Sunteți pe pagina 1din 30

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ordin 6063/2020 pentru modificarea anexei nr.

2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.


5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în
limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o
limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de
bacalaureat ; Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 1.232 din 15 decembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 77 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, modificată şi prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, modificat, în temeiul prevederilor art. 15
alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, modificată, ministrul educaţiei şi
cercetării emite prezentul ordin.

Art. I - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor
obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană
pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul
învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 701 din 20 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ
duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei şi cercetării, Cristina Monica Anisie

Anexă
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5.219/2010)

Lista
examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate
cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din
cadrul examenului de bacalaureat

1. Limba engleză

Nr. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii minime pentru Instituţia/organizaţia care
crt. recunoaştere şi echivalare eliberează
certificatul/diploma/
administrează examenul
1. Preliminary English PET/Preliminary/ B1 Promovat/Cambridge English University of Cambridge -
Test/PET FOR SCHOOLS Preliminary for scale: 140 - 170 Cambridge English Language
Schools Assessment/ former
2. First Certificate in FCE/First/First B2 Promovat/Cambridge English University of Cambridge -
English/First Certificate in scale: 160 - 190 English for Speakers of Other
English for SCHOOLS Languages Examinations
3. Certificate Advanced CAE/Advanced C1 Promovat/Cambridge English (Cambridge ESOL) -
English scale: 180 - 210 www.cambridgeenglish.org/
4. Certificate of Proficiency in CPE/Proficiency C2 Promovat/Cambridge English
English scale: 200 - 230
5. Business English BEC B1 Promovat University of Cambridge -
Certificate B2 Promovat Cambridge English Language
- Preliminary C1 Promovat Assessment/former
- Vantage University of Cambridge -
- Higher English for Speakers of Other
6. International English IELTS B1 4 - 5 puncte Languages Examinations
Language Testing System B2 5,5 - 6,5 puncte (Cambridge ESOL)
C1 7 - 8 puncte
C2 8,5 - 9,0 puncte
7. Test of English as a Foreign TOEFL (iBT) Reading: 57 - 86 puncte B1 Educational Testing Service
Language - Internet - based 0 - 30 87 - 109 puncte B2 (ETS) www.ets.org
Tests Listening: 110 - 120 puncte C1
0 - 30
Speaking:
0 - 30
Writing:
0 - 30
Total - 0 - 120
8. Test of English for TOEIC Listening: Listening
International 5 - 495 minimum 275 puncte - B1
Communication Reading: minimum 400 puncte - B2
5 - 495 minimum 490 puncte - C1
Speaking: Reading
0 - 200 minimum 275 puncte - B1
Writing: minimum 385 puncte - B2
0 - 200 minimum 455 puncte - C1
Speaking
minimum 120 puncte - B1
minimum 160 puncte - B2
minimum 200 puncte - C1
Writing
minimum 120 puncte - B1
minimum 150 puncte - B2
minimum 200 puncte - C1
9. TRINITY TRINITY ISE ISE I – B1 Promovat TRINITY College London
Integrated Skills in English ISE II - B2 Promovat
ISE III -C1 Promovat
ISE IV - C2 Promovat
10. Examenele ECL ECL Independent Promovat European Consortium for the
User - B1 Promovat Certificate of Attainment in
Independent Promovat Modern Languages/Centrul
User - B2 de Limbi Străine al
Proficient Universităţii Bucureşti
User - C1
11. Basic Communication BCCE B1 Promovat Hellenic American
Certificate in English University, New
Hampshire/CITE Romania
12. Examination for the ECCE B2 Promovat Cambridge Michigan
Certificate of Competency Language Assessments,
in English Michigan/CITE Romania
13. Advanced Level Certificate ALCE C1 Promovat Hellenic American
in English University, New
Hampshire/CITE Romania
14. Examination for the ECPE C2 Promovat Cambridge Michigan
Certificate of Competency Language Assessments,
in English Michigan/CITE Romania
15. Ascentis Anglia ESOL Ascentis Anglia B1 - C2 Promovat Anglia Examination
ESOL Syndicate limited/S.C.
Eurolink College - S.R.L.
Romania
16. LRN Entry Level - B1 Promovat/40 - 51 puncte Learning Resources Network
Certificate in ESOL - www.lrnglobal.org
International (Entry 3)
17. LRN Level 1 Level - B2 Promovat/40 - 51 puncte
Certificate in ESOL
International
18. LRN Level 2 Level - C1 Promovat/50 - 64 puncte
Certificate in ESOL
International
19. LRN Level 3 Level - C2 Promovat/50 - 64 puncte
Certificate in ESOL
International
20. LRN Entry Level IELCA B1 Promovat/80 - 119 puncte
Certificate in ESOL
International (Entry 3)
21. LRN Level 1 Level IELCA B2 Promovat/120 - 159 puncte
Certificate in ESOL
International
22. LRN Level 2 Level IELCA C1 Promovat/160 - 199 puncte
Certificate in ESOL
International
23. LRN Level 3 Level IELCA C2 Promovat/200 puncte
Certificate in ESOL
International
24. ESOL International All - B1 Promovat minimum 55% English Speaking Board
Modes (Entry 3) www.esbuk.org
25. ESOL International All GCSE B2 Promovat minimum 55%
Modes Level 1 B2
26. ESOL International All GCSE C1 Promovat minimum 55%
Modes Level 2 C1
27. ESOL International All GCE A level C2 Promovat minimum 55%
Modes Level 3 C2
28. LanguageCert in IESOL B1 - C2 Promovat PeopleCert Qualifications
International English for Ltd. www.languagecert.org
Speakers of Other
Languages
29. London Chamber of LCCI B1 Au fost evaluate toate cele patru Educational Development
Commerce and Industry B2 competenţe şi a fost obţinut punctajul International (EDI)
International Qualifications ELSA C1 minim, după cum urmează: www.lcciromania.ro
- English Language Skills Listening, Reading, Writing, Speaking
Assessment = minimum 25 puncte
30. London Chamber of LCCI Au fost evaluate toate cele patru
Commerce and Industry JETSET competenţe şi a fost obţinut punctajul
International Qualifications - Level 4 B1 minim, după cum urmează:
- Junior English Test - Level 5 B2 Listening, Reading, Writing, Speaking
- Senior English Test - Level 6 C1 = minimum 25 puncte
31. London Chamber of LCCI Au fost evaluate toate cele patru
Commerce and Industry EfB - Level 1 B1 competenţe şi a fost obţinut punctajul
International Qualifications EfB - Level 2 B2 minim, după cum urmează:
- English for Business EfB - Level 3 C1 Listening, Reading, Writing, Speaking
= minimum 25 puncte
32. Pearson LCCI Pearson EDI B1 Listening minimum Pearson EDI Qualifications
