Sunteți pe pagina 1din 2

F4105

Istoric versiuni Raporteaza o problema tehnica


LISTARE

DEBLOCARE FORMULAR ATAȘEAZĂ ARHIVA

i
F4105_A1.0.1 Valabil din: 01.08.2018 FORMULAR VALIDAT
Actualizat: 29.08.2018

Anexa 2E la Metodologia și procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale Luna


în etapa pre-operaționalizare a Registrului
Anul (aaaa)

F4105 Notificare
privind situația aparatului de marcat electronic 2018 11
fiscal
Suma de control: 28075373

A. OPERATORUL ECONOMIC
în calitate de utilizator al aparatului (aparatelor) de marcat electronic fiscal identificat (identificate) în secțiunea D
A.1.Denumire A.2.Cod de identificare fiscală
II IONITA CORINA-RAMONA 28075372

B. DOMICILIUL FISCAL
B. 1.Judeţ B.2.Sector B.3.Localitate
DAMBOVITA TARGOVISTE

B.4.Strada B.5.Număr
CRANGULUI 118

B.6.Bloc B.7.Etaj B.8.Apt.

B.9.Telefon B.10. Fax B.11. E-mail


0724640079 ionitacorinaramona@yahoo.com

C. REPREZENTAT PRIN
C.1.Nume și Prenume C.2.Funcția
IONITA CORINA-RAMONA TITULAR

Prin prezenta va notificăm cu privire la apariția următoarei situații:

D.SITUAȚIA APARATULUI (APARATELOR) DE MARCAT ELECTRONIC FISCAL (AMEF)


(Se pot indica mai multe AMEF)
Nr.Crt.
1 Șterge acest AMEF

S.1.Serie de fabricație AMEF S.2.Număr autorizatie distribuție


DP10001805

S.3.Număr unic de identificare atribuit AMEF


9000112665

S.4. Data apariției situației (zz.ll.aaaa)


26.11.2018

Pagina 1 din 2
F4105
Pentru AMEF identificat cu datele de mai sus (S.1 - S.3), la data de (S.4), a apărut următoarea situație :

D.1.Schimbarea locului de utilizare a AMEF


(dacă activați această căsuță, se solicită informații despre noua adresa de utilizare AMEF , campurile D.1.1 - D.1.10, și motivul schimbării
locului de utilizare D.1.11)

D.2.Furtul AMEF

D.3.Dispariția AMEF

■ D.4.Distrugerea AMEF
D.5.Înstrăinarea AMEF
(dacă activați această căsuță, se solicită informații despre entitatea către care a fost înstrăinat AMEF, câmpurile D.5.1 și D.5.2, și motivul
înstrăinării D.5.3 )
D.6.Alte situațiii decât cele prevazute la punctele D.1 - D.5
(dacă activați această căsuță, trebuie să precizați situația în care se află AMEF, alta decât cele prezentate la punctele D.1 - D.5 )

Adaugă AMEF
Documente atașate
(precizați ce documente ați inclus în arhiva electronică atașată, separați denumirile cu semnul "," (virgulă), max.1000 caractere)
RADIEREA INTREPRINDERII INDIVIDUALE

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din acest document sunt corecte şi complete.

Semnatura electronica (trebuie să includeți certificat digital calificat)


IONITA CORINA-RAMONA Semnat digital de IONITA CORINA-RAMONA
Data: 2018.12.29 10:51:54 +02'00'

Pagina 2 din 2