Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educatie al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Catedra Arhitectură

RAPORT
la lucrarea de laborator nr.4
la Securitatea Activităţii Vitale

Tema: Cercetarea vibratiilor de


producere

A efectuat:
st. gr. ARH-162
Sestacov Maria
A verificat:
a.u. Capră G.

Chişinău, 2019
Scopul lucrarii : a lua cunoştinţa cu metodica cercetării vibraţiilor de producţie:aparatul de
masură ,utilizarea acestuia ,principiu de normare a vibraţiilor la locurile de munca,masurările şi
mijloacele de protecţie a influienţei vibraţiilor.

Noţiuni generale
Acţiunile vibraţiilor asupra omului
După modul de actiune asupra organismului uman, vibrațiile pot fi generale și locale.Vibrațiile
generale care au frecvența similară cu frecventa corpului uman sau cu organele lui interne prezintă un
pericol deosebit, deoarece pot provoca leziuni mecanice sau chiar rupturi ale unor organe.
Boala vibrațiilor este o boala profesionala periculoasă tratamentul careia poate efectiv doar in
stadiul timpuriu al bolii. În cazuri extrem de grave in organismul omului au loc transformări
ireversibile, care duc la pierderea totala sau parțială a capacitații de muncă profesională.
Caracteristicile vibrațiilor
−2
Caracteristicile vibrațiilor sînt: amplitudinea A(m), frecvența f (Hz), vibroaccelerație a ( ms ).
În calcule utilizăm formulele:

V =2 π fA=wA ;
V
f= ;
2 πA
a=(2 πf )2 A=w 2 A ;

unde :w este frecvența circulară a oscilațiilor;

f - frecvența oscilatiilor, H.

Acțiunea vibrației asupra omului se apreciază prin nivelul vibrovitezei sau nivelul
vibroaccelerației, care se determină cu unități logaritmice – dB (deciBell):

V
Lv =20 lg ,
V0

a
La=20 lg ,
a0

unde: V 0 este valoarea de prag a vivrovitezei, 5 ∙10−8 ms−1;

a 0 – valoarea de prag a vibroaccelerației, 3 ∙10−4 ms−2 .


V a
Lv =20 lg ; La =20 lg
V0 a0 ;

unde:
V 0 este valoarea de prag a vibrațiilor; 5*10 −8
ms
−1

a0 -valoarea de prag a vibroaccelerației; 3*10 −4


ms
−2

Clasificarea vibrațiilor
Conform STAS 12.1.012 – 90, după modul de transmitere asupra omului, vibrațiile se clasifică
în modul următor:

- Generale, care se transmit prin suprafețele de sprijin asupra corpului omului, care șade sau stă;
- Locale, care se transmit prin mâini.
Conform direcției de acțiune, vibrațiile se divizează în:
- Cu acțiune de-a lungul axelor sistemului ortogonal de coordonate X, Y, Z pentru vibrația
generală, unde Z – axa verticală, X și Y – axele orizontale (fig.5.1);
- Cu acțiune de-a lungul axelor sisitemului ortogonal de coordonate Xm, Ym, Zm pentru vibrația
locală, unde Xm coincide cu axa zonei care cuprinde sursa de vibrație, axa Zm se găsește în
planul alcătuit de către axa Xm și direcția de avans sau de aplicare a forței, ori axa antebrațului
(fig.5.2).
În conformitate cu sursa de provocare, vibrația generală se clasifică în următoarele categorii:
1- De transport, care acționează asupra conducătorilor maținilor mobile și a mijloacelor de
transport în timpul mișcării lor;
2- De transport-tehnologică, care acționează asupra conducătorilor mașinilor și agregatelor care se
mișcă pe căi tehnologice;
3- Tehnologică, care acționează asupra operatorilor instalațiilor staționare sau se transmite la
locurile de muncă ce nu posedă surse de vibrație.