Entry 3 JETSET Level 4 0 - 20 puncte 10 puncte - B1 are awarded by Pearson
Certificate in ESOL Reading minimum Education Limited
International 0 - 40 puncte 20 puncte - B1 www.lcci.org.uk
(CEFR B1) Speaking minimum
0 - 20 puncte 10 puncte - B1
Writing minimum
0 - 40 puncte 20 puncte - B1
Max. minimum
120 puncte 60 puncte - B1
33. Pearson LCCI Pearson EDI B2 Listening minimum Pearson EDI Qualifications
Level 1 JETSET Level 5 0 - 30 puncte 15 puncte - B2 are awarded by Pearson
Certificate in ESOL Reading minimum Education Limited
International 0 - 60 puncte 30 puncte - B2 www.lcci.org.uk
(CEFR B2) Speaking minimum
0 - 40 puncte 20 puncte - B2
Writing minimum
0 - 60 puncte 30 puncte - B2
Max. minimum
190 puncte 95 puncte - B2
34. Pearson LCCI Pearson EDI C1 Listening minimum
Level 2 JETSET Level 6 0 - 30 puncte 15 puncte - C1
Certificate in ESOL Reading minimum
International 0 - 60 puncte 30 puncte - C1
(CEFR C1) Speaking minimum
0 - 40 puncte 20 puncte - C1
Writing minimum
0 - 60 puncte 30 puncte - C1
Max. minimum
190 puncte 95 puncte - C1
35. Pearson LCCI Pearson EDI C2 Listening minimum Pearson EDI Qualifications
Level 3 JETSET Level 7 0 - 30 puncte 15 puncte - C2 are awarded by Pearson
Certificate in ESOL Reading minimum Education Limited
International 0 - 60 puncte 30 puncte - C2 www.lcci.org.uk
(CEFR C2) Speaking minimum
0 - 40 puncte 20 puncte - C2
Writing minimum
0 - 60 puncte 30 puncte - C2
Max. minimum
190 puncte 95 puncte - C2
36. Level 1 Pearson LCCI B1 Listening minimum Pearson LCCI
Pearson LCCI IQ English for 0 - 30 puncte 15 puncte - B1 www.lcci.org.uk
English for Business Business Reading and Writing minimum
Level 1
0 - 100 puncte 50 puncte - B1
Speaking minimum
0 - 100 puncte 50 puncte - B1
Total B1 minimum 115
puncte
37. Level 2 Pearson LCCI B2 Listening minimum Pearson LCCI
Pearson LCCI IQ English for 0 - 30 puncte 18 puncte - B2 www.lcci.org.uk
English for Business Business Reading and Writing minimum
Level 2 0 - 100 puncte 60 puncte - B2
Speaking minimum
0 - 100 puncte 60 puncte - B2
Total B2 minimum 138
puncte
38. Level 3 Pearson LCCI C1 Listening minimum Pearson LCCI
Pearson LCCI IQ English for 0 - 30 puncte 21 puncte - C1 www.lcci.org.uk
English for Business Business Reading and Writing minimum
Level 3 0 - 100 puncte 70 puncte - C1
Speaking minimum
0 - 100 puncte 70 puncte - C1
Total C1 minimum 161
puncte
39. Level 4 Pearson LCCI C2 Listening minimum Pearson LCCI
Pearson LCCI IQ English for 0 - 30 puncte 24 puncte - C2 www.lcci.org.uk
English for Business Business Reading and Writing minimum
Level 4 0 - 100 puncte 80 puncte - C2
Speaking minimum
0 - 100 puncte 80 puncte - C2
Total C2 minimum 184
puncte
40. Pearson Edexcel Entry Pearson Test of B1 Listening minimum Edexcel
Level Certificate in ESOL English 0 - 25 puncte 13 puncte - B1 www.pearsonpte.com
International (Entry 3) (PTE) General Reading minimum
Level 2 0 - 25 puncte 13 puncte - B1
Speaking minimum
0 - 25 puncte 13 puncte - B1
Writing minimum
0 - 25 puncte 13 puncte - B1
Total B1 minimum 52
puncte
41. Pearson Edexcel Entry Pearson Test of B2 Listening minimum Edexcel
Level 1 English 0 - 25 puncte 15 puncte - B2 www.pearsonpte.com
Certificate in ESOL (PTE) General Reading minimum
International Level 3 0 - 25 puncte 15 puncte - B2
Speaking minimum
0 - 25 puncte 15 puncte - B2
Writing minimum
0 - 25 puncte 15 puncte - B2
Total B2 minimum 60
puncte
42. Pearson Edexcel Entry Pearson Test of C1 Listening minimum Edexcel
Level 2 English 0 - 25 puncte 17 puncte - C1 www.pearsonpte.com
Certificate in ESOL (PTE) General Reading minimum
International Level 4 0 - 25 puncte 17 puncte - C1
Speaking minimum
0 - 25 puncte 17 puncte - C1
Writing minimum
0 - 25 puncte 17 puncte - C1
Total C1 minimum 68
puncte
43. Pearson Edexcel Entry Pearson Test of C2 Listening minimum Edexcel
Level 3 English 0 - 25 puncte 19 puncte - C2 www.pearsonpte.com
Certificate in ESOL (PTE) General Reading minimum
International Level 5 0 - 25 puncte 19 puncte - C2
Speaking minimum
0 - 25 puncte 19 puncte - C2
Writing minimum
0 - 25 puncte 19 puncte - C2
Total C2 minimum 76
puncte
44. Test lingvistic FEDE FEDE B1 B2 Minimum - 100 puncte FEDE
C1 Maximum - 200 puncte www.fede.education
Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte
Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte
45. OXFORD TEST OF OXFORD - B1 81 - 110 puncte OXFORD - NICULESCU
ENGLISH NICULESCU B2 111 - 140 puncte Education - S.R.L.
Education - S.R.L. www.niculescu.ro
46. Cambridge English Entry NA B1 140 - 150 puncte University of Cambridge -
Level Certificate in ESOL Cambridge English Language
International (Entry 3) Assessment/former
(Key) University of Cambridge -
47. Cambridge English Entry NA B1 140 - 159 puncte English for Speakers of Other
Level Certificate in ESOL Languages Examinations
International (Entry 3) (Cambridge ESOL) -
(Preliminary) www.cambridgeenglish.org/
48. Cambridge English Level 1 NA B2 160 - 170 puncte
Certificate in ESOL
International (Preliminary)
49. Cambridge English Entry NA B1 140 - 159 puncte
Level Certificate in ESOL
International (Entry 3)
50. Cambridge English Level 1 NA B2 160 - 179 puncte
Certificate in ESOL
International (First)
51. Cambridge English Level 2 NA C1 180 - 190 puncte
Certificate in ESOL
International (First)
52. Cambridge English Level 1 NA B2 160 - 179 puncte
Certificate in ESOL
International
53. Cambridge English Level 2 NA C1 180 - 199 puncte
Certificate in ESOL
International (Advanced)
54. Cambridge English Level 3 NA C2 200 - 210 puncte
Certificate in ESOL
International (Advanced)
55. Cambridge English Level 2 NA C1 180 - 199 puncte
Certificate in ESOL
International
56. Cambridge English Level 3 NA C2 200 - 230 puncte
Certificate in ESOL
International (Proficiency)
57. Cambridge English Entry NA B1 140 - 159 puncte
Level Certificate in ESOL
International (Entry 3)
(Business Preliminary)
58. Cambridge English Level 1 NA B2 160 - 170 puncte
Certificate in ESOL
International (Business
Preliminary)
59. Cambridge English Level NA B1 140 - 159 puncte University of Cambridge -
Certificate in ESOL Cambridge English Language
International (Entry 3) Assessment/former
(Business) University of Cambridge -
60. Cambridge English Level 1 NA B2 160 - 179 puncte English for Speakers of Other
Certificate in ESOL Languages Examinations
International (Business (Cambridge ESOL) -
Vantage) www.cambridgeenglish.org/
61. Cambridge English Level 2 NA C1 180 - 190 puncte
Certificate in ESOL
International (Business
Vantage)
62. Cambridge English Level 2 NA C1 180 - 199 puncte
Certificate in ESOL
International (Business
Higher)
63. Cambridge English Level 1 NA B2 160 - 179 puncte
Certificate in ESOL
International (Business)
64. Cambridge English Level 3 NA C2 200 - 210 puncte
Certificate in ESOL
International (Business
Higher)

