Sunteți pe pagina 1din 25

VII

Conținut scurt

LECȚIA 1: ÎNȚELEGEREA CUVÂNTULUI 1


LECȚIA 2: EDITAREA DE BAZĂ 21
LECȚIA 3: FORMATAREA CARACTERELOR 46
LECȚIA 4: FORMATAREA PARAGRAFULUI 67
LECȚIA 5: GESTIONAREA FLUXULUI DE TEXT 91
LECȚIA 6: CREAREA TABELELOR 107
LECȚIA 7: LUCRUL CU TEME, SETURI DE STILURI,
FUNDALURI,
PĂRȚI RAPIDE ȘI CASETE TEXT 127
LECȚIA 8: UTILIZAREA ILUSTRAȚIILOR ȘI A GRAFICII 146
LECȚIA 9: FORMATAREA UNEI LUCRĂRI DE CERCETARE 166

APENDICELE A 197

INDICELE 201

1
FORMATARE CARACTERE 3

MATRICEA ABILITĂȚILOR DE LECȚIE


Îndemânare
Obiectivul examenului Număr obiectiv
Formatarea manuală a caracterelor
Aplicați formatarea fontului. 2.2.1
Aplicați o culoare de evidențiere a textului la selecțiile de text. 2.2.5
Utilizarea Descriptorului de formate
Aplicați formatarea utilizâ nd Descriptor de formate. 2.2.2
Formatarea textului cu stiluri
Aplicați stiluri predefinite la text. 2.2.6
Formatarea textului cu WordArt
Modificați textul în WordArt. 2.2.7
Inserare text
Inserați text dintr-un fișier sau dintr-o sursă externă . 1.1.4
Formatarea documentelor existente în alte formate de fișier
Deschideți un PDF în Word pentru editare. 1.1.3
Eliminarea formată rii textului
Golire formatare. 2.2.4

ORIENTARE A SOFTWARE-ULUI
Grupul de fonturi
Pe mă sură ce învă țați să formatați textul, este important să vă familiarizați cu grupul de
comenzi Font.
Grupul Font, afișat în Figura 3-1, este afișat pe fila Pornire din Panglică .
Font Dimensiune font indice Exponentul Mărire
dimensiune font

Micșorare dimensiune
font

Modificare caz
Golire formatare

Culoare font
Culoare evidențiere

Bold Italic Subliniere efecte text cu tăiere


Figura 3-1 Grupul font
Grupul Font conține comenzi pentru modificarea aspectului textului. Caracterele pot
utiliza un anumit font, dimensiunea fontului, culoarea textului, evidențierea textului și
umbra/stră lucirea. Consultați Figura 3-1 de-a lungul acestei lecții, precum și restul
că rții.
FORMATAREA MANUALĂ A CARACTERELOR

2
Formatarea caracterelor face textul mai vizibil și mai atractiv și poate modifica vizibil
aspectul documentului. Selectarea fontului potrivit pentru document este importantă ,
deoarece doriți să -l faceți lizibil.
Modificarea fonturilor și dimensiunilor fonturilor
Un caracter este orice literă , numă r, simbol sau semn de punctuație unic. Câ nd
formatați un caracter, utilizați un font pentru a modifica aspectul textului. Un font este
un font care aplică un stil caracterelor. Fiecare font are un nume unic, ar fi Times New
Roman, Garamond sau Arial. Fontul implicit pentru Word este Calibri. Microsoft Word
are o varietate de fonturi, dimensiuni de fonturi și atribute pentru a vă ajuta să
comunicați mesajul dorit într-un document. Dacă doriți ca documentul să atragă atenția,
selectați un font corespunză tor care face documentul lizibil. În acest exercițiu, utilizați
comenzi din grupul de comenzi Font și din bara de instrumente Mini pentru a aplica un
anumit font și o anumită dimensiune de font textului selectat.
Dimensiunile fonturilor sunt mă surate în puncte. Dimensiunea punctului se referă la
înă lțimea caracterelor, cu un punct egal cu aproximativ 1/72 de inch. Dimensiunile
punctelor în Word variază de la dimensiunea foarte mică de 8 puncte la 72 de puncte sau
mai mare. Mai jos sunt câ teva exemple de fonturi și dimensiuni.
Acesta este un exemplu de Garamond 10 punct.
Acesta este un exemplu de Arial 14 punct.
Acesta este un exemplu de Comic Sans MS 14 punct.
Grupul Font din fila Pornire conține meniuri verticale pentru modificarea atâ t a
caracterelor, câ t și a dimensiunii fontului. Selectarea textului vă permite să accesați
aceleași comenzi utilizâ nd minibara de instrumente sau fă câ nd clic dreapta pentru a
afișa un meniu contextual, care oferă acces la caseta de dialog Font. Pentru a modifica
tipul de caractere sau dimensiunea utilizâ nd oricare dintre aceste instrumente, trebuie
mai întâ i să selectați textul.
O altă modalitate de a modifica dimensiunea textului este să selectați textul și să faceți
clic pe butonul Mărire dimensiune font pentru a mă ri dimensiunea fontului sau pe
butonul Micșorare dimensiune font pentru a micșora dimensiunea.
STEP BY STEP Change Fonts and Font Sizes
PREGĂTEȘTE-TE. Înainte de a începe acești pași, asigurați-vă că lansați LAUNCH
Microsoft Word.
1. Localizați fișierele de date pentru această lecție și apoi DESCHIDEȚI Descrierile
clasei.
2. În document, selectați prima linie.
3. În grupul Font din fila Pornire, faceți clic pe să geata verticală Font pentru a afișa
meniul Font (a se vedea Figura 3-2). Prima linie este formatată cu Fontul tematic,
Calibri.
4. Defilați în jos lista și poziția indicatorul mouse-ului pe Century Gothic. Observați
că , pe mă sură ce indicați spre fiecare font din listă , textul selectat se modifică cu o
previzualizare în direct a modului în care ar ară ta în acel font.
5. Faceți clic pe Century Gothic.

