Sunteți pe pagina 1din 25

VII

Conținut scurt

LECȚIA 1: ÎNȚELEGEREA CUVÂNTULUI 1


LECȚIA 2: EDITAREA DE BAZĂ 21
LECȚIA 3: FORMATAREA CARACTERELOR 46
LECȚIA 4: FORMATAREA PARAGRAFULUI 67
LECȚIA 5: GESTIONAREA FLUXULUI DE TEXT 91
LECȚIA 6: CREAREA TABELELOR 107
LECȚIA 7: LUCRUL CU TEME, SETURI DE STILURI,
FUNDALURI,
PĂRȚI RAPIDE ȘI CASETE TEXT 127
LECȚIA 8: UTILIZAREA ILUSTRAȚIILOR ȘI A GRAFICII 146
LECȚIA 9: FORMATAREA UNEI LUCRĂRI DE CERCETARE 166

APENDICELE A 197

INDICELE 201

ÎNȚ ELEGEREA CUVÂ NTULUI 1

1
MATRICEA ABILITĂȚILOR DE LECȚIE
Îndemânare
Obiectivul examenului Număr obiectiv
Lucrul cu instrumente
Particularizați bara de instrumente Acces rapid. 1.4.3
Crearea unui document
Afișați sau ascundeți simbolurile de formatare. 1.4.6
Creați un document necompletat. 1.1.1
Salvarea unui document
Salvați documentele în formate de fișier alternative. 1.5.2
Lucrul cu șabloane
Creați un document necompletat utilizâ nd un șablon. 1.1.2
Examinarea și imprimarea unui document
Modificați setă rile de imprimare. 1.5.1
Imprimarea totală sau parțială a unui document. 1.5.3

ORIENTARE A SOFTWARE-ULUI
Interfața utilizator principală a Microsoft Word
Înainte de a începe lucrul în Microsoft Word 2016, trebuie să vă familiarizați cu
interfața principală cu utilizatorul (UI). Câ nd deschideți un document necompletat în
Microsoft Word 2016, vedeți un ecran similar cu cel afișat în Figura 1-1.

Panglică Bara Acces Rapid Titlu document cont Microsoft Restrângere Panglica

Pagină Document Punct Inserare Bară de stare Glisor zoom

Figura 1-1 Microsoft Word 2016 Ecranul de deschidere

Microsoft a proiectat interfața de utilizator Word pentru a oferi acces ușor la


comenzile de care aveți nevoie cel mai des la crearea și editarea documentelor. (Rețineți
că ecranul poate varia oarecum ție ție lâ ngă cel afișat aici, în funcție de setă rile

2
programului.) Utilizați Figura 1-1 ca referință pe parcursul acestei lecții, precum și restul
acestei că rți.

CUVÂNTUL(WORD) DE PORNIRE 2016


Microsoft Word este un instrument de procesare a textului pentru crearea
diferitelor tipuri de documente care sunt utilizate în mediile de lucru și de școală .
Aspectul Microsoft Word 2016 este similar cu Word 2010 și Word 2013, dar cu
caracteristici mai îmbună tă țite. Acesta conține un Fundal Office particularizat care apare
deasupra Panglicii, acces live la contul OneDrive, o opțiune de a lucra în Modul citire,
text de filă care apare albastru atunci câ nd este activ, un fundal albastru pentru bara de
stare și multe alte caracteristici noi interesante. La prima lansare a Word, acesta se
deschide cu ecranul Recent afișat.
Acest ecran vă permite să creați un document necompletat sau un document dintr-
un șablon. Iar câ nd ieșiți dintr-un document și reveniți mai tâ rziu, Word 2016 se reia de
unde ați ră mas.

Word de pornire
În acest exercițiu, învă țați să porniți Word utilizâ nd Windows 10.
În Windows 10, dacă faceți clic pe butonul Start, se afișează meniul Start
(consultați Figura 1-2). În acest meniu, puteți alege ce aplicație să lansați utilizâ nd
mouse-ul sau, dacă aveți un monitor cu ecran tactil, atingâ nd aplicația pe care doriți să o
lansați. Meniul Start oferă acces la e-mail, OneDrive, Microsoft Edge , fotografii, jocuri,
muzică , video și, desigur, cea mai recentă versiune a aplicațiilor Microsoft Office. Pe
tabletele cu Windows Mobile și aplicațiile Office 2016 instalate, aveți posibilitatea să
particularizați interfața la fel ca meniul Start.
Dacă nu aveți Office 2016 instalat pe dispozitivul de calcul, puteți să creați, să
vizualizați și să efectuați edită ri simple în documente Word utilizâ nd o aplicație Web
Word online. Office Web Apps sunt disponibile pentru Word, Excel, PowerPoint și
OneNote. Lansați Office Web Apps utilizâ nd un browser web, ar fi Microsoft Edge. Una
dintre diferențele dintre Word Web App și aplicația Word 2016 instalată pe computer
este numă rul de caracteristici disponibile. Word Web App vă permite să creați, să
deschideți și să editați documente numai cu cele mai de bază comenzi.
Este un mod minunat de a crea un document simplu și partajați-l. Principalul
avantaj al utiliză rii aplicației Word 2016 instalată pe computer este accesul deplin la
toate caracteristicile necesare pentru a crea un document cu aspect profesional. Dacă
utilizați Word Web App, nu veți avea posibilitatea să finalizați toate exercițiile din
această carte, deoarece nu include toate caracteristicile Word.
Microsoft are un spațiu de stocare bazat pe cloud, cunoscut sub numele de
OneDrive. Microsoft oferă utilizatorilor spațiu de stocare online gratuit, permițâ ndu-vă
să gestionați documentele de oriunde și să le partajați cu oricine. Totuși, înainte de a
utiliza OneDrive, trebuie să creați un profil de cont Microsoft.
După ce vă creați contul, veți gă si ușor să gestionați și să partajați documentele.
Windows 10 funcționează perfect cu Office 2016. Câ nd sunteți conectat la contul
Microsoft, numele contului apare în colțul din dreapta sus al fiecă rei aplicații Office 2016
și aveți acces la fișierele pe care le-ați stocat în spațiul OneDrive. Acest lucru vă
facilitează să continuați lucrul la documente pe orice computer și vă amintește de unde
ați ră mas.
Pentru a începe să utilizați Word 2016, gă siți pictograma Word și faceți clic pe ea
utilizâ nd butonul din stâ nga al mouse-ului sau, dacă utilizați un monitor cu ecran tactil,
atingeți pictograma.