2. Limba franceză

Nr. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii minime pentru Instituţia/organizaţia care
crt. recunoaştere şi echivalare eliberează
certificatul/diploma/
administrează examenul
1. Diplôme d’études en langue DELF B1 Promovat Centre international d’études
française B2 Promovat pédagogiques (CIEP) -
2. Diplôme approfondi de DALF C1 Promovat Ministere de l’Éducation
langue française C2 Promovat Nationale
3. Test de connaissance du TCF A1 - C2 B1 www.ciep.fr
français
4. Test d’évaluation du TEF A1 - C2 B1 Chambre de Commerce et
français d’Industrie de Paris (CCIP)
www.fda.ccip.fr
5. L’examen ECL ECL B1 Promovat European Consortium for the
B2 Promovat Certificate of Attainment in
C1 Promovat Modern Languages
www.ecl.hu
Centrul Naţional de
Examinare ECL: Eurocenter
Amoba - S.R.L.
www.eurocenter.ro
6. Test lingvistic FEDE FEDE B1 Minimum - 100 puncte FEDE
Maximum - 200 puncte www.fede.education
B2 Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte
C1 Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte

3. Limba germană

Nr. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii minime pentru Instituţia/organizaţia care
crt. recunoaştere şi echivalare eliberează
certificatul/diploma/
administrează examenul
1. Das Deutsche DSD 2 B2 - C1 B2 Ständige Konferenz der
Sprachdiplom der Kultusminister der Länder in
Kultusministerkonferenz der Bundesrepublik
(Zweite Stufe) Deutschland
2. Das Deutsche DSD 1 B1 B1 (Kultusministerkonferenz;
Sprachdiplom der KMK)
Kultusministerkonferenz www.kmk.org
(Erste Stufe) http:
www.auslandsschulwesen.de
3. Das Österreichische ÖSD Bundesministerium für
Sprachdiplom Deutsch Unterricht, Kunst und Kultur
- Zertifikat Deutsch für -/ B1 Promovat (BMUKK)
Jungedliche www.osd.at
- Zertifikat Deutsch -ZD B2 www.bmukk.gv.at
- Mittelstufe Deutsch -MD B2 Promovat
- Oberstufe Deutsch -/ C1 Promovat
- Wirtschaftssprache -WD C2 Promovat
Deutsch
4. Goethe - Zertifikat B1: - B1 Promovat Goethe - Institut
Zertifikat Deutsch für www.goethe.de/pruefungen
Jungedliche
5. Goethe - Zertifikat B1: - B1 Promovat Goethe - Institut
Zertifikat Deutsch für www.goethe.de/pruefungen
Erwachsene
6. Goethe - Zertifikat B2 - B2 Promovat
7. Goethe - Zertifikat C1 - C1 Promovat
8. Goethe - Zertifikat C2 : GDS C2 Promovat
Großes Deutsches
Sprachdiplom
9. Der Test Deutsch als Test DaF B1+ - C1 B2 Test DaF - Institut
Fremdsprache www.testdaf.de
10. ECL - Zertifikat ECL B1 Promovat European Consortium for the
B2 Promovat Certificate of Attainment in
C1 Promovat Modern Languages
www.ecl.hu
Centrul Naţional de
Examinare ECL: Eurocenter
Amoba - S.R.L.
www.eurocenter.ro
11. Test lingvistic FEDE FEDE B1 Minimum - 100 puncte FEDE
Maximum - 200 puncte www.fede.education
B2 Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte
C1 Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte

4. Limba italiană

Nr. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii minime pentru Instituţia/organizaţia care
crt. recunoaştere şi echivalare eliberează
certificatul/diploma/
administrează examenul
1. Certificazione di Italiano CILS Universita per Stranieri di
come Lingua Straniere Siena
- Livello Uno B1 Promovat www.unistrasi.it
- Livello Due B2 Promovat
- Livello Tre C1 Promovat
- Livello Quatro C2 Promovat
2. Certificazione della lingua CELI 2 B1 Promovat Universita per Stranieri di
italiana CELI 3 B2 Promovat Perugia
CELI 4 C1 Promovat www.cvcl.it
CELI 5 C2 Promovat
3. L’esame ECL ECL B1 Promovat European Consortium for the
B2 Promovat Certificate of Attainment in
C1 Promovat Modern Languages
www.ecl.hu
Centrul Naţional de
Examinare
ECL: Eurocenter Amoba -
S.R.L.
www.eurocenter.ro
4. Test lingvistic FEDE FEDE B1 Minimum - 100 puncte FEDE
Maximum - 200 puncte www.fede.education
B2 Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte
C1 Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte

5. Limba spaniolă

Nr. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii minime pentru Instituţia/organizaţia care
crt. recunoaştere şi echivalare eliberează
certificatul/diploma/
administrează examenul
1. Diploma de Español como DELE B1 Promovat Ministerio de Educación -
Lengua Extranjera Instituto Cervantes
- Diploma de Español Nivel B1 B1 Promovat http: diplomas.cervantes.es*)
B1 (Inicial)
- Diploma de Español Nivel B2 B2 Promovat
B2 (Intermedio)
- Diploma de Español Nivel C1 C1 Promovat
C1 (Intermedio)
- Diploma de Español Nivel C2 C2 Promovat
C2 (Superior)
- Diploma de Español Nivel A2/B1 scolar B1 Promovat
A2/B1 escolar
2. El examen ECL ECL B1 Promovat European Consortium for the
B2 Promovat Certificate of Attainment in
C1 Promovat Modern Languages
www.ecl.hu
Centrul Naţional de
Examinare ECL: Eurocenter
Amoba - S.R.L.
www.eurocenter.ro
3. Test lingvistic FEDE FEDE B1 Minimum - 100 puncte FEDE
B2 Maximum - 200 puncte www.fede.education
C1 Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte
Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte
*) În situaţii excepţionale, determinate de emiterea cu întârziere a Diplomei competenţelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de către
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Sportului din Spania, se va recunoaşte şi echivala "Certificatul de aptitudini" emis de Institutul Cervantes.