3
Figura 3-2 Meniul Font

6. Cu textul încă selectat, faceți clic pe să geata verticală din meniul Dimensiune
font. Apare meniul.
7. Faceți clic pe 18.
8. Selectați Descrierile clasei de exerciții de grup.
9. Faceți clic pe să geata verticală pentru a deschide meniul Font, apoi selectați
Gadugi. Puteți economisi timp tastâ nd numele fontului în caseta Font.
10.Cu textul încă selectat, deschideți meniul Dimensiune font și selectați 16.
11.Selectați restul textului din document.
12.Indicați spre textul selectat pentru a afișa minibara de instrumente. Dacă
deselectați accidental textul, selectați din nou textul pentru a afișa bara de
instrumente Mini.
13.Faceți clic pe săgeata verticală din meniul Font din bara de instrumente Mini și
selectați Constantia (vezi Figura 3-3). Word afișează câ te un font pe râ nd în
caseta text Font. Câ nd continuați să modificați fontul, vedeți o listă a fonturilor
utilizate recent.

4
14.Cu textul încă selectat, faceți clic pe meniul Dimensiune font din bara de
instrumente Mini și alegeți 12.
15.Faceți clic într-o zonă necompletată a documentului pentru a deselecta.
16.Selectați Preston Creek Familie YMCA. În grupul Font, faceți clic o dată pe
butonul Mărire dimensiune font pentru a mă ri dimensiunea textului.
17.Faceți clic pe butonul Creștere dimensiune font de trei ori mai mult pâ nă câ nd
dimensiunea punctului este de 26. Observați că de fiecare dată câ nd faceți clic pe
buton, numă rul din caseta text Dimensiune font se modifică .
18.Faceți clic într-o zonă necompletată a documentului pentru a deselecta.
19.SALVAȚI documentul ca clase în folderul de lecții de pe unitatea flash.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Figura 3-3 Meniul Font de pe minibara de instrumente

În loc să modificați manual fontul, așa ați fă cut în exercițiul precedent, puteți alege
să aplicați unul dintre cei doi substituenți de font: Titluri sau Corp. Observați că în
partea de sus a listei verticale Font există două fonturi în secțiunea Fonturi temă . Una
este urmată de (Titluri), iar cealaltă este urmată de (Corp). În caseta de dialog Font,
aceste substituenți apar în partea de sus a listei Font ca +Titluri și +Corp. Fonturile reale
utilizate sunt determinate de tema sau stilul setat în uz. Veți învă ța despre teme și seturi

5
de stiluri într-o lecție ulterioară . Alegâ nd unul dintre fonturile din secțiunea Fonturi
temă , activați modificarea fontului după este necesar atunci câ nd se aplică o temă sau un
alt set de stiluri.

Aplicarea atributelor de caracter


Pe lâ ngă modificarea fontului și a dimensiunii fontului textului, aveți posibilitatea
să modificați aspectul caracterelor pentru a aplica accentul textului. În acest exercițiu,
veți învă ța să aplice atribute caracterul, ar fi aldine, cursiv, subliniere, culori de font și
efecte, la textul selectat din documentele Word.
Grupul Font din fila Pornire include comenzile pentru aplicarea atributelor aldine,
cursive și subliniate pentru a atrage atenția asupra cuvintelor sau expresiilor din
document. Aveți posibilitatea să utilizați aceste atribute unul câ te unul, ar fi Aldin sau
împreună , ar fi Subliniere aldină. Selectați textul pentru a aplica unul sau mai multe
atribute de caracter utilizâ nd grupul de comenzi Font sau minibara de instrumente.
Pentru a deschide caseta de dialog Font, utilizați una dintre comenzile rapide de la
tastatură , ar fi Ctrl+D, sau faceți clic cu butonul din dreapta pe selecție pentru a accesa
un meniu de comenzi rapide.
Faceți clic pe lansatorul casetei de dialog Font pentru a deschide caseta de dialog Font
pentru mai multe opinii de formatare a caracterelor. În această de dialog, aveți posibila
să -și dea o caulare de font, un stil de subliniere și o varietate de alte efecte, ar fi
majuscule mici, tă uere, indice și exponent.

Efecte text adaugă un aspect distinctiv textului selectat, ar fi contur, umbră , stră lucire și
reflexie. Pentru a adă uga Efecte text la textul selectat, faceți clic pe să geata verticală de
pe butonul Efecte text, apoi selectați din opțiunile disponibile din meniu. De asemenea,
aveți posibilitatea să accesați Efecte text deschizâ nd caseta de dialog Font. La sfâ rșitul
lecției, învă țați să eliminați efectele selectâ nd textul afectat, apoi fă câ nd clic pe butonul
Golire formatare din grupul Font.

STEP BY STEP Aplicare atribute caracter

Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Selectați titlul documentului, Preston Creek Familie YMCA.


2. În grupul de comenzi Font, faceți clic pe butonul Aldin. Observați că butonul
Aldin din grupul Font este acum selectat.
3. Selectați subtitlul, Group Exercise Class Descripts și faceți clic pe butonul
Cursiv. Butonul Cursiv apare evidențiat.
4. Selectați Adulți în vârstă activi și faceți clic pe butonul Aldin de pe bara de
instrumente Mini.
5. Cu textul încă selectat, faceți clic pe butonul Subliniere de pe bara de
instrumente Mini.
6. Cu textul încă selectat, faceți clic pe să geata verticală de lâ ngă butonul Subliniere
din grupul Font. Apare un meniu de opțiuni de subliniere, așa se arată în figura 3-
4.

