Sunteți pe pagina 1din 2

Coeficienţi de transfer termic superficial hi şi he [W/(m2K)] şi rezistenţe termice

superficiale Rsi şi Rse [m2K/W] Tabelul 9.1.1 Mc001 .1

Elemente de construcţie în Elemente de construcţie în


contact cu: contact cu spaţii ventilate
• exteriorul neîncălzite:
DIRECŢIA ŞI SENSUL FLUXULUI • pasaje deschise (ganguri) • subsoluri şi pivniţe
TERMIC • poduri
• balcoane şi logii închise
• rosturi închise
• alte încăperi neîncălzite
hi/Rsi he/Rse hi/Rsi he/Rse

*)
8 24 8 12
i e, u 0,125 0,042 0,125 0,084

*)
8 24 8 12
e, u 0,125 0,042 0,125 0,084

i 6 24
*) 6 12
0,167 0,042 0,167 0,084

e, u

*) Pentru condiţii de vară : he = 12 W/(m2K), Rse = 0,084 m2K/W

Valorile rezistenţelor termice superficiale interioare din tabelul 9.1.1 sunt valabile pentru
suprafeţele interioare obişnuite, netratate (cu un coeficient de emisie  = 0,9); valorile din tabel
au fost determinate pentru o temperatură interioară evaluată la + 20 oC.

Valoarea rezistenţei termice superficiale exterioare din tabelul 9.1.1 corespunde următoarelor condiţii:
- suprafaţa exterioară netratată, cu un coeficient de emisie  = 0,9 ;
- temperatura exterioară e = 0 oC
- viteza vântului adiacent suprafeţei exterioare v = 4 m/s
Pentru alte viteze ale vântului rezistenţa termică superficială exterioară se poate considera orientativ
astfel:
v Rse
[m/s] [m2K/W]
1 0,08
2 0,06
3 0,05
4 0,04
5 0,04
7 0,03
10 0,02

S-ar putea să vă placă și