6. Limba portugheză

Nr. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii minime pentru Instituţia/organizaţia care
crt. recunoaştere şi echivalare eliberează
certificatul/diploma/
administrează examenul
1. Diploma Elementar de DEPLE B1 Promovat Ministério da Educaçăo -
Portugues Lingua Centro de Avaliaçao de
Estrangeira Portugues Lingua Estrangeira
2. Diploma Intermédio de DIPLE B2 Promovat (CAPLE) - Faculdade de
Portugues Lingua Letras da Universidade de
Estrangeira Lisboa
3. Diploma Avançado de DAPLE C1 Promovat www.fl.ul.pt/unidades/centro
Portugues Lingua s/ caple
Estrangeira
4. Diploma Universitário de DUPLE C2 Promovat
Portugues Lingua
Estrangeira
5. Test lingvistic FEDE FEDE B1 Minimum - 100 puncte FEDE
B2 Maximum - 200 puncte www.fede.education
C1 Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte
Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte

7. Limba japoneză

Nr. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii minime pentru Instituţia/organizaţia care
crt. recunoaştere şi echivalare eliberează
certificatul/diploma/
administrează examenul
1. Japanese Language JLPT N3 - B1 Promovat Asociaţia Profesorilor de
Proficiency Test N2 - B2 Promovat Limbă Japoneză din România
N1 - C1 Promovat

8. Limba rusă

Nr. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii minime pentru Instituţia/organizaţia care
crt. recunoaştere şi echivalare eliberează
certificatul/diploma/
administrează examenul
1. Examene ECL ECL Independent Promovat European Consortium for the
user - B1 Promovat Certificate of Attainment in
Independent Promovat Modern Languages
user - B2 www.ecl.hu
Proficient user
- C1
2. Russian for Everyday - Threshold level Promovat Pushkin State Russian
Communication - B1 Promovat Language Institute
Vantage level - Promovat www.pushkin.institute/
B2 Promovat en/certificates/
Effective
operational
proficiency
level - C1
Mastery level
_____________

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ordin 5219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere
internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale
cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a
competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat ; Cuprinde modificările prevăzute în Ordinul 5543/12.12.2019 publicat în M. O. 13/10.01.2020

În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, modificată, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1 - Se aprobă Metodologia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea
competenţelor lingvistice în limbi străine, cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul
învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2 - Se aprobă Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi
echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul
examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3 - Se aprobă Metodologia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea
competenţelor digitale cu proba de evaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 4 - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul şcolar 2010 - 2011.
Art. 5 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 6 - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene şi al
municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Daniel Petru Funeriu

Anexa Nr. 1

Metodologia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu
proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat

Art. 1 - (1) În conformitate cu prevederile art. 26 alin (4) lit. C din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor
lingvistice în limbi străine, numite în cele ce urmează examene cu recunoaştere internaţională, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor
obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului
liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat.
(2) Recunoaşterea şi echivalarea prevăzute la alin. (1) se pot realiza pentru oricare dintre limbile străine care au fost studiate de candidaţi pe parcursul
învăţământului liceal.
(3) Recunoaşterea şi echivalarea prevăzute la alin. (1) se fac, la cerere, pe baza unei copii legalizate a certificatului/diplomei obţinute în urma promovării
unui examen cu recunoaştere internaţională.
Art. 2 - (1) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru
certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de
circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.
(2) Lista examenelor cu recunoaştere internaţională, menţionată la alin. (1), a fost stabilită după consultarea ambasadelor şi/sau a serviciilor culturale ale
acestora, urmărind respectarea următoarelor criterii:
a) examenul evaluează toate competenţele de comunicare generală în limba modernă respectivă: receptarea textului audiat, receptarea textului citit,
producerea de mesaje orale, producerea de mesaje scrise şi interacţiunea orală;
b) examenul validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului B1, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru
limbi.
Art. 3 - Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice se
realizează de către comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, constituită la nivelul unităţii de învăţământ liceal.
Art. 4 - (1) Candidaţii care solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională depun la secretariatul
unităţii de învăţământ în care funcţionează comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale o cerere scrisă, însoţită de o copie
legalizată a certificatului/diplomei menţionat/menţionate la art. 1 alin. (3).
(2) Depunerea documentelor menţionate la alin. (1) se face în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat pentru înscrierea candidaţilor.
(3) Pentru examenul cu recunoaştere internaţională care conduce la obţinerea diplomei DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera), candidatul
poate depune copia legalizată a diplomei DELE sau copia legalizată a certificatului eliberat de institutul Cervantes din Spania, prin care se notifică
rezultatele obţinute la probe şi care, la rubrica "Calificacion global" are înscris rezultatul "Apto".
(4) În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia care administrează
examenul respectiv, candidaţii pot depune, în perioada menţionată la alin. (2), o adeverinţă eliberată de respectiva instituţie/organizaţie.
(5) În situaţiile menţionate la alin. (3), candidatul care a solicitat recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor examenului poate depune copia legalizată a
certificatului/diplomei până cel târziu cu 3 zile înainte de începerea probei de evaluare a competenţelor lingvistice în limbi străine - proba C, din cadrul
sesiunii respective de bacalaureat.
Art. 5 - Pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională, comisia de bacalaureat de evaluare a
competenţelor lingvistice şi digitale parcurge, în mod obligatoriu, pentru fiecare candidat următoarele etape:
a) verifică dacă limba pentru care se solicită echivalarea rezultatelor obţinute la un examen cu recunoaştere internaţională a fost studiată de candidat pe
parcursul învăţământului liceal;
b) verifică dacă examenul pentru care se solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor este inclus în lista menţionată la art. 2 şi dacă sunt îndeplinite
condiţiile minimale pentru recunoaştere, menţionate în listă;
c) verifică dacă există copia legalizată a certificatului/diplomei, ca anexă a cererii scrise de recunoaştere şi echivalare depuse de candidat;
d) pentru certificatele pe care este menţionat un termen de valabilitate, verifică dacă data la care se finalizează proba de evaluare a competenţei lingvistice
- proba C din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat se încadrează în termenul de valabilitate precizat pe certificat/diplomă.
Art. 6 - (1) În cazul candidaţilor pentru care au fost parcurse toate etapele menţionate la art. 5, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor
lingvistice şi digitale decide recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenul cu recunoaştere internaţională cu proba de evaluare a competenţei
lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal - proba C, din cadrul examenului de bacalaureat.
(2) În cazul candidaţilor pentru care cel puţin una din condiţiile menţionate la art. 5 nu este îndeplinită, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor
lingvistice şi digitale decide respingerea cererii de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examenul cu recunoaştere internaţională cu proba de
evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal - proba C, din cadrul examenului de
bacalaureat.
Art. 7 - (1) Procedura descrisă la art. 5 şi rezultatele finale ale acesteia, stabilite conform art. 6, se consemnează într-un proces-verbal semnat de
preşedintele, secretarul şi membrii comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale.
(2) Procesul-verbal cuprinde, sub formă de tabel, următoarele date: numele şi prenumele candidatului, limba străină şi denumirea examenului cu
recunoaştere internaţională pentru care solicită recunoaşterea şi echivalarea, numărul şi data de înregistrare a cererii de recunoaştere şi echivalare,
confirmarea/infirmarea faptului că limba străină respectivă a fost studiată pe parcursul învăţământului liceal (conform registrului matricol),
confirmarea/infirmarea faptului că examenul se află pe lista menţionată la art. 2, existenţa/inexistenţa copiei legalizate a certificatului/diplomei care atestă
promovarea examenului, încadrarea/neîncadrarea în termenul de valabilitate, precum şi rezultatul final al procedurii - sub forma "se aprobă" sau "se
respinge" cererea de recunoaştere şi echivalare. Pentru cererile respinse, se menţionează explicit condiţia sau condiţiile care nu au fost îndeplinite.
(3) Procesul-verbal menţionat la alin. (1) este elaborat în două exemplare originale.
(4) Un exemplar al procesului-verbal menţionat la alin. (1) este păstrat la dosarul comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi
digitale, iar al doilea exemplar se transmite comisiei de bacalaureat din centrul de examen la care este arondată unitatea de învăţământ liceal şi devine anexă
a catalogului de examen.
(5) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la un examen cu recunoaştere internaţională cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o
limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat se consemnează şi în catalogul
electronic.
(6) O copie a procesului-verbal, menţionat la alin. (1), se afişează la avizierul unităţii de învăţământ în care funcţionează comisia de bacalaureat de
evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea probei de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de
circulaţie internaţională - proba C din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat.
Art. 8 - (1) Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează, conform prevederilor prezentei metodologii, rezultatele obţinute la examene cu
recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice nu mai susţin proba C din cadrul examenului de bacalaureat.
(2) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1) nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competenţă lingvistică, prevăzut de
metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat.
(3) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1), care promovează examenul de bacalaureat, se menţionează pe diploma de bacalaureat, în
rubrica corespunzătoare probei de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal,
textul: "examen ......................, nivel ......, (denumirea examenului) recunoscut şi echivalat cu proba C"._____________