6
Meniu vertical subliniere
Figura 3-4 Meniul Subliniere

7. Treceți cu mouse-ul peste fiecare opțiune pentru a vedea va apă rea textul
selectat, apoi faceți clic pe Subliniere groasă , a treia linie în josîn meniu. Înainte
de a face clic, un SfatEcran afișează Subliniere groasă .
8. Sub titlul Cardio Combo, selectați "Toate nivelurile de fitness bun venit!" .
9. În grupul Font, faceți clic pe să geata verticală Culoare evidențiere text. În meniul
care apare, selectați Teal. Textul selectat este evidențiat.
10.Selectați titlul, Preston Creek Familie YMCA. În grupul Font, faceți clic pe
lansatorul casetei de dialog . Apare caseta de dialog Font.
11.În secțiunea Efecte, bifați caseta de selectare Toate majusculele. Examinați zona
Examinare și observați se află acum textul în toate majusculele.
12.Faceți clic pe săgeata verticală din meniul Culoare font. Apare un meniu de
culori.
13.Apare un SfatEcran atunci câ nd plasați punctul de inserare peste culori; faceți clic
pe Aqua, Accent 5, Mai întunecat 50% din secțiunea Culori temă din partea de
sus.
14.Faceți clic pe OK.
15.Cu textul încă selectat, faceți clic pe să geata verticală Efecte text din grupul Font.
16.Treceți cu mouse-ul peste fiecare dintre opțiuni, apoi selectați Umplere – Alb,
Contur - Accent 5, Umbră, așa se arată în Figura3-5. Aplicarea efectelor text la
textul selectat îl modifică înapoi la scrierea cu majuscule inițială .

7
Efecte text Listă verticală
Figura 3-5 Listă verticală Efecte text Să geată
17.Cu textul titlului încă selectat, faceți clic dreapta pentru a accesa meniul de
comenzi rapide, apoi selectați Font. Faceți clic pe butonul Efecte text pentru a

deschide caseta de dialog Formatare efecte text (consultați Figura 3-6). Observați
că aveți două opțiuni de selectat: Completare text și contur și Efecte text. Puteți
afișa opțiuni suplimentare fă câ nd clic pe o pictogramă sau pe un buton Extindere.
18.Faceți clic pe butonul Extindere din comanda Umplere text.

Completare text și schiță text Efecte text

Figura 3-6 Caseta de dialog Formatare efecte text Caseta

8
19.Selectați butonul opțiune de umplere gradient, apoi faceți clic pe să geata
verticală de degradeurile presetate și selectați Gradient mediu – Accent 2.
20.Faceți clic pe să geata verticală pentru a modifica direcția Direction și selectați
Diagonală liniară – De sus de la dreapta la stâ nga jos. Unghiul s-a schimbat de la
270º la 135º. Poziția gradientului poate fi modificată utilizâ nd glisorul Opriri
gradient. Poziționați glisorul din mijloc la 26% glisâ nd glisorul la stâ nga sau
scă zâ nd procentul fă câ nd clic pe tasta să geată în jos de că tre comanda Poziție.
21.Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Formatare efecte text, apoi
faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Font. Examinați modifică rile
efectuate la titlu.
22.SALVAȚI documentul ca clase 1 în folderul lecție de pe unitatea flash.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Setarea spațierii caracterelor


Spațierea caracterelor se referă la spațierea din și din jurul fiecă rui caracter al
textului. Opțiunile de spațiere a caracterelor din Word includ urmă toarele:

• Scară: Această setare face fiecare caracter individual mai larg sau mai îngust.
Acesta este descris cu un procent, cu 100% fiind normal. O setare de 150% face
fiecare caracter cu 50% mai lat decâ t în mod normal; o setare de 50% face fiecare
caracter 50% mai îngust. Acest lucru este diferit de modificarea dimensiunii
fontului, deoarece înă lțimea caracterelor nu este afectată .
• Spațiere: Această setare mută caracterele mai aproape sau mai departe una de
cealaltă . Nu modifică dimensiunea sau forma literelor. Alegeți setarea Extins sau
Condensat, apoi specificați un numă r de puncte prin care să adă ugați sau să
scă deți spațiu între caractere. De exemplu, selectarea Extins cu 1,5 puncte ar
adă uga 1,5 puncte de spațiu între fiecare literă . (Amintiți-vă că 1 punct este egal
cu 1/72 de inch.)
• Poziție: Această setare ridică sau scade caracterele în raport cu linia de bază .
Este similar cu utilizarea formată rii indicelui și exponentului, cu excepția faptului
că nu face caracterele afectate mai mici.

Alegeți setarea Ridicat sau Coborâ t, apoi specificați o sumă în puncte.


Setarea spațierii caracterelor nu este o practică obișnuită în documentele de zi cu zi, ar fi
scrisorile și rapoartele.
Profesioniștii din domeniul publică rii utilizează uneori setă rile de spațiere a caracterelor
pentru a ajusta spațierea unei pagini în moduri subtile. De exemplu, aveți posibilitatea să
ajustați spațierea caracterelor pentru a face textul mai ușor de citit sau pentru ca o
pagină cu puțin prea mult sau prea puțin text să apară pentru a se potrivi exact spațiului
alocat.

STEP BY STEP Setare spațiere caractere

Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.


1. Selectați textul Grup exercițiu Clase Descrieri.
2. Pe fila Pornire, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog din grupul Font. Se
deschide caseta de dialog Font.
3. Faceți clic pe fila Complex.

9
4. DESCHIDEȚ I lista verticală Scalare și faceți clic pe 90%.
5. DESCHIDEȚ I lista verticală Spațiere și faceți clic pe Extins. Lă sați suma După
setată la valoarea implicită de 1 pt.
6. Faceți clic pe OK.
7. SALVAȚI documentul ca clase 2 în folderul de lecții de pe unitatea flash.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

UTILIZAREA DESCRIPTORULUI DE FORMATE


Pentru a formata textul astfel încâ t să aibă aspectul dorit, poate fi necesar să copiați
formatarea existentă . Descriptorul de formate vă ajută să copiați formate de utilizat în
alte zone ale documentului fă ră a fi nevoie să repetați aceiași pași.

