Sunteți pe pagina 1din 22

VII

Conținut scurt

LECȚIA 1: ÎNȚELEGEREA CUVÂNTULUI 1


LECȚIA 2: EDITAREA DE BAZĂ 21
LECȚIA 3: FORMATAREA CARACTERELOR 46
LECȚIA 4: FORMATAREA PARAGRAFULUI 67
LECȚIA 5: GESTIONAREA FLUXULUI DE TEXT 91
LECȚIA 6: CREAREA TABELELOR 107
LECȚIA 7: LUCRUL CU TEME, SETURI DE STILURI,
FUNDALURI,
PĂRȚI RAPIDE ȘI CASETE TEXT 127
LECȚIA 8: UTILIZAREA ILUSTRAȚIILOR ȘI A GRAFICII 146
LECȚIA 9: FORMATAREA UNEI LUCRĂRI DE CERCETARE 166

APENDICELE A 197

INDICELE 201

LUCRUL CU TEME, SETURI DE STILURI,


FUNDALURI, PĂ RȚ I RAPIDE Ș I CASETE TEXT 7
1
MATRICEA ABILITĂȚILOR DE LECȚIE
Îndemânare
Obiectivul examenului Număr obiectiv
Formatarea, crearea și particularizarea unei teme
Aplicați teme de document. 1.3.2
Formatarea unui document utilizâ nd seturi de stiluri
Se aplică seturi de stiluri de documente. 1.3.3
Formatarea fundalului unui document
Formatarea elementelor de fundal ale paginii. 1.3.6
Aplicarea și manipularea casetelor text
Inserați casete text. 5.1.4
Inserarea unui caracter special
Inserați caractere speciale. 2.1.4

ORIENTARE A SOFTWARE-ULUI
Fila Proiectare
Fila Proiectare oferă mai multe moduri diferite de a formata un document utilizâ nd
Teme sau selectâ nd din galeria Formatare document. Modificarea aspectului
documentului poate capta atenția publicului. După deschiderea unui document, aveți
posibilitatea să accesați comenzile din fila Proiectare, afișate în Figura 7-1. Utilizați
această cifră ca o referință pe parcursul acestei lecții, precum și restul că rții.

figura 7-1 Fila Proiectare


Word oferă opțiuni pentru a modifica aspectul unui document utilizâ nd seturi de stiluri
de formatare prestabilite, predefinite, utilizâ nd teme sau selectâ nd din galeria
Formatare document. După ce ați aplicat o temă sau o formatare de document, aveți
posibilitatea să particularizați culorile, fonturile și efectele.
De asemenea, aveți opțiunea de a seta formatarea ca implicită , fă ră a fi necesar să o
resetați de fiecare dată câ nd lucrați la un document nou. O altă caracteristică din Word
2016 este Spațierea paragrafelor — puteți modificați rapid spațierea liniilor și
paragrafelor în valori predefinite. Schimbarea aspectului fundalului unui document
poate atrage, de asemenea, atenția cititorului.

FORMATAREA, CREAREA ȘI PARTICULARIZAREA UNEI TEME


Word furnizează caracteristici ar fi Teme pentru a produce documente creative și cu
aspect profesional.
În această lecție, învă țați să modificați aspectul unui document utilizâ nd o temă
existentă , apoi să creați și să particularizați tema.
Formatarea unui document cu o temă

2
Preferințele de formatare predefinite vă permit să modificați aspectul general al
documentului selectâ nd și aplicâ nd o temă . O temă de document este un set de opțiuni
de formatare predefinite care includ culori de temă , fonturi și efecte. În acest exercițiu,
învă țați să aplicați o temă de document în Word 2016.
STEP BY STEP Formatarea unui document cu o temă
Pregătește. DESCHIDEȚI documentul Hosting din fișierele de date pentru această
lecție. Acest document a fost deja preformatat cu stiluri.
1. Salvați documentul ca Termen de gă zduire în folderul de lecții de pe unitatea flash.
2. Pe fila Proiectare, în grupul Formatare document, faceți clic pe Teme;se deschide
meniul Teme, așa se arată în Figura 7-2

.
Figura 7-2 Teme document
3. Faceți clic pe tema Vizualizare și elementele sunt aplicate documentului. Defilați în
jos și vizualizați modifică rile din document.

Lucrul cu teme, seturi de stiluri, fundaluri, părți rapide și casete text

Notă Aplicarea unei teme modifică designul general al întregului document.


4. SALVAȚI modifică rile documentului în folderul de lecții de pe unitatea flash.
PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

3
Crearea și particularizarea unei teme de document
Într-un mediu de afaceri, o companie poate dori să arate consistență prin
particularizarea unei teme pentru a fi utilizată pentru rapoarte în întreaga organizație.
În acest exercițiu, creați, particularizați și aplicați o temă nouă unui document.
STEP BY STEP
Crearea și particularizarea unei culori de document
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Pe fila Proiectare, în grupul Formatare document, faceți clic pe butonul Culori pentru
a deschide meniul Culori. Meniul Culori conține seturi predefinite de culori de formatare,
fiecare
din care conține patru culori de text și de fundal, șase culori de accent și două culori
hyperlink. Aveți posibilitatea să particularizați aceste culori și să le salvați cu un nume
nou.
2. În partea de jos a meniului Culori, faceți clic pe Particularizare culori. Apare caseta de
dialog Creare culori temă noi Colors (vezi Figura 7-3).

Figura 7-3 Caseta de dialog Creare culori temă nouă


Notă În tot acest capitol, vedeți informații care apar între paranteze, ar fi [adresa de
poștă electronică ]. Informațiile conținute în paranteze este destinat să fie direcții
pentru tine, mai degrabă decâ t ceva ce de fapt tastați cuvâ nt cu cuvâ nt. Vă
instruiește să efectuați o acțiune sau să înlocuiți textul. Nu not tastați textul real
care apare între paranteze.

3. În caseta Nume, înlocuiește Custom 1 tastâ nd Corporate [inițialele].


4. Faceți clic pe Salvare; caseta de dialog se închide și ați definit un nou nume de culoare
de temă particularizat pe baza culorilor implicite.