3
Câ nd word este lansat, programul se deschide cu ecranul Word 2016 (a se vedea
Figura 1-3). În partea stâ ngă a ecranului, sub Recente, vedeți o listă de documente care
au fost accesate recent.
Panoul din dreapta al ferestrei afișează o pagină de document necompletată și mai
multe șabloane pentru a crea documente particularizate. Pentru a crea un document
necompletat, faceți clic pe pagina Document necompletat și Word va deschide un
document nou.

Punctul de inserare intermitent din colțul din stâ nga sus al acestui document este
locul unde începeți crearea textului. Câ nd plasați cursorul lâ ngă el, punctul de inserare
se transformă într-un "I" mare, care se numește fasciculul I..

Notă Lecțiile din această carte sunt create utilizâ nd sistemul de operare Windows 10.
Dacă computerul execută sistemul de operare Windows 8.1 sau Windows 7, este
posibil ca unele capturi de ecran și pași să apară ușor diferite de cele furnizate
în această carte.

PAS CU PAS Pornire Cuvânt

PREGĂTEȘTE. Înainte de a începe acești pași, asigurați-vă că activați și/sau faceți Log
on pe computer.

1. Pe desktopul Windows 10, faceți clic pe butonul Start. Apare meniul Start (vezi
Figura 1-2).

Începe Cuvântul
Figura 1-2 Meniul Start

2. În meniul Start, gă siți Word 2016 și faceți clic pe pictogramă . Apare ecranul Word
2016 (vezi Figura 1-3). În partea stâ ngă a ecranului, vedeți documentele recente

4
care au fost accesate, iar partea dreaptă afișează pagina și șabloanele
documentului necompletat.

Figura 1-3 Ecranul Word 2016

Pauză. LĂSAȚI ecranul Word 2016 deschis pentru a fi utilizat în exercițiul urmă tor.

Notă Windows 10 este destinat utilizatorilor de PC-uri de acasă , de la serviciu și de la


școală . Este un instrument puternic care controlează interfața cu utilizatorul,
dispozitivele de stocare, alte software-uri, dispozitive periferice,
rețele/securitate, resurse de sistem și programarea activită ților. Windows 10
este cel mai recent standard de sistem de operare pentru computere, laptopuri
și tablete. Windows 10 vine, de asemenea, în mai multe versiuni, ar fi Windows
10 Home și Windows 10 Pro, pentru a vă susține nevoile personale și modul în
care utilizați dispozitivul. Windows 10 acceptă dispozitive compatibile cu
tehnologia tactilă , pe lâ ngă comenzile tradiționale ale mouse-ului și tastaturii.

LUCRUL CU INSTRUMENTE
Fereastra Word 2016 are multe instrumente de pe ecran pentru a vă ajuta să creați
și să editați documente rapid și eficient. În această secțiune, învă țați să localizați și să
utilizați Panglica și bara de instrumente Acces rapid pentru a accesa comenzile Word. O
comandă este o instrucțiune bazată pe o acțiune pe care o efectuați în Word fă câ nd clic
pe un buton sau introducâ nd informații într-o casetă de comandă .

Utilizarea Panglicii
În Word 2016, Panglica conține mai multe comenzi pe file separate. Microsoft a
atribuit fiecă rei aplicații Office o culoare. Word este simbolizat cu culoarea albastru, iar

5
textul fila activ este albastru. Fiecare filă conține mai multe grupuri, sau colecții de
comenzi Word corelate. De exemplu, în fila Pornire, grupurile sunt etichetate Clipboard,
Font, Paragraf, Stiluri și Editare. Fiecare grup conține una sau mai multe pictograme de
comandă , dintre care unele au un meniu vertical sau o listă de opțiuni asociate cu
acestea; faceți clic pe să geata verticală pentru a afișa meniul. Unele grupuri au un
lansator de casete de dialog— o să geată mică în colțul din dreapta jos al grupului — pe
care faceți clic pentru a lansa o casetă de dialog care afișează opțiuni sau informații
suplimentare pe care le puteți utiliza pentru a executa o comandă .
În acest exercițiu, învă țați să utilizați Panglica fă câ nd filele active, ascunzâ nd și
afișâ nd grupuri de comenzi și utilizâ nd lansatorul casetei de dialog și să gețile verticale.
În programele Office 2016, Panglica este contextuală , ceea ce înseamnă că afișează
comenzi legate de tipul de document sau obiect pe care îl aveți deschis și pe ecran.
PAS CU PAS Utilizarea Panglicii
PREGĂTEȘTE-TE. Începeți cu fișierul > Ecran nou deschis.
1. Faceți clic pe pictograma document necompletat pentru a crea un fișier document
nou. Panglica se află în partea de sus a ecranului Word. În documentul nou
deschis, fila Pornire este fila implicită din Panglică , așa se arată în figura 1-4.
Rețineți este împă rțită Panglica în grupuri: Clipboard, Font, Paragraf, Stiluri și
Editare.

Tab Săgeată verticală

Grup de comandă Lansator casetă de dialog Restrângere panglică

Figura 1-4 Panglica

2. Examinați celelalte file din Panglică și revizuiți fiecare grup asociat cu fila și
identificați să gețile care lansează o casetă de dialog (dacă există ).
3. Faceți clic pe fila Aspect pentru a o face fila activă . Observați că grupurile de
comenzi se modifică . Fila Aspect conține trei grupuri: Inițializare pagină , Paragraf
și Aranjare. Observați că în grupul Inițializare pagină și Paragraf apare o să geată
mică în colțul din dreapta. Dacă faceți clic pe să geată , caseta de dialog cu mai
multe opțiuni pentru a selecta sau finaliza o comandă .
4. Faceți clic pe fila Pornire.
5. Faceți clic pe lansatorul casetei de dialog din colțul din dreapta jos al
grupului Font. Apare caseta de dialog Font, așa se arată în Figura 1-5. Caseta de
dialog Font conține două file, fila Font fiind fila activă . Există multe opțiuni de
selectat în caseta de dialog Font. Aveți posibilitatea să faceți clic pe Revocare
dacă doriți să închideți caseta de dialog. Vom continua. fă ră a face clic pe
Revocare.

6
Figura 1-5 Caseta de dialog Font

6. Faceți clic pe să geata verticală din caseta de comandă Font din grupul Font
pentru a produce un meniu de fonturi disponibile, așa se arată în Figura 1-6.

