Sunteți pe pagina 1din 23

VII

Conținut scurt

LECȚIA 1: ÎNȚELEGEREA CUVÂNTULUI 1


LECȚIA 2: EDITAREA DE BAZĂ 21
LECȚIA 3: FORMATAREA CARACTERELOR 46
LECȚIA 4: FORMATAREA PARAGRAFULUI 67
LECȚIA 5: GESTIONAREA FLUXULUI DE TEXT 91
LECȚIA 6: CREAREA TABELELOR 107
LECȚIA 7: LUCRUL CU TEME, SETURI DE STILURI,
FUNDALURI,
PĂRȚI RAPIDE ȘI CASETE TEXT 127
LECȚIA 8: UTILIZAREA ILUSTRAȚIILOR ȘI A GRAFICII 146
LECȚIA 9: FORMATAREA UNEI LUCRĂRI DE CERCETARE 166

APENDICELE A 197

INDICELE 201

UTILIZAREA ILUSTRAȚ IILOR Ș I A


REPREZENTĂ RILOR GRAFICE 8
1
MATRICEA ABILITĂȚILOR DE LECȚIE
Îndemânare
Obiectivul examenului Număr obiectiv
Inserarea și formatarea imaginilor într-un document
Inserați imagini. 5.1.2
Formatarea obiectelor. 5.2.4
Aplicați un stil de imagine. 5.2.5
Creați o ilustrație SmartArt. 5.3.1
Aplicați efecte imagine. 5.2.2.
Aplică efecte artistice. 5.2.1
Încadrați textul în jurul obiectelor. 5.2.6
Se elimină fundalurile imaginilor. 5.2.3
Inserarea unei capturi de ecran sau a unei decupă ri de ecran 5.1.3
Inserarea și formatarea formelor, WordArt și SmartArt
Inserați forme. 5.1.1.
Creați o ilustrație SmartArt. 5.3.1
Formatarea unei ilustrații SmartArt. 5.3.2
Modificați conținutul grafic SmartArt. 5.3.3
Poziționați obiectele. 5.2.7

ORIENTARE A SOFTWARE-ULUI
Inserare instrumente pentru filă și imagine
Fila Inserare (vezi Figura 8-1) conține caracteristici pe care le puteți utiliza pentru a
adă uga reprezentă ri grafice la document în Word 2016. Comenzile din grupul Ilustrații
vă permit să adă ugați mai multe tipuri de reprezentă ri grafice pentru a îmbună tă ți
documentele Word, inclusiv imagini de pe computer, imagini de pe Internet, forme,
SmartArt, diagrame și capturi de ecran.
Fila Instrumente imagine - Format (vezi Figura 8-2) este o filă de comandă contextuală
care apare după ce ați adă ugat o imagine la un document Word. Opțiunile de formatare
din fila Instrumente imagine - Format vă permit să efectuați modifică ri asupra obiectului
grafic, inclusiv eliminarea fundalului acestuia; aplicarea corecțiilor pentru a îmbună tă ți
luminozitatea, claritatea și contrastul imaginii; aplicarea culorii; adă ugarea de efecte
artistice; adă ugarea de borduri; îmbună tă țirea imaginii cu efecte de imagine; și
trunchierea, redimensionarea și poziționarea imaginii în document.

Figura 8-1 Fila Inserare

Figura 8-2 Instrumente imagine - Fila Formatare

2
Folosiți aceste cifre ca referință pe parcursul acestei lecții, precum și pe restul că rții.

INSERAREA ȘI FORMATAREA IMAGINILOR ÎNTR-UN


DOCUMENT
Word oferă o serie de instrumente pentru a vă ajuta să captați atenția cititorilor cu
ilustrații care includ imagini, forme, SmartArt, diagrame și capturi de ecran. Aveți
posibilitatea să modificați imaginile în mai multe moduri, inclusiv: conversia lor în
SmartArt, adă ugarea de legende,redimensionarea, trunchierea a ceea ce nu aveți
nevoie, rotirea, aplicarea stilurilor și culorilor, crearea de efecte artistice și poziționarea
imaginilor în document.
Inserarea imaginilor
Câ nd inserați o imagine într-un document, Word o marchează implicit ca obiect
încorporat, ceea ce înseamnă că devine parte a documentului și nu mai este conectată
la imaginea originală . Inserarea unei imagini este foarte asemă nă toare cu deschiderea
unui fișier document — utilizați butonul Imagini de pe fila Inserare din grupul Ilustrații
pentru a deschide imagini în loc să deschideți Backstage. În acest exercițiu, învă țați să
inserați o imagine.
STEP BY STEP Inserare imagini
Pregătește. Înainte de a începe, asigurați-vă că lansați LAUNCH Microsoft Word.
1. DESCHIDEȚI un document nou, necompletat și, pe o pagină necompletată , tastați
Vacanță cu familia.
2. Selectarea textului, apoi faceți clic dreapta pe el pentru a afișa bara de instrumente
Mini.
3. Schitbați fontul titlului în Cambria, șidimensiunea fontului la 28 pt și aldine.
4. Centrați orizontal; apoi deselectați textul.
5. Apasați introduceți.
6. Faceți clic pe fila Inserare, apoi faceți clic pe butonul Imagina din grupul Ilustrații.
Apare caseta de dialog Inserare imagina.
7. Localizarea dosarelor de lecții de pe unitatea flash și selectați imagine Familială
Călătorind Familia Avion..
8. Faceți clic pe Inserare.
9. Imagine apare in document in locatia cursorului, iar fila Format apare cu grupe de
comenzi Instrumente imagine.
10. SALVATI documentul ca vacanta de familie in dosarul de la unitate flash.
Pauză. ÎNCHIDE document.

Notă O altă opțiune este de a insera o imagine ca un obiect legat, care creează o
conexiune între document și fișierul imagine externă , dar nu încorporează
imaginea în fișierul Word. Utilizarea obiectelor legate poate contribui la
minimizarea dimensiunii fișierului documentului final, incluzâ nd în același
timp imagini, fotografii și alte obiecte care pot consuma spațiu de stocare. Cu
toate acestea, dacă fișierele imagine nu sunt disponibile câ nd deschideți
documentul Word, imaginile nu apar. Această opțiune nu este recomandată la
crearea unui document care va fi partajat cu alți utilizatori, deoarece este
posibil ca aceștia să nu poată accesa imaginile.
Inserarea capturilor de ecran
Pe lâ ngă inserarea imaginilor din fișierele imagine existente, Word vă permite, de
asemenea, să capturați imagini ale întregului ecran curent sau ale unei pă rți a acestuia și
să le inserați direct în documente.