Utilizarea Descriptorului de formate


Descriptorul de formate se află în grupul Clipboard de pe fila Pornire. Îl utilizați pentru
a copia atribute și alte formată ri dintr-un bloc de text și pentru a le aplica altui text
selectat din document. Câ nd activați Descriptor de formate, indicatorul mausului devine
o pensulă . Fă câ nd clic o dată pe butonul Descriptor de formate vă permite să copiați și să
aplicați formatul o singură dată ; dublu clic vă permite să aplicați formatul copiat la câ t
mai multe locații doriți. În acest exercițiu, învă țați să utilizați Descriptorul de formate
pentru a copia și a aplica formatarea textului selectat.
STEP BY STEP Utilizare descriptor de formate
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Selectați titlul Adulți în vârstă activi.
2. Pe fila Pornire, în grupul Clipboard, faceți clic o dată pe butonul Descriptor de
formate; Descriptorul de formate copiază formatarea din textul selectat, iar
indicatorul se modifică într-un pictograma pensulă atunci câ nd indicați spre text.
3. Utilizați indicatorul pensulei pentru a selecta urmă torul titlu, Boot Camp.
Formatul copiat este aplicat, iar Descriptorul de formate este dezactivat.
4. Cu Boot Camp încă selectate, faceți dublu clic pe butonul Format Painter.
Observați mesajul barei de stare "Selectați conținutul pentru a aplica formatarea
copiată sau apă sați Esc la anulează ." Observați, de asemenea, că indicatorul
mouse-ului devine o pictogramă pensulă atunci câ nd plasați peste text. Acum veți
avea posibilitatea să aplicați aceeași formatare mai multor elemente din
document.
5. Selectați urmă torul titlu, Cardio Combo. Formatul copiat este aplicat.
6. Selectați urmă torul titlu, Cardio Kickboxing. Formatul copiat se aplică din nou.
7. Selectați titlurile ră mase utilizâ nd metoda pe care ați învă țat-o pentru a selecta
mai multe texte apă sâ nd Ctrl, apoi faceți clic pe text pentru a aplica formatul
copiat.
8. Câ nd ați terminat cu ultimul titlu, faceți clic pe butonul Descriptor de formate
pentru a-l dezactiva sau apă sați tasta ESC.
9. SALVAȚI documentul ca clase 3 în folderul de lecții de pe unitatea flash.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

FORMATAREA TEXTULUI CU STILURI


Word furnizează stiluri predefinite pentru formatarea instantanee a documentelor
cu un numă r de atribute de caractere și paragraf. Aveți posibilitatea să modificați

10
stilurile existente sau să creați stiluri noi și să le plasați în galeria Stiluri din fila Pornire,
din documentul curent sau într-un șablon. În acest exercițiu, învă țați să aplicați un stil și
să modificați un stil existent.
Panoul Stiluri listează aceleași stiluri afișate în galeria Stiluri. Câ nd indicați spre un
stil din listă , un SfatEcran afișează proprietă țile stilului.
Există două tipuri de stiluri: stiluri de paragraf și stiluri de caractere. Stilurile
create pentru paragrafe sunt marcate în panoul Stiluri printr-un marcaj de paragraf din
dreapta numelui stilului. Câ nd selectați un stil de paragraf, formatul se aplică
instantaneu întregului text din paragraful în care se află punctul de inserare, indiferent
dacă este selectat sau nu acel text.

Stilurile de caractere se aplică caracterelor individuale sau cuvintelor pe care le


selectați. În panoul Stiluri, stilurile de caractere au o literă mică a ală turi de ele.
Uneori, un stil poate fi utilizat fie pentru paragrafele selectate, fie pentru caractere.
Aceste stiluri legate au un simbol paragraf, precum și o literă mică a ală turi de ele.
Selectați textul la care doriți să aplicați un stil legat.
În Lecția 2, ați învă țat să vizualizați un document cu Panoul de navigare utilizâ nd
una dintre cele trei file.
Câ nd aplicați stiluri unui document, ar fi în titluri, aveți posibilitatea să că utați
rapid prin document.

Aplicarea stilurilor
În acest exercițiu, învă țați să utilizați Stiluri word pentru a aplica stiluri de paragraf
și stiluri de caractere textului și paragrafelor selectate, pentru a crea un aspect uniform
și lustruit în document.

STEP BY STEP Aplicarea unui stil

Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Selectați titlul Adulți în vârstă activi. În grupul de comenzi Stiluri de pe fila


Pornire, faceți clic pe Titlu 1. Stilul se aplică titlului.
2. Utilizați selecția multiplă pentru a selecta toate titlurile, apoi faceți clic pe Titlu 1.
Titlul 1 se aplică tuturor titlurilor ră mase.
3. În a doua teză din descrierea Adulților în vâ rstă activi, selectați .cu impact
redus. În grupul Stiluri, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog. Apare panoul
Stiluri, așa se arată în Figura 3-7.

11
Stil nou Inspector stil Gestionare stiluri Indică un stil de
caracter
Indică un stil de paragraf
Figura 3-7 Panoul Stiluri

4. Indicați spre Accentuare subtilă în lista Stiluri. Observați că apare un SfatEcran


cu valorile implicite pentru acest stil. Faceți clic pe Accentuare subtilă. Stilul se
aplică textului selectat.
5. În descrierea Boot Camp, selectați provocare și faceți clic pe Accent subtil în
panoul Stiluri.
6. În descrierea Core Express, selectați consolidare și faceți clic pe Accent subtil în
panoul Stiluri.
7. În descrierea Ciclism interior, selectați energie ridicată și faceți clic pe Accent
subtil în panoul Stiluri.
8. În descrierea Yoga, selectați respirație și relaxare și faceți clic pe Accent
subtil în panoul Stiluri. Deselectați textul. Faceți clic pe X pentru a închide
panoul Stiluri.
9. DESCHIDEȚI Panoul de navigare și exersați navigarea prin document utilizâ nd
fila Titluri. Apoi, închideți Panoul de navigare.
10.SALVAȚI documentul ca clase 4 în folderul lecție de pe unitatea flash.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.