Afișează lista de fonturi disponibile Parcurge lista celor disponibile


Fonturi

Figura 1-6 Meniul Font

7. Faceți clic din nou pe să geată pentru a închide meniul.

7
8. Faceți dublu clic pe fila Pornire. Observați că grupurile de comandă sunt acum
ascunse, pentru a vă oferi mai mult spațiu pe ecran pentru a lucra la document.
9. Faceți dublu clic din nou pe Pornire pentru a reafișa grupurile.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

După ce creați primul document, vedeți numele fișierului pe bara de titlu a


documentului, care se afișează ca Document1. Word atribuie numere cronologice tuturor
fișierelor ulterioare pe care le deschideți în acea sesiune. Câ nd salvați și denumiți
documentele, numele pe care îl asociați înlocuiește numele numă rului de document
atribuit inițial de Word. Câ nd închideți și redeschideți Word, programul începe din nou
numerotarea cronologică a documentelor noi la numă rul 1.

Utilizarea barei de instrumente Acces rapid


Bara de instrumente Acces rapid se află deasupra Panglicii și conține comenzi pe
care utilizatorii le accesează cel mai des. În mod implicit, comenzile Salvare, Anulare și
Repetare se afișează atunci câ nd lansați Word 2016. Aveți posibilitatea să particularizați
conținutul barei de instrumente Acces rapid fă câ nd clic pe să geata verticală din partea
dreaptă a barei de instrumente și alegâ nd opțiunile din meniul care apare.

Microsoft a inclus opțiunea Mod atingere/mouse în bara de instrumente Acces


rapid din Word 2016. Dacă aveți un dispozitiv tactil, puteți utiliza Modul tactil. Modul
tactil oferă mai mult spațiu între butoane și pictograme pentru a vă împiedica să apă sați
accidental unul cu degetul sau cu stylusul. În acest exercițiu, învă țați să particularizați
bara de instrumente Acces rapid. De asemenea, învă țați să îi modificați poziția în raport
cu Panglica.

Dacă faceți clic pe butonul Salvare din bara de instrumente Acces rapid,
deschideți pentru prima dată ecranul Salvare ca.
Salvare ca apare, de asemenea, ca o comandă listată în vizualizarea Backstage
atunci câ nd faceți clic pe fila Fișier. Câ nd salvați un document pentru prima dată , trebuie
să specificați numele fișierului și locația în care va fi salvat documentul. Puteți salva un
document pe unitatea locală , pe unitatea flash, pe OneDrive sau pe orice alt dispozitiv
portabil. După ce selectați o locație de salvare, caseta de dialog Salvare ca vă permite să
selectați un format de fișier.

Comanda Anulare vă permite să revocați sau să anulați ultima comandă sau acțiune
Word. Aveți posibilitatea să faceți clic pe comanda Anulare de câ te ori este
necesar pentru a anula comenzile executate anterior. De asemenea, dacă faceți
clic pe să geata de lâ ngă comanda Anulare, apare un istoric al acțiunilor pe care le
puteți anula. Dacă faceți clic pe comanda Repetare, se repetă ultima acțiune.
Rețineți că comenzile din bara de instrumente Acces rapid nu sunt disponibile
dacă butoanele lor sunt estompate.

PAS CU PAS Utilizarea barei de instrumente Acces rapid

UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Faceți clic pe butonul Salvare din bara de instrumente Acces rapid.


2. Dacă aceasta este prima dată câ nd ați încercat să salvați acest document, ecranul
Salvare ca se deschide în Backstage. Aveți trei opțiuni pentru a vă salva lucrul:

8
OneDrive, Acest PC sau + Adă ugați un loc. Pentru moment, explorați comanda
Salvare de pe Bara de instrumente Acces rapid. Mai tâ rziu, în lecție, învă țați să
salvați un document utilizâ nd comanda Salvare ca.
3. Faceți clic pe pictograma Revenire la document, care este o să geată la stâ nga
încercuită situată în colțul din stâ nga sus sau apă sați tasta Esc pentru a reveni la
ecranul documentului.
4. Faceți clic pe să geata verticală din partea dreaptă a barei de instrumente Acces
rapid. Un meniu apare așa se arată în Figura 1-7. Selectarea uneia dintre comenzi
plasează automat comanda din bara de instrumente Acces rapid sau mută bara de
instrumente Acces rapid într-un altă locație.

Afișează Particularizare Meniul Barei de Elemente verificate apar în Bara Acces


rapid
instrumente Acces rapid

Figura 1-7 Personalizarea barei de Instrumente acces rapid

5. Faceți clic pe Afișare sub panglică. Observați că bara de instrumente este


mutată sub Panglică .
6. Faceți clic din nou pe să geata verticală din partea dreaptă a barei de instrumente
Acces rapid. Faceți clic pe Afișare deasupra Panglicii pentru a readuce bara
de instrumente la poziția sa inițială .

9
7. Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

CREAREA UNUI DOCUMENT


Aveți posibilitatea să creați un document dintr-o pagină necompletată sau să
utilizați un șablon care este deja formatat. Câ nd începeți să tastați text în punctul de
inserare într-un document necompletat, ați început să creați un document Word. Pe
mă sură ce tastați, Word inserează textul în partea stâ ngă a punctului de inserare și
utilizează valorile implicite ale programului pentru margini și spațierea liniilor. Valorile
implicite ale marginii sunt setate la marginile de sus, de jos, de stâ nga și de la dreapta;
spațierea liniilor este setată la 1,08; și spațierea după fiecare paragraf este setat la 8
puncte. Word are, de asemenea, o serie de instrumente și caracteristici automate pentru
a face crearea unui document mai ușoară , inclusiv caractere neimprimante, Completare
automată și Încadrare cuvâ nt.

Mai tâ rziu, în acest capitol, învă țați să creați un document nou selectâ nd diferite setă ri
de spațiere a liniilor și de margine.

Afișarea caracterelor care nu se imprimă


Câ nd se creează documente, Word inserează caractere care nu se imprimă, care
sunt simboluri pentru anumite comenzi deformatare, ar fi paragrafele ( ¶ ), indentă rile și
filele ( → ) și spațiile ( • ) între cuvinte. Aceste simboluri vă pot ajuta să creați și să
editați documentul. În mod implicit, aceste simboluri sunt ascunse. Pentru a le afișa,
faceți clic pe butonul Afișare/Ascundere ( ¶ ) din grupul Paragraf din fila Pornire. Câ nd
imprimați documentul, aceste simboluri ascunse nu apar. În acest exercițiu, învă țați să
afișați caractere neimprimante în Word.