3
Câ nd faceți clic pe butonul Captură de ecran din grupul Ilustrații de pe fila Inserare,
apare un meniu care conține miniaturi ale ferestrelor deschise în prezent ale
computerului. Selectarea unei miniaturi inserează o imagine a acelei ferestre sau puteți
selecta Decupare ecran, care vă permite să desenați o casetă și să capturați o imagine a
conținutului să u.
STEP BY STEP Inserare capturi de ecran
Pregătește. DESCHIDEȚI un document nou, necompletat.
1. Pe o pagină goală , tastați Hiker.
2. Selectați textul, apoi faceți clic dreapta pe el pentru a afișa bara de instrumente Mini.
3. Schimbați fontul titlului în Cambria, și dimensiunea fontului la 28 pt și aldine.
4. Centrați orizontal; apoi deselectați textul.
5. Apă sați enter.
6. Localizați folderul de lecții pe unitatea flash și faceți dublu clic pe fișierul Tourist
Hiker. Apare o fereastră Fotografii, care afișează imaginea în fișier.
7. Comutați la fereastra Word, faceți clic pe fila Inserare, apoi faceți clic pe butonul
Captură de ecran din grupul Ilustrații. Apare meniul Captură de ecran. menu appears.
8. În meniul Captură de ecran, selectați Decupare ecran. Apare fereastra Fotografii, cu o
distribuție gri pe întregul ecran. Indicatorul se modifică într-o cruce.
9. Utilizați punctul pentru a desena un dreptunghi în jurul fotografiei în fereastra
Fotografii. Câ nd eliberați butonul mouse-ului, fotografia selectată este lipită în
documentul Word.
10. SALVAȚI documentul ca Hiker în folderul lecție de pe unitatea flash și închideți
documentul
Pauză. LEAVE Word deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
Formatarea imaginilor
Fila Instrumente imagine - Formatare apare de fiecare dată câ nd inserați o imagine într-
un document sau selectați o imagine existentă în document. Această filă oferă multe
opțiuni, ar fi trunchierea, redimensionarea, scalarea și rotirea imaginii selectate. Câ nd
trunchiați o imagine, tă iați muchiile orizontale sau verticale pentru a elimina zonele
nedorite. Scalarea mă rește sau scade înă lțimea și lă țimea imaginii originale cu un
procent. În acest exercițiu, veți trunchia, redimensiona, scala și roti o imagine dintr-un
document.
STEP BY STEP Trunchierea, redimensionarea, scalarea și rotirea unei imagini
Pregătește. DESCHIDEȚI documentul Vacanță familie pe care l-ați creat și salvat în
exercițiul Inserare imagini de mai sus din această lecție.
1. Selectați imaginea dacă este necesar și, pe fila Instrumente imagine - Format, în
grupul Dimensiune, ajustați înă lțimea utilizâ nd tastele să geată . Schimbă -l la 4.9". .
2. Pe mă sură ce ați mă rit înă lțimea, este selectată opțiunea Blocare raport aspect, astfel
încâ t lă țimea imaginii se modifică , de asemenea, pentru a se potrivi noilor dimensiuni.
3. În grupul Dimensiune, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog pentru a afișa caseta
de dialog Layout Aspect. În caseta de dialog Aspect, aveți posibilitatea să redimensionați
o imagine modificâ nd mă sură torile exacte ale înă lțimii și lă țimii sau să o rescalați
modificâ nd procentele de înă lțime și lă țime.
4. Tastați 3,5" în caseta text Înă lțime absolută și faceți clic pe OK. Înă lțimea și lă țimea
imaginii sunt modificate.
5. Deschideți din nou caseta de dialog Aspect. În secțiunea Scalare, asigurați-vă că sunt
bifate atâ t raportul de aspect Blocare, câ t și casetele de selectare Relativ la dimensiunea
imaginii originale. Câ nd este selectată caseta Blocare raport aspect, veți putea scala

4
imaginea după înă lțime și lă țime utilizâ nd același procent. Câ nd este selectată caseta
Relativ la dimensiunea originală a imaginii, înă lțimea și lă țimea scalei sunt exprimate ca
procente din dimensiunea inițială .
Dimensiunea originală a imaginii apare în secțiunea Dimensiune originală.
6. Sub secțiunea Scalare, pentru tipul Înălțime 25%, apoi apă sați tasta Tab. Lă țimea
scalei imaginii active se modifică automat la 25%, deoarece este selectat raportul de
aspect Blocare. Dimensiunile Înălțime absolută și Lă țime absolută se modifică , de
asemenea, dar dimensiunea originală ră mâ ne aceeași.
7. Deschideți din nou caseta de dialog Aspect și modificați valoarea Înă lțime absolută la
2,92".
8. În secțiunea Rotire, tastați 350 în caseta text Rotire, astfel încâ t poziția imaginii să se
rotească cu 350 de grade.
9. Apă sați tasta Tab pentru a trece la setarea urmă toare din caseta de dialog.
10. Faceți clic pe OK pentru a aplica modifică rile și a închide caseta de dialog.
Deselectați imaginea. Imaginea ta ar trebui să semene cu Figura 8-3.

Figura 8-3 Document cu imagine

11. SALVAȚI documentul ca Family Vacation 2 în folderul lecție de pe unitatea flash.


12. Selectați imaginea. În grupul Dimensiune, faceți clic pe butonul Trunchiere.
13. Punctul de inserare devine un instrument de trunchiere, iar ghidajele de trunchiere
apar pe marginile imaginii, așa se arată în figura 8-4.
14. Poziționați instrumentul de trunchiere peste mâ nerul de trunchiere de sus. Apoi
trageți în jos pâ nă câ nd este ușor deasupra pă lă riei roz.
15. Poziționați mouse-ul în colțul din stâ nga jos și trageți pâ nă câ nd este aproape de
brațul copilului care flutură .
16. Eliberați butonul mouse-ului, apoi faceți clic din nou pe butonul Trunchiere pentru
a elimina ghidajele de trunchiere.
17. Imaginea tă iată a eliminat suprafața nedorită și afișează numai suprafața trunchiată .

