Sunteți pe pagina 1din 1

Lungimea conductelor de distributie acc

In cazul în care nu există date privind geomeria reţelelor de transport a apei calde de consum,
atunci pot fi utilizate valori reprezentative, apreciate în funcţie de mărimea suprafeţei locuibile a
clădirii, respectiv SLoc, care consideră că unei suprafeţe locuibile de 80 m2 îi corespunde o
lungime a conductei de distribuţie de 6 m.

Tabelul I.2 - Valori caracteristice pentru determinarea lungimii de calcul a conductelor


de distribuţie în apartamente.

Parametru Simbol Unitate de Zona SL


masura
Temperatura medie ambiantă Өamb °C 20
Lungimea conductelor in cazul in care L m 1 x (AN /80)
există în încăpere un singur punct de
consum (de exemplu de la încălzitorul
instantaneu de apă caldă de consum
montat sub spălător către bateria
spălătorului)
Lungimea conductelor pentru o L m 3 x (AN /80)
încăpere în care există mai multe
puncte de consum (ex. baie)
Lungimea conductelor pentru L m 4 x (AN /80)
deservirea în comun a mai multor
puncte de consum în camere adiacente
Lungimea pentru conducte de L m 6 x (AN /80)
distribuţie comune, în afara unităţii
funcţionale
în care AN = suprafaţa medie a pardoselii spaţiului deservit

S-ar putea să vă placă și