Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi

Facultatea Transfrontalieră
Master CESA anul I
Examen la disciplina: Evaluarea caracteristicilor senzoriale ale produselor alimentare

EVALUAREA CARACTERISTICILOR SENZORIALE


ALE………………………………

Numele și prenumele masterandului:


………………………………………….

2021
CUPRINS

1. Introducere - 1 pagină (de tradus o parte dintr-un articol de specialitate referitor la


tema aleasă. Pe google scrieți de exemplu: sensory analysis of………. si downloadați
un articol)
2. Materiale și metode:
o condițiile de servire ale produselor (după caz temperatura, modul de servire,
pahare etc.)
o codul probelor + fotografii (se vor analiza 3 probe);
o buletinul de analiză senzorială;
o descrieți metoda de analiză senzorială utilizată (fără scara de 5 puncte).
3. Rezultate și discuții
4. Concluzii
5. Bibliografia (articolul folosit)

Condiții de tehnoredactare referat:


- format A4 cu margini egale de 2,5 cm
- TNR 12 la 1,5 rânduri, aliniat stânga-dreapta
- obligatoriu diacritice (ș, ț, â, ă)

Referatul se va salva sub denumirea: ECSPA_nume student cu litere mici (ex:


ECSPA_ploscutanu)
ppt-ul se va salva sub denumirea: ppt_nume student cu litere mici (ex: ppt_ploscutanu)

Referatul se va trimite in ziua de examen și se va susține oral în aceiași zi sub forma


unei prezentări ppt (după modelul pe care vi l-am trimis electronic).
Ziua și ora de examen o stabiliți dvs. de comun acord, astfel încât să participe toți
colegii care lucrează (inclusiv sâmbăta, duminica)

S-ar putea să vă placă și