5
Ghidaj de trunchiere
Figura 8-4 Ghidaje de trunchiere în imagine

18. Redimensionați imaginea pentru mă sură tori precise la 2,51" pentru înă lțime.
Lă țimea se va ajusta automat.
Notă În trunchiere eliminați porțiuni nedorite ale imaginii, iar la scalare imaginea
originală este mă rită sau redusă în dimensiune pentru a încă pea în document.
19. SALVAȚI documentul ca Family Vacation 3 în folderul lecție de pe unitatea flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru utilizare în exercițiul urmă tor.
Aplicarea unui stil imagine la o imagine
Aplicarea unui stil imagine la o imagine vă permite să selectați din diferite modele de
încadrare și prezentare, pentru a da imaginii un apel suplimentar. Opțiunile disponibile
în grupul Stiluri imagine vă permit să selectați dintre opțiunile Stiluri rapide, Bordură
imagine și Efecte imagine, care pot adă uga interes imaginii. Legendele constau din
câ teva cuvinte descriptive și sunt utilizate de obicei pentru figuri, tabele și ecuații.
Adă ugarea unei legende la o imagine oferă cititorilor informații despre imagine.
Formatarea unei imagini utilizâ nd opțiunile Aspect imagine vă permite să utilizați una
dintre ilustrațiile SmartArt predefinite cu un substituent legendă . Grafica SmartArt este
acoperită mai tâ rziu în această lecție. În acest exercițiu, învă țați să aplicați un stil rapid,
să inserați o bordură , să adă ugați efecte și să adă ugați o legendă aplicâ nd un stil imagine
unei imagini.
STEP BY STEP Aplicarea unui stil imagine la o imagine
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Selectați imaginea adă ugată , pentru a afișa fila Instrumente imagine - Formatare.
2. În grupul Stiluri imagine, faceți clic pe butonul Mai multe pentru a afișa galeria Stiluri
imagine, afișată în Figura 8-5.

6
Figura 8-5 Galerie stiluri imagine
3. Treceți cu mouse-ul peste câ teva stiluri în galerie și urmă riți imaginea are un aspect
nou.
Faceți clic pe Dreptunghi de relief pentru a aplica acel stil imaginii.
4. În grupul Stiluri imagine, faceți clic pe butonul Bordură imagine pentru a afișa
meniul să u.
5. Faceți clic pe submeniul Greutate, apoi selectați 2 1/4. Weight
6. Greutatea frontierei este crescută , fă câ ndu-l mai vizibil.
7. Faceți clic din nou pe butonul Bordură imagine.
8. Sub secțiunea Culori temă , selectați Albastru-Gri, Text 2, Mai închis 50%. Imaginea
este acum înconjurată de o bordură colorată .
9. În grupul Stiluri imagine, faceți clic pe butonul Efecte imagine pentru a afișa meniul
să u.
10. Defilați prin fiecare opțiune Efecte pentru a vizualiza opțiunile disponibile.
11. Faceți clic pe opțiunea efect umbră. Din meniul pop-up care apare, sub titlul
Exterior, selectați Deplasare sus pentru a aplica acel efect de umbră imaginii. Imaginea
se afișează cu o umbră în partea superioară a imaginii.
12. SALVAȚI documentul ca Family Vacation 4 în folderul de lecții de pe unitatea
flash.
Pauză. LĂSAȚI documentul deschis pentru exercițiul urmă tor.
Modificarea unei imagini într-o ilustrație SmartArt
Ilustrațiile SmartArt au desene sau modele preformatate cu substituenți care vă permit
să introduceți text legendă . În acest exercițiu, învă țați să aplicați o imagine unei ilustrații
SmartArt cu o legendă .
STEP BY STEP Modificarea unei imagini într-o ilustrație SmartArt
Pregătește. UTILIZAȚI documentul deschis din exercițiul anterior.
1. Imaginea trebuie selectată pentru a afișa fila Instrumente imagine - Format.
2. În grupul Stiluri imagini, faceți clic pe butonul Aspect imagine pentru a deschide
galeria.
3. Selectați aspectul Cercuri imagine alternativă (vezi Figura 8-6). Aspectul presetat
apare — fiecare aspect vă permite să aplicați o imagine cu text. Puteți adă uga o legendă

7
în zona de text, adă ugâ nd o scurtă descriere imaginii. Butonul Aspect imagine
convertește automat imaginea într-o ilustrație SmartArt, iar imaginea este
redimensionată pentru a se potrivi unei legende încercuite. Fila Proiectare instrumente
SmartArt este activată .

Figura 8-6 Galerie Aspect imagine


4. Tastați Avion de îmbarcare în substituent [Text]. Textul pe care îl tastați este ajustat
automat pentru a se potrivi în substituent, care este legenda pentru imagine.
Notă Dacă se deschide Panoul text, aveți posibilitatea să adă ugați text și după elementul
cu marcatori [Text]. După ce tastați text în
Panou text, c linge X pentru a închide.
5. Faceți clic în afara graficului pentru a-l deselecta.
6. SALVAȚI documentul ca Family Vacation 5 în folderul de lecții de pe unitatea flash.
7. Selectați imaginea pentru a continua aplicarea modifică rilor la acest document.
8. Pe fila Instrumente SmartArt - Proiectare, faceți clic pe butonul Modificare culori
pentru a produce un meniu de opțiuni. Sub grupul Accent 6, selectați Umplere colorată
– Accent 6. Culoarea ilustrației SmartArt se modifică în noua culoare.
9. Selectați cercul care conține textul Boarding Airplane, apoi faceți clic pe SmartArt
Tools -
Fila Formatare.
10. În grupul Stiluri formă, faceți clic pe butonul Mai multe și selectați Efect intens –
Aur, Accent 4. Culoarea cercului interior este schimbată în noul stil.
11. Selectați cercul care conține textul, apoi faceți clic pe butonul Efecte formă. Selectați
Bevel, apoi faceți clic pe Art Deco. Cercul interior a luat o formă diferită și este mai ochi-
prinderea.
12. Selectați cercul exterior, apoi apă sați tasta Shift pentru a selecta și cercul interior.
13. Faceți clic pe butonul Dimensiune și schimbați lă țimea prin setarea la 2.02".
Asigurați-vă că vedeți ghidajele de selecție în jurul cercului interior înainte de a modifica
lă țimea.
14. SALVAȚI documentul ca Family Vacation 6 în folderul de lecții de pe unitatea flash,
apoi ÎNCHIDEȚI fișierul.
Pauză. LEAVE Word deschis pentru a fi utilizat în exercițiul urmă tor.