4
5. Faceți clic pe Culori și, sub secțiunea Personalizat, plasați punctul de inserare peste
Corporate
[inițialele] . Faceți clic cu butonul din dreapta pe numele temei, apoi faceți clic pe
Editare din meniul de comenzi rapide care apare. Apare caseta de dialog Editare culori
temă. dialog box appears.
6. În lista de culori temă , faceți clic pe Accent 2 să geată verticală în jos pentru a produce
un meniu de culori pentru acest element.
7. Selectați Tan, Text 2, Mai întunecat 50%.
8. Faceți clic pe Salvare. Ați modificat culoarea implicită într-o anumită culoare și ați
creat propriile culori de temă particularizate pentru document.
9. SALVAȚI documentul ca Hosting Term 2 în folderul de lecții de pe unitatea flash.
PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
STEP BY STEP Crearea și particularizarea unui font de document
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Pe fila Proiectare, în grupul Formatare document, faceți clic pe butonul Fonturi
pentru a afișa meniul Fonturi. În meniul , faceți clic pe Particularizare fonturi. Apare
caseta de dialog Creare fonturi temă noi. dialog box appears.
2. În caseta Nume, înlocuiește Custom 1 tastâ nd Corporate Fonts [inițialele].
3. Schimbați fontul titlu și fontul corpului în Arial. Observați examinarea alegerilor care
apar în panoul Eșantion al casetei de dialog/. Faceți clic pe Salvare pentru a închide
caseta de dialog și a aplica alegerile de fă cut documentului.
4. SALVAȚI documentul ca Termen de gă zduire 3 în folderul de lecții de pe unitatea
flash.
PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
STEP BY STEP Crearea și particularizarea efectelor documentului
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Poziționați punctul de inserare oriunde în document.
2. Faceți clic pe butonul Efecte și selectați Lucioasă din meniul care apare. Atunci câ nd
aplicați forme documentului, ar fi o formă înșirate, aspectul formei se modifică
în funcție de efectul pe care l-ați selectat. Observați modificarea formei de teșire de la
pagina 1 de lâ ngă al doilea paragraf de la rubrica Introducere (a se vedea figura 7-4).

Figura 7-4 Exemplu de formă de relief cu efecte

3. SALVAȚI documentul ca Hosting Term 4 în unitatea flash din folderul de


lecții.

PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.


Notă Formatarea documentului este aceeași în toate programele Office, iar
documentele pot partaja același aspect.

FORMATAREA UNUI DOCUMENT UTILIZÂND SETURI DE STILURI

5
Word 2016 are un grup de comenzi denumit Formatare document pe fila Proiectare.
Grupul Formatare document conține multe seturi de stiluri diferite care modifică
aspectul întregului document.
Aplicarea unui set de stiluri la un document
În Lecția 3, ați învă țat să aplicați stiluri textului selectat utilizâ nd galeria de stiluri; în
această secțiune, aplicați Seturi de stiluri care afectează întregul document. Aceste
seturi de stiluri sunt colecții predefinite de stiluri cu fonturi și spațiere paragraf
incluse. Aveți opțiunea de a reseta documentul la valoarea sa implicită sau de a salva un
nou set de stiluri. În acest exercițiu, învă țați să aplicați un set de stiluri.
Seturile de stiluri funcționează cu 'Fonturi corp și 'Titluri'. Fiecare document are fonturi
de titlu și corp implicite care sunt atribuite automat stilurilor predefinite, ar fi Titlu 1 și
Normal. Dacă utilizați aceste stiluri predefinite pentru a formata documentul, aveți
posibilitatea să modificați fonturile utilizate în document fie aplicâ nd o temă diferită , fie
prin aplicarea unui set de stiluri diferit.
Aveți posibilitatea să definiți propriile seturi de stiluri. Pentru aceasta, formatați
documentul așa doriți, inclusiv alegerea fonturilor titlu și corp (din lista verticală
Fonturi de pe fila Proiectare) și alegerea setă rilor de indentare și spațiere a paragrafului
pentru stilurile predefinite (Normal, Titlu 1, Titlu 2 și așa mai departe). Apoi, deschideți
galeria Set de stiluri de pe fila Proiectare și faceți clic pe Salvare ca set de stiluri nou. În
caseta de dialog Salvare ca set de stiluri nou, atribuiți un nume de fișier, apoi faceți clic
pe Salvare. Seturile de stiluri sunt salvate ca șablon în folderul C: "Users-username-
AppData-Roaming-Microsoft-QuickStyles". După ce salvați un set de stiluri, acesta apare
într-o secțiune Particularizat din galeria Seturi de stiluri. Puteți să -l ștergeți din galerie
fă câ nd clic cu butonul din dreapta pe el și alegâ nd Ș tergere.
STEP BY STEP Aplicarea unui set de stiluri la un document
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Treceți cu mouse-ul peste câ teva seturi de stiluri predefinite din grupul Formatare
document și urmă riți se modifică aspectul documentului.
Notă Înainte de a aplica seturi de stiluri, documentul trebuie să conțină stiluri.
2. Faceți clic pe butonul Mai multe și selectați Linii (Distinctiv), sub Încorporat, în al
doilea râ nd, a treia coloană , așa se arată în Figura 7-5.

Figura 7-5 Formatare document Seturi de stiluri

6
3. SALVAȚI documentul ca Termen de gă zduire 5 pe unitatea flash din folderul de lecții,
apoi ÎNCHIDEȚI fișierul.
PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
Depanare Dacă aplicați un alt set de stiluri, ca în exercițiul precedent, dar fonturile
documentului nu se modifică , textul a fost formatat pentru a utiliza un
anumit font. Aveți posibilitatea să des bastonați orice formatare manuală
selectâ nd textul și apă sâ nd Ctrl + bara de spațiu. Asigurați-vă că stilul
aplicat paragrafelor nu definește un anumit font.