Modificarea stilurilor

12
Aveți posibilitatea să modificați un stil existent utilizâ nd caseta de dialog
Modificare stil. Word vă oferă , de asemenea, opțiunea de plasare a modifică rilor
efectuate în stiluri, ar fi adă ugarea lor în galeria Stiluri, aplicarea lor la documentul
curent sau aplicarea lor la documente noi bazate pe un șablon. În acest exercițiu, învă țați
să utilizați opțiunile Modificare stil pentru a modifica stilurile în Word.
Pentru a modifica un stil existent, faceți clic cu butonul din dreapta pe numele
stilului în galeria Stil sau în panoul Stil, apoi faceți clic pe Modificare. Apare caseta de
dialog Modificare stil, așa se arată în Figura 3-9. Puteți aplica atribute de caracter unui
stil fă câ nd clic pe butonul Aldin, pe butonul Cursiv și pe butonul Subliniere
Butonul. În mod similar, dacă faceți clic pe să geata verticală pentru Font și Font
Size, puteți ajusta ambele setă ri.
Caseta de dialog Modificare stil are opțiuni pentru locul de plasare a noului stil
modificat. Stilul modificat poate fi plasat în galeria Stil, astfel încâ t să îl puteți accesa
rapid. Selectarea opțiunii de salvare a stilului Numai în acest document afectează numai
documentul curent. Selectarea opțiunii pentru documente noi bazate pe acest șablon
asigură aplicarea aceluiași stil. De exemplu, dacă scrieți o lucrare de cercetare de grup și
doriți uniformitate pentru lucrare, oferind tuturor celor din grup o copie a șablonului
asigură coerența în formatarea hâ rtiei. Toate stilurile din document se vor actualiza
automat.
STEP BY STEP Modificare stiluri
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. În grupul Stiluri, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog pentru a afișa panoul
Stiluri.
2. Faceți clic cu butonul din dreapta pe Accent subtil pentru a afișa meniul
Accentuare subtilă sau faceți clic pe să geata verticală, așa se arată în Figura 3-8.

Figura 3-8 Meniul Accentuare subtilă

13
3. Faceți clic pe Modificare. Apare caseta de dialog Modificare stil, așa se arată în
Figura 3-9.

Figura 3-9 Caseta de dialog Modificare stil afișarea accentului subtil"

4. Faceți clic pe butonul Aldin.


5. Faceți clic pe să geata verticală Culoare font ,apoi selectați Roșu închis în
secțiunea Culori standard. Observați modifică rile examină rii în caseta de dialog.
6. Debifați caseta de selectare Adăugare la galeria Stiluri. Modifică rile pe care
tocmai le-ați fă cut se vor aplica acestui document și nu vor apă rea în lista Stil.
7. Faceți clic pe butonul Format, apoi selectați Font. Caseta de dialog Font se
deschide pentru a vă oferi mai multe opțiuni.
8. Pe fila Font, în secțiunea Efecte, bifați caseta de selectare majuscule mici.
9. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Font.
10.Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Modificare stil. Observați
modul în care textul cu stilul Accent subtil se modifică automat la modificarea pe
care tocmai ați finalizat-o.
11.Închideți panoul Stiluri fă câ nd clic pe X.
12.În grupul Stiluri, faceți clic cu dreapta pe Titlu 1 din galerie pentru a afișa titlul 1,
apoi faceți clic pe Modificare.
13.Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Font.
14.Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Modificare stil. Observați
modul în care textul cu stilul Accent subtil se modifică automat la modificarea pe
care tocmai ați finalizat-o.
15.Închideți panoul Stiluri fă câ nd clic pe X.
16.În grupul Stiluri, faceți clic cu dreapta pe Titlu 1 din galerie pentru a afișa titlul 1
apoi faceți clic pe Modificare.

14
17.În caseta de dialog Modificare stil, faceți clic pe săgeata verticală Culoare font și
selectați Roșu, Accent 6, Mai întunecat 50%..
1. Faceți clic pe săgeata verticală Dimensiune font și selectați 18.
2. Debifați caseta de selectare Adă ugare la galeria Stiluri. Modifică rile efectuate se
aplică acestui document și nu vor apă rea în lista Stil.
3. Faceți clic pe OK. Toate titlurile cu stilul Titlu 1 se actualizează automat la noua
culoare și dimensiune.
4. SALVAȚI documentul ca clase 5 în folderul lecție de pe unitatea flash.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

Crearea unui stil nou


În exercițiul precedent, ați modificat stilul Accentuare subtilă , care este unul dintre
stilurile predefinite din Word. În loc să utilizați stilul predefinit, puteți alege să creați un
stil nou-nouț cu un nume pe care îl alegeți. Crearea unui stil nou este foarte mult ca
modificarea unul existent- se aplică aceleași opțiuni de formatare, iar casetele de dialog
sunt practic identice.
Aveți posibilitatea să definiți un stil nou utilizâ nd o casetă de dialog așa ați fă cut-o în
exercițiul precedent sau să selectați text deja formatat pentru a-l utiliza ca exemplu.
Pentru a facilita aplicarea unui stil, îi puteți atribui o comandă rapidă de la tastatură .
Dacă alegeți o combinație de taste care este deja asociată unei alte acțiuni, noua
atribuire o înlocuiește pe cea anterioară .

STEP BY STEP Crearea unui stil de caracter nou

Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. Selectați textul cu impact redus. Acest text a avut anterior stilul de accentuare
subtilă aplicat la acesta.
2. Pe fila Pornire, faceți clic o dată pe butonul Mă rire dimensiune font pentru a mă ri
dimensiunea fontului la 12 punct pentru textul selectat.
3. Pe fila Pornire, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog din grupul Stiluri. Se
deschide panoul Stiluri.
4. În partea de jos a panoului, faceți clic pe butonul Stil nou. Se deschide caseta de
dialog Creare stil nou din formatare.
5. DESCHIDEȚ I lista verticală Tip stil și faceți clic pe Caracter.
6. În caseta Nume, tastați Termen cheie.
7. Faceți clic pe butonul Format. Apare un meniu.
8. În meniul , faceți clic pe Tasta de comenzi rapide. Apare caseta de dialog
Particularizare tastatură, așa se arată în Figura 3-10.