8
Notă Pentru mai multe informații despre utilizarea SmartArt, consultați Inserarea și
formatarea formelor, WordArt și SmartArt, mai tâ rziu în această lecție.
Ajustarea luminozită ții, contrastului și culorii unei imagini "și
adă ugarea de efecte artistice
Deși Word 2016 nu are toate caracteristicile avansate ale unui program de editare foto
independent, acesta oferă multe modalită ți de a ajusta imaginile utilizâ nd instrumentele
Imagine - fila Format— inclusiv corectarea luminozită ții, contrastului și culorii unei
imagini și adă ugarea unui efect artistic. Caracteristica Efecte artistice poate da imaginii
aspectul unui desen, schiță sau pictură . În acest exercițiu, veți ajusta luminozitatea,
contrastul și culoarea imaginii și veți aplica un efect artistic.
STEP BY STEP Ajustarea luminozității, contrastului și culorii unei
imagini și adăugarea efectelor artistice
Pregătește. DESCHIDEȚI documentul Vacanță familie pe care l-ați creat și salvat în
exercițiul Inserare imagini de mai sus din această lecție.
1. Selectați imaginea pentru a afișa fila Instrumente imagine - Format.
2. În grupul Reglare, faceți clic pe butonul Corecții pentru a afișa meniul afișat în Figura
8-7.

Figura 8-7 Galerie corecții


3. În secțiunea Luminozitate și contrast, selectați Luminozitate: +20% Contrast:
+20% pentru a crește luminozitatea și contrastul imaginii cu 20%. Observați diferența
în imagine cu o luminozitate și contrast crescute.
4. Faceți clic pe butonul Culoare din grupul Ajustare pentru a afișa meniul să u.
5. Defilați prin opțiuni și observați se modifică imaginea. În secțiunea Saturație culoare,
selectați Saturație 200%. Cu câ t procentul de saturație este mai mare, cu atâ t culorile
apar mai vibrant în imagine, ceea ce face culoarea planului în imagine mai vizibilă .
6. Faceți clic din nou pe butonul Culoare pentru a afișa meniul. În secțiunea Ton
culoare, selectați Temperatură 5300 K. Tonul de temperatură mai scă zută creează o

9
imagine cu o ușoară tentă albastră , în timp ce temperaturile mai ridicate fac ca imaginea
să apară cu o tentă portocalie.
7. Faceți clic din nou pe butonul Culoare pentru a afișa meniul. Sub Recolorare, Nu este
selectată nicio recolorare în mod implicit. Treceți cu mouse-ul peste opțiunile
Recolorare și puteți vedea modifică rile în previzualizarea în direct.
Pă strați selecția pe Fă ră culoare.
8. SALVAȚI documentul ca Family Vacation 7 în folderul de lecții de pe unitatea flash.
9. Faceți clic pe butonul Efecte artistice, pentru a afișa meniul (vezi Figura 8-8).

Figura 8-8 Galeria Efecte Artistice


10. Selectați opțiunea Crisscross Gravură din galeria efecte artistice. Impresia imaginii
este acum de o schiță gravură . Deselectați imaginea.
11. SALVAȚI modifică rile documentului în folderul de lecții de pe unitatea flash, apoi
ÎNCHIDEȚI fișierul.
Pauză. LEAVE Word deschis pentru a fi utilizat în exercițiul urmă tor.
Eliminarea unui fundal imagine
Pe lâ ngă instrumentele care modifică aspectul unei imagini, Word 2016 oferă , de
asemenea, posibilitatea de a selecta pă rțile unei imagini pe care doriți să le evidențiați și
să ștergeți restul. Spre deosebire de trunchiere, care utilizează linii drepte pentru a tă ia
partea de sus, de jos și / sau pă rți ale unei imagini, eliminarea fundalului vă permite să
selectați orice parte a unei imagini, indiferent de formă , și ștergeți materialul inutil din
jurul ei. Puteți face acest lucru pentru a sublinia o anumită parte a unei imagini sau
pentru a o lipi pe un fundal diferit. În acest exercițiu, selectați o parte a unei imagini și
eliminați fundalul din jurul ei.

STEP BY STEP Remove a Picture Background

Pregateste. DESCHIDEȚI documentul Vacanță familie pe care l-ați creat și salvat în


exercițiul Inserare imagini de mai sus din această lecție.
1. Selectați imaginea pentru a afișa fila Instrumente imagine - Format.
2. Pe fila Instrumente imagine - Format, în grupul Ajustare, faceți clic pe butonul
Eliminare fundal pentru a afișa fila Eliminare fundal.
elemente primare ale imaginii - în acest caz, cele patru persoane - și nuante de fundal în
violet, indicâ nd faptul că acesta este materialul care va fi eliminat.

10
3. Observați că există unele pă rți mici din cele patru persoane care nu sunt selectate.
Faceți clic pe butonul Marcare zone de păstrat. Punctul de inserare se modifică într-un
creion pe care îl puteți utiliza pentru a selecta pă rți suplimentare ale imaginii de pă strat.
4. Folosind creionul, desenați o formă aspră în jurul coroanei pă lă riei mamei, în prezent
nuanțată violet, și alta în jurul mâ inii drepte a fiicei din stâ nga. Ambele zone selectate
sunt modificate de la violet la culorile lor originale.
5. Faceți clic pe butonul Pă strare modifică ri. Cifrele celor patru persoane ră mâ n, inclusiv
pă lă ria mamei și mâ na fiicei, dar fundalul dispare.
6. SALVAȚI documentul ca prim-plan de vacanță familială în folderul de lecții de pe
unitatea flash și ÎNCHIDEȚI documentul.
Pauză. LEAVE Word deschis pentru a fi utilizat în exercițiul urmă tor.
Aranjarea textului în jurul unei imagini
Aranjarea imaginilor și a textului împreună în pagină este simplă utilizâ nd comenzile
Poziționare text și Încadrare text din Word. Comanda Poziționare poziționează automat
obiectul în locația selectată în pagină . Comanda Încadrare text determină modul în care
textul se încadrează în jurul imaginii sau al altor obiecte din pagină , în funcție de
opțiunea selectată . Pentru a configura imaginea ca obiect în linie care se deplasează
împreună cu textul care o înconjoară , selectați opțiunea În linie cu textul. Dacă alegeți să
formatați imaginea ca obiect plutitor, Word poziționează imaginea exact pe pagină și
permite textului să o înfă șoară în jurul ei într-unul din mai multe formate disponibile. În
acest exercițiu, învă țați să poziționați textul în jurul unei imagini, așa ați învă țat în 3.
STEP BY STEP Aranjarea textului în jurul unei imagini
Pregătește. DESCHIDEȚI documentul Family Vacation 4 pe care l-ați completat mai
devreme în lecție.
1. Dacă este necesar, activați Afișare/Ascundere pe fila Pornire.
2. Plasați punctul de inserare înaintea marcajului de paragraf care urmează imediat
imaginea și apă sați enter.
3. Tastați urmă torul text:
Dacă sunteți în căutarea pentru aventura cu o mulțime de activități pe care le
puteți face ca o familie, apoi apel Margie's Travel Agency. Ei vor rezerva toate
tururile și activitățile din afara,
ar fi mersul pe bicicletă, rafting, sau zipping. Ei au planificat ultima noastră
vacanță, și am avut un timp minunat împreună ca o familie.
4. Apă sați enter de două ori și tastați urmă torul text: Nu așteptați! Apel!
5. Selectați textul și modificați dimensiunea fontului la 16 pt. Deselectați textul.
6. Selectați imaginea, iar pe fila Instrumente imagine - Format, în grupul Aranjare, faceți
clic pe butonul Poziție pentru a afișa meniul afișat în Figura 8-9.