FORMATAREA FUNDALULUI UNUI DOCUMENT


Caracteristicile îmbună tă țite ale Word permit utilizatorului să producă un document
formatat creativ modificâ nd culoarea de fundal, inserâ nd o inscripționare și adă ugâ nd o
bordură la document. În această secțiune, învă țați să adă ugați o culoare de fundal și să
inserați și să eliminați o inscripționare.
Inserarea unei culori de pagină
Adă ugarea unei culori de fundal la pagina de titlu a unui raport transmite
originalitate. De exemplu, este posibil să doriți să distingeți hâ rtia de cercetare de alte
persoane adă ugâ nd o culoare de fundal la prima pagină . Este important să utilizați
culorile de fundal cu moderație și să alegeți o culoare de pagină care nu va interfera cu
textul. Dacă textul este întunecat, de exemplu, culoarea de fundal ar trebui să fie
deschisă . Dacă textul este deschis, un fundal întunecat ar îmbună tă ți lizibilitatea
documentului. Word vă permite, de asemenea, să adă ugați efecte de umplere interesante
pentru fundalul paginii, ar fi degradeuri, texturi, modele și imagini. În acest exercițiu,
învă țați să inserați o culoare de pagină într-un document.
STEP BY STEP Inserarea unei culori de pagină
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Faceți clic pe fila Proiectare. tab.
2. În grupul Fundal pagină , faceți clic pe butonul Culoare pagină pentru a deschide
meniul Culori temă și galeria, așa se arată în Figura 7-6.
3. Faceți clic pentru a selecta Alb, Fundal 1, Mai întunecat 5%. Se aplică culoarea
paginii.

Figura 7-6 Meniul Culori temă

7
4. SALVAȚI documentul ca Termen de gă zduire 6 pe unitatea flash în folderul de lecții,
apoi ÎNCHIDEȚI documentul.
PAUZĂ . LEAVE Word deschis pentru a fi utilizat în exercițiul urmă tor.
Inserarea unei inscripționă ri
În afaceri, unele documente pot conține informații sensibile, iar natura statutului
unui document ar trebui să fie transmisă în mod clar pe paginile sale. Word furnizează
text predefinit denumit inscripționări care se afișează ușor în spatele textului ca
cuvinte, ar fi confidențiale, schițăsau urgente. Aveți posibilitatea să particularizați
inscripționă rile pentru a include text sau imagini, ar fi siglele companiei. În acest
exercițiu, învă țați să inserați o inscripționare utilizâ nd text, o imagine și o filigran
particularizat.
STEP BY STEP Inserarea unei inscripționări
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
În grupul Fundal pagină din fila Proiectare, faceți clic pe meniul Filigran și selectați
Confidențial 1.
2. Filigranul este plasat în spatele textului și este semitransparent.
3. SALVAȚI documentul ca Termen de gă zduire 7 în folderul de lecții de pe unitatea
flash.
PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
STEP BY STEP Inserarea unei inscripționări particularizate
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Faceți clic pe meniul Filigran și selectați Filigran particularizat . Apare caseta de
dialog Inscripționare imprimată .
2. Selectați opțiunea Filigran text, apoi, în meniul vertical Text, selectați Schiță Draft.
Aveți posibilitatea să particularizați inscripționă rile text prin tastarea conținutului în
caseta Text sau să selectați text din meniul vertical.
3. În meniul vertical Font, selectați Franklin Gothic Book. Aceasta modifică
inscripționarea textului.
4. În meniul vertical Culoare, selectați Roșu închis în zona Culori standard (vezi Figura
7-7).

Figura 7-7 Caseta de dialog Inscripționare imprimată

8
5. Faceți clic pe OK. Inscripționarea este inserată pe toate paginile. Dacă faceți clic pe Se
aplică,caseta dedialog ră mâ ne deschisă și aveți posibilitatea să vizualizați
inscripționarea în document. Câ nd faceți clic pe OK,caseta de dialog se închide și reveniți
în ecranul documentului.
6. SALVAȚI documentul ca Termen de gă zduire 8 în folderul de lecții de pe unitatea
flash.
PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
STEP BY STEP Inserarea unei inscripționări imagine
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Eliminați fundalul culorii paginii, fă câ nd clic pe butonul Culoare pagină , apoi
selectâ nd Fă ră culoare. Fundalul este eliminat.
2. Faceți clic pe butonul Filigran și selectați Filigran particularizat . Se deschide caseta
de dialog Inscripționare imprimată .
Selectați opțiunea Filigran imagine, apoi faceți clic pe Selectare imagine. Apare
fereastra Inserare imagini.
4. În zona Dintr-un fișier, faceți clic pe Răsfoire. Apare caseta combo Inserare imagine.
5. Localizați folderul de lecții și selectați Că utare pe Internet.
6. Faceți clic pe Inserare pentru a insera imaginea în document, apoi faceți clic pe OK
pentru a închide caseta de dialog Filigran imprimat.
7. SALVAȚI documentul ca Hosting Term 9 în folderul de lecții de pe unitatea flash.
PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
STEP BY STEP Eliminarea unei inscripționări
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. DESCHIDEȚI meniul Filigran și selectați Eliminare filigran. Inscripționarea este
eliminată din document.
2. SALVAȚI documentul ca Hosting Term 10 în folderul de lecții de pe unitatea flash.
PAUZĂ . LASĂ Word deschis pentru urmă torul exercițiu.

UTILIZAREA PIESELOR RAPIDE ÎNTR-UN DOCUMENT


Blocurile componente conțin conținut inutilizabil încorporat, ar fi text, ilustrații și
obiecte. Blocurile componente sunt ușor de gestionat și de inserat într-un document
pentru un format rapid. Blocurile sunt organizate în galerii și sortate pe categorii. În
galeria Blocuri componente, aveți posibilitatea să inserați pagini de însoțire, anteturi,
subsoluri, numere de pagină , casete text și inscripționă ri. În acest exercițiu, învă țați să
utilizați blocuri componente predefinite și să inserați câ mpuri într-un document.
Utilizarea blocurilor componente încorporate
Un alt termen pentru blocurile componente este AutoTextși utilizați ambele caracteristici
în același mod. Word furnizează un numă r de blocuri componente predefinite sau aveți
posibilitatea să creați sau să particularizați propria clă dire pentru a fi utilizată în alte
documente. Organizatorul blocurilor componente oferă o modalitate de a gestiona
blocurile componente prin editarea, ștergerea sau inserarea lor. În panoul din stâ nga al
casetei de dialog, blocurile componente predefinite sunt listate după nume. Coloana
Galerie indică galeria care conține fiecare bloc component, iar coloana Categorie indică
tipul general al fiecă rui element. Coloana Șablon indică șablonul în care este stocat
elementul. Aveți posibilitatea să utilizați butoanele din partea de jos a casetei de dialog
pentru a șterge și edita blocurile componente selectate. Panoul din dreapta
previzualizează selecțiile. În acest exercițiu, învă țați să utilizați blocuri componente
predefinite și să inserați câ mpuri într-un document.