PAS CU PAS Afișare caractere neimprimante

UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.


1. Pe fila Pornire, în grupul Paragraf, faceți clic pe butonul Afișare/Ascundere (¶)
pentru a afișa caracterele care nu se imprimă în document.
2. Faceți clic din nou pe butonul Afișare/Ascundere (¶) pentru a ascunde
caracterele care nu se imprimă .
3. Apă sați Ctrl+Shift+* pentru a afișa din nou caracterele care nu se imprimă . De
data aceasta, lă sați Show/Hide on.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Ascunderea spațiului alb


Spațiul alb este spațiul dintre paginile documentului. Aceasta apare ca o zonă gri între
partea de jos a fiecă rei pagini și partea de sus a urmă toarei. În mod implicit, spațiul alb
apare în vizualizarea Aspect pagină imprimată . Aveți posibilitatea să modificați
vizualizarea documentului pentru a reduce cantitatea de gri care apare fă câ nd dublu clic
între pagini. În acest exercițiu, învă țați să ascundeți și să reafișați spațiul alb.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.


Ascunderea spațiului alb

PAS CU PAS Ascundere spațiu alb

10
UTILIZAȚI documentul deschis față de exercițiul anterior.

1. Asigurați-vă că punctul de inserare este la începutul documentului. Plasați


mouse-ul sub Panglică pâ nă câ nd vedeți dublu-clic pe SfatEcran pentru a ascunde
spațiul alb, apoi faceți dublu clic. Observați linia de bordură gri reprezentâ nd
spațiul alb devenind Diluant.
2. Plasați mouse-ul peste linia de bordură gri pâ nă câ nd vedeți din nou două să geți
și apoi faceți dublu clic. Acest lucru dezvă luie spațiul alb.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Introducerea textului documentului


Introducerea textului documentului este simplă în Word. Word setează marginile
implicite și mă sură torile de spațiere a liniilor pentru documentele nou create, iar
Încadrarea word încadrează automat textul la linia urmă toare pe mă sură ce atinge
marginea din dreapta. Pentru a separa paragrafele și a crea linii necompletate, apă sați
enter. În această lecție, creați o scrisoare utilizâ nd formatul Stil bloc cu punctuație mixtă .
Asigurați-vă că tastați textul documentului exact așa se arată în pașii care urmează —
într-o lecție ulterioară , învă țați să formatați documentul.

Atunci câ nd trimiteți corespondență profesională clienților, este o bună practică de


afaceri să vă asigurați că documentul este într-un format acceptabil și fă ră erori.
Formatul literei Stil bloc are punctuație deschisă sau mixtă și este comun multor
documente de afaceri. Formatul Stil bloc aliniază textul de-a lungul marginii din
stâ nga, inclusiv data, adresa interioară , salutul, corpul scrisorii, închiderea și semnă tura.
Punctuația deschisă nu necesită punctuație după salut sau închidere, în timp ce
punctuația mixtă necesită două puncte după salut și o virgulă după închidere.
PAS CU PAS Introducere text document
UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Punctul de inserare trebuie poziționat în partea de sus a pagina.


2. Tastați luna, ziua și anul datei de astă zi. Apă sați enter de două ori.
3. Tastați adresa de livrare așa se arată :

Doamna Miriam Lockhart (Apăsați Enter o dată.)


764 Crimson Avenue (Apăsați Introduceți o dată.)
Boston, MA 02136 (Apăsați Enter de două ori.)
4. Tip Dragă Doamna Lockhart:
5. Apăsați Enter o dată.
6. Tastați următorul text și apăsați Enter o dată după fiecare paragraf.

Suntem încântați că ați ales să lista casa ta cu Tech Terrace Real Estate. Biroul
nostru a cumpărat, vândut, renovat, evaluat, închiriat, și a gestionat mai multe
case în cartierul Tech Terrace decât oricine și acum vom fi punerea că experiența
de a lucra pentru tine.
Scopul nostru este de a vinde casa ta rapid pentru cel mai bun pret posibil.

11
Pachetul inclus conține o analiză de piață competitivă, date complete de listare, o
copie a contractelor și o broșură personalizată a casei. Casa ta a fost de intrare în
listarea MLS și un anunț pe Internet este pe site-ul nostru. Vă vom contacta în
curând pentru a determina cel mai bun moment pentru o casă deschisă. Așteptăm
cu nerăbdare să lucreze cu tine pentru a vinde casa ta. Vă rugăm să nu ezitați să
sunați dacă aveți întrebări.

7. Apă sați Enter o dată .


8. Tip sincer,
9. Apă sați Enter de două ori.
10.Tip Steve Buckley. Documentul trebuie să apară așa se arată în figura 1-8.
Această scrisoare trebuie să fie formatată într-un format acceptabil mailable și
acest lucru este discutat într-o lecție ulterioară .

Figura 1-8 Format stil bloc cu punctuație mixtă


Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
Notă Este întotdeauna important să salvați documentul înainte de a închide
programul. Cu toate acestea, dacă închideți documentul sau Word din
greșeală , apare o solicitare care vă întreabă dacă doriți să salvați documentul.
Alegeți Da pentru a salva și a închide, Nu pentru a închide fă ră salvare sau
Revocare pentru a opri comanda Închidere.

SALVAREA UNUI DOCUMENT


În mod implicit, documentele nou create sunt salvate cu un anumit nume de fișier
strâ ns legat de conținutul documentului, astfel încâ t să puteți localiza rapid fișierul.
După editarea unui document existent, aveți posibilitatea să alegeți să salvați acel
document cu un nume de fișier nou, un alt format de fișier sau într-o altă amplasare.

12
Câ nd salvați un document în Cloud, ar fi OneDrive, aveți acces la documente pe orice
computer sau tabletă și le puteți partaja cu alte persoane. În unele cazuri, este posibil să
doriți să salvați documentele originale și editate în același loc, dar cu nume de fișiere
diferite. Pă strarea documentului original vă permite să -l faceți referire la o dată
ulterioară pe orice computer.

