Sunteți pe pagina 1din 5

MG II ID -Econometrie AT 2 10.12.

2020

Funcția de regresie

Aplicația nr.1

Se dau datele:

Nr. Nr. salariați Cifra de afaceri (lei)


crt.
1 5 10
2 7 15
3 8 20
4 10 22
5 20 30
Total 50 97

Se cere: să se determine funcția de regresie liniară care ajustează cel mai bine valorile
reale.

Vom avea o funcție de forma 𝒀 = 𝒂 + b * xi

𝒏 ∗ 𝒂 + 𝒃 ∗ ∑ 𝒙 𝒊 = ∑ 𝒚𝒊
{
𝒂 ∗ ∑ 𝒙𝒊 + 𝒃 ∗ ∑ 𝒙𝟐𝒊 = ∑ xi ∗ yi

Unde xi este factor cauzal; yi este factor rezultativ, n este nr. de termeni luați în calcul
- Daca b > 0 , avem o legătură directă (crește x, crește și y)
- Daca b < 0, avem o legătură inversă (crește x, scade y)
- Daca b = 0, lipsă legătură (caracteristica rezultativă y nu este influențată de caracteristica
factorială x)

Nr. Nr. salariați Cifra de afaceri Xi2 xi *yi 𝒀 = 𝒂 + b * xi = 7,5 + 1,19 * xi


crt. xi (lei) yi
1 5 10 25 50 Y1 = 7,5 + 1,19 * 5 = 13,45
2 7 15 49 105 Y2 = 7,5 + 1,19 * 7 = 15,83
3 8 20 64 160 Y3 = 7,5 + 1,19 * 8 = 17,02
4 10 22 100 220 Y4 = 7,5 + 1,19 * 10 = 19,4
5 20 30 400 600 Y5 = 7,5 + 1,19 * 20 = 31,3
Total 50 97 638 1135 97
𝒏 ∗ 𝒂 + 𝒃 ∗ ∑ 𝒙 𝒊 = ∑ 𝒚𝒊
𝟓𝒂 + 𝟓𝟎𝒃 = 𝟗𝟕
{ {
𝒂 ∗ ∑ 𝒙𝒊 + 𝒃 ∗ ∑ 𝒙𝟐𝒊 = ∑ xi ∗ yi 𝟓𝟎𝒂 + 𝟔𝟑𝟖𝒃 = 𝟏𝟏𝟑𝟓

−𝟓𝟎𝒂 + 𝟓𝟎𝟎𝒃 = 𝟗𝟕𝟎


{
𝟓𝟎𝒂 + 𝟔𝟑𝟖𝒃 = 𝟏𝟏𝟑𝟓
165
138 b = 165; b = 138 = 1,19

(legătură directă)
𝟗𝟕−𝟓𝟗,𝟓
𝟓𝒂 + 𝟓𝟎 ∗ 𝟏, 𝟏𝟗 = 𝟗𝟕; a = = 7,5
𝟓

Aplicația nr.2
Se dau datele:
Nr. Timp de învățare (ore) Nota la examen
crt.
1. 8 4
2. 12 6
3. 15 7
4. 18 7
5. 19 5
6. 20 8
7. 22 9
8. 23 9
9. 25 8
10. 26 10

Se cere: să se determine funcția de regresie liniară care ajustează cel mai bine valorile
reale.

Rezolvare:
Vom avea o funcție de forma 𝒀 = 𝒂 + b * xi

𝒏 ∗ 𝒂 + 𝒃 ∗ ∑ 𝒙 𝒊 = ∑ 𝒚𝒊
{
𝒂 ∗ ∑ 𝒙𝒊 + 𝒃 ∗ ∑ 𝒙𝟐𝒊 = ∑ xi ∗ yi

Unde xi este factor cauzal; yi este factor rezultativ, n este nr. de termeni luați în calcul
- Daca b > 0 , avem o legătură directă (crește x, crește și y)
- Daca b < 0, avem o legătură inversă (crește x, scade y)
- Daca b = 0, lipsă legătură (caracteristica rezultativă y nu este influențată de caracteristica
factorială x)

Nr. Timp de învățare (ore) Nota la examen Xi2 xi *yi 𝒀 = 𝒂 + b * xi = 2,22 + 0,27 *xi
crt. xi yi
1. 8 4 64 32 Y1= 2,22 + 0,27 * 8 = 4,38
2. 12 6 144 72 Y2= 2,22 + 0,27 * 12 = 5,46
3. 15 7 225 105 Y3= 2,22 + 0,27 * 15 = 6,27
4. 18 7 324 126 Y4= 2,22 + 0,27 * 18 = 7,08
5. 19 5 361 95 Y5= 2,22 + 0,27 * 19 = 7,35
6. 20 8 400 160 Y6= 2,22 + 0,27 * 20 = 7,62
7. 22 9 484 198 Y7= 2,22 + 0,27 * 22 = 8,16
8. 23 9 529 207 Y8= 2,22 + 0,27 * 23 = 8,43
9. 25 8 625 200 Y9= 2,22 + 0,27 * 25 = 8,97
10. 26 10 676 260 Y10= 2,22 + 0,27 * 26 = 9,24
Total 188 73 3832 1455 72,96