9
STEP BY STEP Utilizarea blocurilor componente încorporate
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Pe fila Inserare, în grupul Text, faceți clic pe butonul Părți rapide pentru a afișa
meniul Părți rapide, așa se arată în Figura 7-8.

Figura 7-8 Meniul Pă rți rapide


2. Faceți clic pe Organizator blocuri componente pentru a afișa caseta de dialog
Organizator blocuri componente.
3. Faceți clic pe titlul Nume pentru a elibera blocurile de construcție după nume.
4. Defilați în jos în listă și selectați inscripționarea Confidențial 1. watermark.
Depanare Puteți ajusta coloana Nume glisâ nd bara de redimensionare la dreapta
pentru a modifica lă țimea.
5. Faceți clic pe butonul Inserare. Inscripționarea confidențială apare în spatele
textului de pe fiecare pagină .
6. Poziționați punctul de inserție la începutul primului paragraf la Introducere.
7. Deschideți din nou caseta de dialog Organizator blocuri componente.
8. Faceți clic pe titlul Galeriei pentru a elibera blocurile de construcție după galerie.
9. Defilați în jos și selectați Austin Quote din galeria Casetă text. Faceți clic pe Inserare
și se inserează o ofertă de tragere în document, așa se arată în figura 7-9. Aveți
posibilitatea să tastați text în substituenți sau să glisați și să fixați text în zonă .

Figura 7-9 Document cu casetă text citată


10. Sub titlul Introducere Introduction, selectați al doilea paragraf careîncepe cu
Întrebă ri sau comentarii . . . .
11. Mutați textul selectat în interiorul zonei de ofertă prin glisare și fixare.

10
12. Utilizați butonul Afișare/Ascundere marcaje de editare pentru a șterge ambele
sfâ rșituri de linie după primul paragraf de sub Introducere.
13. Selectați caseta text, iar butonul Opțiuni aspect apare în partea dreaptă a casetei
text.
14. Faceți clic pe butonul Opțiuni aspect pentru a deschide meniul. Meniul oferă opțiuni
pentru aranjarea textului documentului și a casetei text.
15. Faceți clic pe linkul Vedeți mai multe pentru a deschide caseta de dialog Aspect.
dialog box.
Faceți Click the clic pe fila Încadrare text și selectați Pătrat.
17. Faceți clic pe opțiunea Numai stâ nga din secțiunea Încadrare text. Faceți clic pe OK.

18. Plasați indicatorul pe bordura casetei text — indicatorul se modifică în patru să geți
pentru a vă permite să glisați și să fixați. Glisați oferta pâ nă la sfâ rșitul primului paragraf
pâ nă câ nd ultimele șapte linii ale paragrafului se înfă șoară în jurul ei (vezi Figura 7-10).
-Butonul Opțiuni aspect

Figura 7-10 Document cu casetă text Citat de tragere înfă șurat în jurul paragraf

Depanare Deselectați caseta text și selectați-o din nou pentru a vedea bordura din
jurul casetei text.
19. Apă sați Ctrl-End pentru a muta punctul de inserare la sfâ rșitul documentului.
20. Deschideți caseta de dialog Organizator blocuri componente.
21. Defilați în jos și selectați Bară laterală de mișcare din galeria Casetă text.
22. Faceți clic pe Inserare. Caseta text este inserată la sfâ rșitul documentului și
poziționată în partea stâ ngă a documentului. Urmă torul pas este să inserați text în
caseta text.
Selectați paragraful de mai sus Refuzul de serviciu începâ nd cu tine și Flatland Hosting în
continuare sunt de acord . . . Câ nd selectați paragraful, nu selectați marcajul de paragraf,
deoarece acest lucru va evita afișarea liniei orizontale în Caseta text de două ori.
24. Schimbați culoarea de fă cut în alb, astfel încâ t textul să fie vizibil pe bara laterală .
25. Glisați și fixați selecția în caseta text.
26. În partea de sus a casetei text, ștergeți substituentul [Titlu bară laterală] și linia
necompletată pentru a muta textul cu o linie mai sus.
27. SALVAȚI documentul ca Hosting Term 11 în folderul de lecții de pe unitatea flash.
PAUZĂ . LEAVE Word deschis pentru a fi utilizat în exercițiul urmă tor.
În acest exercițiu, inserați o pagină de copertă utilizâ nd blocurile componente
încorporate.

11
PAS CU PASInserarea unei pagini de însoțire utilizând blocurile componente
predefinite
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Deschideți caseta de dialog Organizator blocuri componente și selectați Whisp în
galeria Pagini de copertă . in the Cover Pages gallery.
2. Faceți clic pe Inserare. Coperta este inserată ca pagina 1.
3. Tastați urmă toarele informații în substituenți:
4. Anul: 20XX (Data curentă poate fi selectată sau puteți tasta anul.)
5. Titlul documentului: Flatland Hosting Company
D 6. Subtitlu: Linii directoare și acorduri
Nume autor: A. Becker
8. Eliminați substituentul pentru Numele companiei.
9. SALVAȚI documentul ca Termen de gă zduire 12 în folderul de lecții de pe unitatea
flash, apoi ÎNCHIDEȚI fișierul.
PAUZĂ . LEAVE Word deschis pentru a fi utilizat în exercițiul urmă tor.
Depanare Dacă întâ mpinați probleme la salvarea numelui autorului, finalizați una
dintre urmă toarele acțiuni:
(1) Faceți clic dreapta lâ ngă substituent și faceți clic pe Eliminare control
conținut;
(2) Schimbați numele autorului în Proprietă ți — situat în Backstage;
(3) Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe Opțiuni. În categoria General,
sub secțiunea Personalizare copie de Microsoft Office, tastați numele
autorului lâ ngă caseta Nume utilizator și inițiale. Schimbarea numelui
de utilizator este discutată în Lecția 9.