11
Figure 8-9 Meniul Poziție
7. Selectați Poziția din dreapta sus cu încadrarea textului pătrat.
8. Ș tergeți linia goală suplimentară de sub titlu.
9. Plasați punctul de inserare oriunde în paragraful pe care l-ați introdus în pasul 3 și
apă sați Ctrl+L pentru a alinia textul la stâ nga.
10. Faceți clic pe imagine și trageți-o pâ nă câ nd titlul este centrat la stâ nga imaginii și
textul este poziționat la marginea din stâ nga și înfă șurat în jurul imaginii din dreapta
sus.
11. Selectați din nou imaginea și faceți clic pe butonul Opțiuni aspect pentru a deschide
meniul afișat în Figura 8-10.

Figura 8-10 Meniul Opțiuni aspect

12
12. Sub Cu încadrare text, selectați Strâns. Textul se încadrează automat în jurul
imaginii.
Opțiunea Remediere poziție pe pagină este deja selectată și, pe mă sură ce se adaugă text
suplimentar, imaginea va ră mâ ne în același loc.
13. Selectați Nu așteptați apel! Din fila Pornire, modificați textul în majuscule fă ră a
recheia și modificați dimensiunea fontului la 36 pt.
14. Editarea poate avea loc oricâ nd în timp ce lucrați într-un document, iar acum doriți
să modificați conținutul titlului existent. Modificarea titlului în Vacanță în familie
selectâ nd titlul și tasâ nd noul titlu. Observați că imaginea a ră mas în poziție, deoarece
opțiunea Remediere poziție pe pagină a fost selectată în meniul Opțiuni aspect.
15. SALVAȚI documentul ca Family Vacation 8 în folderul de lecții de pe unitatea flash
și ÎNCHIDEȚI documentul.
Pauză. LEAVE Word deschis pentru a fi utilizat în exercițiul urmă tor.

INSERAREA ȘI FORMATAREA FORMELOR, WORDART ȘI


SMARTART
Word furnizează ilustrații pentru a îmbună tă ți documentul cu diferite forme
prestabilite, SmartArt și WordArt. Formele sunt figuri precum linii, dreptunghiuri,
să geți de bloc, forme de ecuații, diagrame logice, stele, bannere și explicații. De
asemenea, aveți posibilitatea să inserați o pânză de desen care servește drept ghid.
Instrumentele de desen vă permit să modificați forma, să adă ugați text, să aplicați stiluri,
să umpleți cu temă sau culori standard, să creați degradeuri, să adă ugați texturi și să
aplicați efecte prestabilite. Ilustrațiile SmartArt sunt ilustrații grafice disponibile
dintr-o listă de categorii diferite, inclusiv diagrame listă , diagrame de proces, diagrame
ciclu, diagrame ierarhie, diagrame relație, diagrame matrice și diagrame piramidale.
Instrumentele SmartArt vă permit să manipulați SmartArt adă ugâ nd forme, marcatori și
text; modificarea aspectului și culorilor; și aplicarea efectelor speciale folosind stiluri.
WordArt este o caracteristică care creează efecte decorative cu text. Instrumentele de
desen vă permit să formatați WordArt adă ugâ nd efecte speciale textului sau schiței,
aplicâ nd efecte prestabilite și transformâ nd forma utilizâ nd unul dintre stilurile setate.
ORIENTARE A SOFTWARE-ULUI
Meniu forme și instrumente de desen
Câ nd faceți clic pe butonul Forme din grupul Ilustrații din fila Inserare, apare meniul
Forme (consultați Figura 8-11). După ce inserați o formă într-un document Word, apare
fila Instrumente de desen - Format (vezi Figura 8-12). Utilizați aceste instrumente pentru
a formata stilul, umplerea, culoarea, conturul și multe alte atribute ale unei forme. Câ nd
formele se suprapun, puteți controla care dintre ele sunt plasate în fața sau în spatele
altora. Câ nd grupați obiectele împreună , este ușor să le formatați și să le mutați într-un
document.
Folosiți aceste cifre ca referință pe parcursul acestei lecții, precum și pe restul că rții.

13
Figura 8-11 Instrumente de desenare

Figura 8-12 Meniul Forme


Inserarea formelor
Word furnizează forme prestabilite din care să alegeți, ar fi linii, dreptunghiuri, să geți,
forme de ecuații, explicații, stele, bannere și multe altele. Inserarea unei forme într-un
document deschide fila Instrumente de desen - Format . Aveți posibilitatea să utilizați
aceste instrumente pentru a aplica stiluri de formă , pentru a adă uga o umbră sau un