Normarea vibrației
Aprecierea igienică a vibrației care acționează asupra omului în condițiile de producție se face
prin una din următoarele metode:
1- Analiza spectrală a parametrului de normare;
2- Aprecierea integrală după frecvența parametrului de normare;
3- Doza de vibrație.
La analiza spectrală parametrii de normare sunt valorile medii pătratice ale vibrovitezei V sau a
vibroaccelerației a și a nivelurile logaritmice ( L ¿ ¿ v , La) ¿- pentru vibrația generală în diapazonul
de frecvențe de o octavă sau 1/3 de octavă; pentru vibrațiile locale – în intervalul de frecvențe de o
octavă.
În cazul când raportul frecvenței superioare ( f ¿¿ s)¿ către frecvența inferioară ( f ¿¿ i) ¿
alcătuiește 2- intervalul de frecvențe este o octavă, iar dacă raportul alcătuiește 1,26- intervalul de
frecvențe este de 1/3 octavă. Intervalul de frecvențe (octava) se caracterizează prin valoarea medie
geometrică a frecvenței: f m . g .= √ f s ∙ f i .
La aprecierea vibrației cu ajutorul dozei de vibrație, parametrul de normare este mărimea
echivalentă coordonată a vibrovitezei sau vibroaccelerației.
În lucrarea de laborator studenții efectuează aprecierea igienică a vibrației prin metoda analizei
spectrale a parametrului de normare.
Valorile admisibile ale parametrilor vibrațiilor generale și locale pentru diferite categorii de
vibrații sunt indicate în tabelele corespunzătoare ale normelor.
Așa cum, ăn lucrarea de laborator, se cercetează doar vibrația tehnologică (categoria 3), în
indicația metodică este inclus doar tabelul valorilor admisibile pentru această categorie de vibrații.
Pentru vibrațiile generale de categoria dată, la locurile de lucru unde lipsesc mașini care generează
vibrații, valorile admisibile din tab. 5.1 se înmulțesc cu coeficientul 0.4, iar nivelurile – se reduc cu 8
dB. La locurile de lucru, în încăperile pentru munca intelectuală, valorile admisibile se înmulțesc cu
coeficientul 0.14, iar nivelurile – se reduc la 17 dB.

Tabelul 1.

Valorile admisibile ale perametrului de normare

Conform Conform vibrovitezei, Doza de

vibroacceleratiei,ms
−2 vibrație,dB
−1 −2
Frecventele medii ms ⋅10
geometrice ale octavei, În 1/3 În 1/1 În 1/3 În 1/1 octavă În 1/1 octavă
Hz octavă octavă octavă

X,Y,Z X,Y,Z X,Y,Z X,Y,Z X,Y,Z

1,6 0,09 0,14 0,90 1,30 108

2,0 0,08 0,64

2,5 0,071 0,46

3,15 0,063 0,10 0,32 0,45 99

4,0 0,056 0,23

5,0 0,056 0,18


6,3 0,056 0,11 0,14 0,22 93

8,0 0,056 0,12

10,0 0,071 0,12

12,5 0,090 0,20 0,12 0,20 92

16,0 0,112 0,12

20,0 0,140 0,12

25,0 0,18 0,40 0,12 0,20 92

31,5 0,22 0,12

40,0 0,285 0,12

50,0 0,355 0,80 0,12 0,20 92

63,0 0,455 0,12

80,0 0,56 0,12

Măsuri de protecție contra vibrațiilor


Conform STAS 12.1.012-90, protecția contra vibrațiilor se realizează prin:
- Folosirea mașinilor ce asigură securitatea contra vibrației;
- Folosirea mijloacelor de protecție contra vibrației, care reduc acțiunea acesteia asupra
muncitorilor în calea ei de răspândire;
- Proiectatrea proceselor tehnologice și încăperilor de producție, care asigură la locurile de lucru
normele igienice ale vibrației;
- Măsuri organizatoric-tehnice.

Măsurarea vibrației
Măsurarea vibrației la locurile de muncă se efectuează conform STAS 12.1.012-83 Mijloacele
de măsurare și control a vibrației la locurile de muncă. Cerințe tehnice.
Vibrația periodică a utilajului și a mașinilor care funcționează în condițiile de producție și
laborator
Tabelul 2.1.

Nr.de Caracteristicile vibratiilor Valorile admisibile


ordine Felul conform STAS
si Masurate Calculate 12.1.012-90
catego
V,mms
−1
A,mkm F,Hz L,dB
ria
vibrati
ilor

1.Fara x y Z x y z x y z x y Z
mijloac 0.5 0.48 0.9 4. 7. 10 18. 10.9 14.6 80. 80 85. −3
9*10
e de 6 2 8 0 6 1 4 1 3
vibropr
otectie

0.2 0.18 0.3 2. 2. 3. 14. 13.0 20.1 73 71 78


2 8 4 2 0 6 2 6
2.Cu 9*10
−3

mijloac
e de
vibropr
otectie

Concluzie:
In urma elaborarii studiului de laborator datele nu depasesc normele de vibrație și vibroaccelerație,
deci conditiile date sunt bune pentru productivitatea lucratorului.