15
Figura 3-10 Caseta de dialog Particularizare tastatură Caseta

9. Faceți clic în caseta text Apăsați noua tastă de comenzi rapide, apoi apă sați
Ctrl+Alt+Shift+K.
10.DESCHIDEȚI lista verticală Salvare modifică ri în și alegeți Clasele 5.
11.Faceți clic pe Asociere,apoi faceți clic pe Închidere.
12.Faceți clic pe OK.
13.În panoul Stiluri, faceți clic cu butonul din dreapta pe stilul Accentuare subtilă și
faceți clic pe Selectare totală.
14.În panoul Stiluri, faceți clic pe stilul Termen cheie pentru a-l aplica întregului
text selectat.
15.Apă sați butonul Închidere din colțul din dreapta sus al panoului Stiluri pentru a
închide panoul Stiluri.
16.SALVAȚI documentul ca clase 6 în folderul lecție de pe unitatea flash.

Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în next exercise.

Copierea stilurilor între documente și șabloane


În exercițiul precedent, ați creat un nou stil particularizat numit Termen cheie. Acest stil
este stocat în documentul în care a fost creat, dar nu este accesibil automat în alte
documente.
Este posibil să doriți să copiați stilurile particularizate în alte documente sau șabloane,
astfel încâ t să le puteți reutiliza acolo.
Pentru a copia un stil, utilizați o caracteristică numită Organizator stil. Acesta vă permite
să vizualizați o listă a stilurilor în două documente sau șabloane diferite, apoi să le
copiați dintr-o locație în alta.

16
În exercițiul urmă tor, veți copia stilul Termeni cheie într-un șablon.

STEP BY STEP Utilizarea Organizatorului de stiluri pentru copierea stilurilor

Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.

1. DESCHIDEȚI fișierul Descrieri clasă pe care l-ați început în acest capitol.


2. SALVAȚI fișierul ca șablon Word cu numele Descrieri clasă Șablon în folderul de
lecții de pe unitatea flash.
3. ÎNCHIDEȚ I fișierul.
4. În fereastra documentului Clase, pe fila Pornire, faceți clic pe lansatorul casetei
de dialog din grupul Stiluri. Apare panoul Stiluri.
5. În partea de jos a panoului Stiluri, faceți clic pe butonul Gestionare stiluri. Apare
caseta de dialog Gestionare stiluri.
6. În colțul din stâ nga jos al casetei de dialog, faceți clic pe butonul Import/Export.
Apare caseta de dialog Organizator, așa se arată în Figura 3-11. Stilurile din
clasele 6 apar în lista din stâ nga. În dreapta, stilurile din Normal.dotm apar
șablonul.

Figura 3-11 Caseta de dialog Organizator

7. Faceți clic pe butonul Închidere fișier de sub lista de fișiere a șablonului Normal.
Butonul se modifică în Deschidere fișier.
8. Faceți clic pe Deschidere fișier. Apare caseta combo Deschidere.
9. Ră sfoiți la locația care conține fișierul șablon Descrieri clasă pe care l-ați creat în
pasul 2. Selectați fișierul, apoi faceți clic pe Deschidere. Stilurile șablonului
respectiv apar în lista din partea dreaptă a casetei de dialog Organizator,
10.Faceți clic pe stilul Termen cheie din lista Clase 6, apoi faceți clic pe butonul
Copiere > . Stilul apare în lista Ș ablon descrieri clasă .
11.Faceți clic pe Închidere. Apare o casetă de dialog care vă întreabă dacă doriți să
salvați modifică rile.
12.Faceți clic pe Salvare.
13.Apă sați butonul Închidere din colțul din dreapta sus al panoului Stiluri pentru a
închide panoul Stiluri.

17
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

FORMATAREA TEXTULUI CU WORDART


Word oferă efecte atractive și de îmbună tă țire pentru text. WordArt are efecte speciale
pe care le puteți aplica textului pentru a-l face mai vizibil.
WordArt este o caracteristică care creează efecte decorative cu text. De exemplu, puteți
aplica efecte textului adă ugâ nd umbră , reflecție, stră lucire, muchii moi, reliefare sau
rotire 3-D.
Crearea și modificarea WordArt
WordArt în Word 2016 are culori și forme vibrante și o galerie de stiluri de text. Pe
mă sură ce începeți lucrul cu WordArt, apare fila Format instrumente de desen și vă
permite să formatați WordArt prin adă ugarea de efecte speciale. În acest exercițiu,
învă țați să inserați WordArt într-un document.

STEP BY STEP Crearea și modificarea WordArt

Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.


1. Selectați Preston Creek Familie YMCA.
2. Faceți clic pe fila Inserare și, în grupul Text, faceți clic pe butonul WordArt
pentru a afișa meniul așa se arată în Figura 3-12.

Figure 3-12 WordArt menù

3. În galeria WordArt, selectați Umplere – Roșu, Accent 2, Schiță – Accent 2. Textul


este acum formatat ca WordArt și apare fila Format instrumente de desen.
4. Apare o casetă text în jurul WordArt. Selectați caseta text și modificați
dimensiunea fontului la 28 pt pe fila Pornire. Observați că cuvintele Exercițiu de
grup s-au mutat cu o linie.
5. Plasați punctul de inserare de-a lungul conturului casetei text pâ nă câ nd acesta se
modifică în comanda mutare — patru să geți. Apă sați butonul din stâ nga al
mouse-ului pentru a selecta caseta și glisați caseta la centrul orizontal al paginii
pâ nă câ nd cuvintele Exercițiu de grup se mută la a doua linie. Pe mă sură ce
redimensionați sau mutați o casetă text, textul care înconjoară caseta se mută
automat.

18
6. Selectați din nou textul titlului. În grupul Stiluri WordArt de pe fila Instrumente
de desen, selectați să geata verticală de lângă butonul Schiță text și selectați
Fără schiță. Această acțiune elimină schița din text.
7. Faceți clic pe să geata verticală Umplere text și selectați Roșu, Accent 2.
8. Selectați Efecte text, apoi faceți clic pe Transformare pentru a afișa meniul
afișat în Figura 3-13.