14
efect 3-D formelor inserate, pentru a aranja forma în pagină și pentru a o dimensiona. În
acest exercițiu, învă țați să inserați o formă , să adă ugați un stil din galerie și să adă ugați
un efect 3-D la formă .
STEP BY STEP Inserare forme
Pregătește. DESCHIDEȚI documentul de călătorie din fișierele de date pentru această
lecție.
1. Pe fila Vizualizare, modificați vizualizarea la 100%..
2. Pe fila Inserare, în grupul Ilustrații, faceți clic pe butonul Forme pentru a afișa meniul
Forme.
3. În secțiunea Săgeți bloc, faceți clic pe forma Săgeată curbată în jos. Punctul de
inserare se transformă într-un crosshair (+).
4. Locul crosshair de mai sus capul femeii, apoi faceți clic și trageți în jos spre insula
mică departe pentru a crea să geata. Dacă este necesar, poate fi necesar să reglați să geata
astfel încâ t să se potrivească îndeaproape cu figura 8-13.
Depanare Dacă forma pe care o desenați nu se dovedește a fi dimensiunea corectă
prima dată , aveți posibilitatea să ajustați forma selectâ nd-o, apoi glisâ nd unul
dintre ghidajele de dimensionare.
5. Culoarea sageata este o altă nuanță de albastru, dar doriți ca să geata să iasă în
evidență .
Cu să geata încă selectată , pe fila Instrumente de desen - Format, în stiluri formă
, faceți clic pe butonul Umplere formă pentru a deschide meniul, apoi selectați galben.
6. In the Size group, resize the height of the arrow to 0.6” and the width to 1.62” . You
might have to move the arrow after you resize it to get it into the proper position.
7. O altă schimbare pe care doriți să faceți este creșterea greută ții conturului și
adă ugarea de culoare la contur.
8. Cu să geata încă selectată , faceți clic pe butonul Contur formă pentru a deschide
meniul.
9. Selectați Greutate, apoi schimbați greutatea conturului formei la 1 1/2.
10. Faceți clic din nou pe butonul Contur formă. Modificați culoarea în Verde deschis
în zona Culori standard. Documentul trebuie să corespundă figurii 8-13.

Figura 8-13 Blocare formă să geată inserată în obiect


11. SALVAȚI documentul ca Călătorie În folderul de lecții de pe unitatea flash, apoi
ÎNCHIDEȚI fișierul.
Pauză. LEAVE Word deschis pentru a fi utilizat în exercițiul urmă tor.

15
Formatare forme
Fila Instrumente de desen - Format include o serie de opțiuni pentru modificarea
aspectului formelor și poziționarea și încadrarea textului în jurul formelor. În acest
exercițiu, învă țați să utilizați stilurile formelor, să redimensionați formele, să poziționați
formele și să încadrați textul în jurul formelor.
STEP BY STEP Formatare forme
Pregătește. DESCHIDEȚI documentul Margie's Excursions din fișierele de date pentru
această lecție.
1. Selectați obiectul oval.
2. Pe fila Instrumente de desen - Format, faceți clic pe butonul Mai multe din grupul
Stiluri formă pentru a afișa galeria de stiluri preformatate disponibile pentru forma
selectată (a se vedea Figura 8-14).

Figura 8-14 Stiluri formă


3. Selectați Efect intens – Accent albastru 5 pentru a aplica obiectului oval.
4. Selectați obiectul trapezoid și aplicați stilul de formă Efect moderat – Gri-50%,,
Accent 3.
5. Selectați obiectul pentagon regulat și se aplică efectul subtil - aur,, Accent 4 stil
formă .

16
6. Selectați obiectul cub și aplicați stilul de formă Umplere colorată – Portocaliu,
Accent 2. Fiecare dintre obiecte are acum o formă diferită și culoarea de umplere
aplicată . Puteți aplica
modifică ri suplimentare pentru a da obiectului un aspect mai intens.
7. Selectați obiectul cub, apoi faceți clic pe butonul Contur formă. În secțiunea Culori
temă , selectați Albastru-Gri, Text 2, Mai închis 50%. Conturul bordurii devine mai
întunecat.
8. Faceți clic din nou pe butonul Contur formă și modificați setarea Greutate la 3 pt
pentru a modifica grosimea bordurii casetei.
9. Faceți clic pe butonul Efecte formă și selectați Umbră. Apoi, în grupul Exterior,
selectați efectul Offset Diagonal Top Right. În partea din dreapta sus a obiectului, ar
trebui să vedeți un fundal de umbră .
10. Faceți clic din nou pe butonul Efecte formă. Apoi faceți clic pe Rotire 3-D și, în
grupul Perspectivă, selectați Perspectivă contrastantă stânga. Obiectul este rotit la
stâ nga. Ați formatat fiecare formă cu un stil (culoare) diferit, dar numai cubul a primit un
contur și efect.
11. SALVAȚI documentul ca Margie's Excursions 2 pe unitatea flash în dosarul lecție.
12. Selectați dreptunghiul care conține cele patru forme.
13. Pe fila Instrumente de desen - Format, în grupul Aranjare, faceți clic pe butonul
Poziție și selectați Poziție în stânga mijloc cu încadrare text pătrat . Legenda se
mută deasupra formelor.
14. Pentru acest pas, DESCHIDEȚI documentul Family Vacation 8 pe care l-ați
completat mai devreme în cadrul lecției. Selectați paragraful care începe cu "Dacă
sunteți . .. ca o familie" și copiați-l în clipboard. Reveniți la documentul anterior și plasați
punctul de inserare deasupra legendei. Apoi faceți clic pe Lipire. Formele ră mâ n în
poziția lor cu textul împă rțit deasupra și dedesubtul lor.
15. Selectați dreptunghiul care conține cele patru forme, selectați butonul Poziție, apoi
selectați Poziție în dreapta jos cu Încadrare text pătrat. Formele se află în partea de jos a
paginii, în timp ce textul se află în partea de sus.
16. SALVAȚI documentul ca Margie's Excursions 3 pe unitatea flash în dosarul lecție.
17. ÎNCHIDEȚI fișierul Family Vacation 8.
18. Margie's Excursions 3 dosar ar trebui să fie încă deschise. Pe fila Vizualizare,
modificați vizualizarea la 100%. Ștergeți toate cele patru forme, dreptunghiul care le
conține și legenda de deasupra.
19. Poziționați punctul de inserție la începutul paragrafului. Apoi, pe fila Inserare, în
grupul Ilustrații, faceți clic pe butonul Forme și selectați fața zâmbitoare din grupul
Forme de bază .
20. Cu forma feței zâ mbitoare selectată , comutați la fila Instrumente de desen - Format
și, în grupul Dimensiune, setați înă lțimea formei la 1,28" și lă țimea la 1,24". .
21. În grupul Stiluri formă , faceți clic pe butonul Mai multe și selectați Contur lumină
1, Umplere colorată – Aur, Accent 4 pentru a da fata zâ mbitoare un nou look.
22. În grupul Aranjare, faceți clic pe butonul Încadrare text și selectați Strâns. Textul
secadrea în jurul formei.
23. SALVATI documentul ca Margie's Excursions 4 pe unitate flash in dosarul de la
închideți fișa fisierul.
Pauză. LEAVE Word deschis pentru a fi utilizat în exercițiul urmă tor.
Inserarea WordArt
După ați învă țat în Lecția 3, WordArt îmbună tă țește textul cu culori și forme mai
vibrante. În acest exercițiu, învă țați să inserați WordArt într-un document.
STEP BY STEP Inserare WordArt