Crearea și copierea blocurilor componente


Aveți posibilitatea să creați propriile blocuri componente pentru a stoca orice text
pe care îl utilizați frecvent. De exemplu, este posibil să creați un bloc component care
constă din liniile de semnă tură pe care le utilizați în scrisorile de afaceri, inclusiv
numele, titlul și numele companiei.
Atunci câ nd decideți unde să stocați blocurile componente, luați în considerare dacă
doriți să le partajați cu alte persoane și dacă doriți să fie disponibile pentru toate
documentele.
Blocurile componente noi pe care le creați în Word sunt stocate implicit în fișierul
Building Blocks.dotx.
Acest șablon este activat automat tot timpul, astfel încâ t, indiferent de documentul la
care lucrați și indiferent de șablonul pe care îl utilizează , blocurile componente pe care
le stocați acolo vor fi disponibile , adică atâ ta timp câ t lucrați pe același computer și
sunteți conectat la Windows cu același cont de utilizator.
Puteți alege să stocați blocurile componente în șablonul activ, dacă preferați. De
exemplu, dacă creați scrisori de afaceri utilizâ nd un șablon denumit Scrisori de afaceri și
salvați blocurile componente din acel șablon, acele blocuri componente nu vor apă rea în
documentele create cu alte șabloane.
Dacă partajați acel șablon cu alte persoane care utilizează computere diferite, blocurile
componente vor fi disponibile pentru acestea ori de câ te ori utilizează acel șablon.
Aveți posibilitatea să partajați fișierul Building Blocks.dotx cu alți utilizatori de pe
același computer prin copierea acestuia din blocurile componente C:Users-username-
AppData-Roaming-Microsoft-Document apoi lipirea acestuia în folderul de utilizator
corespunză tor pentru un alt cont de utilizator.

12
Aveți posibilitatea să partajați fișierul Building Blocks.dotx cu utilizatorii de pe
computere diferite, prin trimiterea prin e-mail a fișierului sau prin furnizarea acestuia
pe un disc sau pe o unitate flash. Asigurați-vă că oferiți destinatarilor instrucțiuni despre
locul de stocare a fișierului, astfel încâ t Word să îl recunoască și să îl utilizeze.
Urmă torul exercițiu arată să creați un bloc component nou, apoi să copiați fișierul
Building Blocks.dotx între conturile de utilizator de pe același PC.
STEP BY STEP Crearea și copierea blocurilor componente
Pregătește. DESCHIDEȚI un nou document Word necompletat.
1. Tastați urmă torul bloc de semnă tură , apă sâ nd Shift-Enter pentru a crea sfâ rșituri de
linie între fiecare linie:
Andrei Cencini
Director general
Găzduire a terenurilor plate
Selectați toate cele trei linii din blocul de semnă turi.
3. Pe fila Inserare, în grupul Text, faceți clic pe Pă rți rapide,apoi faceți clicpe Salvare
selecție în Galeria de părți rapide. Apare caseta de dialog Creare bloc component nou.
dialog box appears.
4. În caseta Nume, tip Semnătură Cencini .
5. Asigurați-vă că blocurile componente sunt selectate în caseta Salvare în.
6. Faceți clic pe lista verticală Opțiuni și alegeți Inserare conținut în propriul
paragraf.
Notă Puteți edita proprietă țile orică rui bloc component după crearea acestuia. Din
Organizatorul blocurilor componente, selectați blocul component și faceți clic
pe Editare proprietă ți. Aveți posibilitatea să modificați Galeria, Categoria sau
Descrierea unui bloc component și să îl salvați într-un șablon diferit. De
asemenea, aveți posibilitatea să alegeți dacă să salvați blocul component doar
ca conținut sau ca paragraf sau pagină .
7. Faceți clic pe OK.
8. Închideți documentul fă ră a salva modifică rile.
9. Close Word. Câ nd vi se solicită , dacă salvați sau nu modifică rile la Blocuri
componente, faceți clic pe Salvare.
10. În Explorer, navigați la numele de utilizator C: "Utilizatori" "AppData-
Roaming"Microsoft
Document Building Blocks,1033-16 folder, unde numele de utilizator este contul dvs.
11. Selectați fișierul Blocuri componente și apă sați Ctrl-C pentru a copia fișierul în
Clipboard.
12. Apă sați Ctrl-V pentru a lipi o copie a fișierului în același folder.
13. Redenumiți fișierul Blocuri Copiere. Pentru a redenumi fișierul, apă sați F2, tastați
noul nume și apă sați Enter.
Notă Motivul pentru care ați fă cut o copie a fișierului și ați redenumit copia în pașii
11-13 este astfel încâ t să nu suprascrieți fișierul blocuri componente existent în
folderul destinație în pașii 15-16.
14. Selectați Select Blochează copierea și apă sați Ctrl-C pentru a copia fișierul în
Clipboard.
15. Navigați la folderul pe care instructorul v-a spus să -l utilizați pentru acest exercițiu.
De exemplu, instructorul poate dori să lipiți fișierul în C:
Blocuri componente AppData-Roaming-Microsoft-Document
utilizat pe același PC.
16. Apă sați Ctrl-V pentru a lipi fișierul în noua locație.