Figura 3-13 Opțiuni transformare

9. Treceți cu mouse-ul peste opțiunile din secțiunea Warp — vedeți se modifică


textul cu previzualizarea în direct. Selectați Dublu Val 1.
10. SALVAȚI documentul ca clase 7 în folderul lecție de pe unitatea flash.
ÎNCHIDEȚI fișierul.

Pauză. LEAVE Word deschis pentru a fi utilizat în exercițiul urmă tor.

19
INSERAREA TEXTULUI
Word oferă posibilitatea de a insera text dintr-un fișier extern într-un document deschis.
De exemplu, dacă doriți să adă ugați textul dintr-un fișier la sfâ rșitul documentului
deschis sau să inserați textul în mijlocul documentului, aveți posibilitatea să faceți acest
lucru utilizâ nd caracteristica Text din fișier.

PAS CU PAS Inserarea textului dintr-un fișier

Pregătește. OPEN Word dacă nu se execută deja.

1. Localizați fișierele de date pentru această lecție și apoi OPEN CV.


2. Defilați în jos în partea de jos a documentului și plasați punctul de inserare după
ultimul cuvâ nt: Texas.
3. Apă sați Ctrl+Enter pentru a insera un sfâ rșit de pagină și a muta punctul de
inserare la pagina urmă toare.
4. Pe fila Inserare, în grupul Text, selectați lista verticală Obiect și faceți clic pe Text
din fișier. Apare caseta combo Inserare fișier, care arată aproape exact ca caseta
combo Deschidere.
5. Localizați și selectați fișierul denumit Referințe și faceți clic pe Inserare. În
document apare o pagină nouă de text.
6. SALVAȚI documentul ca CV 2 în folderul de lecții de pe unitatea flash.
ÎNCHIDEȚI fișierul.

Pauză. LEAVE Word deschis pentru a fi utilizat în exercițiul urmă tor.

FORMATAREA DOCUMENTELOR EXISTENTE ÎN ALT FIȘIER


FORMATE
Word 2016 poate edita, formata și salva un document PDF. De asemenea, aveți
posibilitatea să deschideți, să editați și să salvați documente care au fost salvate într-un
alt tip de format de fișier, ar fi RTF și TXT. Fiecare document conține proprietă ți și puteți
determina ce să partajați - mai multe despre partajarea și excluderea conținutului sunt
discutate în Lecția 13. În Lecția 1 ați învă țat să salvați un document în alte formate, ar fi
PDF. În acest exercițiu, învă țați să importați un fișier PDF, să aplicați formatarea și să
salvați ca fișier PDF.
Notă Importul documentelor care au fost salvate în alte formate de fișier, ar fi PDF,
vă permite să editați documentul și să îl salvați ca PDF sau în format Word
2016.

STEP BY STEP Importul unui fișier PDF și aplicarea formatării

Pregătește. OPEN Word dacă nu se execută deja.

1. Din word, deschideți fișierul Tech Terrace 3.pdf din fișierele de date pentru
această lecție. Apare o solicitare care precizează : "Word va converti acum PDF-ul
într-un Word editabil document."
2. Faceți clic pe OK. Prin deschiderea documentului PDF, ați importat documentul
în Word. Panglica este acum activă și puteți începe aplicarea formată rii
documentului.
3. Selectați întregul document apă sâ nd Ctrl A, apoi modificați Fontul în Times New
Roman și Size la 12 pt. De asemenea, puteți selecta text din grupul Editare din
fila Pornire.

20
4. În primul paragraf, selectați Tech Terrace Real Estate, apoiformatați textul cu
Aldin, Cursiv, Culoare text roșu închis și Majuscule mici.
5. În primul paragraf, selectați vâ ndute, sold renovate, evaluate, închiriate,și
gestionate și format prin cursiv și bolding și schimbarea culorii la Albastru-Gri,
Text 2. renovated
6. Salvați ca fișier PDF în unitatea flash și schimbați numele fișierului în Tech
Terrace Update.pdf. Noul document se deschide într-o fereastră nouă . Observați
că fișierul conține modifică rile de formatare actualizate.
7. Pentru a închide fereastra, apă sați Alt+F4. Faceți clic pentru a reveni la ecranul
Word.
8. ÎNCHIDEȚ I fișierul. Dacă apare o solicitare care confirmă salvarea modifică rilor la
Terasa Tehnică 3.docx, faceți clic pe Nu se salvează.

Pauză. LASĂ Word deschis pentru urmă torul exercițiu.

ELIMINAREA FORMATĂRII TEXTULUI


Câ nd formatați documente, uneori trebuie să încercați câ teva opțiuni diferite înainte de
a obține aspectul dorit. Eliminarea formată rii nedorite este simplă utilizâ nd butonul
Golire formatare din Word.
Utilizarea butonului Golire formatare
Butonul Golire formatare se află în grupul Font și în galeria Stiluri. În acest exercițiu,
învă țați să utilizați butonul Golire formatare.

STEP BY STEP Utilizarea butonului Golire formatare

Pregătește. DESCHIDEȚI documentul Clase 7 din folderul de lecții. Rețineți că acesta


este un fișier salvat mai devreme.

1. Selectați Adulți în vârstă activi. În grupul Font, faceți clic pe Golire formatare.
Formatarea este eliminată , iar textul revine la fontul implicit, Calibri.
2. Selectați Boot Camp. În grupul Stiluri, faceți clic pe săgeata verticală Mai multe
, apoi faceți clic pe Golire formatare. Formatarea este eliminată .
3. Apă sați și țineți apă sată tasta Ctrl și selectați Combo cardio; continuați să țineți
apă sată tasta Ctrl pentru a selecta titlurile ră mase, apoi faceți clic pe butonul
Golire formatare din grupul Font. (Ț inâ nd apă sată tasta Ctrl, puteți utiliza
selecția multiplă pentru a selecta textul necontigu.) Deselectați tot textul.
4. SALVAȚI documentul ca clase 8 în folderul de lecții de pe unitatea flash.

ÎNCHIDERE Cuvâ nt.

21
Evaluarea cunoștințelor
Alegere multiplă

Selectați cel mai bun ră spuns pentru urmă toarele instrucțiuni.