Anexa Nr. 2

Lista
examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu
proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul
examenului de bacalaureat

1. Limba engleză
Nr. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii minime pentru Instituţia/organizaţia care
crt. recunoaştere şi echivalare eliberează certificatul/
diploma/administrează
examenul
0 1 2 3 4 5
1. Preliminary English PET/Preliminary/Prel B1 Promovat/Cambridge English University of Cambridge -
Test/PET FOR iminary for Schools scale: 140 - 170 Cambridge English
SCHOOLS Language
2. First Certificate in FCE/First/First B2 Promovat/Cambridge English Assessment/former
English/First Certificate scale: 160 - 190 University of Cambridge -
in English for English for Speakers of
SCHOOLS Other Languages
3. Certificate Advanced CAE/Advanced C1 Promovat/Cambridge English Examinations (Cambridge
English scale: 180 - 210 ESOL) -
4. Certificate of CPE/Proficiency C2 Promovat/Cambridge English www.cambridgeenglish.or
Proficiency in English scale: 200 - 230 g/
5. Business English BEC B1 Promovat University of Cambridge -
Certificate B2 Promovat Cambridge English
- Preliminary C1 Promovat Language
- Vantage Assessment/former
- Higher University of Cambridge -
English for Speakers of
Other Languages
Examinations (Cambridge
ESOL) -
www.cambridgeenglish.or
g/
6. International English IELTS Punctaj 0 - 9 4 - 5 puncte B1 British Council Romania;
Language Testing 5,5 - 6,5 puncte B2 Cambridge English
System 7 - 8 puncte C1 Language Assessment;
8,5 - 9,0 puncte C2 IELTS Australia
www.ielts.org
7. Test of English as a TOEFL (iBT) Reading: 0 - 30 57 - 86 puncte B1 Educational Testing
Foreign Language - Listening: 0 - 30 87 - 109 puncte B2 Service (ETS)
Internet-based Tests Speaking: 0 - 30 110 - 120 puncte C1 www.ets.org
Writing: 0 - 30
Total - 0 - 120
8. Test of English for TOEIC Listening: 5 - 495 Listening:
International Reading: 5 - 495 minimum 275 puncte - B1
Communication Speaking: 0 - 200 minimum 400 puncte - B2
Writing: 0 - 200 minimum 490 puncte - C1
Reading
minimum 275 puncte -B1
minimum 385 puncte - B2
minimum 455 puncte - C1
Speaking
minimum 120 puncte - B1
minimum 160 puncte - B2
minimum 200 puncte - C1
Writing
minimum 120 puncte - B1
minimum 150 puncte - B2
minimum 200 puncte - C1
9. TRINITY TRINITY ISE ISE I - B1 Promovat TRINITY College London
Integrated Skills in ISE II - B2 Promovat
English ISE III - C1 Promovat
ISE IV - C2 Promovat
10. Examenele ECL ECL Independent Promovat European Consortium for
User - B1 the Certificate of
Independent Promovat Attainment in Modern
User - B2 Languages/Centrul de
Proficient Promovat Limbi Străine al
User - C1 Universităţii Bucureşti
11. Basic Communication BCCE B1 Promovat Hellenic American
Certificate in English University, New
Hampshire/CITE
Romania
12. Examination for the ECCE B2 Promovat Cambridge Michigan
Certificate of Language Assessments,
Competency in English Michigan/CITE Romania
13. Advanced Level ALCE C1 Promovat Hellenic American
Certificate in English University, New
Hampshire/CITE
Romania
14. Examination for the ECPE C2 Promovat Cambridge Michigan
Certificate of Language Assessments,
Competency in English Michigan/CITE Romania
15. Ascentis Anglia ESOL Ascentis Anglia ESOL B1 - C2 Promovat Anglia Examination
Syndicate limited/S.C.
Eurolink College - S.R.L.
Romania
16. LRN Entry Level - B1 Promovat/40 - 51 puncte Learning Resources
Certificate in ESOL Network -
International (Entry 3) www.lrnglobal.org
17. LRN Level 1 Level - B2 Promovat/40 - 51 puncte
Certificate in ESOL
International
18. LRN Level 2 Level - C1 Promovat/50 - 64 puncte
Certificate in ESOL
International
19. LRN Level 3 Level - C2 Promovat/50 - 64 puncte
Certificate in ESOL
International
20. LRN Entry Level IELCA B1 Promovat/80 - 119 puncte
Certificate in ESOL
International (Entry 3)
21. LRN Level 1 Level IELCA B2 Promovat/120 - 159 puncte
Certificate in ESOL
International
22. LRN Level 2 Level IELCA C1 Promovat/160 - 199 puncte
Certificate in ESOL
International
23. LRN Level 3 Level IELCA C2 Promovat/200 puncte
Certificate in ESOL
International
24. ESOL International All - B1 Promovat minimum 55% English Speaking Board
Modes (Entry 3) www.esbuk.org
25. ESOL International All GCSE B2 Promovat minimum 55%
Modes Level 1 B2
26. ESOL International All GCSE C1 Promovat minimum 55%
Modes Level 2 C1
27. ESOL International All GCE A level C2 Promovat minimum 55%
Modes Level 3 C2
28. LanguageCert in IESOL B1 - C2 Promovat PeopleCert Qualifications
International English Ltd.
for Speakers of Other www.languagecert.org
Languages
29. London Chamber of LCCI B1 Au fost evaluate toate cele patru Educational Development
Commerce and Industry B2 competenţe şi a fost obţinut punctajul International (EDI)
International C1 minim, după cum urmează: Listening, www.lcciromania.ro
Qualifications Reading, Writing, Speaking = minimum 25
- English Language ELSA puncte
Skills Assessment
30. London Chamber of LCCI Au fost evaluate toate cele patru
Commerce and Industry JETSET competenţe şi a fost obţinut punctajul
International - Level 4 B1 minim, după cum urmează: Listening,