13
17. Navigați la folderul de lecții de pe unitatea flash și apă sați Ctrl-V pentru a lipi o copie
a fișierului Blocks Copy acolo.
18. (Opțional) Dacă ați utilizat un alt cont de utilizator în pasul 15, faceți Log on la contul
de utilizator în care ați copiat fișierul și porniți Word. Pe fila Inserare, faceți clic pe Pă rți
rapide. De asemenea,
Cencini Semnă tura ar trebui să apară la nivelul de sus al meniului, gata de utilizare.
Pauză. ÎNCHIDERE Cuvânt.
Inserarea unei ecuații
Microsoft Word 2016 are ecuații predefinite, pe care le puteți insera din galeria Pă rți
rapide sau utilizâ nd comanda Ecuație. Câ nd creați un tabel care conține valori, aveți
posibilitatea să calculați ră spunsul prin inserarea unei ecuații. Aceleași reguli pe care le-
ați învă țat la Matematică se aplică la inserarea ecuațiilor. Aveți posibilitatea să utilizați
fila Proiectare instrumente ecuație, care apare atunci câ nd inserați o ecuație într-un
document, pentru a edita sau a construi propria ecuație. În acest exercițiu, învă țați să
inserați ecuații într-un document.
STEP BY STEP Inserarea unei ecuații
Pregătește. LANSAȚi Word, apoi DESCHIDEȚI un nou document Word necompletat.
1. Deschideți meniul Părți rapide, apoi faceți clic pe Organizator blocuri
componente.
2. În caseta de dialog Organizator blocuri componente, în galeria Ecuații, localizați și
faceți clic pe extinderea unei ecuații Sum.
3. Faceți clic pe Inserare. Extinderea unei ecuații Sum este inserată în document.
4. Poziționați punctul de inserare după substituentul ecuației, apoi apă sați tasta Enter
de două ori pentru a plasa o linie necompletată sub substituent.
5. Deschideți caseta de dialog Organizator blocuri componente, localizați și faceți clic pe
ecuația Zonă de cerc, apoi faceți clic pe Inserare.
6. Poziționați punctul de inserare după substituentul ecuației, apoi apă sați tasta Enter
de două ori pentru a plasa o linie necompletată sub substituent.
7. Deschideți caseta de dialog Organizator blocuri componente, apoi localizați și faceți
clic pe ecuația Teorema binomială. equation.
8. Faceți clic pe Inserare.
9. Faceți clic după substituentul ecuației și apă sați tasta Enter de două ori.
10. SALVAȚI documentul ca ecuații în folderul de lecții de pe unitatea flash, apoi
ÎNCHIDEȚI fișierul.
PAUZĂ . LEAVE Word deschis pentru a fi utilizat în exercițiul urmă tor.
Inserarea unui câ mp din pă rți rapide
Un câmp este un substituent pe care Word îl utilizează pentru a insera conținut într-un
document. Word utilizează automat câ mpuri atunci câ nd sunt activate anumite comenzi,
ar fi cele pentru inserarea datelor, formulelor, numerelor de pagină și unui tabel de
conținut. Câ nd inserați un câ mp de dată într-un document, data se actualizează automat
de fiecare dată câ nd documentul este deschis. În acest exercițiu, învă țați să inserați un
câ mp într-un document.
Câ mpurile, denumite și coduri de câmp,apar între parantezele curbate ()atunci câ nd
suntafișate. Codurile de câ mp sunt dezactivate în mod implicit. Pentru a afișa codurile de
câ mp într-un document, apă sați Alt- F9. Puteți comuta înainte și înapoi pentru a afișa
text și coduri de câ mp de uscă tor Alt F9. Pentru a edita un câ mp, plasați punctul de
inserare în câ mp, faceți clic cu butonul drept al dreptului, apoi faceți clic pe Editare
câmp.

14
STEP BY STEP Inserarea datei și orei
Pregătește. DESCHIDEȚI documentul Tabel de facturare din folderul de lecții.
1. Poziționați punctul de inserție în ultima celulă a tabelului în a doua coloană .
2. Apă sați tab pentru a insera un râ nd nou. Apă sarea tastei Tab avansează punctul de
inserare în celula urmă toare. Dacă vă aflați în ultima celulă a tabelului, acesta inserează
rapid un râ nd fă ră a fi nevoie să accesați Panglica.
3. Poziționați punctul de inserție în prima coloană , al cincilea râ nd. Tastați Total și
aliniați la dreapta.
4. Apă sați tab. De data aceasta, este selectată urmă toarea celulă .
5. Pe fila Inserare, în grupul Text, faceți clic pe butonul Părți rapide pentru a deschide
meniul.
6. Faceți clic pe Câmp din meniu. Apare caseta de dialog Câmp. dialog box appears.
7. Valoarea implicită (Formulă ) este selectată în caseta Nume câ mpuri. Faceți clic pe
butonul Formulă. button.
Apare caseta de dialog Formulă. Aceasta este aceeași casetă de dialog care este
accesibilă din fila Instrumente tabel - Aspect. Word citește automat valorile listate
deasupra formulei, iar 'SUM(ABOVE) apare în caseta de formulă .
8. Modificați formatul de numă r selectâ nd a treia opțiune din lista verticală . Faceți clic
pe OK.
9. Așezați punctul de inserare pe linia necompletată de sub tabel și apă sați Enter de trei
ori.
10. Tastați Ultima actualizare: cu caractere aldine și apă sați bara de spațiu o dată după
două puncte.
11. Pe fila Inserare, în grupul Text, faceți clic pe butonul Părți rapide și faceți clic pe
câ mpul din meniu.
12. În caseta de dialog Câ mp, în lista verticală Categorii, selectați Dată și oră.
Depanare Dacă câ mpul este umbrit cu gri, faceți dublu clic pe textul din celulă .
13. În lista Nume câ mpuri, faceți clic pe Data.
14. În lista Formate dată , selectați a noua opțiune cu formatul An lună zi.
d MMMM yyyy apare în caseta Formate dată . Aceste simboluri reprezintă modul în care
data va că uta în document.
15. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog și a insera câ mpul dată și oră în
document.
16. Documentul ar trebui să arate similar cu cel prezentat în figura 7-11, cu excepția
faptului că data curentă va apă rea.
17. Dezactivați butonul Afișare/Ascundere marcaje de editare.
18. SALVAȚI documentul ca Actualizare facturare în folderul de lecții de pe unitatea
flash, apoi ÎNCHIDEȚI fișierul.

Figura 7-11 Document cu câ mpul Formulă și Dată inserat

15
PAUZĂ . LEAVE Word deschis pentru a fi utilizat în exercițiul urmă tor.

ORIENTARE A SOFTWARE-ULUI

Instrumente casetă text în Panglică


Înainte de a începe lucrul cu casete text, este o idee bună să vă familiarizați cu noile
instrumente disponibile în Panglică . Câ nd inserați o casetă text, fila Instrumente de
desen - Format apare în Panglică , așa se arată în Figura 7-12.

Figura 7-12 Instrumente de desen - Format filă

Fila Instrumente de desen - Format furnizează comenzi pentru editarea casetelor text.
Utilizați această cifră ca o referință pe parcursul acestei lecții, precum și restul acestei
că rți.