Salvarea unui document pentru prima dată


Câ nd salvați un document pentru prima dată , trebuie să specificați un nume de fișier,
tipul de fișier și un loc unde aveți posibilitatea să accesați documentul. Numele fișierului
ar trebui să ajute utilizatorii să gă sească și să identifice fișierul, iar locația fișierului ar
trebui să fie convenabilă pentru viitorii utilizatori ai fișierului. Aveți posibilitatea să
salvați fișiere pe dispozitive de stocare portabile, ar fi o unitate flash, pe unitatea de hard
disk a computerului, într-o locație de rețea sau pe OneDrive.

Comanda Salvare ca permite utilizarea sa-si salveze lucrul in cloud si sa acceseze


rapid documentul de pe orice calculator sau tableta. În Lecția 13, în cadrul UneiDrive. În
acest exercițiu, în vă ță de la salvare un document cu un anumit nume de fișier pe unitate
flash.
PAS CU PAS STEP Salvarea unui document pentru prima dată
UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Dacă este necesar, conectați unitatea flash la unul dintre porturile USB de pe
computer.
2. Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe comanda Salvare ca. Apare ecranul
Salvare ca. Există trei opțiuni disponibile pentru salvarea documentului:
OneDrive, Acest PC și + Adă ugați un loc. Faceți clic pe acest PC. Partea dreaptă a
ecranului se modifică și afișează folderele recente care au fost deschise, așa se
arată în figura 1-9.

Pictograma Revenire la document Comenzi backstage

13
Figura 1-9 Ecranul Salvare ca
3. Faceți clic pe Răsfoire. Apare caseta combo Salvare ca. În mediul Windows 10,
Biblioteca de documente este locația implicită pentru salvarea fișierelor noi.
Modificați locația de la cea implicită la unitatea flash utilizâ nd bara de defilare
verticală și defilâ nd în jos pâ nă câ nd vedeți Acest PC. Extindeți acest container PC
și selectați unitatea flash. Dispozitivele de stocare primesc o literă specifică
identificată de sistemul de operare. De exemplu, unitatea flash poate fi etichetată
ca unitate amovibilă (I:).
4. Faceți clic pe unitatea flash pentru a selecta acea locație pentru salvarea
documentului.
5. În mod implicit, primele câ teva caractere pe care le-ați tastat în document apar în
caseta Nume fișier. Glisați mouse-ul peste text și apă sați pe Ștergere sau
începeți să tastați peste textul evidențiat. Apoi, tastați Tech Terrace Letter în
caseta Nume fișier și faceți clic pe Salvare.
6. Dacă apare o solicitare de upgrade la cel mai nou format, faceți clic pe butonul
OK. Această acțiune vă permite să utilizați noile caracteristici din Word 2016.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Depanare Recuperarea automată este o caracteristică care salvează automat


datele la intervale programate. Fiți implicit, Word 2016
salvează lucrul la fiecare 10 minute. Acest lucru face posibilă
recuperarea unei parte din lucru dacă apare o problemă . Cu toate
acestea, această opțiune utilă nu înlocuiește salvarea frecventă a
documentelor în timp ce lucrați. Trebuie să faceți întotdeauna clic pe
butonul Salvare în mod regulat pentru a evita pierderea lucrului în
caz de pană de curent sau de că dere a computerului.

Alegerea unui format de fișier diferit


Este posibil ca unele persoane și companii să nu-și fi actualizat suitele Office la cea
mai recentă versiune și să lucreze în continuare într-o versiune anterioară , ar fi Word
2003. Modificarea formatului de fișier al unui document permite acelor persoane și
companii să deschidă și să editeze documentul fă ră a-și pierde formatarea textului. În

14
acest exercițiu, învă țați să salvați un document într-un format compatibil cu o versiune
anterioară de Word.

STEP BY STEP Alegeți un alt format de fișier

UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe Salvare ca pentru a deschide ecranul
Salvare ca.
2. Sub Folder curent, faceți clic pe unitatea flash. Apare caseta combo Salvare ca.
3. În caseta Salvare cu tipul, faceți clic pe să geata verticală și selectați Document
Word 97-2003 (*.doc).
4. Tastați Tech Terrace 97-2003 în caseta Nume fișier. Faceți clic pe Salvare. Pe
bara de titlu apare noul nume de fișier, împreună cu o denumire mod
compatibilitate. În exercițiul urmă tor, veți afla despre Modul de compatibilitate.

Pauză. DOCUMENT LEAVE deschis pentru urmă torul exercițiu.

Conversia unui document


Modul compatibilitate vă permite să lucrați într-un document creat într-o versiune
anterioară de Word fă ră a salva fișierul într-un format de fișier diferit. În acest exercițiu,
învă țați să utilizați comanda Conversie pentru a șterge opțiunile de compatibilitate și a
converti un document în formatul de fișier Word 2016.

STEP BY STEP Conversia unui document

UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Cu documentul Tech Terrace 97-2003.doc deschis, faceți clic pe fila Fișier.


2. În panoul principal al comenzii Informații, faceți clic pe Conversie,apoi faceți clic
pe OK pentru a confirma conversia, așa se arată în Figura 1-10. Conversia
documentului golește compatibilitatea Mod pe bara de titlu și upgrade-uri
document la formatul Word 2016, care vă permite să accesați noile caracteristici
word.

Figura 1-10 Conversie prompt

15
3. Pentru a salva documentul în formatul de fișier Word 2016, faceți clic pe fila
Fișier.
4. Faceți clic pe Salvare ca,apoi faceți clic pe unitatea flash. Apoi, în caseta Nume
fișier, tastați Tech Terrace Update. Faceți clic pe Salvare. Noul nume de fișier se
afișează în bara de titlu.

Pauză. ÎNCHIDEți documentul și lă sați Word deschis pentru exercițiul urmă tor.

LUCRUL CU ȘABLOANE
Aveți posibilitatea să lucrați mai eficient prin crearea multor documente noi
utilizâ nd șabloane furnizate de Word. Aveți posibilitatea să alegeți din mai multe
categorii diferite de șabloane, ar fi scrisori, CV-uri, faxuri, etichete, fișe, calendare și
multe altele. Unele șabloane sunt preinstalate cu Word și există mai multe opțiuni
disponibile online. Un șablon este un document coordonator cu aspect de pagină
predefinit, fonturi, margini și stiluri care se utilizează pentru a crea documente noi cu
aceeași formatare de bază .
Utilizarea șabloanelor vă împiedică să creați aspectul și formatarea documentelor
recurente, ar fi scrisori și memorandumuri inter-birouri. Șabloanele sunt reutilizabile
chiar dacă ați salvat documentul cu un alt nume de fișier. În acest exercițiu, localizați un
șablon instalat, introduceți informații și salvați documentul ca șablon.