Qualifications - Level 5 B2 Reading, Writing, Speaking = minimum 25
- Junior English Test - Level 6 C1 puncte
- Senior English Test
31. London Chamber of LCCI B1 Au fost evaluate toate cele patru
Commerce and Industry EfB - Level 1 B2 competenţe şi a fost obţinut punctajul
International EfB - Level 2 C1 minim, după cum urmează: Listening,
Qualifications EfB - Level 3 Reading, Writing, Speaking = minimum 25
- English for Business puncte
32. Pearson LCCI Pearson EDI B1 Listening minimum Pearson EDI
Entry 3 JETSET Level 4 0 - 20 puncte 10 puncte - B1 Qualifications are
Certificate in ESOL Reading minimum awarded by Pearson
International (CEFR 0 - 40 puncte 20 puncte - B1 Education Limited
B1) Speaking minimum www.lcci.org.uk
0 - 20 puncte 10 puncte - B1
Writing minimum
0 - 40 puncte 20 puncte - B1
Max. minimum
120 puncte 60 puncte - B1
33. Pearson LCCI Pearson EDI B2 Listening minimum Pearson EDI
Level 1 JETSET Level 5 0 - 30 puncte 15 puncte - B2 Qualifications are
Certificate in ESOL Reading minimum awarded by Pearson
International 0 - 60 puncte 30 puncte - B2 Education Limited
(CEFR B2) Speaking minimum www.lcci.org.uk
0 - 40 puncte 20 puncte - B2
Writing minimum
0 - 60 puncte 30 puncte - B2
Max. minimum
190 puncte 95 puncte - B2
34. Pearson LCCI Pearson EDI C1 Listening minimum Pearson EDI
Level 2 ETSET Level 6 0 - 30 puncte 15 puncte - C1 Qualifications are
Certificate in ESOL Reading minimum awarded by Pearson
International (CEFR 0 - 60 puncte 30 puncte - C1 Education Limited
C1) Speaking minimum www.lcci.org.uk
0 - 40 puncte 20 puncte - C1
Writing minimum
0 - 60 puncte 30 puncte - C1
Max. minimum
190 puncte 95 puncte - C1
35. Pearson LCCI Pearson EDI C2 Listening minimum Pearson EDI
Level 3 JETSET Level 7 0 - 30 puncte 15 puncte - C2 Qualifications are
Certificate in ESOL Reading minimum awarded by Pearson
International (CEFR 0 - 60 puncte 30 puncte - C2 Education Limited
C2) Speaking minimum www.lcci.org.uk
0 - 40 puncte 20 puncte - C2
Writing minimum
0 - 60 puncte 30 puncte - C2
Max. minimum
190 puncte 95 puncte - C2
36. Level 1 Pearson LCCI B1 Listening minimum Pearson LCCI
Pearson LCCI IQ English for 0 - 30 puncte 15 puncte - B1 www.lcci.org.uk
English for Business Business Reading and minimum
Level 1 Writing
0 - 100 puncte 50 puncte - B1
Speaking minimum
0 - 100 puncte 50 puncte - B1
Total B1 minimum 115
puncte
37. Level 2 Pearson LCCI B2 Listening minimum Pearson LCCI
Pearson LCCI IQ English for 0 - 30 puncte 18 puncte - B2 www.lcci.org.ukx
English for Business Business Reading and minimum
Level 2 Writing
0 - 100 puncte 60 puncte - B2
Speaking minimum
0 - 100 puncte 60 puncte - B2
Total B2 minimum 138
puncte
38. Level 3 Pearson LCCI C1 Listening minimum Pearson LCCI
Pearson LCCI IQ English for 0 - 30 puncte 21 puncte - C1 www.lcci.org.uk
English for Business Business Reading and minimum
Level 3 Writing
0 - 100 puncte 70 puncte - C1
Speaking minimum
0 - 100 puncte 70 puncte - C1
Total C1 minimum 161
puncte
39. Level 4 Pearson LCCI C2 Listening minimum Pearson LCCI
Pearson LCCI IQ English for 0 - 30 puncte 24 puncte - C2 www.lcci.org.uk
English for Business Business Reading and minimum
Level 4 Writing
0 - 100 puncte 80 puncte - C2
Speaking minimum
0 - 100 puncte 80 puncte - C2
Total C2 minimum 184
puncte
40. Pearson Edexcel Entry Pearson Test of B1 Listening minimum Edexcel
Level Certificate in English 0 - 25 puncte 13 puncte - B1 www.pearsonpte.com
ESOL International (PTE) General Reading minimum
(Entry 3) Level 2 0 - 25 puncte 13 puncte - B1
Speaking minimum
0 - 25 puncte 13 puncte - B1
Writing minimum
0 - 25 puncte 13 puncte - B1
Total B1 minimum 52 puncte
41. Pearson Edexcel Entry Pearson Test of B2 Listening minimum Edexcel
Level 1 English 0 - 25 puncte 15 puncte - B2 www.pearsonpte.com
Certificate in ESOL (PTE) General Reading minimum
International Level 3 0 - 25 puncte 15 puncte - B2
Speaking minimum
0 - 25 puncte 15 puncte - B2
Writing minimum
0 - 25 puncte 15 puncte - B2
Total B2 minimum 60 puncte
42. Pearson Edexcel Entry Pearson Test of C1 Listening minimum Edexcel
Level 2 English 0 - 25 puncte 17 puncte - C1 www.pearsonpte.com
Certificate in ESOL (PTE) General Reading minimum
International Level 4 0 - 25 puncte 17 puncte - C1
Speaking minimum
0 - 25 puncte 17 puncte - C1
Writing minimum
0 - 25 puncte 17 puncte - C1
Total C1 minimum 68 puncte
43. Pearson Edexcel Entry Pearson Test of C2 Listening minimum Edexcel
Level 3 English 0 - 25 puncte 19 puncte - C2 www.pearsonpte.com
Certificate in ESOL (PTE) General Reading minimum
International Level 5 0 - 25 puncte 19 puncte - C2
Speaking minimum
0 - 25 puncte 19 puncte - C2
Writing minimum
0 - 25 puncte 19 puncte - C2
Total C2 minimum 76 puncte
44. Test lingvistic FEDE FEDE B1 Minimum - 100 puncte FEDE
Maximum - 200 puncte www.fede.education
B2 Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte
C1 Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte
45. OXFORD TEST OF OXFORD- B1 81 - 110 puncte OXFORD-NICULESCU
ENGLISH NICULESCU B2 111 - 140 puncte Education - S.R.L.
Education - S.R.L. www.niculescu.ro