APLICAREA ȘI MANIPULAREA CASETELOR TEXT


O casetă text este o casetă formatată în care aveți posibilitatea să inserați și să
poziționați text și/sau obiecte grafice.
Aveți posibilitatea să utilizați casete text pentru o varietate de scopuri. Cel mai adesea,
acestea sunt utilizate pentru a insera text într-un document, pentru accent specific sau
interes vizual. După ce inserați o casetă text, aveți posibilitatea să formatați caseta
utilizâ nd Instrumente de desen. De asemenea, puteți formata textul din casetă utilizâ nd
formatele Font. Un citat este o mică selecție de text care este scos sau citat dintr-un text
mai mare. Acesta este afișat într-o casetă de pe pagina care este formatat pentru accent,
de multe ori folosind capace pică tură , ca în buletine informative, reclame, și reviste.
Inserarea unei casete text
Word furnizează o galerie de casete text predefinite cu ghilimele de tragere și bare
laterale, pe care aveți posibilitatea să le inserați într-un document. Câ nd aveți nevoie de
un alt tip de casetă text, aveți posibilitatea să desenați și să inserați propria casetă text
goală , neformatată . Câ nd desenați o casetă text, Opțiunile de aspect oferă posibilitatea de
a încadra textul în jurul casetei. În acest exercițiu, inserați o casetă text preformatată și
desenați o casetă text.
STEP BY STEP Inserarea unei casete text
Pregătește. DESCHIDEȚI documentul Hosting din fișierele de date pentru această
lecție.
1. Poziționați punctul de inserție după primul paragraf după titlul Introducere. heading.
2. Pe fila Inserare, în grupul Text, faceți clic pe butonul Casetă text. Apare un meniu cu
stiluri predefinite de ghilimele și casete text din bara laterală .
3. Faceți clic pe opțiunea Casetă text simplă . Caseta text, care conține text substituent,
apare în primul paragraf.
Selectați al doilea paragraf care începe cu Întrebă ri sau comentarii.... com și glisați și
fixați-l în caseta text. Butonul Opțiuni aspect apare în partea dreaptă a casetei text.
5. Faceți clic pe butonul Opțiuni aspect pentru a deschide meniul Opțiuni aspect.

16
6. În secțiunea Cu încadrare text, selectați Strâns. Caseta text se înfă șoară strâ ns în jurul
paragrafului. De asemenea, aveți opțiunea de a tasta text în caseta text.
7. Ș tergeți unul dintre sfâ rșiturile de linie după primul paragraf.
8. Apă sați Ctrl-End pentru a merge la sfâ rșitul documentului.
9. Pe fila Inserare, în grupul Text, faceți clic pe butonul Casetă text, apoi selectați
Desenare casetă text. Apare un crosshair ().
10. Apă sați și țineți apă sat butonul din stâ nga al mouse-ului pentru a desena o casetă
text în linia necompletată de sub ultimul paragraf de sub titlul Refuz de serviciu.
heading.
11. Utilizați grupul Dimensiune din fila Instrumente de desen - Format pentru a
modifica lă țimea și înă lțimea la 2,22" lă țime și 0,95" înă lțime.
Selectați prima propoziție de sub titlul Refuz de serviciu începâ nd cu Flatland Hosting . .
. . fără rambursări și glisați și fixați-l în caseta text.
13. Apă sați Ctrl-E pentru a centra textul în caseta text.
14. Faceți clic pe butonul Opțiuni aspect pentru a deschide meniul Opțiuni aspect.
15. În secțiunea Cu încadrare text, selectați Sus și Jos.
Selectați marginea casetei text pâ nă câ nd vedeți să geata Mutare. Apoi mutați caseta text
la dreapta, pentru a o centra orizontal pe pagină . Folosește rigla ca ghid. Documentul
trebuie să semene cu figura 7-13.
17. SALVAȚI documentul ca Hosting Term 13 în folderul de lecții de pe unitatea flash.

Figure 7-13 Document cu casetă text centrată orizontal


18. SALVAȚI documentul ca Hosting Term 13 în folderul de lecții de pe unitatea flash.
PAUZĂ . LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.

INSERAREA UNUI CARACTER SPECIAL


Grupul Text din Word vă permite să inserați rapid elemente de text formatate
profesional, ar fi ghilimele și caractere speciale. În această secțiune învă țați să inserați
un caracter special într-un document Word.
Inserarea caracterelor speciale
Caracterele speciale includ simboluri recunoscute pe care persoanele fizice sau
întreprinderile le utilizează pentru a-și diferenția produsele sau serviciile de o anumită
populație țintă . Autorii și artiștii folosesc simbolurile © drepturilor de autor pentru a
proteja că rțile, câ ntecele și alte opere originale. Marca comercială ™ este o marcă
comercială neînregistrată și este utilizată pentru a promova bunurile unei companii. Alte
simboluri utilizate în comun includ fracțiile 1/2, cratimele em (—) și multe altele. În
funcție de valoarea pe care o selectați, aveți posibilitatea să inserați simboluri monetare

17
internaționale, ar fi £, semnul lirei sau ¥, semnul yenilor. Aceste simboluri sunt
reprezentate de Unicode, care este un cod de caracter. Unicode permite ca majoritatea
limbilor din lume să fie simbolizate cu o identificare specială a caracterelor. Aveți
posibilitatea să inserați aceste caractere speciale utilizâ nd comanda Simbol din Panglică ,
caseta de dialog Simbol sau comenzi rapide de la tastatură . În acest exercițiu, inserați un
caracter special într-un document.
STEP BY STEP Inserare caractere speciale
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Apă sați Ctrl-End pentru a vă deplasa la sfâ rșitul documentului.
2. Apă sați Enter o dată după ultimul paragraf de la rubrica, Refuzul serviciului.
3. Copyright Flatland Hosting 2016. Toate drepturile rezervate.
4. Plasați punctul de inserare după t în Copyright și apă sați bara de spațiu o dată .
5. Pe fila Inserare, în grupul Simboluri, faceți clic pe butonul Simbol, apoi faceți clic pe
Mai multe simboluri. Apare caseta de dialog Simbol.
6. Faceți clic pe fila Caractere speciale, așa se arată în Figura 7-14.
Selectați Select Drepturi de autor din listă și faceți clic pe Inserare.