Localizarea unui șablon instalat pe computer


Microsoft continuă să adauge șabloane noi la categoriile sale. Dacă că utați un
document care nu conține formatare, spațiere unică și margini în partea de sus, de jos,
de stâ nga și de la dreapta, atunci șablonul document spațiat unic (necompletat) va face
exact acest lucru. În acest exercițiu, selectați acest șablon pentru a crea și salva un
document Wrd.
STEP BY STEP Gă sirea unui șablon instalat pe computer Pregătește.
UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe Nou. Ecranul Nou afișează șabloanele
disponibile. Defilați în jos și revizuiți șabloanele accesibile. Mai întâ i determinați
ce tip de document trebuie să creați. Pentru acest exercițiu, selectați un șablon
necompletat.
2. Faceți clic pe documentul spațiat unic (necompletat), apoi faceți clic pe butonul
Creare.
3. Faceți clic pe butonul Afișare/Ascundere (¶) pentru a afișa marcajele de paragraf.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Crearea unui document utilizâ nd un șablon


În acest exercițiu, utilizați documentul pe care l-ați creat din șablon în exercițiul anterior
pentru a scrie o notă și a o salva, nu ca șablon, ci ca fișier Word standard.

PAS CU PAS Crearea unui document cu un singur spațiu utilizând un șablon

Pregătește. OPEN Word dacă nu este deja deschis.

16
1. Click the File tab, and then click Save As. In the Save As screen, click This PC.
Then click your flash pentru a deschide acea locație. În caseta Nume fișier, tastați
Memo bun venit. Faceți clic pe Salvare.
2. Tastați documentul după urmează și apă sați tasta Tab sau Enter, așa este
indicat. Apă sâ nd tasta Tab de două ori, aliniați textul la marcatorul de un inch de
pe riglă .

Forest Hills Home Owner's Association [Apăsați Enter de trei ori.]


Către: [Apăsați tab de două ori.] New Neighbor Welcoming Membrii Comitetului
[Apăsați Enter de două ori.]
De la: [Apă sați tab-ul de două ori.] Președintele comisiei [Press Enter de două ori.]
Data: [Apă sați tab de două ori.] 15 decembrie 20XX [Apă sați Enter de două ori.]
Subiect: [Apăsați tab-ul de două ori.] Programare întâlnire și reîmprospătare
[Apăsați enter de două ori.]
Vă mulțumim pentru voluntariat pentru a fi pe New Neighbor Welcoming
Comitetul. Închise vă rugăm să găsiți programul de întâlnire și băuturi răcoritoare
pentru următoarele șase luni. Ne vedem în ianuarie!

3. SALVAȚI documentul, apoi lă sați deschis pentru urmă torul exercițiu.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Gă sirea șabloanelor pe Internet


Microsoft oferă numeroase șabloane online, iar alte șabloane sunt disponibile și de la
furnizori de third-par-ty, precum și de la alți utilizatori din comunitate. Puteți selecta
dintr-o categorie utilizâ nd secțiunea șabloane Office.com sau puteți că uta un șablon
online specificâ nd cuvinte cheie în bara Că utare. În acest exercițiu, selectați o categorie
de șabloane și vizualizați o listă de șabloane online.
STEP BY STEP Găsire șabloane pe Internet
Pregătește. Word ar trebui să fie deschis de la exercițiul anterior.
1. Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe Nou.
2. În caseta Că utare șabloane online, tastați formulare, apoi faceți clic pe butonul
Pornire căutare. Apar șabloane suplimentare. De asemenea, puteți filtra
șabloanele după categorie pentru a restrâ nge că utarea. Examinați utilizâ nd bara
de defilare și selectați orice șablon. Faceți clic pe Creare.
3. ÎNCHIDEȚI șablonul de formulare și nu salvați.
4. În calitate de asistent al managerului Tech Terrace Real Estate, vă aflați în stadiile
incipiente de colectare a materialelor împreună pentru raportul anual. Decideți
să utilizați unul dintre șabloanele disponibile în Word 2016. Faceți clic pe fila
Fișier, apoi selectați Nou.
5. În caseta Că utare șabloane online, tastați Raport anual (proiectare
atemporală),apoi faceți clic pe butonul Pornire căutare. Selectați șablonul cu
imaginea, apoi faceți clic pe Creare. Șablonul se va descă rca.
6. Pe prima pagină , faceți clic pe să geata verticală de că tre variabila [An] și
selectați data curentă — notați anul afișează în substituent. Pe mă sură ce adunați
informații pentruraport, începeți să introduceți date în document.
7. Faceți clic pe Fișier,apoi faceți clic pe Salvare ca. În ecranul casetei de dialog
Salvare ca, faceți clic pe Acest PC și selectați unitatea flash.
8. În caseta Nume fișier, tastați Raport anual.

17
9. Modificați tipul de fișier fă câ nd clic pe să geata verticală și selectați Șablon
Word. Rețineți că poate fi necesar să selectați din nou unitatea flash, deoarece
Word salvează automat șabloanele în folderul Ș abloane aflat pe computer.
10.Faceți clic pe SALVARE.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru exercițiul urmă tor.

Modificarea unui șablon


Este posibil să constatați că un șablon are nevoie de unele modifică ri pentru a vă
satisface nevoile. În loc să efectuați aceste modifică ri în document de fiecare dată câ nd îl
utilizați, aveți posibilitatea să alegeți să modificați șablonul în sine. Astfel încâ t să nu
pierdeți accesul la original, este o idee bună să salvați șablonul modificat cu un nume
nou.
Ori de câte ori utilizați unul dintre șabloanele furnizate de Microsoft, ca în
secțiunile anterioare, o copie a șablonului este stocată în folderul șabloane
personale, situat implicit la
C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. Aveți posibilitatea
să modificați fișierele șablon din această locație pentru a crea versiuni
particularizate.
În urmă torul exercițiu veți face modifică ri la copia descă rcată a șablonului pe care l-ați
utilizat în exercițiul anterior.

STEP BY STEP Modificarea unui șablon existent

GET READY. OPEN File Explorer in Windows.