2. Limba franceză
Nr. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii minime pentru Instituţia/organizaţia care
crt. recunoaştere şi echivalare eliberează certificatul/
diploma/administrează
examenul
0 1 2 3 4 5
1. Diplôme d'études en DELF B1 Promovat Centre international
langue française B2 Promovat d'études pédagogiques
2. Diplôme approfondi de DALF C1 Promovat (CIEP) - Ministère de
langue française C2 Promovat l'Éducation Nationale
3. Test de connaissance du TCF A1 - C2 B1 www.ciep.fr
français
4. Test d'évaluation du TEF A1 - C2 B1 Chambre de Commerce et
français d'Industrie de Paris
(CCIP)
www.fda.ccip.fr
5. L'examen ECL ECL B1 Promovat European Consortium for
B2 Promovat the Certificate of
C1 Promovat Attainment in Modern
Languages
www.ecl.hu
Centrul Naţional de
Examinare ECL:
Eurocenter Amoba -
S.R.L.
www.eurocenter.ro
6. Test lingvistic FEDE FEDE B1 Minimum - 100 puncte FEDE
Maximum - 200 puncte www.fede.education
B2 Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte
C1 Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte

3. Limba germană
Nr. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii Instituţia/organizaţia care
crt. minime pentru eliberează
recunoaştere şi certificatul/diploma/administrează
echivalare examenul
0 1 2 3 4 5
1. Das Deutsche Sprachdiplom der DSD 2 B2 - C1 B2 Ständige Konferenz der
Kultusministerkonferenz (Zweite Kultusminister der Länder in der
Stufe) Bundesrepublik Deutschland
2. Das Deutsche Sprachdiplom der DSD 1 B1 B1 (Kultusministerkonferenz; KMK)
Kultusministerkonferenz (Erste www.kmik.org
Stufe) http:www.auslandsschulwesen.de
3. Das Österreichische ÖSD Bundesministerium für Unterricht,
Sprachdiplom Deutsch Kunst und Kultur (BMUKK)
- Zertifikat Deutsch für -/ B1 Promovat www.osd.at
Jungedliche www.bmukk.gv.at
- Zertifikat Deutsch -ZD B2
- Mittelstufe Deutsch -MD B2 Promovat
- Oberstufe Deutsch -/ C1
Wirtschaftssprache Deutsch -WD C2 Promovat
4. Goethe - Zertifikat B1: - B1 Promovat Goethe - Institut
Zertifikat Deutsch für www.goethe.de/pruefungen
Jungedliche
5. Goethe - Zertifikat B1: - B1 Promovat
Zertifikat Deutsch für
Erwachsene Goethe - Institut
6. Goethe - Zertifikat B2 - B2 Promovat www.goethe.de/pruefungen

7. Goethe - Zertifikat C1 - C1 Promovat


8. Goethe - Zertifikat C2: GDS C2 Promovat
Großes Deutsches
Sprachdiplom
9. Der Test Deutsch als Test DaF B1+ - C1 B2 TestDaF - Institut
Fremdsprache www.testdaf.de
10. ECL - Zertifikat ECL B1 Promovat European Consortium for the
B2 Promovat Certificate of Attainment in
C1 Promovat Modern Languages
www.ecl.hu
Centrul Naţional de Examinare
ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.
www.eurocenter.ro
11. Test lingvistic FEDE FEDE B1 Minimum - 100 puncte FEDE
Maximum - 200 puncte www.fede.education
B2 Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte
C1 Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte

4. Limba italiană
Nr. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii Instituţia/organizaţia care
crt. minime pentru eliberează
recunoaştere şi echivalare certificatul/diploma/administrează
examenul
0 1 2 3 4 5
1. Certificazione di Italiano come CILS Universita per Stranieri di Siena
Lingua Straniere www.unistrasi.it
- Livello Uno B1 Promovat
- Livello Due B2 Promovat
- Livello Tre C1 Promovat
- Livello Quatro C2 Promovat
2. Certificazione della lingua CELI 2 B1 Promovat Universita per Stranieri di Perugia
italiana CELI 3 B2 Promovat www.cvcl.it
CELI 4 C1 Promovat
CELI 5 C2 Promovat
3. L'esame ECL ECL B1 Promovat European Consortium for the
B2 Promovat Certificate of Attainment in
C1 Promovat Modern Languages
www.ecl.hu
Centrul Naţional de Examinare
ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.
www.eurocenter.ro
4. Test lingvistic FEDE FEDE B1 Minimum - 100 puncte FEDE
Maximum - 200 puncte www.fede.education
B2 Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte
C1 Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte

5. Limba spaniolă
Nr. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii Instituţia/organizaţia care
crt. minime pentru eliberează certificatul/
recunoaştere şi echivalare diploma/administrează examenul
0 1 2 3 4 5
1. Diploma de Espańol como DELE B1 Promovat Ministerio de Educación - Instituto
Lengua Extranjera Cervantes
- Diploma de Espańol Nivel B1 B1 B1 Promovat http: diplomas.cervantes.es*)
(Inicial)
- Diploma de Espańol Nivel B2 B2 B2 Promovat
(Intermedio)
- Diploma de Espańol Nivel C1 C1 C1 Promovat
(Intermedio)
- Diploma de Espańol Nivel C2 C2 C2 Promovat
(Superior)
- Diploma de Espańol Nivel A2/B1 scolar B1 Promovat
A2/B1 escolar
2. El examen ECL ECL B1 Promovat European Consortium for the
B2 Promovat Certificate of Attainment in
C1 Promovat Modern Languages
www.ecl.hu
Centrul Naţional de Examinare
ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.
www.eurocenter.ro
3. Test lingvistic FEDE FEDE B1 Minimum - 100 puncte FEDE
Maximum - 200 puncte www.fede.education
B2 Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte
C1 Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte
*) În situaţii excepţionale, determinate de emiterea cu întârziere a diplomei competenţelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de către
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Sportului din Spania, se va recunoaşte şi echivala "Certificatul de aptitudini" emis de Institutul Cervantes.