Figura 7-14 Caseta de dialog Simbol


8. Faceți clic pe Închidere. Simbolul drepturilor de autor este inserat în fața numelui
companiei, urmat de anul în care a fost creat acest document.
9. SALVAȚ I documentul ca Hosting Final în folderul de lecții de pe unitatea flash, apoi
ÎNCHIDEȚI fișierul.
ÎNCHIDERE Cuvâ nt.

18
Evaluarea cunoștințelor
Alegere multiplă
Selectați cel mai bun răspuns pentru următoarele instrucțiuni.
1. O temă de document include care dintre urmă toarele?
a. Culori
B. Fonturi
c. Efecte
d. Toate cele de mai sus
2. Pentru a previzualiza un stil sau o temă , trebuie să faceți care dintre urmă toarele?
a. Plasați indicatorul mouse-ului peste alegere.
b. Imprimați documentul.
c. Parametrizați proprietă țile documentului.
d. Nu este posibilă previzualizarea unui stil sau a unei teme.
3. Care dintre urmă toarele oferă o modalitate de a gestiona blocurile componente prin
editarea, ștergerea și/sau inserarea acestora.
a. Organizator rapid
b. Pagină de însoțire
c. Casetă text
d. Organizator blocuri componente
4. Care dintre urmă toarele este un substituent care îi spune lui Word să insereze date
modificabile într-un document?
a. numele câ mpului
b. câmp
v. câ mp de date
d. sursa de date
5. Care dintre urmă toarele este termenul pentru o siglă personalizată a companiei
aplicată unui fundal de pagină din spatele textului unui document?
a. MarkArt
b. Inserare imagine la care se face referire
c. filigran
d. SmartArt
Adevărat/Fals
Cerc T dacă declarația este adevărată sau F dacă declarația este falsă.
T F 1. O inscripționare este text sau o ilustrație imprimată în spatele textului.
T F 2. Câ nd un set de stiluri a fost inserat într-un document, spațierea setului de stiluri
poate fi modificată cu ușurință .

19
T F 3. Inserarea caracterelor speciale într-un document se poate finaliza utilizâ nd
Panglica sau o comandă rapidă de la tastatură .
T F 4. Aveți posibilitatea să particularizați un bloc component.
T F 5. După ce a fost inserată o casetă text, caseta text poate fi mutată în altă amplasare
din document.

Proiecte
Proiect 7-1: Formatarea elementelor de fundal
Montgomery, Slade și Parker folosesc comunicațiile de lift pentru anunțuri interne,
invitații și alte documente privind relațiile cu angajații. În fiecare lift, a fost instalat un
cadru durabil din plastic transparent de 81,2" - 14" în care anunțurile pot fi inserate și
schimbate în mod regulat.
Creați un proiect de document pentru aprobare care recunoaște câ știgă torii premiilor
angajaților și invită angajații la o recepție pentru a onora acești câ știgă tori de premii.
PREGĂ TIȚ I-VĂ . LAUNCH Word dacă nu se execută deja.
1. OPEN Felicitări din fișierele de date pentru această lecție.
2. SALVAȚI documentul ca 7-1 Felicitări Recepție în folderul lecție de pe unitatea flash.
3. Pe fila Proiectare, în grupul Fundal pagină , faceți clic pe butonul Culoare pagină . În
secțiunea Culori temă , selectați Verde măsliniu, Accent 3, Mai deschis 80%.
4. Faceți clic pe pagina butonului Borduri. Page Borders În caseta de dialog Borduri și
umbrire, faceți clic pe Umbră în secțiunea Setare. Faceți clic pe meniul Lățime și
selectați 3 pt. În secțiunea Culoare, selectați Verde măsliniu, Accent 3, Mai închis
50%. Faceți clic pe OK pentru a aplica modifică rile întregului document.
5. Pe fila Aspect, în grupul Inițializare pagină , faceți clic pe meniul Dimensiune și
selectați Legal. Este posibil ca opțiunea legală să nu fie inclusă în meniu dacă nu aveți o
imprimantă care utilizează hâ rtie de dimensiuni legale; Dacă nu, să riți peste acest pas.
6. Deschideți caseta de dialog Inițializare pagină și faceți clic pe fila Aspect. tab.
7. Modificați alinierea verticală la centru. și facețiclic pe OK.
8. Selectați Felicitări! Schimbați culoarea de fă cut în Verde mă sliniu, Accent 3, Mai
întunecat 50% pentru a se potrivi cu bordura paginii.
9. Pe fila Proiectare, în grupul Fundal pagină , faceți clic pe butonul Inscripționare și
selectați Inscripționare particularizată . Apare caseta de dialog Inscripționare
imprimată .
Select the Selectați opțiunea Inscripționare text și, în lista verticală Text, selectați
Schiță.
11. Personalizați inscripționarea prin schimbarea culorii în Roșu închis și faceți clic pe
OK.
12. SALVAȚI documentul în folderul de lecții de pe unitatea flash, apoi ÎNCHIDEȚI
fișierul.
LEAVE Word deschis pentru urmă torul proiect.

20
Proiectul 7-2: Crearea și particularizarea temelor
documentului
Un fost angajat de la Flatland Hosting Company a cerut o scrisoare de referință .
PREGĂ TIȚ I-VĂ . LAUNCH Word dacă nu se execută deja.
1. Scrisoare de referință DESCHISĂ din fișierele de date pentru această lecție.
2. SALVAȚI documentul ca 7-2 Jasmine de referință în dosarul lecție de pe unitatea
flash.
3. Pe fila Proiectare, în grupul Formatare document, selectați Bază (simplu) din galeria
Set de stiluri.
Faceți clic pe butonul Fonturi și selectați Particularizare fonturi. Apare caseta de dialog
Creare fonturi temă noi. dialog box appears.
5. În caseta Nume, înlocuiește Custom 1 tastând Fonturi scrisoare de referință
[inițialele].
Modificați fontul titlu și corp în Times New Roman.
7. Faceți clic pe Salvare pentru a închide caseta de dialog și a aplica alegerile pentru
document.
8. SALVAȚI documentul în folderul de lecții de pe unitatea flash, apoi ÎNCHIDEȚI
fișierul.
ÎNCHIDERE Cuvâ nt.

21
22