1. On the File tab, faceți clic pe Deschidere. Apoi faceți clic pe Acest PC și faceți clic
pe Ră sfoire pentru a deschide caseta de dialog Deschidere.
2. Navigați la C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Templates unde
numele de utilizator este numele contului Windows.
Depanare Dacă nu vedeți folderul AppData, activați afișarea fișierelor și folderelor
ascunse. Pentru a face acest lucru, deschideți Explorer și, pe fila Vizualizare,
bifați caseta de selectare Elemente ascunse.
3. În caseta de dialog Deschidere, selectați Raport anual (proiectare
atemporală).
4. Faceți clic pe Deschidere. Ș ablonul se deschide pentru editare.
5. Selectați primele cinci linii de text.
6. Pe fila Pornire, în grupul Paragraf, faceți clic pe Centrare pentru a centra liniile
selectate.
7. Pe fila Fișier, faceți clic pe Salvare ca.
8. Faceți clic pe Răsfoire. Același folder se deschide pe mă sură ce ați selectat pasul
2.
9. În caseta Nume fișier, modificați numele în Raport anual modificat.
10.Faceți clic pe SALVARE.
11.Pe fila Fișier, faceți clic pe Nou. Apoi faceți clic pe PERSONAL sub linia Că ută ri
sugerate pentru a afișa șabloanele personale.

Depanare Dacă nu vedeți titlul thwe PERSONAL pe fila Fișier, va trebui să faceți un pic
de configurare pentru a face să apară . Pe fila Fișier, faceți clic pe Opțiuni și
faceți clic pe Salvare. În locația Ș abloane personale implicite, introduceți

18
aceeași cale ca în pasul 2 și faceți clic pe OK. Apoi, ar trebui să puteți relua
procedura la pasul 11.

12.Faceți clic pe Raport anual modificat pentru a începe un document nou cu acel
șablon.
13.Închideți noul document fă ră a salva modifică rile.

Pauză. LASĂ Word deschis pentru urmă torul exercițiu.

EXAMINAREA ȘI IMPRIMAREA UNUI DOCUMENT


Comanda Imprimare se află pe fila Fișier din Backstage. Acolo gă siți opțiunile de
imprimare, inclusiv proprietă țile și setă rile imprimantei. Panoul Examinare vă oferă
posibilitatea de a vedea va ară ta documentul imprimat, astfel încâ t să puteți corecta
erorile înainte de imprimare.

Examinarea în Backstage
Înainte de a imprima documentul, trebuie să examinați conținutul acestuia, astfel încâ t
să puteți corecta orice erori de text sau aspect. În acest exercițiu, învă țați să utilizați
Backstage pentru a examina documentul.

Notă Vizualizarea Backstage este un ecran care apare atunci câ nd faceți clic pe fila
Fișier din Word 2016. În timp ce panglica conține comenzile pe care le
utilizați în timp ce lucrați într-un document, vizualizarea Backstage conține
comenzi pentru gestionarea documentului. În partea stâ ngă a ecranului
Backstage, există file care vă permit să creați, să deschideți, să salvați, să
închideți, să partajați, să imprimați și să vizualizați informații despre
documente. Pentru a ieși din ecranul Backstage, faceți clic pe pictograma
Revenire Aflați mai multe despre modificarea aspectului documentului în
Lecția 5.
Ecranul Examinare din dreapta setă rilor opțiunilor imprimare vă permite să
vizualizați documentul așa va apă rea atunci câ nd este imprimat, astfel încâ t să puteți
efectua modifică rile necesare, ar fi modificarea marginilor sau a orientă rii, înainte de
imprimare. Ecranul Previzualizare vă permite să examinați fiecare pagină fă câ nd clic pe
să gețile din dreapta și din stâ nga pentru a pagina prin documente cu mai multe pagini.

STEP BY STEP Utilizare examinare înaintea imprimării

DESCHIDEȚI documentul Memo de bun venit pe care l-ați creat anterior.

1. Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe Imprimare. Ecranul Imprimare se
deschide cu opțiunile Imprimare din stâ nga și Examinare înaintea imprimă rii din
dreapta, așa se arată în Figura 1-11.

19
Comenzi de imprimare Selector pagină Previzualizare Imprimare Glisor
zoom

Figura 1-11 Opțiuni de imprimare și imprimare Examinare ecran

2. Faceți clic pe simbolul plus (+) de pe glisorul Zoom situat în partea din dreapta
jos a ecranului pâ nă câ nd nivelul de zoom se modifică la 100%..
3. Faceți clic pe pictograma Revenire la document sau apă sați tasta Esc pentru a
închide Backstage.
4. Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe SALVARE. Documentul va fi salvat cu
același nume de fișier pe unitatea flash.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Alegerea unei imprimante


Dacă computerul are acces la mai multe imprimante, poate fi necesar să alegeți o
imprimantă destinație pentru document. Dacă imprimanta este deja configurată și gata
de imprimare, așa se întâ mplă în majoritatea mediilor de clasă , nu este necesar să
finalizați acest exercițiu. În caz contrar, urmați acest exercițiu pentru a alege o
imprimantă .
Luați notă Înainte de a imprima documentul, consultați instructorul.
PAS CU PAS Alegeți o imprimantă
UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe Imprimare.


2. În zona de selectare Imprimantă , faceți clic pe să geata verticală pentru a produce
o listă a tuturor imprimantelor Imprimante disponibile conectat la computer
(vezi Figura 1-12).

20
Imprimante Disponibile

Figura 1-12 Imprimante disponibile

3. Selectați o imprimantă , apoi faceți clic pe pictograma Imprimare. icon.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Setarea opțiunilor de imprimare


Opțiunile de imprimare vă permit să selectați numă rul de copii de imprimat; pentru a
imprima numai conținutul selectat, pagina curentă sau o zonă particularizată de pagini;
și pentru a selecta dintr-o serie de alte opțiuni pentru proprietă țile de imprimare,
asamblare și aspectul paginii. Modifică rile la opțiunile Setă ri se aplică documentului
curent. În această lecție, învă țați să modificați opțiunile Setă ri înainte de imprimare.
(Verificați cu instructorul înainte de a imprima acest exercițiu pe o imprimantă de
laborator).
STEP BY STEP Setare opțiuni imprimare
UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe Imprimare. Faceți clic pe să geata
verticală din Imprimare a tuturor paginilor pentru a produce meniul afișat în
Figura 1-13.