17
Pregătește. DESCHIDEȚi the Margie's Excursions 2 document finalizat mai devreme
în lecție.
1. Selectați textul Margie's Travel Agency.
2. Pe fila Inserare, faceți clic pe butonul Inserare WordArt pentru a afișa meniul.
3. Selectați Umplere - Gri-25%,, Fundal 2, Umbră interioară. Literele pentru
margie's Travel Agency rubrica ia pe un nou aspect și stil.
4. Eliminați sfâ rșitul de linie pentru a muta marcajul de paragraf după titlu.
5. Selectați WordArt, iar pe fila Instrumente de desen - Format, în grupul Stiluri
WordArt, faceți clic pe butonul Efecte text, apoi selectați Transformare. În grupul Warp
selectați Wave 1. Acest lucru modifică WordArt într-un text ondulat.
6. Cu WordArt încă selectat, faceți clic pe să geata verticală Umplere text și, în secțiunea
Culori standard, selectați Violet pentru a schimba culoarea și a-i da un aspect mai
vibrant. Dacă este activată Afișare/Ascundere, dezactivați-o. Documentul trebuie să
corespundă figurii 8-15.

Figura 8-15 Document formatat cu WordArt


7. SALVAȚI documentul ca Margie's Excursions 5 în dosarul lecție de pe unitatea flash.
Apoi ÎNCHIDEți fișierul.
Pauză. LEAVE Word deschis pentru a fi utilizat în exercițiul urmă tor.
Utilizarea ilustrațiilor SmartArt
Grafica SmartArt este o reprezentare vizuală a informațiilor care vă pot ajuta să
comunicați mai eficient mesajul sau ideile. Ilustrațiile SmartArt și ilustrațiile de calitate
de designer pot contribui la documente atră gă toare care atrag atenția publicului țintă .
Mai devreme în această lecție, ați învă țat să convertiți imaginile în SmartArt cu legende.
În acest exercițiu, învă țați să inserați reprezentă ri grafice SmartArt în documente Word
și să adă ugați text la reprezentă ri grafice.
STEP BY STEP Utilizarea ilustrațiilor SmartArt
Pregătește. DESCHIDEȚI un document nou, necompletat.
1. SALVAȚI documentul ca locuri de văzut în folderul de lecții de pe unitatea flash, apoi,
pe fila Inserare, în grupul Ilustrații, faceți clic pe butonul SmartArt pentru a deschide
caseta de dialog Alegeți o ilustrație SmartArt.
2. Faceți clic pe categoria Relație și vizualizați opțiunile disponibile.

18
3. Utilizați bara de defilare pentru a localiza ilustrația ecuației. Apoi selectați Ecuație
așa se arată în Figura 8-16.
4. Faceți clic pe OK pentru a insera ilustrația Ecuație SmartArt în document. Ilustrația
include substituenți care sunt pregă tiți să tastați informații. Aveți posibilitatea să tastați
text în substituenți sau în Panoul text.
5. Faceți clic pe butonul Panou text din grupul Creare ilustrație din Panglică pentru a
activa Panoul text. Panoul apare și sunteți gata să începeți să tastați text în fiecare
element al
ecuație grafică . Primul substituent este selectat în mod implicit și pregă tit pentru
tastarea textului.

Figura 8-16 Alegeți o ilustrație SmartArt casetă de dialog


6. Tastați Ciclism în primul substituent. Pe mă sură ce introduceți textul, Word
ajustează automat dimensiunea fontului pentru a încă pea în ilustrație. Dacă apă sați tasta
Enter, se adaugă un alt element la ecuație.
7. Faceți clic pe substituentul [Text] pentru a trece la elementul urmă tor și tastați
Drumeții.
8. Faceți clic pe al treilea substituent [Text] și de tip Cardio Workout. Informațiile
trebuie să apară așa se arată în figura 8-17.

19
Figura 8-17 Text adă ugat la SmartArt Grafic
9. Faceți clic pe butonul Închidere din Panoul text sau faceți clic pe butonul Panou text
pentru a-l închide.
10. Pe fila Instrumente SmartArt - Proiectare, în grupul Aspecte, faceți clic pe să geata
verticală Mai multe pentru a afișa galeria Aspecte.
11. selectați Mai multe aspecte. Apare caseta de dialog Alegeți o ilustrație SmartArt.
12. Selectați categoria Imagine; apoi selectați Listă imagini cu bule.
13. Faceți clic pe OK. Ilustrația ecuației este înlocuită cu Lista de imagini cu bule,iar
textul este reportat la noul aspect ca legende. În mijlocul fiecă rui cerc apare o
pictogramă imagine – aici veți insera o imagine.
14. Pentru a adă uga o imagine, faceți clic pe prima pictogramă a imaginii pentru
Ciclism. Apare caseta de dialog Inserare imagini.
15. Faceți clic pe butonul Răsfoire de lâ ngă Dintr-un fișier; apoi localizați folderul de
lecții.
16. Faceți clic pentru a selecta imaginea Ciclism, apoi faceți clic pe Inserare sau faceți
dublu clic pe imagine. Imaginea este inserată în prima bulă și este redimensionată și
ajustată automat. Câ nd utilizați opțiunea Că utare imagini Bing pentru a selecta o
imagine de pe Internet,
trebuie să salvați mai întâ i imaginea într-o locație de pe computer sau de pe unitatea
flash.
17. Puteți înlocui cu ușurință textul tastâ nd în substituent. Înlocuiți drumeții cu
surfing.
18. Faceți clic pe pictograma imagine de Navigare. Apare caseta de dialog Inserare
imagini.
19. Faceți clic pe Răsfoire și selectați imaginea Navigare. Apoi faceți clic pe Inserare
pentru a insera imaginea în balon de legenda Navigare.
20. Înainte de a adă uga imaginea finală , editați legenda Cardio Antrenament și înlocuiți-l
cu Drumetii.
21. Faceți clic pe pictograma Imagine drumeție și introduceți imaginea Tourist Hiker.
Documentul trebuie să semene cu figura 8-18.

20
Figura 8-18 SmartArt cu legende și imagini
22. SALVAȚ I modifică rile, apoi ÎNCHIDEȚI fișierul.
Pauză. ÎNCHIDERE Cuvânt.

