea unor momente din poveştile cunoscute;
 stimularea flexibilităţii verbale şi a fidelităţii faţă de textul povestirii;
 sesizarea elementelor eronate din conţinutul ilustrativ al povestirii;
 consolidarea deprinderii de a se exprima în propoziţii corect formulate gramatical;
 educarea spiritului de observaţie;
 dezvoltarea capacităţii de cooperare în grup pentru realizarea sarcinilor echipei.
METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: conversaţia, explicaţia, problematizarea.
MATERIAL DIDACTIC: patru „televizoare” (din carton) pe ecranul cărora se află pentru momente din poveştile: Albă ca Zăpada,
Cenuşăreasa, Lebedele, Iedul cu trei capre.
DURATA: 30-35 minute
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: se va aerisi sala de grupă, scăunelele vor fi aşezate în semicerc pe patru grupe mai mici, pentru fiecare
grup se va asigura buna vizibilitate a ilustraţiei la „televizor”.

1
Nr. Momentele Tehnologia didactică
Conţinutul activităţii
Crt. activităţii (metode, mijloace, procedee)
1. 2. 3. 4.

I. Desfăşurarea
activităţii

1. Introducerea în Introducerea în activitate se va realiza prin prezentarea celor patru


activitate „televizoare” pe ecranul cărora se află imaginile din poveşti.

2. Anunţarea temei Astăzi vom face un concurs de povestit. Ne vom împărţi în patru echipe
şi fiecare echipă va avea expusă o imagine la televizor.

3. Explicarea modului Va trebui să povestiţi numai întâmplarea din imaginea care este la
de desfăşurare a televizorul vostru. Pentru acest lucru puteţi să vă consultaţi între voi pentru explicaţia
activităţii a spune corect titlul poveştii, autorul precum şi personajul care nu face parte
din povestea respectivă.
Dacă nu ştiţi, va răspunde echipa adversă şi vor acumula ei punctele.
Se va acorda un punct pentru denumirea corectă a titlului poveştii, unul
pentru denumirea autorului, unul pentru povestirea corectă şi expresivă a patru „televizoare“, patru imagini
momentului din poveste şi unul pentru identificarea personajului intrus. din poveştile cunoscute
Se propune copiilor să fie mici prezentatori la televiziune. Astfel ei vor
trebui să povestească celorlalţi din grupă imaginea din povestea pe care o
arată televizorul. Copiii se vor împărţi în patru echipe, după opţiunea lor.
fiecare echipă îşi va alege un lider, care va vorbi în numele echipei şi care
va stabili cine va răspunde la fiecare sarcină propusă de educatoare.

2
1. 2. 3. 4.

4. Desfăşurarea Echipele vor privi televizorul cu imaginea respectivă, se vor consulta


propriu-zisă a asupra conţinutului momentului din poveste, urmărind recunoaşterea şi
activităţii denumirea poveştii, prezentarea imaginii, precum şi sesizarea personajului conversaţia
strecurat din greşeală în imagine.
Copiii vor fi invitaţi să discute pe echipe momentul din imagine. În acest problematizarea
timp educatoarea va trece pe la fiecare echipă şi va urmări felul în care
membrii grupului colaborează.
Se acordă câteva minute de gândire şi apoi echipele vor fi solicitate să expunerea
vină pe rând şi să denumească povestea din care face parte imaginea; să
găsească greşeala din imaginea şi să spună din ce poveste face parte
personajul, să povestească numai momentul din imagine.
Pentru completări vor fi solicitaţi coechipierii.
Pe tot parcursul desfăşurării activităţii se urmăreşte exprimarea clară,
corectă, expresivă a copiilor.
La sfârşitul activităţii se vor acorda puncte pentru modul în care au
rezolvat sarcinile cerute.
Câştigătoare va fi echipa care a acumulat cele mai multe puncte.
Membrii echipei vor fi recompensaţi cu buline roşii.
aprecierea
II. Încheierea activităţii Se vor face aprecieri asupra modului cum au povestit şi s-au comportat
la activitate.