21
Figura 1-13 Setă ri imprimare Opțiuni de imprimare
2. Selectați Imprimare pagină curentă, apoifaceți clic pe pictograma Imprimare.
Selectarea acestei opțiuni imprimă pagina curentă .
3. Reveniți la zona ecranului Imprimare. În secțiunea Copii din zona Opțiuni
imprimare, faceți clic pe să geata în sus pentru a selecta 2, apoi faceți clic pe
pictograma Imprimare.
4. Plasați punctul de inserare la începutul primului paragraf, apoi țineți apă sat
butonul din stâ nga al mausului și trageți pâ nă la sfâ rșitul paragrafului pentru a-l
selecta.
5. Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe Imprimare. Faceți clic pe să geata
verticală Imprimare pagină curentă, selectați Imprimare selecție, apoi
modificați numă rul de copii de la 2 la 1 fă câ nd clic pe să geata în jos. Apoi, faceți
clic pe pictograma Imprimare. Paragraful selectat este imprimat.
6. Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe Închidere pentru a închide
documentul.
7. Documentul raportului anual ar trebui să fie încă deschis de la un exercițiu
anterior. Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe Imprimare. Sub Setă ri,
faceți clic pe să geata verticală cu 1 pagină pe foaie și selectați 2 pagini pe foaie,
apoi faceți clic pe pictograma Imprimare. Acest document de opt pagini este
acum imprimat pe patru pagini cu două pagini pe foaie.
8. Faceți clic pe butonul Închidere pentru a închide atâ t documentul, câ t și
Microsoft Word.

22
OPREŞTE-te. ÎNCHIDERE Cuvânt. STOP. CLOSE Word.

Evaluarea cunoștințelor
Alegere multiplă
Selectați cel mai bun ră spuns pentru urmă toarele instrucțiuni.
1. Primul ecran pe care îl vedeți câ nd deschideți Word 2016 se numește:
a. Ecranul Word
b. Ecran recent
c. Ecranul Start
d. Economizor de ecran
2. Care dintre urmă toarele conține comenzile pe care le utilizați cel mai des, ar fi
Salvare, Anulare și Repetare.
a. Ecran de acces rapid
b. Bară de instrumente rapidă
c. Bara de instrumente Acces rapid
d. Comandă rapidă
3. Titlurile care apar în Panglică , ar fi Fișier, Pornire și Inserare, se numesc: a.
grupuri
b. file
c. comenzi rapide
d. meniuri

23
4. Ce comandă utilizați pentru a salva un document pentru prima dată ?
a. Salvare
b. Salvare ca
c. Salvați pentru e prima dată
d. A sau b
5. Care dintre urmă toarele opțiuni ați utiliza la salvarea unui document cu un nume
de fișier nou?
a. Salvare
b. Salvare ca
c. Ctrl+S
d. A sau b

Adevărat/Fals
Cerc "T" în cazul în care declarația este adevă rat sau "F" în cazul în care declarația este
falsă .
T F 1. Câ nd porniți Word 2016, apare un nou document necompletat.
T F 2. Dacă faceți clic pe butonul Imprimare de pe ecranul Backstage Print, documentul
este direct la imprimanta selectată în prezent, cu setă rile implicite.
T F 3. Fila Fișier se poate utiliza pentru salvarea și imprimarea fișierelor.
T F 4. Aveți posibilitatea să ascundeți Panglica fă câ nd dublu clic pe fila activă .
T F 5. Examinarea și imprimarea se pot finaliza accesâ nd Backstage.

Proiecte
Proiectul 1-1: Tastarea unei scrisori de afaceri
Lucrați pentru Proseware, Inc, și trebuie să trimiteți o scrisoare de follow-up cu privire
la cotații de preț. Creați urmă toarea literă în stil bloc cu punctuație mixtă .
PREGĂ TEȘ TE. LANSAREA Word dacă nu se execută deja.
1. Câ nd se deschide Word 2016, apare ecranul Recent. Faceți clic pe Document
spațiat unic (necompletat). Faceți clic pe Creare.
2. Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe Salvare ca. În ecranul Salvare ca,
faceți clic pe Acest PC, apoi facețiclic pe Răsfoire. Utilizați bara de defilare
verticală pentru a localiza unitatea flash. Creați un folder pe unitatea flash și
denumiți-l Lecția 1 Proiecte. Faceți dublu clic pentru a deschide folderul.
3. În caseta Nume fișier, tastați 1-1 Citate. Faceți clic pe Salvare.
4. Afișați caracterele Afișare/Ascundere neimprimare. La punctul de
inserare, tastați 10 ianuarie, 20XX.
5. Apă sați enter de patru ori pentru a crea linii necompletate.
6. Tastați adresa destinatarului după se arată :
7. Domnul David Pacheco (Apăsați Enter o dată.) A Datum Corporation
(Apăsați Enter o singură dată.) 2133 Montana (Apăsați Enter o dată.)
El Paso, TX 79938 (Apăsați Enter de două ori.)
8. Tastați salut Stimate domnule Pacheco: Apăsați Enter de două ori.
9. Tastați corpul scrisorii:
10.A fost întâlnirea noastră de plăcere cu tine săptămâna trecută pentru a
discuta citate pentru componentele pe care le-ați solicitat. După s-a convenit,
specificațiile discutate vă vor fi furnizate după ce vom primi aprobarea finală
din partea dumneavoastră.

24
11.Apăsați Enter de două ori.
12.Tip La Proseware, Inc, apreciem afacerea dumneavoastră.
13.Apă sați Enter de două ori.
14.Tastați închiderea Sincer, .
15.Apă sați tasta Enter de patru ori.
16.Tip Joe Villanueva.
17.Dovediți documentul cu atenție.
18.Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe SALVARE. Versiunea actualizată a
scrisorii va fi salvată cu același nume de fișier în folderul de lecții de pe unitatea
flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru urmă torul proiect.
Proiectul 1-2: Imprimarea unui document
După verificarea scrisorii pe care tocmai ați scris-o, sunteți gata să imprimați
copii ale documentului.
PREGĂ TEȘ TE. LANSAREA Word dacă nu se execută deja.
1. Utilizați documentul 1-1 Oferte pe care l-ați creat în Project 1-1.
2. Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe Imprimare. În secțiunea Copii din
zona Opțiuni imprimare, faceți clic pe săgeata în sus pentru a modifica numă rul
de copii de la 1 la 2.
3. Faceți clic pe pictograma Imprimare. icon.
4. Faceți clic pe Salvare pe bara de instrumente Acces rapid.
5. Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe ÎNCHIDERE.
OPREŞTE-TE. ÎNCHIDERE Cuvânt.

25