Sunteți pe pagina 1din 1

Colegiul de Studii Administrative şi Fiscale Consiliul profesoral

Consiliul metodico- Consiliul elevilor


ştiinţific
Consiliul de administraţie

Contabilitate
Director
Biblioteca
Director adjunct instruire
şi educaţie Asistenţă medicală

Secţia Asigurarea Calităţii Secţia Formare Continuă

Catedra “Instruire Liceală”


Consiliul de etică

Comisia multidisciplinară Catedra


“Instruire de Specialitate”
Comisia de atestare

Comisia de tarifiere Catedra Diriginţilor

Comisia de evaluare internă


şi asigurarea calităţii