Sunteți pe pagina 1din 2

PROBA SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR TEORETICE

la concursul organizat
pentru ocuparea din sursă externă a postului vacant de agent tehnic (agronom) –

1. Enumerati cel putin 4(patru) atributii ale comisiei de casare conform art 19 din
OMJ 3015/C/2010

Punctaj: 2 puncte

Se va acorda punctajul de 0,5 puncte pentru fiecare atribuție enumerată din


următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului:

a) să verifice obiect cu obiect dacă bunurile materiale au ajuns la starea de a fi


casate, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1);
b) să urmărească existenţa detaliilor, părţilor componente şi a altor elemente ale
bunurilor respective. În cazul în care acestea au fost pierdute, înstrăinate sau
lipsesc datorită unor cauze imputabile, bunurile respective se resping de la casare
şi se propune efectuarea cercetării administrative;
c) să stabilească destinaţia materialelor refolosibile în conformitate cu dispoziţiile
legale în vigoare;
d) să asigure executarea operaţiunii de casare propriu-zisă potrivit normelor
tehnice în vigoare şi să stabilească părţile componente, piesele, detaliile şi
materialele refolosibile care trebuie să fie recuperate;
e) să respingă de la operaţiunea de casare propriu-zisă bunurile ajunse în această
stare ca urmare a altei cauze decât utilizarea normală, în cazul în care nu s-a
efectuat cercetarea administrativă;
f) să execute casarea bunurilor materiale numai în prezenţa tuturor membrilor
comisiei;
g) să întocmească procesul-verbal de casare a bunurilor materiale, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 3;
h) să ia orice alte măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a
operaţiunii de casare;
i) să respingă de la casare activele fixe/bunurile materiale de natura obiectelor de
inventar care mai pot fi distribuite şi folosite în alte compartimente de activitate sau
în alte unităţi.

2. Cui se aplica codul deontologic al personalului din sistemul administratiei


penitenciare conform art 12 si 14 din OMJ 2794/C/2004

Punctaj: 1 punct

Se va acorda punctajul de 0,33 puncte pentru fiecare categorie enumerată din


următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului:

Art 12.
(1) Respectarea dispoziţiilor prezentului cod deontologic este o condiţie obligatorie
pentru personalul care a depus jurământul ca funcţionar public din sistemul
administraţiei penitenciare.
(2) Persoanele din afara sistemului administraţiei penitenciare, care participă
sau derulează activităţi specifice cu persoanele private de libertate, au obligaţia să
respecte principiile prezentului cod deontologic.
Art.14.
Dispoziţiile prezentului cod deontologic se aplică şi funcţionarilor publici cu statut
special din Ministerul Justiţiei, care au atribuţii de coordonare şi control al activităţii din
sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea administraţiei
penitenciare.

3. Care sunt gradele profesionale ale agentilor de penitenciare conform art 9 alin 2
din L 293/2004

Punctaj: 2 puncte

Se va acorda punctajul de 0,4 puncte pentru fiecare grad enumerat din


următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului:
a) agent şef principal de penitenciare;
b) agent şef de penitenciare;
c) agent şef adjunct de penitenciare;
d) agent principal de penitenciare;
e) agent de penitenciare.

4. Care sunt plantele premergatoare culturii fasolei pentru boabe conform „Tratat de
tehnologii agricole” - Ioan Oancea

Punctaj: 1 punct

Se va acorda punctajul de 0,25 puncte pentru fiecare categorie enumerată din


următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului:
a. Foarte bune: cereale păioase
b. Bune: porumbul, sfecla de zahăr, cartofii
c. Medii: inul, rapița, ricin, sorgul
d. Contraindicații: floarea soarelui, leguminoasele, porumbul erbicidat cu erbicid
pe bază de triazine, solurile compacte, cu stagnări de apă

5. Calculati cantitatea de samanta pentru infiintarea unui hectar de fasole boabe


daca buletinul de analiza primit de la furnizor ne indica urmatoarele:
Puritate = 97%
Germinatie = 95%
Greutatea per 1000 boabe = 300 g
Nr. boabe germinabile/mp = 104

Punctaj: 3 puncte

Formula de calcul : - 1,5 puncte


C(kg/ha) = ((nr. Boabe germ/mp*Gr.1000 boabe(g))/Puritatea(%)*Germinatia(%))*100

Rezultat calcul: - 1,5 puncte


C(kg/ha)= 338,57 kg/ha

Din oficiu: 1 punct