1. La mă surarea dimensiunii punctului, un punct este egal cu o înă lțime a caracterelor
de:
a. 1/10 de inch
b. 1/12 dintr-un inch
c. 1/72 de inch
d. 1/18 dintr-un inch

22
2. Meniul vertical Subliniere din grupul Font conține opțiuni pentru a sublinia textul
selectat cu:
a. subliniere groasă
b. subliniere dublă
c. subliniere punctată
d. Toate cele de mai sus
3. Deschiderea casetei de dialog Modificare stil vă permite să :
a. modificarea formată rii
b. modificarea alinierii
c. modificarea spațierii liniilor
d. Toate cele de mai sus
4. Care dintre urmă toarele caracteristici elimină toate formatele din textul selectat?
a. Toate formatele eliminate
b. Ștergerea tuturor formată rii
c. Eliminarea tuturor formată rii
d. Golire totală formatare
5. Modificarea fontului și dimensiunea fontului textului selectat poate fi completată
utilizâ nd care dintre urmă toarele?
a. Caseta de dialog Font.
b. Minibara de instrumente.
c. Grupul Font din fila Pornire.
d. Toate cele de mai sus

Adevărat/Fals

Cerc T dacă declarația este adevărată sau F dacă declarația este falsă.

T F 1. Aplicarea unui stil modifică întotdeauna formatarea întregului paragraf în care se


află punctul de inserare.
T F 2. Descriptorul de formate se gă sește pe bara de instrumente Mini.
T F 3. Butonul Golire formatare șterge textul dintr-o locație și vă permite să îl aplicați în
altă locație.
T F 4. Fișierele PDF pot fi editate utilizâ nd Word 2016.
T F 5. Pentru a aplica un stil textului selectat, faceți clic pe stil în panoul Stiluri.

Projects
Proiectul 3-1: Formatarea unei scrisori
Star Bright Satellite Radio va fi trimiterea de scrisori de vâ nză ri pentru persoanele care
tocmai au achiziționat vehicule noi echipate cu radiourile lor. Adă ugați câ teva atingeri
de formatare de finisare la această scrisoare.

Pregătește. LAUNCH Word dacă nu se execută deja.

1. DESCHIDEȚ I documentul Scrisoare din fișierele de date pentru această lecție.


2. SALVAȚI documentul ca 3-1 Scrisoare de vânzări în folderul lecție de pe
unitatea flash.
3. Selectați titlul companiei, STAR BRIGHT SATELLITE RADIO.

23
4. Aplicați stilul Titlu și reduceți dimensiunea fontului la 24 pt.
5. În al doilea paragraf al corpului scrisorii, selectați prima propoziție, Star Bright
Satellite... .
6. În grupul Font de pe fila Pornire, faceți clic pe butonul Aldin.
7. În al doilea paragraf, selectați teza a cincea, Star Bright, de asemenea, difuzează
... .
8. În grupul Font, faceți clic pe butonul Cursiv.
9. În al patrulea paragraf, selectați prima teză , Star Bright este de numai 10.95
dolari pe lună.
10.Pe bara de instrumente Mini, faceți clic pe butonul Aldin.
11.În a treia teză a celui de-al patrulea paragraf, selectați Abonare.
12.În grupul Font, faceți clic pe să geata verticală Modificare caz ,apoi faceți clic pe
MAJUSCULE.
13.Cu cuvâ ntul încă selectat, faceți clic pe Aldin, apoi deselectați textul.
14.Schimbați vizualizarea documentului la 100%,dacă este necesar.
15.SALVAȚI documentul în folderul de lecții de pe unitatea flash, apoi ÎNCHIDEȚI
fișierul.

Pauză. LEAVE Word deschis pentru urmă torul proiect.

Proiectul 3-2: Formatarea unui fluturaș


Ai fost recrutat pentru a ajuta la gă sirea antrenorilor pentru organizația sportivă locală
de tineret. Creați un fluturaș care va atrage atenția.
Pregătește. LAUNCH Word dacă nu se execută deja.

1. Open Antrenori voluntari din fișierele de date pentru această lecție.


2. SALVAȚI documentul ca 3-2 Voluntari în dosarul lecție de pe unitatea flash.
3. Selectați Avem nevoie de tine!
4. Faceți clic pe săgeata verticală din meniul Font, apoi faceți clic pe Negru Arial.
5. Faceți clic pe să geata verticală din meniul Dimensiune font, apoi faceți clic pe
48.
6. Selectați antrenori voluntari necesare pentru sporturi de tineret.

24
7. Faceți clic pe să geata verticală din meniul Font, apoi faceți clic pe Negru Arial.
8. Faceți clic pe să geata verticală din meniul Dimensiune font, apoi faceți clic pe
18.
9. Selectați Sport includ și cele patru linii de mai jos.
10.Faceți clic pe să geata verticală din meniul Font, apoi faceți clic pe Calibri.
11.Faceți clic pe să geata verticală din meniul Dimensiune font, apoi faceți clic pe
18.
12.Selectați cele patru sporturi listate, apoi faceți clic pe butonul Italic.
13.Selectați cele trei linii de informații de contact, începâ nd cu Contact Patrick
Edelstein ...
14.Faceți clic pe să geata verticală din meniul Font, apoi faceți clic pe Negru Arial.
15.Faceți clic pe să geata verticală din meniul Dimensiune font, apoi faceți clic pe
11.
16.Selectați YMCA. Faceți clic pe săgeata verticală din butonul Culoare font, apoi
alegeți roșu din secțiunea Culori standard.
17.Cu textul încă selectat, faceți clic pe butonul Aldin.
18.Faceți clic pe să geata verticală din meniul Font, apoi faceți clic pe Negru Arial.
19.Faceți clic pe meniul vertical din meniul Dimensiune font, apoi faceți clic pe 36.
Deselectați textul.
20.SALVAȚI documentul în folderul de lecții de pe unitatea flash, apoi ÎNCHIDEȚI
fișierul.

ÎNCHIDERE Cuvâ nt.

25