6. Limba portugheză
Nr. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii Instituţia/organizaţia care
crt. minime pentru eliberează certificatul/
recunoaştere şi echivalare diploma/administrează examenul
0 1 2 3 4 5
1. Diploma Elementar de Portugues DEPLE B1 Promovat Ministério da Educaçăo - Centro
Lingua Estrangeira de Avaliaçao de Portugues Lingua
2. Diploma Intermédio de DIPLE B2 Promovat Estrangeira (CAPLE) - Faculdade
Portugues Lingua Estrangeira de Letras da Universidade de
3. Diploma Avançado de Portugues DAPLE C1 Promovat Lisboa
Lingua Estrangeira www.fl.ul.pt/unidades/centros/capl
4. Diploma Universitário de DUPLE C2 Promovat e
Portugues Lingua Estrangeira
5. Test lingvistic FEDE FEDE B1 Minimum - 100 puncte FEDE
Maximum - 200 puncte www.fede.education
B2 Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte
C1 Minimum - 200 puncte
Maximum - 400 puncte
7. Limba japoneză
Nr. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii Instituţia/organizaţia care
crt. minime pentru eliberează certificatul/
recunoaştere şi echivalare diploma/administrează examenul
0 1 2 3 4 5
1. Japanese Language Proficiency JLPT N3 - B1 Promovat Asociaţia Profesorilor de Limbă
Test N2 - B2 Promovat Japoneză din România
N1 - C1 Promovat

8. Limba rusă
Nr. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii Instituţia/organizaţia care
crt. minime pentru eliberează
recunoaştere şi echivalare certificatul/diploma/administrează
examenul
0 1 2 3 4 5
1. Examene ECL ECL Independent user - B1 Promovat European Consortium for the
Independent user - B2 Promovat Certificate of Attainment in
Proficient user - C1 Promovat Modern Languages
www.ecl.hu
2. Russian for Everyday - Threshold level - B1 Promovat Pushkin State Russian Language
Communication Vantage level - B2 Promovat Institute
Effective operational Promovat www.pushkin.institute/en/certificat
proficiency level - C1 es/
Mastery level Promovat

Anexa Nr. 3

Metodologia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu proba
de evaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat

Art. 1 - Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor
digitale au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţelor digitale din cadrul
examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
Art. 2 - (1) Se recunosc şi se echivalează cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat - rezultatele
obţinute la examenele ECDL, finalizate cu certificatele ECDL START, ECDL COMPLET, ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC.
(2) Nivelul de competenţă digitală corespunzător certificatelor menţionate la alin. (1) se stabileşte după cum urmează:
a) "utilizator de nivel mediu", pentru posesorii certificatului ECDL START;
b) "utilizator experimentat", pentru posesorii certificatului ECDL COMPLET;
c) "utilizator avansat", pentru posesorii certificatului ECDL PROFIL START BAC;
d) "utilizator experimentat", pentru posesorii certificatului ECDL PROFIL BAC.
(3) Se recunosc şi se echivalează cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat - rezultatele obţinute la
examenele CERTIPORT, finalizate cu certificatele IC3 GLOBAL STANDARD 4 sau IC3 GLOBAL STANDARD 5.
(4) Nivelul de competenţă digitală acordat posesorilor certificatelor IC3 GLOBAL STANDARD 4 sau IC3 GLOBAL STANDARD 5 este "utilizator
experimentat".
Art. 3 - Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele menţionate la art. 2 se realizează de către comisia de bacalaureat de evaluare a
competenţelor lingvistice şi digitale, constituită la nivelul unităţii de învăţământ liceal.
Art. 4 - (1) Candidaţii la examenul de bacalaureat care solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere
europeană pentru certificarea competenţelor digitale depun la secretariatul unităţii de învăţământ în care funcţionează comisia de bacalaureat de evaluare
a competenţelor lingvistice şi digitale o cerere scrisă, însoţită de o copie legalizată a certificatului menţionat la art. 2.
(2) Depunerea documentelor menţionate la alin. (1) se face în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat pentru înscrierea
candidaţilor.
(3) În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului de către instituţia/organizaţia care administrează examenul
respectiv, candidaţii care solicită recunoaşterea şi echivalarea pot depune, în perioada menţionată la alin. (2), o adeverinţă eliberată de respectiva
instituţie/organizaţie.
(4) În situaţiile menţionate la alin. (3), candidatul care solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor examenului poate prezenta copia legalizată a
certificatului, până cel târziu cu 3 zile înainte de începerea probei de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul sesiunii respective de
bacalaureat.
Art. 5 - Pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele menţionate la art. 2, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor
lingvistice şi digitale parcurge, în mod obligatoriu, pentru fiecare candidat, următoarele etape:
a) verifică dacă examenul pentru care se solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor se află printre cele menţionate la art. 2;
b) verifică dacă există copia legalizată a certificatului, ca anexă a cererii scrise de recunoaştere şi echivalare depuse de candidat.
Art. 6 - (1) Pentru candidaţii pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile menţionate la art. 5 lit. a) şi b), comisia de bacalaureat de evaluare a
competenţelor lingvistice şi digitale decide recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenul menţionat la art. 2, pentru care a fost depusă
copia legalizată a certificatului, cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat.
(2) Pentru candidaţii pentru care nu este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile menţionate la art. 5 lit. a) şi b), comisia de bacalaureat de evaluare a
competenţelor lingvistice şi digitale decide respingerea cererii de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examenul menţionat la art. 2 cu proba
de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat.
Art. 7 - (1) Procedura descrisă la art. 5 şi rezultatele finale ale acesteia, stabilite conform art. 6, se consemnează într-un proces-verbal, semnat de
preşedintele, secretarul şi membrii comisiei.
(2) Procesul-verbal cuprinde, sub formă de tabel, următoarele date: numele şi prenumele candidatului, numărul şi data de înregistrare a cererii de
recunoaştere şi echivalare, denumirea examenului cu recunoaştere europeană pentru care candidatul solicită recunoaşterea şi echivalarea,
confirmarea/infirmarea faptului că examenul se află printre cele menţionate la art. 2, existenţa/inexistenţa în termenul prevăzut a copiei legalizate a
certificatului şi tipul acestuia, precum şi rezultatul final al procedurii - sub forma "se aprobă" sau "se respinge" cererea de recunoaştere şi echivalare.
Pentru cererile respinse se menţionează explicit condiţia sau condiţiile care nu au fost îndeplinite.
(3) Procesul-verbal menţionat la alin. (1) este elaborat în două exemplare originale.
(4) Un exemplar al procesului-verbal menţionat la alin. (1) este păstrat la dosarul comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi
digitale, iar al doilea exemplar se transmite comisiei de bacalaureat din centrul de examen la care este arondată unitatea de învăţământ liceal şi devine
anexă a catalogului de examen.
(5) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la unul dintre examenele menţionate la art. 2 cu proba de evaluare a competenţelor digitale -
proba D) din cadrul examenului de bacalaureat - se consemnează şi în catalogul electronic.
(6) O copie a procesului-verbal menţionat la alin. (1) se afişează la avizierul unităţii de învăţământ în care funcţionează comisia de bacalaureat de
evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea probei de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din
cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat.
Art. 8 - (1) Candidaţii pentru care se recunosc şi se echivalează, conform prevederilor prezentei metodologii, rezultatele obţinute la examenele cu
recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale nu mai susţin proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul
examenului de bacalaureat.
(2) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1) nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competenţă digitală, prevăzut de
metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat.
(3) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1), care promovează examenul de bacalaureat, se înscrie pe diploma de bacalaureat, în rubrica
corespunzătoare probei de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat, textul: "examen .... (denumirea
examenului) ...... recunoscut şi echivalat cu proba D)".
(4) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1) se menţionează pe diploma de bacalaureat şi nivelul de competenţă digitală, stabilit conform
prevederilor art. 2._____________