𝒏 ∗ 𝒂 + 𝒃 ∗ ∑ 𝒙 𝒊 = ∑ 𝒚𝒊
𝟏𝟎𝒂 + 𝟏𝟖𝟖𝒃 = 𝟕𝟑
{ {
𝒂 ∗ ∑ 𝒙𝒊 + 𝒃 ∗ ∑ 𝒙𝟐𝒊 = ∑ xi ∗ yi 𝟏𝟖𝟖𝒂 + 𝟑𝟖𝟑𝟐𝒃 = 𝟏𝟒𝟓𝟓

−𝟏𝟖𝟖𝟎𝒂 − 𝟑𝟓𝟑𝟒𝟒𝒃 = −𝟏𝟑𝟕𝟐𝟒


{
𝟏𝟖𝟖𝟎𝒂 + 𝟑𝟖𝟑𝟐𝟎𝒃 = 𝟏𝟒𝟓𝟓𝟎
826
2976b = 826 ; b = 2976 = 0,27

(legătură directă)
𝟕𝟑−𝟓𝟎,𝟕𝟔
𝟏𝟎𝒂 + 𝟏𝟖𝟖 ∗ 𝟎, 𝟐𝟕 = 𝟕𝟑, a = = 2,22
𝟏𝟎
Aplicația nr. 3
Se dau datele:
Nr. Nota la examen Nr. absențe
crt.
1. 10 1
2. 8 2
3. 7 3
4. 8 3
5. 6 4
6. 7 5
7. 6 6
8. 5 7
9. 3 8
10. 4 8

Se cere: să se determine funcția de regresie liniară care ajustează cel mai bine valorile
reale.

Rezolvare:
Vom avea o funcție de forma 𝒀 = 𝒂 + b * xi

𝒏 ∗ 𝒂 + 𝒃 ∗ ∑ 𝒙 𝒊 = ∑ 𝒚𝒊
{
𝒂 ∗ ∑ 𝒙𝒊 + 𝒃 ∗ ∑ 𝒙𝟐𝒊 = ∑ xi ∗ yi

Unde xi este factor cauzal; yi este factor rezultativ, n este nr. de termeni luați în calcul
- Daca b > 0 , avem o legătură directă (crește x, crește și y)
- Daca b < 0, avem o legătură inversă (crește x, scade y)
- Daca b = 0, lipsă legătură (caracteristica rezultativă y nu este influențată de caracteristica
factorială x)

Nr. Nota la examen Nr. absențe Xi2 xi *yi 𝒀 = 𝒂 + b * xi = 10,06 + (-0,78)*xi


crt. yi xi
1. 10 1 1 10 Y1= 10,06 + (-0,78) * 1 = 9,28
2. 8 2 4 16 Y2= 10,06 + (-0,78) * 2 = 8,5
3. 7 3 9 21 Y3= 10,06 + (-0,78) * 3 = 7,72
4. 8 3 9 24 Y4= 10,06 + (-0,78) * 3 = 7,72
5. 6 4 16 24 Y5= 10,06 + (-0,78) * 4 = 6,94
6. 7 5 25 35 Y6= 10,06 + (-0,78) * 5 = 6,16
7. 6 6 36 36 Y7= 10,06 + (-0,78) * 6 = 5,38
8. 5 7 49 35 Y8= 10,06 + (-0,78) * 7 = 4,6
9. 3 8 64 24 Y9= 10,06 + (-0,78) * 8 = 3,82
10. 4 8 64 32 Y10= 10,06 + (-0,78) * 8 = 3,82
Total 64 47 277 257 63,94

𝒏 ∗ 𝒂 + 𝒃 ∗ ∑ 𝒙 𝒊 = ∑ 𝒚𝒊
𝟏𝟎𝒂 + 𝟒𝟕𝒃 = 𝟔𝟒
{ {
𝟐
𝒂 ∗ ∑ 𝒙𝒊 + 𝒃 ∗ ∑ 𝒙𝒊 = ∑ xi ∗ yi 𝟒𝟕𝒂 + 𝟐𝟕𝟕𝒃 = 𝟐𝟓𝟕

−𝟒𝟕𝟎𝒂 − 𝟐𝟐𝟎𝟗𝒃 = −𝟑𝟎𝟎𝟖


{
𝟒𝟕𝟎𝒂 + 𝟐𝟕𝟕𝟎𝒃 = 𝟐𝟓𝟕𝟎
−438
561b = -438 ; b = = -0,78 (legătură inversă)
561

𝟔𝟒+𝟑𝟔,𝟔
𝟏𝟎𝒂 + 𝟒𝟕 ∗ (−𝟎, 𝟕𝟖) = 𝟔𝟒; a = = 10,06
𝟏𝟎