Evaluarea cunoștințelor
Alegere multiplă
Selectați cel mai bun răspuns pentru următoarele instrucțiuni.
1. WordArt poate fi accesat fă câ nd clic pe care dintre urmă toarele butoane?
a. Inserare
b. Instrumente de desen
c. Instrumente imagine
d. Proiectare
2. Liniile, să gețile de bloc, stelele și bannerele sunt exemple din care dintre urmă toarele?
a. Diagrame
b. Forme
c. Scheme logice
d. Stiluri rapide
3. Care dintre urmă toarele instrumente oferă opțiuni pentru formatarea formelor?
a. Desen
b. Imagine
c. Text
d. Efecte
4. Ce comandă vă permite să eliminați pă rțile nedorite dintr-o imagine?
a. SmartArt
b. Contrast
c. Rotire
d. Cultură
5. Comanda Efecte artistice este disponibilă cu care dintre urmă toarele instrumente?
a. Instrumente imagine
b. Instrumente de desen
c. Recolorare
d. Corecții

Adevărat/Fals
Cerc T dacă declarația este adevărată sau F dacă declarația este falsă.
T F 1. Butonul Opțiuni aspect apare lâ ngă obiecte, ar fi imagini, diagrame, forme și
WordArt.

21
T F 2. Într-un document, imaginile pot fi convertite în SmartArt cu legende.
T F 3. În mod implicit, poziționarea imaginilor într-un document va muta obiectul pe
mă sură ce se adaugă text.
T F 4. Selectarea unei forme va deschide fila Format instrumente de desen.
T F 5. WordArt este un text decorativ care îmbună tă țește aspectul documentului.

Proiecte
Proiectul 8-1: Inserarea și formatarea imaginilor
În poziția dumneavoastră la Tech Terrace Real Estate, ați fost întrebat de că tre unii
proprietari de case noi în cazul în care o fotografie ar putea fi luate de ei cu noua lor
casă . Imaginea s-a dovedit atâ t de bine încâ t i-ai întrebat dacă Tech Terrace Real Estate
ar putea folosi această imagine într-un fluturaș pentru o reclamă . Sarcina ta este de a
crea un fluturaș nou, care va fi folosit pentru marketing.
Pregătește. LAUNCH Word dacă nu se execută deja.
1. DESCHIDEȚI un document necompletat.
2. SALVAȚI documentul ca 8-1 Marketing Flyer în folderul lecție de pe unitatea flash.
3. Tastați urmă toarele informații și modificați dimensiunea fontului la 18 pt. Uită -te la
cine tocmai și-a cumpă rat noua casă de vis. Tech Terrace Agenti imobiliari vă poate ajuta
în gă sirea urmă toarea casă sau casa de vis. Vom avea grijă de toate detalii necesare
pentru tine și să vă arate case de calitate la fel am fă cut pentru ultima noastră clienților.
4. Apă sați Enter de două ori.
5. Pe fila Inserare, în grupul Ilustrații, faceți clic pe butonul Imagini.
6. Localizați dosarul lecție și introduceți agentul imobiliar cu cuplu în afara casa
imagine.
Apoi faceți clic pe Inserare.
7. Redimensionați înă lțimea imaginii la 3,4". .
8. Pe fila Instrumente imagine - Format, în grupul Stiluri imagine, selectați Aspect
imagine, apoi faceți conversia imaginii în procesul de accent imaginegrafică SmartArt.
9. În substituent, tip Ne place noua noastră casă!
10. Pe fila Instrumente SmartArt - Proiectare. faceți clic pe butonul Mai multe din
grupul Stiluri SmartArt și selectați Scenă metalică din grupul 3-D.
11. În grupul Stiluri SmartArt, faceți clic pe butonul Modificare culori, apoi selectați
Umplere colorată – Accent 6 din grupul Accent 6.
12. Centrați documentul vertical pe pagină .
13. SALVAȚI documentul în folderul lecție de pe unitatea flash, apoi închideți fișierul.
Pauză. LEAVE Word deschis pentru urmă torul proiect.

Proiect 8-2: Inserarea și formatarea WordArt


Te-ai întors dintr-o vacanță de două să ptă mâ ni cu prietenii. Ai fă cut multe poze și vrei
să -ți surprinzi prietenii cu o copie a pozelor de pe un CD. Creați o inserare pentru partea
din față a carcasei CD-ului.
Pregătește. LAUNCH Word dacă nu se execută deja.
1. DESCHIDEȚI un document necompletat.
2. SALVAȚI documentul ca 8-2 CD Insert în unitatea flash în folderul lecție.
3. Pe fila Aspect, selectați butonul Dimensiune. Modificați dimensiunea hâ rtiei la 5"
atâ t pentru lă țime, câ t și pentru înă lțime. Faceți clic pe OK.
4. Modificați marginile Margins în îngust.

22
5. Pe fila Inserare, în grupul Text, faceți clic pe butonul Casetă text și desenați o casetă
text.
Desenați o casetă pă trată de 4" × 4", centrată pe pagină , lă sâ nd aproximativ o jumă tate
de inch de spațiu pe toate laturile.
6. Cu caseta selectată , pe fila Instrumente de desen - Format, în grupul Aranjare, faceți
clic pe butonul Poziție și selectați Poziție în Centrul de Mijloc cu Încadrare text
pătrat.
7. Pe fila Inserare, în grupul Ilustrații, faceți clic pe butonul Imagini și gă siți folderul de
lecții. Introduceți drumetii columbia Cheile imagine și introduceți.
8. Utilizați ghidajele de selecție și reglați dimensiunea imaginii astfel încâ t să se
potrivească foarte bine în cutie.
9. Selectați caseta text, iar pe fila Instrumente de desen - Format, în grupul Stiluri formă ,
faceți clic pe butonul Umplere formă și selectați culoarea, Verde, Accent 6, Mai
întunecată 50%..
10. Deselectați caseta și inserați un WordArt, selectând Umplere – Gri-50%,
Accent 3, Relief ascuțit . Tip vacanță la Columbia.
11. Micșorați dimensiunea textului la 26 pt.
12. Centrați WordArt sub imagine.
13. Aplicați o culoare de umplere a textului și selectați Gri-25%, Fundal 2, Mai
întunecat 90%..
14. Dezactivați comanda Afișare/Ascundere.
15. SALVAȚI documentul în folderul lecție de pe unitatea flash, apoi închideți fișierul.
ÎNCHIDERE Cuvâ nt.

23